Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

woordenlijst_roemeensv2

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
liste
Transcript
  © 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Roemeens behorende bij Tweede ronde, editie 2016   © 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2 Les 1 geachtestimatecursist (de)cursantgeslaagd trecuteindtoets (de)testul finalzelfstudie (de)autoinstruiregeleerd învățat circaaproximatival te preaverstaan înțelege zich opgegeven v-ați înscris vervolg (het)continuaremeedelen informăm geplaatst înscrisronde (de) etapă serie (de)seriaDelftsedin Delftmethode (de)metodazit in elkaar este structurată grammatica (de) gramaticacursiefcursivgedruktscrise betekenis (de) semnificația opzoeken căuta ernaast alăturat uitdrukkingenexpresiivertaaldtraduseuitgelegdexplicatein totaalîn total bevat conține index (de)indexhierin-opgenomeninclusedaaraan-voor het eerst = de eerste keer voorkomenapar wat voor ce fel degaan om se tratează geregeerd guvernată droog uscată  basis (de)bazaeconomie (de)economieivelemulte besprokendiscutatemogelijkheden  posibilități discussie (de) discuție hoofdstuk (het)capitolulgrondig amănunțit voorbereiden să studiezi wijzen (op)subliniemintensieveintensiv puntjes punctetot in de puntjes =  preciesrekent țineți cont minstens cel puțin voorbereiding (de)  pregătire succes (het)  baftă groet (de) cu stimă secretariaat (het) secretariatul Les 2 wist știam lagse aflaidee (het)ideeik had geen flauw idee = ik wist het helemaal nietde één unulmeende gândeaiemand anders altcineva bodem (de)fundulzei a spuseen derde un al treileaklompen saboți din lemn olandezi intussen în același timp weet ik beter = weet ik meer werkelijkheid (de)de fapt Noordzee (de)Marea Norduluievenals la fel ca și onafhankelijkeindependentstaat (de)stathoofdstad (de)capitaladaar van -gewone obișnuită  je kunt je gewone schoenen aan = je kunt je gewone schoenen dragennergens nicăieri kunnen ontdekken = gezienskatespatinematen mărimi  © 2016, Boom uitgevers Amsterdam 3 gingen ne-am duszo’n-smal îngustă trap (de) scări rechtdreptomhoog în suslogischlogicvolgurmez buitenlander (de) străin delen  părțile gehoordauzitRussisch (het) Rusă Chinees (het) Chineză Arabisch (het) Arabă Turks (het) Turcă huisgenoten colegii de apartamentm’nmeaingeburgerds-a naturalizatdoeiPa!fietst se plimbă cu bicicleta naartoe-regenkleding (de) impermeabilevergadering (de)întâlnirezeilen să navigheze wou doreammeer (het)lacgeloof credkon puteamdat doet er niet toe = dat is niet belangrijk zeiden au spuszwemmenînota Les 3 hoisalutogenblikje un momentroepchemdagje (het)ziChinesechinezigasten oaspeții regelen să organizăm te voet pe jos prettiger  mai plăcut warmte (de) căldură uitgangspunt (het) punctul de plecareontstaan apariția rondomîn jurulwerda devenithandel (de) comerț Amsterdammers = inwoners van Amsterdamlietenau permisstadhuis (het)  primărie  bouwen să construiască gewordendevenitdankzij datorită LodewijkLouisvochtigumedsindsdiende atunci paleis (het)palatultentoonstelling (de) expoziție afijn, we zien wel = nou  ja, we beslissen later grachtencanaleopgezocht căutat stelsel (het)sistemter wereld = op de wereldmaar liefst = wel = niet minder dan bruggen podurigegraven săpate groei (de) creșterea ten behoeve van în scopulvervoer (het)transportuluidestijdsîn vremea aceeakooplui comercianți goederenbunurilelagen stăteau zolder (de)podhierna după aceea eiland (het)insulaernaartoe- pont (de)feribotdichtbebouwde dens construită wijk (de) zonă ontstaan apărut gevaarlijkpericulosmij te gevaarlijk = ik vind dat te gevaarlijk criminaliteit (de) criminalitatecoffeeshop (de) = café waar softdrugs verkocht wordensoftdrugs droguri ușoare  © 2016, Boom uitgevers Amsterdam 4 verkochtvânduteoverdrijftexagerezimeid fată overkomenîntâmplatnou goed dan = okévergat am uitatneem mee ia cu tine plattegrond (de)hartacreditcard (de)cardul de credithè? nu-i așa? Les 4 kom langs veniți kwam se primeahet kwam er niet van = het gebeurde nietafspraak (de)întâlnirehuizencasekeurigîngrijitrij (de)rânddak (het) acoperiș ervoor  în fața schuurtje (het) căsuță pentru scule  populairpopular van voren din față  plantenplantegordijnendraperiileverbergenascundeniets te verbergen hebben = er is niets wat ze willen verbergen hond (de)câinespringtsaretegemoet-kop (de)capulkrijgt op z’n kop = ze spreken hem boos toekalmcalm bieden aan oferimhangen atârnăm gang (de)coridor (de) paraplu’sumbrele bak (de) coș gaan voor  să ne ducem după schaal (de)bol piano (de)piankast (de)dulapschoonvader (de)socrulgastheer (de)gazdavloer (de)podeauatekeningendesene bankstel (het)canapeakat (de)  pisică glazen de sticlă album (het)albumSpitsbergenSvalbardgeluidsinstallatie (de)sistemul de sonorizare platen  plăci zonnebloemenfloarea soareluischilder (de)pictorulslaapkamer (de)dormitorul badkamer (de)baiawas (de)rufele pc’sPC-urikoekjes  biscuiți zich voorstellen să se prezinte netjesîngrijitschenken in toarnă appelsapsuc de merevooruit dan maar = oké, ik vind het deze keer goedvuil murdărie zessen ora șase Les 5 manierenmodurieen heleboel o mulțime  je redden salvaenigszinsoarecum bedoeling (de) intenția uit je hoofd pe de rostoverbodigde prisosverschrikkelijkoribilzorgen ai grijă onbekendenecunoscutezorgvuldigatent beluisteren ascultă totdat  până când zin (de)  propoziție verstaat înțelegi uitspraak (de)  pronunția dient (voor) servește vervelendenervant
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks