Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

XXII Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej

Category:

Research

Publish on:

Views: 104 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2017 XXII Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej Klaster Morski Pomorza Zachodniego XXII Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej Patronat Honorowy Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Transcript
2017 XXII Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej Klaster Morski Pomorza Zachodniego XXII Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej Patronat Honorowy Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek Szczecin, 19 maja 2017 Hala Międzynarodowych Targów Szczecińskich Szczecin, ul. Struga 6-8 Szanowni Goście! W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność powitać Państwa na XXII międzynarodowym spotkaniu Herring Szczecin, organizowanym przez środowisko morskie Pomorza Zachodniego pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Marka Gróbarczyka oraz Prezydenta Szczecina, Pana Piotra Krzystka. Tegoroczny Herring Szczecin rozpoczyna cykl prestiżowych imprez, które w tym roku odbędą się w Szczecinie. Już w czerwcu gościć będziemy uczestników V Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, natomiast w sierpniu stolica Pomorza Zachodniego po raz trzeci będzie gospodarzem finału The Tall Ship Races. Tradycyjnie już nasze spotkanie, oprócz charakteru integracyjnego, stawia sobie za cel dofinansowanie fundacji związanych z gospodarką morską. W tym roku beneficjentem jest szczecińska Fundacja Pro Publico Mare. Z przyjemnością informuję, iż Kapituła, złożona z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego, przyznała Nagrody: Honorowy Laur Bałtyku Panu Jerzemu Wójtowiczowi Prezesowi firmy C.Hartwig Szczecin sp. z o.o., jako wyraz uznania za długoletni i wybitny wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz aktywny udział w integracji środowiska ludzi morza. Bursztynowy Laur Bałtyku firmie Fosfan SA, obchodzącej w ubiegłym roku swoje 70-lecie, za umiejętne połączenie wytwarzania wysokiej jakości nawozów rolniczych, produkowanych w oparciu o najnowocześniejsze zdobycze nauki i techniki, z jednoczesnym prowadzeniem działań, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, a także utrzymującej i tworzącej nowe miejsca pracy. Specjalny Laur Bałtyku w tym roku Komitet Organizacyjny postanowił uczcić pamięć zmarłej niedawno Prezes Polsteam Shipping Agency śp. Elżbiecie Peta, przyznając Jej to wyróżnienie. Była bez reszty zaangażowana w pracę zawodową, poświęcając swój czas również działalności w organizacjach branży morskiej, aktywnie angażując się w wiele bardzo ważnych projektów dla gospodarki morskiej. Jej opinia była zawsze głosem bardzo szanowanym i często decydującym. Była darzona powszechną sympatią i szacunkiem. Będzie Jej nam bardzo brakowało. Dziękując za przybycie, życzę Państwu wielu miłych wrażeń, ale przede wszystkim zacieśnienia i nawiązania kolejnych kontaktów handlowych. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Krzysztof Rodzoch Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu 7 Laur Bałtyku Jerzy Wójtowicz Absolwent Ekonomiki Transportu Morskiego na Wydziale Inżynieryno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, całe swoje życie zawodowe związał z gospodarką morską. Pracę zawodową rozpoczął w C.Hartwig Szczecin, gdzie od ekspedytora portowego doszedł do stanowiska Dyrektora Naczelnego Prezesa Zarządu firmy. Swoją wiedzę zawodową pogłębiał na zagranicznych kontraktach: w latach był kierownikiem Działu Spedycji w Zarządzie Budów Budimex Cekop w Benghazi a w pełnił funkcję dyrektora ds. spedycji w PSAL NV Antwerpia. Prowadzona przez niego firma C.Hartwig Szczecin sp. z o.o. wielokrotnie była wyróżniana tytułem Spedytora Roku organizacji PISiL, tytułem Pracodawcy Roku, Gazeli Biznesu i szeregiem innych. Ostatnio zaś pomyślne została przeprowadzona przez 10-letni okres prywatyzacji pracowniczej, bez udziału kapitału zagranicznego. W całym okresie bogatej kariery zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych, jak np.: Wielokadencyjny Wiceprzewodniczący Związku Spedytorów Polskich i Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Członek Zarządu wielu kadencji CLECAT Bruksela organizacji zrzeszającej Spedytorów, Logistyków i Agentów Celnych państw Unii Europejskiej, Ekspert transportu morskiego CLECAT i FIATA światowej organizacji spedytorów. Współzałożyciel i Członek Zarządów wielu kadencji Rady Interesantów Portu Szczecin i Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Członek Zarządu wielu kadencji Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie. Do najistotniejszych inicjatyw w pracy społecznej Pana Jerzego Wójtowicza można zaliczyć: na początku lat 70-tych, skuteczne przekonanie ówczesnej dyrekcji Z.Ch. Police do wybudowania zakładowego portu morskiego w Policach, współautorstwo opracowania Priorytety w Rozwoju Infrastruktury Transportowej Polski w okresie poprzedzającym wstąpienie do Unii Europejskiej, które zwracało uwagę na konieczność budowy szlaków południkowych istotnych m.in. dla polskich portów morskich, współautorstwo koncepcji organizowania Herring Szczecin przez całe środowisko gospodarki morskiej miasta, skuteczne propagowanie na różnych forach i w różnych kontaktach, idei uzupełnienia istniejącego korytarza Bałtyk-Adriatyk o odgałęzienie biegnące przez Szczecin/ Świnoujście, co w listopadzie 2013r. stało się faktem, ostatnio zaś wskazywanie na różnych forach, że bez posiadania głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, zespół portowy Szczecin/Świnoujście nie osiągnie pozycji na miarę swoich potencjalnych możliwości i naszych ambicji. W uznaniu zasług dla gospodarki morskiej naszego kraju Pan Jerzy Wójtowicz wielokrotnie był odznaczany, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bursztynowy Laur Bałtyku Fosfan SA Firma FOSFAN SA jest jednym z czołowych producentów nawozów rolniczych i ogrodniczych w Polsce. Dbając o najwyższą jakość produktów i bezpieczeństwo ich wytwarzania, firma prowadzi politykę zgodną z międzynarodowymi standardami. W zestawieniu najbardziej dynamicznych polskich firm pozycja FOSFAN SA od kilku lat systematycznie wzrasta. Motywacją są potrzeby klientów, wzrost wartości marek (Fosfan, Fructus, Port Nad Odrą), a także utrzymanie silnej pozycji w produkcji nawozów oraz dostarczenie najwyższej jakości oferowanych usług. Potwierdza to wprowadzony system ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego ISO Wdrażając innowacyjne rozwiązania, firma współpracuje z jednostkami naukowymi i branżą badawczo-rozwojową, będąc jednocześnie członkiem konsorcjów naukowych. Misją firmy jest produkcja wysokiej jakości nawozów i świadczenie usług w oparciu o nowoczesną technologię z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Wyrazem dbałości Firmy o środowisko naturalne jest między innymi jej udział w prośrodowiskowym programie Odpowiedzialność i troska (ang. Responsible Care ). 8 9 Marka FOSFAN obejmuje szeroką ofertę wieloskładnikowych nawozów rolniczych dopasowaną do wysokich wymagań stawianych przez rynek i klientów. W ofercie znajdują się produkty gwarantujące właściwe nawożenie wszystkich upraw polowych. Marka FRUCTUS obecna na rynku od 1973 roku to wysokiej jakości nawozy ogrodnicze, które zawierają wszystkie niezbędne składniki pokarmowe gwarantujące prawidłowy wzrost i rozwój roślin. W ofercie znajdują się nawozy granulowane, krystaliczne i płynne, dedykowane do różnych grup odbiorców od hobbystów po dużych plantatorów i producentów, zajmujących się profesjonalną uprawą warzyw i owoców. Port Nad Odrą to marka świadcząca profesjonalne usługi przeładunkowe i magazynowanie towarów sypkich, kruszyw i chemikaliów płynnych. Dogodne położenie geograficzne, bezpośredni dostęp do szlaku wodnego Szczecin-Świnoujście oraz sąsiedztwo kanału żeglowego Odry sprawia, że działalność portowa firmy rozwija się równie dynamicznie jak działalność produkcyjna. W skład kompleksu portowego wchodzi m.in. nabrzeże betonowe i dalbowe, bocznica kolejowa, dźwig portowy, magazyny i place składowe, zbiorniki kwasów i nawozów płynnych oraz pompy i rurociągi do wyładunku i załadunku materiałów płynnych ze statków bezpośrednio do cystern kolejowych oraz autocystern. Ciągły rozwój i nieustanne podnoszenie kwalifikacji pozwalają spełniać oczekiwania najbardziej wymagających partnerów, którzy cenią rzetelność oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. Firma posiada wolne tereny inwestycyjne z możliwością zagospodarowania pod kątem zwiększenia powierzchni magazynowych. Specjalny Laur Bałtyku Prezes Polsteam Shipping Agency śp. Elżbieta Peta Absolwentka Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, całe swoje życie zawodowe związała z gospodarką morską. Pracę zawodową rozpoczęła w 1989 roku w Polskiej Żegludze Morskiej, gdzie od stażysty w dziale eksploatacji, poprzez różne szczeble kariery zawodowej, w 2008 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu Polsteam Shipping Agency, firmy należącej do Grupy. Prowadzona przez nią firma Polsteam Shipping Agency była wielokrotnie wyróżniana, m.in. otrzymała Gazele Biznesu, czy Diamenty Forbesa. Za swoje osiągnięcia zawodowe Pani Elżbieta Peta uhonorowana została również III miejscem w rankingu 100 Kobiet Biznesu tygodnika Forbes. W całym okresie swojej kariery zawodowej pełniła również wiele funkcji społecznych w tym m.in.: Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, Członka Zarządu Rady Interesantów Portu Szczecin, Członka Zarządu Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Do najistotniejszych inicjatyw w pracy społecznej Pani Elżbiety Peta można zaliczyć m.in.: współautorstwo koncepcji organizacji Herring Szczecin przez całe środowisko gospodarki morskiej miasta, propagowanie na różnych forach i w różnych kontaktach, idei uzupełnienia istniejącego korytarza Bałtyk-Adriatyk o odgałęzienie biegnące przez porty Szczecin i Świnoujście, co w listopadzie 2013 roku stało się faktem, zainicjowanie i propagowanie konieczności pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra, skuteczne zabieganie o korzystny dla wszystkich uczestników obrotu portowego kształt Przepisów Portowych 10 11 Związek Polskich Armatorów Fundacja Pro Publico Mare Komitet Organizacyjny Fundacja Pro Publico Mare została powołana w 2003 roku przez podmioty Grupy. Jej głównym celem jest inspirowanie działań na rzecz morskiej racji stanu, polskiej żeglugi oraz szkolnictwa morskiego. Fundacja wspiera działalność stowarzyszeń, organizacji społecznych i młodzieżowych, placówek naukowych i szkolnych, placówek służby zdrowia, kultury i sportu oraz osób indywidualnych, związanych ze środowiskiem ludzi morza. Środki przekazane przez uczestników spotkania Herring Szczecin 2017 zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Fundacja Pro Publico Mare pl. Rodła Szczecin prezes: Krzysztof Linek tel.: fax: tel. kom siedziba Fundacji: Pazim VIII piętro, pok. nr 0814 konto bankowe Fundacji: PKO SA VI O/Szczecin nr of Shipowners and Maritime Entrepreneurs Association i Przedsiębiorców Morskich of Poland Organizator Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu ul. Bytomska 7, Szczecin NIP KRS REGON Biuro Organizacyjne Polskie Terminale SA ul. Bytomska 7, Szczecin tel Aleja Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Starszych Oficerów Mechaników Okrętowych Konsekwentnie wraz z władzami miasta realizujemy ideę utworzenia w Szczecinie takiej Alei. Powstaje ona na Wałach Chrobrego, tuż przy budynku Akademii Morskiej. Ma służyć uhonorowaniu i pielęgnowaniu pamięci o niezwykłych kapitanach i mechanikach okrętowych, których działalność była ważna dla morskiej branży i rozwoju morskiego Szczecina. Ich doświadczenia i wieloletnia praca, nie tylko na morzach i oceanach, zapisały ważny rozdział w historii miasta. Stanowią także wzorce i inspiracje dla kolejnych pokoleń. Aleja ma przypominać tak mieszkańcom, jak i turystom tych wspaniałych ludzi, z których Szczecin jest dumny. Władze miasta zadeklarowały przeprowadzenie prac remontowych i renowacyjnych w rejonie przyszłej Alei. I w tym roku, w październiku zamierzamy dokonać uroczystego odsłonięcia pierwszych tablic imiennych oraz tablicy informacyjnej. Nad ich projektem pracuje znany szczeciński artysta plastyk Bohdan Ronin Walknowski. Ideę utworzenia Alei wspierają przedsiębiorstwa i organizacje nie tylko z branży morskiej. Przedstawiciele wielu z nich tworzą Komitet Honorowy ds. Alei Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Starszych Oficerów Mechaników Okrętowych. Program spotkania Czwartek, 18 maja :30 Rozpoczęcie Herring Szczecin Golf Cup 2017 na polu golfowym w Binowie 14:00 Wręczenie nagród dla zwycięzców Herring Szczecin Golf Cup w Binowie Piątek, 19 maja :00 Spotkanie gości Herring Szczecin z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie 19:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania i wręczenie wyróżnień Laur Bałtyku 20:00 Otwarcie części gastronomicznej 21:00 Tort ufundowany przez firmę Fast Baltic sp. z o.o. z okazji otwarcia nowego terminalu do przeładunku materiałów sypkich grupy FAST 22:00 Początek zabawy dyskotekowej 3:00 Zakończenie spotkania Będziemy wdzięczni wszystkim, którzy zechcą nas wesprzeć także finansowo. Konto udostępnił nam Komitet Opieki nad Pomnikiem Tym, którzy nie powrócili z morza z dopiskiem na fundusz Alei Kapitanów: Kpt. ż.w. Mirosław Folta Komandor Kapituły ds. Alei Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Starszych Oficerów Mechaników Okrętowych 14 15 A.HARTRODT (POLSKA) sp. z o.o. 199, 200 Dagmara Pawlak Paulina Pływaczyk Magda Kordal Marek Gołaszewski Paulina Porzezińska Katarzyna Łuczyńska Arleta Jędrasiak Izabela Kobus Katarzyna Łochowicz Anna Welens Anna Bednarek Ewa Jednaki A.S.TKACZYK I WSPÓLNICY s.k. C Magdalena Myśliwiec Kancelaria Radców Prawnych A.S. Tkaczyk i Wspólnicy s.k. Marek Listowski Konsulat Republiki Chile w Gdańsku Jan Szurek CTL Północ sp. z.o.o. Gdynia Twój celny wybór ABS TRANSPORT sp. z o.o. 136 Andżelika Kilijańska Magdalena Urbanowicz Sylwia Rola Krzysztof Kipar Kamil Matysek Kim Anne van Beers Martin Sawatzki Christoph Schnoor Sebastian Reich Marvin Schmeling ADAM BORODZIUK Rzeczoznawca w zakresie geotechniki i morskich budowli hydrotechnicznych C AGENCJA CELNA ANNEBERG sp. z o.o. 220 Roman Miłkowski Jacek Miłkowski Aneta Budzowska Zdzisław Kowalski Katarzyna Radzimowska AHLMANN-ZERSSEN sp. z o.o. 135 ALLIANZ 13 agencja celna anneberg Oddział Szczecin kom Szczecin, Hryniewieckiego 1, p ANDREAS sp. z o.o. 141, 142 Rafał Duda Anna Semrau Maciej Misiak Lucyna Krajewska Marek Mruk Anna Bykowska Katarzyna Krasnodębska Małgorzata Szuba Jarosław Skorża Tadeusz Zimnicki Maciej Budny Jacek Sabeł Grzegorz Żołnowski Krystyna Michaluk APISS AUTOMATYKA ELEKTRONIKA ARKADIUSZ GAUL 171 Zbigniew Jagniątkowski JPP Marine Paweł Pietruszczak JPP Marine Piotr Pietruszczak JPP Marine Waldemar Majewski JPP Marine Józef Gaul APISS Arkadiusz Gaul APISS Marek Walkiewicz Sunship Schiffahrtskontor KG Arkadiusz Roszkowski Sunship Schiffahrtskontor KG ASECO CONTAINER SERVICES sp. z o.o. D ASOTRA POLSKA sp. z o.o. 123 BALTA SA 221, 222 BALTIC FORWARDING COMPANY sp. z o.o. 89, 90, BANK ZACHODNI WBK SA 186 Barbara Molińska Bank Zachodni WBK SA Magdalena Mazurek-Iwin Bank Zachodni WBK SA Marcin Kaczyński Bank Zachodni WBK SA Mariusz Piotrowski Bank Zachodni WBK SA Łukasz Miączyński Bank Zachodni WBK SA Szymon Bolewski Bank Zachodni WBK SA Bartłomiej Buła Bank Zachodni WBK SA Zbigniew Mańke Bank Zachodni WBK SA BEST LOGISTICS sp. z o.o. 129 Andreas Häfner BEST Logistics sp. z o.o. Robert Kopa BEST Logistics sp. z o.o. Monika Foryś BEST Logistics sp. z o.o. Marek Jendryczka BEST Logistics sp. z o.o. Piotr Bossy BEST Logistics sp. z o.o. 18 BF INTERNATIONAL 220 BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE HOLD s.c. JERZY KWIATKOWSKI ZBIGNIEW SKRZEMIŃSKI 119 BMS HARRIS & DIXON MARINE 167 Tony Pryce Paul Cole Nicola Moore Thomas Mountford Mike Robinson Jim Booker Rob Cook Marius Vitas Ewa Sztafiej BMS Harris & Dixon Marine BMS Harris & Dixon Marine BMS Harris & Dixon Marine BMS Harris & Dixon Marine The Standard Club The Standard Club The Shipowners Club The Shipowners Club Sulnave BOLLORE LOGISTICS POLAND Marcin Sikorski Michał Słomski Bollore Logistics Poland sp. z oo Bollore Logistics Poland sp. z oo C 20 BOTA TECHNIK 206 Maciej Nowak Beniamin Pawelczyk Jacek Rossochacki Witold Ciesielski Leif Erik Caspersen Bota Technik Bota Technik Kemel ABB Erma First BST BROKERS 132 Anna Sakowicz Paweł Jurczyk Przemysław Błażejewski BST Brokers BST Brokers BST Brokers BULK CARGO-PORT SZCZECIN 77, 78, 86 C.HARTWIG SZCZECIN sp. z o.o CARGO SHIPPING sp. z o.o. 111, 112, CARGO-PARTNER SPEDYCJA sp. z o.o. Marcin Długosz cargo-partner spedycja sp. z o. o. Tomasz Brodowski cargo-partner spedycja sp. z o. o. Krzysztof Gruca cargo-partner spedycja sp. z o. o. CAVERAL 159 CGATE LOGISTICS GmbH 193 Agnieszka Oezbek Anna Maria Demidenko Michal Heppner Kevin Koehler A Cgate Logistics GmbH Cgate Logistics GmbH Cgate Logistics GmbH Cgate Logistics GmbH CMA CGM POLSKA sp. z o.o. 166 Beata Biernat CMA CGM POLSKA sp. z o.o. Ewa Dewo CMA CGM POLSKA sp. z o.o. Łukasz Stachowiak CMA CGM POLSKA sp. z o.o. COLD TECH 118 Jarosław Wojtaszek CORDSTRAP POLSKA sp. z o.o. 214 COSCO SHIPPING LINES (POLAND) 191 CRIST SA 110 Ireneusz Ćwirko CRIST SA Grzegorz Różański CRIST SA Andrzej Janik CRIST SA Maciej Lisowski CRIST SA Tomasz Kłodda IRKO sp. z o.o. Jacek Mach IRKO sp. z o.o. Zenon Górecki IDEK sp. z o.o. Henryk Krause STOGDA sp. z o.o. Tadeusz Kuczkowski STOGDA sp. z o.o. Tomasz Świątkowski STOGDA sp. z o.o. CSL INTERNATIONALE SPEDITION sp. z o.o. 87, 88 DALTON sp. z o.o. A Łukasz Jeż DALTON sp. z o.o. Grzegorz Stanisławczyk DALTON sp. z o.o. DAN SHIPPING AND TRADING sp. z o.o. 124 Wojciech Raczkowski Dan Shipping and Trading Mariusz Mingielewicz Dan Shipping and Trading Radosław Michno RIVA TERMINALS Iwona Wiśniewska-Michno RIVA TERMINALS Magdalena Niemczyk RIVA TERMINALS Marek Głowacki RIVA TERMINALS Wojciech Nowakowski RIVA TERMINALS Artur Dydyna Lech Pol / Agroport Darłowo Antares Shipping Eduard Gertsen DB PORT SZCZECIN sp. z o.o DCT GDAŃSKA SA 214 Security Systemy do spinania i mocowania ładunków AnchorLash i CornerLash certyfikowane systemy do zabezpieczania ładunków w kontenerach Certyfikowane systemy zabezpieczeń dedykowane dla branży chemicznej Dynablock opatentowany system do ładunków dynamicznych Worki sztauerskie Pochłaniacze wilgoci DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE TOKARSKI I WSPÓLNICY s.k. 213 DELTAMARIN sp. z o.o. A 22 Cordstrap Polska Sp. z o.o. ul. Pasjonatów 15, Zakrzewo Dopiewo tel Keeping the world s cargo safe DOKER PORT sp. z o.o. 102 Renata Falba Kozłowska Doker-Port Mariola Grusiecka Doker-Port Kornelia Bryl Doker-Port Maja Grzegorczyk Kancelaria Prawna Maja Grzegorczyk Przemysław Szynkaruk Doker-Port Krzysztof Stępiński Doker-Port Piotr Kołodziejski Doker-Port Łukasz Machałek DB Port Szczecin Sławomir Czapski DB Port Szczecin DSV AIR & SEA sp. z o.o. 200, 201 EATON ELECTRIC sp. z o.o. C Tomasz Bianga Eaton Electric sp. z.o.o ECU WORLDWIDE POLSKA sp. z o.o. C Magdalena Bielawska ECU WORLDWIDE POLSKA sp. z o.o. Emilia Wolińska ECU WORLDWIDE POLSKA sp. z o.o. Magdalena Stokowska ECU WORLDWIDE POLSKA sp. z o.o. ENAMOR sp. z o.o. 32 ENERGOPOL-SZCZECIN SA 33, 34 EPA MARINE sp. z o.o. 31 EURO TERMINAL sp. z o.o. 128 Wiodąca na polskim rynku firma budownictwa hydrotechnicznego Największa na Pomorzu Zachodnim polska firma realizująca budowy i modernizacje obiektów inżynieryjnych fundamentów specjalnych, dróg, mostów, obiektów gospodarki wodno-ściekowej, dużych obiektów kubaturowych Energopol Szczecin S.A. stale rozszerza swój profil działalności realizując również inwestycje proekologiczne łączące ochronę środowiska z potrzebami rozwijających się aglomeracji. EUROAFRICA SHIPPING LINES 149, 150, 154, 155 FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. s.k Richard Borchard Walter Collet Dierk Faust Mirosław Wiater Mirosław T. Górny Tomasz Jesionka Michał Dudek Arkadiusz Ryż Grzegorz Wójcik Konrad Majcher Artur Walus Rafał Jacoszek Bartłomiej Kucza Jolanta Klimek Magalena Różycka Wiesław Michulec Michał Ciszewski Szczecin ul. św. Floriana 9/13 tel fax Jacek Kubat Henryk Kruza Wulf V. Resenhoeft Alex Brenden Leendert Muller Multraship FAMOR SA 79 Zdzisław Rakocy Jacek Łosiakowski Mariola Rojecka Mariola Siedlecka FAMOR SA Bydgoszcz FAMOR SA Bydgoszcz FAMOR SA Bydgoszcz FAMOR SA Bydgoszcz FAST B
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks