Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vlaamse Overheid - Digitaal Tekenplatform Gebruikershandleiding

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Tekenplatform
Transcript
  Entiteit e-government en ICT-Beheer Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatform - versie april 2013  1 Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor intern gebruik binnen de Vlaamse overheid en lokale overheden Meer info op http://ict.vonet.be/dtp of  http://www.bestuurszaken/dtp  Inhoudstabel 1.   Introductie ............................................................................................................... 2   2.   Wat heb ik nodig om het digitale tekenplatform te gebruiken? ........................................ 3   3.   Hoe verloopt het digitaal ondertekenen? ...................................................................... 4   4.   Document tekenbaar maken ....................................................................................... 5   Stap 1: bereid uw document voor ....................................................................................... 5   Voorgedefinieerde lay-outs (GEN1, GEN2, GEN3) ............................................................... 5   Aanpasbare lay-out (GENX) ............................................................................................ 7   Vrije lay-out (FREE) ....................................................................................................... 8   Stap 2: mail uw document naar het digitale tekenplatform .................................................... 8   Stap 3: uw bestand wordt omgezet naar een tekenbaar document ......................................... 9   Stap 4: uw tekenbaar document wordt teruggestuurd ........................................................... 9   5.   Document digitaal ondertekenen ................................................................................ 11   6.   Digitale handtekeningen valideren .............................................................................. 14   Automatische validatie handtekening ................................................................................. 14   Manuele validatie handtekening ......................................................................................... 14   Mogelijke statussen digitale handtekeningen ....................................................................... 16   Wanneer is een digitale handtekening ongeldig? .................................................................. 16    Entiteit e-government en ICT-Beheer Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatform - versie april 2013  2 1.   Introductie Dankzij het digitale tekenplatform (DTP of e-signingplatform) kan u uw documenten rechtsgeldig digitaal handtekenen. Het digitale tekenplatform zet documenten om naar tekenklare PDF’s, die u vervolgens kunt ondertekenen met behulp van uw elektronische identiteitskaart(eID) en uw pincode . Dit gemeenschappelijke platform wordt u aangeboden door de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB). U kan op drie manier gebruik maken van de digitale tekendienst:    Via een e-mailinterface , gratis beschikbaar voor alle medewerkers van de Vlaamse overheid en lokale besturen. Deze e-mailinterface wordt beschreven in deze handleiding.    Via een webservice  waarmee u de functionaliteit van het digitaal ondertekenen in uw toepassing kan integreren door middel van een IT-project.    Via een webinterface  waarmee u de functionaliteit van het digitaal ondertekenen in uw web-toepassing kan integreren en het teken via de browser afhandelen. Mogelijke toepassingen van het digitaal tekenplatform zijn: het digitaal ondertekenen van contracten tussen de Vlaamse overheid en toekomstige werknemers; het afhandelen van subsidiedossiers die getekend moeten worden door meerdere partijen; het beheren van digitale bouwdossiers en interne formulieren, …  .  INFO : de schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen licht verschillen, afhankelijk van de versie van Adobe Reader die u gebruikt. In deze handleiding werd Adobe Reader v11 gebruikt. OPGELET  :  Adobe Reader versie 11 (XI) bevat een bug die digitaal ondertekenen niet mogelijk maakt. Vanaf versie 11.0.2 is de bug opgelost en upgraden naar deze versie is dus aangewezen.  Entiteit e-government en ICT-Beheer Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatform - versie april 2013  3 2.   Wat heb ik nodig om het digitale tekenplatform te gebruiken? OPGELET  : indien u beschikt over een Microsoft-Windows-PC van de Vlaamse overheid - via de ICT-dienstenleverancier –  voldoet uw computer automatisch aan de nodige vereisten en hoeft u niets te ondernemen om te werken met het DTP. Wenst u het digitale tekenplatform te gebruiken, dan dient uw computer aan volgende vereisten te voldoen:    Draaien op één van de ondersteunde besturingssystemen : o   Windows XP of recentere versie o   Red Hat® Linux WS 5, SUSE® Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 en Ubuntu 6.10 o   Mac OS X v10.4.11 – 10.5.8 of recentere versie o   Solaris 10 u5 of OpenSolaris 2008.11 of recentere versie    Beschikken over een eID-reader (extern of intern)    Beschikken over volgende software : o   Adobe Reader v9.3 of recenter: hiermee kunt u een digitaal ondertekend document raadplegen en documenten digitaal ondertekenen. Adobe Reader is gratis te downloaden op twee manieren:    Via het programma HP CAE ( Client Automation Application Self-Service Manager   dat u terugvindt op uw pc: meer info over HP CAE op het ICT-extranet. Dit programma wordt enkel gebruikt binnen de Vlaamse overheid. Voor het downloaden van Adobe Reader via HP CAE hebt u geen installatierechten nodig.    De laatste versie van Adobe Reader kan steeds gratis gedownload worden vanaf  http://www.adobe.com. Hiervoor hebt u wel installatierechten nodig. OPGELET  : indien u niet beschikt over een Microsoft-Windows-PC van de Vlaamse overheid (via de ICT-dienstenleverancier) dan dient u Adobe Reader nog te configureren. Zie configuratie handleiding op http://www.bestuurszaken.be/dtp  o   Microsoft Office 2003 of recentere versie, OF LibreOffice: hiermee kunt u een document voorbereiden dat u in een later stadium digitaal wil (laten) ondertekenen. o   eID-middleware: dit zorgt voor de communicatie tussen de eID-kaartlezer en Adobe Reader (bijvoorbeeld: FEDICT). Deze software kan gratis gedownload worden vanaf  http://eid.belgium.be/nl/. (installatierechten nodig) o   Sun Java Runtime 5 of hoger  om met de eID-middleware te kunnen communiceren, enkel indien een andere webbrowser gebruikt wordt dan Internet Explorer. Zie http://www.java.com/nl/ (installatierechten nodig)  Entiteit e-government en ICT-Beheer Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatform - versie april 2013  4 3.   Hoe verloopt het digitaal ondertekenen? Om een document digitaal te ondertekenen, moeten volgende stappen doorlopen worden. Mogelijk zijn niet alle stappen relevant voor u: Document tekenbaar maken: Maak uw document op en bepaal de positie(s) waar de digitale handtekening(en) in uw document moeten komen. Maak hiervoor gebruik van de verschillende lay-outs handtekenposities van het DTP. Stuur het document via mail naar het DTP en ontvang een tekenklare PDF-versie van uw document. Document digitaal ondertekenen:  Onderteken met uw e-ID-lezer in het Adobe- Reader-programma het PDF-document en stuur het eventueel door naar anderen die het ook moeten ondertekenen. Digitale handtekening valideren: Controleer of alle digitale handtekeningen valide zijn en of het document niet gewijzigd is na het plaatsen van uw handtekening .
Similar documents
View more...
Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks