Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜSEM KONSEYİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI 3 HAZİRAN PDF

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 0 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T Ü S E M e - b ü l t e n T ü r k i y e Ü n i v e r s i t e l e r S ü r e k l i E ğ i t i m M e r k e z l e r i K o n s e y i S a y ı : 1 T a r i h : H a z i r a n M a r t TÜSEM KONSEYİ
Transcript
T Ü S E M e - b ü l t e n T ü r k i y e Ü n i v e r s i t e l e r S ü r e k l i E ğ i t i m M e r k e z l e r i K o n s e y i S a y ı : 1 T a r i h : H a z i r a n M a r t TÜSEM KONSEYİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI 3 HAZİRAN 2015 TÜSEM Konseyi Genel Kurulu 3 Haziran 2015 tarihinde saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi nde düzenlendi. Genel Kurul Toplantısı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU nun açılış konuşması ile başladı. TÜSEM Konseyi Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Tamer ATABARUT tarafından TÜSEM Konseyi dönem ve gelecek dönem faaliyetlerinin aktarılması ardından; TÜSEM işleyiş esasları ve yönerge 1 değişiklikleri, TÜSEM sonbahar toplantısı, gelecek genel kurul toplantısı yerlerinin belirlenmesi ve TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu adaylarının seçimi kararları alındı. TÜSEM Konseyi yeni dönem Yürütme Kurulu üyeliği için yapılan oylama sonucu asil ve yedek üyeler belirlendi. Güncel haliyle TÜSEM Yönetim Kurulu Üyeleri: Ad-Soyad Üniversite Görev Eser YILDIRIM SÖZMEN Ege Üniversitesi Genel Sekreter Tamer ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan AKSAY Atılım Üniversitesi Üye Sabah BALTA Yaşar Üniversitesi Üye Rıza GÜRBÜZ Çankırı Karatekin Üniversitesi Üye Yusuf Ziya HALEFOĞLU Çukurova Üniversitesi Üye Canan KAZAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üye 2 Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aslı KARADENİZ HELVACIOĞLU nun sunumuyla konuklar ile paylaşılan; Yaratıcı Düşünce ve Ticari Başarı: İnovasyon Öğretilebilir Mi? başlıklı sunum konuklar tarafından ilgi gördü. TÜSEM KONSEYİ SONBAHAR TOPLANTISI 9-10 EKİM 2015 TÜSEM Konseyi Sonbahar Toplantısı 9-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını TÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç.Dr. Yusuf Ziya HALEFOĞLU, TÜSEM Konsey Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Eser YILDIRIM SÖZMEN ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa KİBAR gerçekleştirdi. 3 Toplantının ikinci gününde, Sürekli eğitimde standardizasyon konusu ele alındı. Eğitimde Kalite başlığı altında, Sürekli Eğitimde Akreditasyon; TÜRKAK ve MYK, Ölçme&Değerlendirmede Akreditasyon: TÜRKAK konuları ve sözlü bildiriler sunuldu. DYO Akademi Müdürü Pınar ŞİMŞEK ve Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent GÜNSOY iyi uygulama örneklerini konuklar ile paylaştı. Oturum Başkanlığını Prof.Dr. Eser YILDIRIM SÖZMEN ve Yrd.Doç.Dr. Tamer ATABARUT un üstlendiği sempozyumun sonunda, Sürekli Eğitim Merkezlerinin Dünü Bugünü Yarını isimli seminer verildi. Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi ve Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED) İşbirliği Protokolü, TÜSEM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Eser YILDIRIM SÖZMEN ile ÜNİSED Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hüseyin VURAL arasında imzalandı. 4 Toplantının ikinci gününde, TÜSEM Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. TÜSEM KONSEYİ NİN KATILIMIYLA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VE EFT (AVRUPA EĞİTİM VAKFI) TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ÇALIŞTAY 8-9 KASIM 2015 TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Prof.Dr. Eser YILDIRIM SÖZMEN, Prof.Dr. Rıza GÜRBÜZ, Prof.Dr. Canan KAZAK ve Kaan AKSAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve EFT (Avrupa Eğitim Vakfı) tarafından 8-9 Kasım 2015 tarihinde Ankara da düzenlenen Çalışmayan, 5 Eğitim Ve Öğrenim Görmeyen (NEET) Gençliğe Odaklanarak Türkiye de Gençler İçin Beceri Ve İşlere Yönelik Yollar Oluşturma konulu çalıştaya katıldı. Çalıştayda Türkiye de ve Avrupa da NEET profili, gençlere okul-işyeri geçişi sağlamaya yönelik sosyal ortaklıklar, eğitimden erken ayrılma ve genç işsizliği ile mücadele yolları, NEET sorununa ilişkin bölgesel işbirlikleri, gençleri güçlendirme ve geliştirme stratejileri konuları tartışıldı. TÜSEM YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ ANKARA ZİYARETİ VE ÇANKIRI TOPLANTISI OCAK 2016 TÜSEM Yürütme Kurulu Üyeleri, 14 Ocak 2016 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr. Durmuş GÜNAY'ı ziyaret etti. Sürekli eğitim merkezlerinin mevcut sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. 6 TÜSEM Yürütme Kurulu Üyeleri, 14 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Delegasyonu Prof.Dr. Mustafa BALCI'yı ziyaret etti. Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri olarak ülkemizde yaşam boyu öğrenim alanında yapılabilecek projeler konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. 7 TÜSEM Yürütme Kurulu Üyeleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Merkezine 15 Ocak 2016 tarihinde ziyarette bulundu. 8 TÜSEM Yürütme Kurulu Üyeleri Toplantısı Çankırı Karatekin Üniversitesi nde gerçekleştirildi. TÜSEM Yürütme Kurulu Üyeleri, 15 Ocak 2016 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali İbrahim SAVAŞ ı ziyaret etti. 9 Üyelerimiz 2016 nın ilk çeyreği itibariyle üye sayımız 107 dir. Devlet Üniversitesi Üyelerimiz -Abdullah Gül Üniversitesi Hayatboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi -Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Anadolu Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim ve Uygulama Merkezi -Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi -Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez -Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi -Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Erzincan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi -Hakkâri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Kırıkkale Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 10 -Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi -Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi -Tunceli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Vakıf Üniversitesi Üyelerimiz -Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi -Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Bursa Orhangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Canik Başarı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim ve Araştırma Merkezi -Gediz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi -İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Kadir Has Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Melikşah Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Süleyman Şah Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Şifa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 11 -T.C. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi -Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Zirve Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 12
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks