Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi nin dizinlendiği veri tabanları/journal of Studies in Turkology is listed in the index of:

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY Türkiyat Araştırmaları Dergisi nin dizinlendiği veri tabanları/journal of Studies in
Transcript
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY Türkiyat Araştırmaları Dergisi nin dizinlendiği veri tabanları/journal of Studies in Turkology is listed in the index of: MLA TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT EBSCO ISSN GÜZ/AUTUMN 2013 SAYI/ISSUE: 34 SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Adına Sahibi Enstitü Müdürü / Owner on behalf of the Institute of Turkish Studies Prof. Dr. Hasan BAHAR (Institute Director) Yazı İşleri Müdürü-Editör/ Editor-in-Chief Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN Editör Yardımcıları / Editorial Assistants Dr. Mehmet YASTI Dr. Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ YAYIM KURULU / EDITORIAL BOARD Prof. Dr. Hasan BAHAR Prof. Dr. Haşim KARPUZ Doç. Dr. Orhan YAVUZ Doç. Dr. Mustafa TOKER İLETİŞİM / CONTACTS Adres / Adress: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Alaaddin Keykubat Kampüsü Konya Telefon: Belgeç / Fax: web: TEKNİK HAZIRLIK / TECNICAL PREPARATION Grafik-Tasarım / Grafik-Design: Harun YILDIZ Dizgi / Composition: Dr. Mehmet YASTI Baskı / Printery: Selçuk Üniversitesi Basımevi / Dergide yer alan yazıların dil ve bilim sorumluluğu yazara aittir. / The author responsible for their article content academically. ONUR KURULU / HONORARY BOARD Prof. Dr. Hüseyin AYAN Prof. Dr. Mehmet AYDIN Prof. Dr. Ahmet SEVGİ Prof. Dr. Yakup KARASOY Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN Prof. Dr. Mikail BAYRAM DANIŞMA KURULU / BOARD OF ADVISORY Prof. Dr. Abdurreşit KARLUK, Prof. Dr. Tasin GEMİL, Prof. Dr. Kamal ABDULFATTAH, Prof. Dr. Ali ABİŞEV, Prof. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, Prof. Dr. Mehmet ALİYEV, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Prof. Dr. Mustafa AYDIN, Prof. Dr. Veli BAHÇELİEV, Prof. Dr. Rustam BEGEULOV, Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU, Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN, Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN, Prof. Dr. Rainer CZICHON, Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ, Prof. Dr. Thomas DREW-BEAR, Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Prof. Dr. Alim GÜR, Prof. Dr. Eva Çato JOHANSEN, Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Prof. Dr. Zeki KAYMAZ, Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM, Prof. Dr. Alireza Heyebri NOBARİ, Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE, Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Prof. Dr. Yılmaz KOÇ, Prof. Dr. Saliha KODAV, Prof. Dr. Zeki KODAY, Prof. Dr. Halil İbrahim USTA, Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ, Prof. Dr. Siri SANDE, Prof. Dr. Klaus SCHÖNIG, Prof. Dr. Ahmet SEVGİ, Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU, Prof. Dr. Ali YAKICI, Prof. Dr. Kemal YAVUZ, Prof. Dr. Naciye YILDIZ, Doç. Dr. Soner HUNKAN, Doç. Dr. İsa KASIMOV, Doç. Dr. Yunus KOÇ, Doç. Dr. Kerim KOÇAK, Doç. Dr. Ali MEYDAN, Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE, Doç. Dr. Elnur NESİROV, Doç. Dr. Yusuf ÖZ, Doç. Dr. Abdurrahman ÖZKAN, Doç. Dr. Mehmet RIHTIM, Doç. Dr. Yaşar SEMİZ, Doç. Dr. Ebilfeyz SÜLEYMANLI, Doç. Dr. Ali TEMİZEL, Doç. Dr. Orhan YAVUZ, Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN, Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ, Yrd. Doç. Dr. Marzena GODZINSKA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ, Yrd. Dr. Nurullah TABAKÇI, Yrd. Doç. Dr. Semra TUNÇ, Dariusz CICHOCKI, Dr. Raşid HATUEV, Dr. Fariz HALİLLİ HAKEM KURULU / BOARD OF REFEREES Prof. Dr. Osman AKANDERE, Prof. Yusuf AKBULUT, Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, Prof. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Alaaddin AKÖZ, Prof. Dr. Şerif AKTAŞ, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Prof. Dr. Bilal ARIK, Prof. Dr. Feda Şamil ARIK, Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU, Prof. Dr. Ali ARSLAN Prof. Dr. Erman ARTUN, Prof. Dr. Zeki ASLANTÜRK, Prof. Dr. Mustafa AVCI, Prof. Dr. Hüseyin AYAN, Prof. Dr. Mehmet AYAN, Prof. Dr. Yunus BALCI, Prof. Dr. Mikail BAYRAM, Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU, Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN, Prof. Dr. Erdoğan BOZ, Prof. Dr. Üçler BULDUK, Prof. Dr. Ahmet BURAN, Prof. Dr. Menderes COŞKUN, Prof. Dr. Musa ÇADIRCI, Prof. Dr. Mesut ÇAPA, Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI, Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL, Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Prof. Dr. Musa DUMAN, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN, Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM, Prof. Dr. İlhan ERDEM, Prof. Dr. Mehmet ERSAN, Prof. Dr. Şahin FİLİZ, Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU, Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ,, Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM, Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU, Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ, Prof. Dr. Âlim GÜR, Prof. Dr. Nurettin GÜZ, Prof. Dr. Osman HORATA, Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Prof. Dr. İbrahim İLKHAN, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Ahmet KALENDER, Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKCI, Prof. Dr. Mehmet KARA, Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ, Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU, Prof. Dr. Metin KARAÖRS, Prof. Dr. Yakup KARASOY, Prof. Dr. Haşim KARPUZ, Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ, Prof. Dr. ÖNAL KAYA, Prof. Dr. İsmet KAYAOĞLU, Prof. Dr. Zeki KAYMAZ, Prof. Dr. Atabey KILIÇ, Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Prof. Dr. Salim KOCA, Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU, Prof. Dr. Yılmaz KOÇ, Prof. Dr. Özdemir KOÇAK, Prof. Dr. Saffet KÖSE, Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ, Prof. Dr. Cemal KURNAZ, Prof. Dr. Mine MENGİ, Prof. Dr. Ahmet MERMER, Prof. Dr. Muammer MUŞTA, Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL, Prof. Dr. Zafer ÖNLER, Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN, Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK, Prof. Dr. Selahittin ÖZÇELİK, Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN, Prof. Dr. F. Sema BARUTCU ÖZÖNDER, Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK, Prof. Dr. Çetin PEKACAR, Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT, Prof. Dr. Sadık SARISAMAN, Prof. Dr. Hülya SAVRAN, Prof. Dr. Ayhan SELÇUK, Prof. Dr. Halim SERASLAN, Prof. Dr. Ahmet SEVGİ, Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ, Prof. Dr. Enis ŞAHİN, Prof. Dr. Naim ŞAHİN, Prof. Dr. Ahmet Atilla ŞENTÜRK, Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN, Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ, Prof. Dr. Mehmet TEKİN, Prof. Dr. Mehmet TEMEL, Prof. Dr. Ahmet Adil TIRPAN, Prof. Dr. Funda TOPRAK, Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK, Prof. Dr. Muhittin TUŞ, Prof. Dr. Fahri UNAN, Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL, Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ, Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA, Prof. Dr. Kemal YAVUZ, Prof. Dr. Muhammet YELTEN, Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Prof. Dr. Naciye YILDIZ, Prof. Dr. Ahmet YILMAZ, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. Zühal YÜKSEL, Doç. Dr. Mahmut AK, Doç. Dr. Caner ARABACI, Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI, Doç. Dr. Feridun ATA, Doç. Dr. Bünyamin AYHAN, Doç. Dr. Şükrü BALCI, Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM, Doç. Dr. Hilmi BAYRAKTAR, Doç. Dr. Aytekin CAN, Doç. Dr. Bekir ÇINAR, Doç. Dr. Zülfikar DAMLAPINAR, Doç. Dr. Erkin EKREM, Doç. Dr. Halûk GÖKALP, Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT, Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK, Doç. Dr. Yunus KOÇ, Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL, Doç. Dr. Mustafa ORA, Doç. Dr. Ertan ÖRGEN, Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN,, Doç. Dr. Abdurrahman ÖZKAN, Doç. Dr. Mustafa ÖZODAŞIK, Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK, Doç. Dr. İzzet SAK, Doç. Dr. Berdi SARIYEV, Doç. Dr. Yaşar SEMİZ, Doç. Dr. İbrahim SOLAK, Doç. Dr. Mustafa ŞEKER, Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL, Doç. Dr. Nihat ŞİRİN, Doç. Dr. Ali TEMİZEL, Doç. Dr. Mustafa TOKER, Doç. Dr. İbrahim TORUK, Doç. Dr. Necmi UYANIK, Doç. Dr. Orhan YAVUZ, Doç. Dr. Cüneyt YENİGÜN, Doç. Dr. Doğan YÖRÜK, Yrd. Doç. Dr. Gürsoy AKÇA, Yrd. Doç. Dr. Şerife AKPINAR, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR, Yrd. Doç. Dr. Nergis BİRAY, Yrd. Doç. Dr. Dilek CERAN, Yrd. Doç. Dr. Sedar ÇAKIRER, Yrd. Doç. Dr. Murat Sadullah ÇEBİ, Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK, Yrd. Doç. Dr. Erol ÇÖM, Yrd. Doç. Dr. Bekir DİREKCİ, Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ERTEN, Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER, Yrd. Doç. Dr. Halil Altay GÖDE, Yrd. Doç. Dr. Dursun GÖK, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim GÖK, Yrd. Doç. Dr. Emel KAYA GÖZLÜ, Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim GÜLHAN, Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜMÜŞ, Yrd. Doç. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN, Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖNEN, Yrd. Doç. Dr. Naile HACIZADE, Yrd. Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA, Yrd. Doç. Dr. Sibel KARAMAN, Yrd. Doç. Dr. Nurgül KILINÇ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Şerife MIZRAK, Yrd. Doç. Dr. Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER, Yrd. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Selçuk PEKER, Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ, Yrd. Doç. Dr. Nurdan KIZILDELİ SALIK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARI, Yrd. Doç. Dr. Semra TUNÇ, Yrd. Doç. Dr. Selami TURAN, Yrd. Doç. Dr. Osman UYANIK, Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ BU SAYININ HAKEMLERİ / THE REFEREES OF THIS ISSUE Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ, Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU, Prof. Dr. Yakup KARASOY, Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK, Prof. Dr. Salim KOCA, Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK, Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT, Prof. Dr. İzzet SAK, Prof. Dr. Ülkü Çelik ŞAVK, Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Doç. Dr. Cengiz ANIK, Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI, Doç. Dr. Ferudun ATA, Doç. Dr. Yusuf AYÖNÜ, Doç. Dr. Ömer BAKAN, Doç. Dr. Zülfikar DAMLAPINAR, Doç. Dr. Ümit EKİN, Doç. Dr. Hatice İÇEL, Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, Doç. Dr. Ertan ÖRGEN, Doç. Dr. Metin ÖZARSLAN, Doç. Dr. Abdurrahman ÖZKAN, Doç. Dr. Mustafa TOKER, Doç. Dr. Suzan Suzi TOKATLI, Doç. Dr. İbrahim TORUK, Doç. Dr. Mustafa UYAR, Doç. Dr. Orhan YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR, Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Nurgül KILINÇ, Yrd. Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK, Yrd. Doç. Dr. Yakup POYRAZ, Yrd. Doç. Dr. Semra TUNÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Yayım İlkeleri 1. Yayınlanacak yazılar Türklük Bilimi ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. 2. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bildiri kitapçığında ya da başka bir yerde yayımlanan yazılar ne sebeple olursa olsun yayımlanmaz. Dergi yönetimi gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmak mecburiyetinde değildir. Durumun etik sorumluluğu makale sahibine aittir. 3. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte birini geçmeyecek şekilde İngilizce, Rusça ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki yazılara da yer verilebilir. 4. Türkçe çalışmalara Türkçe ve İngilizce / Rusça; İngilizce çalışmalara ise 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet yapılmalı, özetle birlikte anahtar kelimeler bulunmalıdır. 5. Türkiyat Araştırmaları Dergisine gönderilen yazılar, önce yayım kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumsuz olduğu takdirde, yazı yayımlanmaz. Yazarlar, hakemlerin görüş ve önerileri doğrultusunda düzeltmelerini yaparlar. Yayıma kabul edilmeyen yazılar iade edilmez; ancak yazarın istemesi hâlinde bir nüshası kendisine verilir. 6. Makaleler SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğüne posta veya el-mek ile gönderilebileceği gibi, elden de teslim edilebilir. Gönderilen yazıların ekinde, yazar(lar)ın el-mek adres(ler)i (elden veya postayla teslimlerde), her zaman ulaşılabilecek bir telefon numarası (Cep telefonu tercih edilmelidir.) ve kargoyla ödemeli gönderimler için daimî adresler bulunmalıdır. 7. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayıda yazısı bulunan yazarlara birer adet dergi teslim edilir. Yazar Konya dışında ise adresine ödemeli olarak gönderilir. 8. Dergimiz bahar ve güz olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Makale Yazım Kuralları 1. Başlık: Her yazıya Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki başlık konmalıdır. Başlıklar, konuyu en iyi biçimde ifade etmeli ve İngilizce başlık Türkçesinin tam karşılığı olmalıdır. 2. Yazar(lar)ın adı ve adresi: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı makale başlığı altında sağ köşeye koyu karakterlerle yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, haberleşme ve el-mek ( ) adresi dipnotta belirtilmelidir. 3. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 50, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce ya da Rusça özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında en az 3, en çok 7 sözcükten oluşan anahtar kelime verilmelidir. 4. Makale metni: Makaleler aşağıdaki ölçütlere uyularak hazırlanmalı ve 25 sayfayı kesinlikle geçmemelidir. Makaleler, A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, PC uyumlu Microsoft Word programında, Palatino veya Palatino Linotype yazı karakteri ile 10 punto, en az ve 14 nk satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları üst: 5,35 cm, alt: 5,35 cm, sağ: 4,25 cm, sol: 4,25 cm olmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Paragraflar 0,65 cm içeriden başlatılmalıdır. Yazılar, elden teslim edilecekse bir adet CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla verilmelidir. Postayla gönderildiği takdirde de CD kaydı ve iki nüsha çıktı ulaştırılmalıdır. Yazılar internet üzerinden gönderilecekse, CD kaydı ile 2 nüsha kâğıt çıktıya gerek yoktur. Eski harfli metinler de Word programında yazılmış olmalıdır. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu karakterlerin de gönderilmesi gerekmektedir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 0,65 cm içeride, blok hâlinde, en az satır aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır. 5. Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. 6. Fotoğraf, plân, harita ve çizimler: Metin içinde kullanılan fotoğraf, plân, harita vb. materyallerin.jpg /.tiff uzantılı kayıtları gönderilecek dokümanlara eklenmelidir. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 72 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat edilmeli, ayrıca birden fazla olması hâlinde numaralandırılmalıdır (1. Resim, 2. Resim; 1. Harita, 2. Harita vb.). 7. Kaynak gösterme: Dipnotlar, yalnızca açıklama için kullanılmalıdır. Atıflar, sayfa içerisinde ilgili bölümden hemen sonra yay ayraç (parantez) içerisinde gösterilmelidir: (Arat 1979: 20), (Ercilasun 1998: 15), (Tekin 2001: 30) vb. internet sayfalarına yapılan atıflarda adres dizini yine metin içerisinde tam olarak gösterilmelidir: (http://tdk.org.tr/sozluk.html) 8. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. Makale adları tırnak işareti ( ) içerisinde verilmeli, eser adları eğik olarak yazılmalıdır. Eser adlarının yazımında kesinlikle koyu yazım tercih edilmemelidir. ARAT, Reşit Rahmeti (1979), Uygurca Yazılar Arasında II, Türk Dili Edebiyatı Dergisi, XXIII, İstanbul, s ERCİLASUN, Ahmet B. (1998), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yay. TEKİN, Şinasi (2001), İştikakçının Köşesi, İstanbul, Simurg Yay. Mustafa TOKER İÇİNDEKİLER Köktürkçede Yön Bildiren Kelimeler ve Bunların Okunuşuna Farklı Bir Bakış Directional Words in Orkhon Turkic and Different Perspective Toward Their Pronunciation 1 Abdurrahman ÖZKAN Mehekkü l-ilim Ve l-ulemâ İsimli Eserde Birleşik Fiiller Compound Verbs in Mehekkü l-ilim Ve l-ulemâ 11 Mevlüt GÜLMEZ Sense- Fiili Üzerine A Study on The Verb Sense- 47 Nursel ÖZDARENDELİ Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar A Contribition to Derleme Sözlüğü from Velimeşe Dialect 57 Vedat YEŞİLÇİÇEK Erol SAKALLI Gökay DURMUŞ Türkmen Şair Ata Atacanov un Şiirlerinde Tahkiye Narrative in the Poems of Turkmen Poet Ata Atacanov Çınaraltı nın Faaliyet Sahası Activity Field of Çınaraltı Gülşah KANDEMİR Ramazan EKİNCİ Leylâ Erbil in Öykülerinde Kadınlar ve Çocuklar Women and Children in Leylâ Erbil s Stories Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri The Poems Not Being Available in The Divan of Hakim Mehmed Efendi Altay Tayfun ÖZCAN Umut KARABULUT Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar Uighurs in The Latin Sources Relating to Mongol History 1917 Ekim Devriminden Mondros Ateşkes Antlaşmasına Türk Ocaklarının Rusya Türklerine Bakışı Turkish Hearths Approach to Russian Turks from 1917 October Revolution to the Armistice of Mudros Ali Rıza GÖNÜLLÜ Denizli Sancağı nda Meydana Gelen Asayiş Olayları ( ) Public Order Occuring Incidents in Denizli Sandjak ( ) 195 Duygu TANIDI 1657 ve 1698 Yılları Arasında Kadı Sicilleri ne Göre Rusçuk ta Köleler ve Cariyeler Slaves and Female Slaves at Ruse according to Court Register between H. Hüseyin ADALIOĞLU Bir Siyasetnâme Olarak Kutadgu Bilig As a Politicsbooks Kutadgu Bilig 237 Şükrü BALCI Abdülkadir GÖLCÜ Facebook Addiction among University Students in Turkey: Selcuk University Example Türkiye de Üniversite Öğrencileri Arasında Facebook Bağımlılığı: Selçuk Üniversitesi Örneği 255 Enderhan KARAKOÇ Abdullah MERT Sinemada Siyasal İktidar, İdeoloji ve Medya Üçgeni: Wag The Dog Filminin İncelenmesi Government - Ideology and Media Triangle in Film: Review of The Film Wag The Dog 279 Mehmet Salih GÜRAN Hüseyin ÖZARSLAN Çerçeveleme Teorisinin Halkla İlişkilerde Kullanımı The Use of Framing Theory in Public Relations 299 Yusufcan YASİN Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü Uyghures and Uyghur Culture at The Kitans Country 315
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks