Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU. (21 Mart Mayıs 2016)

Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 0 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (21 Mart Mayıs 2016) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 63 18X 2 81 Biyokimya 6-6 Fizyoloji 16 6X 2 22 Histoloji
Transcript
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (21 Mart Mayıs 2016) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 63 18X 2 81 Biyokimya 6-6 Fizyoloji 16 6X 2 22 Histoloji ve 46 9 X 2 55 TOPLAM İletişim Becerileri Eleştirel Düşünce ve Sanat ZORUNLU DERSLER 12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcıları Orhan CANBOLAT Doç. Dr. Serkan TAPAN Yrd.Doç.Dr. Pelin TELKOPARAN AKILLILAR Öğretim Görevlisi Veysel BASKIN DERS GRUBU ÖĞRETİM ÜYELERİ Anatomi Histoloji ve Fizyoloji Biyokimya Tibbi İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İletişim Becerileri Eleştirel Düşünce ve Sanat Rabet Uzm.Dr. Aziz KARACA Öğretim Görevlisi Kağan AĞAN Prof.Dr.Kadirhan SUNGUROĞLU Doç. Dr. Serkan TAPAN Öğretim Görevlisi Çiğdem ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Samad J. Neşe SEÇKİN Öğretim Görevlisi Dr. Kadri UNAT Aynur UĞUR BİLGİN Prof.Dr.Orhan CANBOLAT Doç.Dr.Hakan KAYIR Yrd.Doç.Dr.Pelin TELKOPARAN AKILLILAR Öğretim Görevlisi Nurnehir BALTACI Hafta 08:30-09:20 Anatomiye Giriş Rabet Kemikler hakkında genel bilgi Rabet Columna vertebralis, ossa thoracis, sternum costae ve compages thoracis Genel ye Giriş;Oogenez, Ovulasyon,ovum Prof.Dr. Emel Anatomi Lab.-1 09:30-10:20 Terminoloji Eklemler hakkında genel bilgi Rabet Columna vertebralis, ossa thoracis, sternum costae ve compages thoracis Genel ye Giriş;Oogenez, Ovulasyon,ovum Prof.Dr. Emel Anatomi Lab.-1 10:30-11:20 Terminoloji Rabet Eklemler hakkında genel bilgi Rabet Toraks ve vertebra eklemleri Rabet Epitel dokusu biyokimyası Doç. Dr. Serkan TAPAN Anatomi Lab.-1 11:30-12:20 Dokulara Giriş Bez epiteli Prof. Dr.Emel Anatomi Lab.-1 Örtü Epiteli Bez epiteli Yrd. Spermatogenez, Spermiohistogenez ve Spermium Samad J. Hücreekstrasellüler matriks etkileşiminin moleküler düzenlenimi Yrd. Samad Spermatogenez, Spermiohistogenez ve Spermium Samad J. Hücreekstrasellüler matriks etkileşiminin moleküler düzenlenimi İ.B.E Film izleme,film hakkında tartışma ve değerlendirme (Büyük grup) Prof.Dr Aynur UĞUR BİLGİN,Prof.Dr.Nesrin ŞENBİL,Yrd.Doç.Dr.Gülşah AKGÜL İ.B.E Hasta-Hekim ilişkisi canlandırma,tartışma ve değerlendirme (Küçük grup) Prof.Dr Aynur UĞUR BİLGİN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İ.B.E İletişim becerilerine genel bakış,tıpta etkili iletişimin önemi Prof.Dr Aynur UĞUR BİLGİN İ.B.E İletişim becerilerine giriş,empati ve etkin dinleme,ben dili-sen dili,vites değiştirme Öğr.Gör. Çiğdem ÇİÇEK İ.B.E Film izleme,film hakkında tartışma ve değerlendirme (Küçük grup) Prof.Dr Aynur UĞUR BİLGİN,Prof.Dr.Nesrin ŞENBİL,Yrd.Doç.Dr.Gülşah AKGÜL İ.B.E Hasta-Hekim ilişkisi canlandırma,tartışma ve değerlendirme (Küçük grup) Prof.Dr Aynur UĞUR BİLGİN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2. Hafta :30-09:20 Bağ dokusu Üst taraf kemikleri Örtü Epiteli- Histoloji Kemik dokusu Osteogenez Emel 09:30-10:20 10:30-11:20 11:30-12:20 Bağ dokusu Bağ dokusu Prof. Dr.Emel Omuz kemeri kemikleri Üst taraf kemikleri Örtü Epiteli- Bağ dokusu Bağ dokusu Histoloji Örtü Epiteli-I Örtü Epiteli-I Kemik dokusu Kafanın ve yüzün çeşitli yönlerden görünümü, temporomandibular eklem Kafanın ve yüzün çeşitli yönlerden görünümü, temporomandibular eklem Pelvis kemeri Alt taraf kemikleri Bağ dokusu biyokimyası Prof.Dr.Kadirhan SUNGUROĞLU 13:30-14:20 Neurocranium kemikleri Prof.Dr. Semih Neurocranium kemikleri Kıkırdak dokusu Bağ dokusu biyokimyası Prof.Dr.Kadirhan SUNGUROĞLU 14:30-15:20 Neurocranium kemikleri Semih Viscerocranium kemikleri Kıkırdak dokusu 15:30-16:20 Üst ekstremite eklemleri Prof.Dr.Rabet 16:30-17:20 Üst ekstremite eklemleri Prof.Dr.Rabet 3. Hafta :30-09:20 Alt taraf eklemleri Anatomi Lab. 2 LAB:Bez epiteli- Grup II Boyun yüzeyel yapıları Rabet Boyun ön bölgesi derin grup kasları Anatomi Lab. 4 09:30-10:20 Alt taraf eklemleri Anatomi Lab. 2 LAB:Bez epiteli- I Hyoid altı ve hyoid üstü kaslar Yüzün mimik kasları ve çiğneme kasları Anatomi Lab. 4 10:30-11:20 11:30-12:20 Kaslar hakkında genel bilgi Anatomi Lab. 2 LAB:Bez epiteli- Grup II Anatomi Lab. 2 LAB:Bez epiteli- Grup II Eklem Histolojisi Kas dokusu Anatomi Lab. 3 LAB:Bağ dokusu- Anatomi Lab. 3 LAB:Bağ dokusu- Anatomi Lab. 4 Anatomi Lab. 4. Prof.Dr. Semih Medulla spinalis ve spinal sinirler Kas dokusu - Koptagel Anatomi Lab. 3 LAB:Bağ dokusu- I Çizgili kasın mekanik özellikleri Prof.Dr. Semih Medulla spinalis ve spinal sinirler Çizgili kas ve kasılma teorileri Anatomi Lab. 3 LAB:Bağ dokusu- I Çizgili kasın mekanik özellikleri Çizgili kas ve kasılma teorileri 4. Hafta :30-09:20 Pektoral bölge ve meme anatomisi Anatomi Lab.5 LAB:Kıkırdak Dokusu-GrupII Aksilla anatomisi Kolun ön yüzü ve arka yüzü Anatomi Lab. 7 09:30-10:20 Pektoral bölge ve meme anatomisi Anatomi Lab. 5 LAB:Kıkırdak Dokusu-I Omuz Kasları Önkolun ön yüzü Anatomi Lab. 7 10:30-11:20 Derin ense ve sırt kasları Rabet Anatomi Lab. 5 LAB:Kıkırdak Dokusu- Çizgili kasın mekanik özellikleri Periferik sinir sistemi fizyolojisi Anatomi Lab. 7 11:30-12:20 Derin ense ve sırt kasları Rabet Sinir dokusu Prof. Dr.Emel Anatomi Lab. 5 LAB:Kıkırdak Dokusu- Pleksus brachialis Çizgili kasın mekanik özellikleri Sinir dokusu biyokimyası Prof.Dr.Kadirhan SUNGUROĞLU Periferik sinir sistemi fizyolojisi Anatomi Lab. 6 LAB:Kemik dokusu- Anatomi Lab. 7 Sinir dokusu Prof. Dr.Emel Sinir dokusu Pleksus brachialis Samad Uterinal ve Genital Döngü Uterinal ve Genital Döngü Anatomi Lab. 6 LAB:Kemik dokusu- Anatomi Lab. 6 LAB:Kemik dokusu-i Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Samad Anatomi Lab. 6 LAB:Kemik dokusu-i Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5. Hafta :30-09:20 Anatomi Lab. 8 Palma manus Anatomi Lab :30-10:20 Anatomi Lab. 8 Önkolun ön yüzü Ön kolun arka yüzü ve dorsum manus Anatomi Lab :30-11:20 Anatomi Lab. 8 Deri Histolojisi Ön kolun arka yüzü ve dorsum manus Anatomi Lab. 10 LAB:Sinir Dokusu- - 11:30-12:20 Anatomi Lab. 8 Deri Histolojisi Sinaptik iletinin özellikleri Anatomi Lab. 10 LAB:Sinir Dokusu- - Sinaps ve tipleri Emel Anatomi Lab. 9 LAB:Kas Dokusu- I Sinaptik iletinin özellikleri Samad J. LAB:Sinir Dokusu- I - Sinaps ve tipleri Emel Anatomi Lab. 9 LAB:Kas Dokusu- I Kas dokusu biyokimyası Doç.Dr.Serkan TAPAN Samad J. LAB:Sinir Dokusu- I - Anatomi Lab. 9 LAB:Kas Dokusu- Kas dokusu biyokimyası Doç. Dr. Serkan TAPAN Anatomi Lab. 9 LAB:Kas Dokusu- 6. Hafta PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08:30-09:20 Anatomi Lab. 11 Uyluğun ön iç bölgesi Gluteal Bölge Prof. Dr. Rabet Bacağın ön dış bölgesi Ayak anatomisi 09:30-10:20 Anatomi Lab. 11 Uyluğun ön iç bölgesi Uyluğun arka bölgesi Bacağın ön dış bölgesi Ayak anatomisi 10:30-11:20 Anatomi Lab. 11 Düz kas fizyolojisi Anatomi Lab.12 Döllenme,Corpus Luteum Tipleri,Blastosist Oluşumu 11:30-12:20 Anatomi Lab. 11 Pleksus lumbosakralis Semih Düz kas fizyolojisi Otonom sinir sistemi Semih Anatomi Lab.12 Anatomi Lab.12 Döllenme,Corpus Luteum Tipleri,Blastosist Oluşumu Anatomi Lab 13 LAB:Deri ve Yan Oluşumları- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Pleksus lumbosakralis Semih Sinaptik entegrasyon Sinaptik entegrasyon Otonom sinir sistemi Semih Duysal reseptörler Duysal reseptörler Anatomi Lab.12 Samad J. Samad Anatomi Lab 13 LAB:Deri ve Yan Oluşumları- Anatomi Lab 13 LAB:Deri ve Yan Oluşumları-I Anatomi Lab 13 LAB:Deri ve Yan Oluşumları-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Samad Samad 7. Hafta :30-09:20 Anatomi Lab 14 Anatomi Lab 15 Anatomi Lab16 Fizyoloji Lab 1 Fizyoloji Lab 2 09:30-10:20 Anatomi Lab 14 Anatomi Lab 15 Anatomi Lab16 Fizyoloji Lab 1 Fizyoloji Lab 2İ 10:30-11:20 Anatomi Lab 14 Anatomi Lab 15 Anatomi Lab16 Fizyoloji Lab 1 Fizyoloji Lab 2 11:30-12:20 Anatomi Lab 14 Anatomi Lab 15 Anatomi Lab16 Fizyoloji Lab 1 Fizyoloji Lab 2 Prof.Dr.Semih Samad J. İmplantasyon, Bilaminar Germ Diski Eleştirel Düşünce ve Sanat Yrd.Doç.Dr.Pelin Telkoparan AKILLILAR Trilaminar Germ Diski (Gelişimin 3. Haftası) Prof.Dr.Semih Samad J. İmplantasyon, Bilaminar Germ Diski Eleştirel Düşünce ve Sanat Trilaminar Germ Diski (Gelişimin 3. Haftası) Edebiyati Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Edebiyati Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Samad J. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 8. Hafta :30-09:20 Anatomi Lab 17 Anatomi Lab :30-10:20 Anatomi Lab 17 Anatomi Lab. 18 Eleştirel Düşünce ve Sanat Doç.Dr.Hakan KAYIR 10:30-11:20 Anatomi Lab 17 Anatomi Lab. 18 Fetal Dönem (3. Ay-Doğum) Fetal Zarlar ve Plasenta Çoğul Gebelikler ve Nedenleri 11:30-12:20 Anatomi Lab 17 Anatomi Lab. 18 Fetal Dönem (3. Ay-Doğum) Fetal Zarlar ve Plasenta Çoğul Gebelikler ve Nedenleri Prof.Dr.Semih Embriyonik Dönem (Gelişimin Haftası) Fizyoloji Lab 3 Fizyoloji Lab 4 Prof.Dr.Semih Eleştirel Düşünce ve Sanat Öğr. Gör. Nurnehir BALTACI Eleştirel Düşünce ve Sanat Öğr. Gör. Nurnehir BALTACI Embriyonik Dönem (Gelişimin Haftası) Samad Samad Fizyoloji Lab 3 Fizyoloji Lab 4 Fizyoloji Lab 3 Fizyoloji Lab 4 Fizyoloji Lab 3 Fizyoloji Lab 4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi FİNAL SINAVI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi FİNAL SINAVI 9. Hafta :30-09:20 Genel LAB Fizyoloji Lab 5 09:30-10:20 Genel LAB Fizyoloji Lab 5 10:30-11:20 Genel LAB I Fizyoloji Lab 5 11:30-12:20 Genel LAB I Fizyoloji Lab 5 TATIL TELAFİ-I Hist-Emb.Lab TELAFİ-I Hist-Emb.Lab Final Sınavı TELAFİ- Hist-Emb.Lab Final Sınavı TELAFİ- Hist-Emb.Lab 10. Hafta :30-09:20 KLİNİĞE GİRİŞ UYGULAMARI SINAVI PRATİK SINAV 09:30-10:20 KLİNİĞE GİRİŞ UYGULAMARI SINAVI PRATİK SINAV TEORİK SINAV 10:30-11:20 KLİNİĞE GİRİŞ UYGULAMARI SINAVI PRATİK SINAV TEORİK SINAV 11:30-12:20 KLİNİĞE GİRİŞ UYGULAMARI SINAVI PRATİK SINAV TEORİK SINAV LAB TELAFİ LAB TELAFİ LAB TELAFİ LAB TELAFİ
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks