Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Gen.f136-7/01 EKOTEKS TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No: Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE
Transcript
Gen.f136-7/01 EKOTEKS TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No: Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE TEST REORT DENEY RAORU Müşterinin adı: ALFA E-TİC. DANIŞMANLIK A.Ş. Adresi: 100 YIL MAH. BAĞLAR CAD. NO 194 /8 ÇANKAYA/ANKARA Alıcı firma: - İlgili kişi: BERK SARI İstek numarası: Model numarası: - Gen.f136-7/01 Numunenin adı ve tarifi: Mavi denim kanguru Numunenin kabul tarihi: İlave numune ve/veya ilave - bilgi geliş tarihi: Deneyin yapıldığı tarih: Açıklamalar: - Numune alımı: Numunenin son kullanımı: Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir. Çocuk(0-4 yaş)/kanguru Raporun sayfa sayısı: 9 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. Deney ve/ veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Mühür Tarih Müşteri Temsilcisi Arzu ERDOĞDU Laboratuvar Müdürü Sevim A. RAZAK Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Sayfa 1 / 9 TESTLER SONUÇ AÇIKLAMA EKOLOJİ TESTLER Boyar Maddedeki Yasaklı Arilaminler Nonil Fenol ve Nonil Fenol Etoksilatlar Formaldehit (1) Fitalatlar Toplam Kadmiyum Kadmiyum Kalayli Organik Bileşikler Serbest Nikel : Geçer F: Kalır R: Alıcı firmanın teknik kişisine başvurunuz. Test sonuçları Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik iyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliği (14 Ocak 2015 Tarihi ve Sayılı Resmi Gazete) limit değerlerine göre değerlendirilmiştir. (1) Test sonuçları eko-tekstil limit değerlerine göre değerlendirilmiştir. NOT: Aksi belirtilmediği taktirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orijinal numuneler 3 ay saklanır. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95 tir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Sayfa 2 / 9 YASAKLI AROMATİK AMİNLER-MAK III GRU A1&A2 KATEGORY 2002/61/EEC Avrupa direktifine göre bir veya bir den fazla Azo grubunun redüktif indirgenmesi ile açığa çıkabilen yasaklı aromatik ve kanserojen arilaminler yasaklanmıştır. MAK III A1/ A2 sınıfına göre belirlenmiş arilaminler GC/MSD (Gaz Kromatografi-Kütle Seçici Detektör) ile tayin edilir. Yasaklı Arilaminlerin Listesi ; Nr Arilaminler CAS No Index No EC numarası MAK III A Aminobiphenyl Benzidine Chloro-o-toluidine Naphthylamine ( -Naphthylamine) MAK III A2 05* o-aminoazotoluol (4-amino-2,3-dimethylazobenzene) p-chloroaniline (4-chloroaniline) ,4-Diaminoanisole (4-Methoxy-m-phenylenediamine) ,4'-Diaminodiphenylmethane (4,4'-methylendianiline) ,3'-Dichlorbenzidine (3,3'-dichlorobiphenyl-4,4' xylendiamine) 10 3,3'-Dimethoxybenzidine (o-dianisidine) X ,3'-Dimethylbenzidine (o-tolidine) (4,4'-bi-o-toluidine) ,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane (4,4'-methylene di-o-toluidine) 13 4,4'-Methylene-bis-(2-chloro-aniline) (2,2'-dichloro-4,4' methylenedianiline) 14* 2-Amino-4-nitrotoluene (5-nitro-o-toluidine) ,4'-Oxydianiline (4,4'-Diaminodiphenylether) ,4'-Thiodianiline ( 4,4'-Diaminodiphenylsulfide) o-toluidine (2-aminotoluene) X Methyl-1,3-phenylendiamin (4-methyl-m-phenylendiamin) (2,4-Toluenediamine) 19 2,4,5-Trimethylaniline o-anisidine (2-Methoxyaniline) Methoxy-5-methylaniline (p-cresidine) (6-methoxy-mtoluidine) ** 4-Amino Azobenzene *** 2,4-Xylidine *** 2,6-Xylidine * (No. 5) and (No. 14) CAS numaralı aminler (No. 17) and (No. 18) CAS numaralı aminlere parçalanırlar. ** Belirli şartlar altında açığa çıkan aniline and 1,4-phenylenediamine, 4-aminoazobenzene oluşturabilen Azo boyarmaddeyi işaret edebilir. Bunun için 4 aminoazo benzene tayininde kullanılan Eylül 2006 tarihli resmi test metodu 64 LFGB Nisan 2008 de modifiye edilmiştir. *** Resmi olarak yasaklı değil Not: Renkli sentetik karışım içeren numunelerde renkli her elyaf için gerekli olması durumunda farklı test metotları uygulanır. Sayfa 3 / 9 Numune Test Metot Boyar Maddedeki Yasaklı Arilaminler Sonuç Değerlendirme Mavi denim zemin+lacivert, siyah baskılı beyaz astar DIN EN :2012 (without extraction) Siyah askılar+ Kırmızı, DIN EN :2012 siyah baskılı beyaz iç uyarı (with extraction) etiketi+turuncu, lacivert, beyaz desenli etiket+siyah elastic trim Maks. limit değer =30 ppm (her bir arilamin için) kabul edilmiştir. (1) N.D Geçer (1) N.D Geçer Yorum: (1) N.D.: Yapılan analize gore test edilen numunede yasaklı azo boyarmadde tespit edilememiştir. LS: Numune yetersiz olduğu için çalışılamamıştır. NA: Numune test için uygulanabilir değildir. = küçüktür 0 = test gerekli değil ( emtia renkli veya baskılı değil) mg/kg = milligram /kilogram ppm= milyonda bir birim (mg/kg) with extraction: Ekstraksiyon metodu uygulanmıştır. without extraction: Ekstraksiyon metodu uygulanmamıştır. Not : Yukardaki tabloda arilamin ifade edilmiş ise ; bu analitik sonuç Emtianın azo boyar maddesi ile üretildiğini veya işlem gördüğünü açıklar. Sayfa 4 / 9 NONİL FENOL VE NONİL FENOL ETOKSİLATLAR; EKOTEKS 47:2014 Numune organik çözücü yardımıyla ultrasonik su banyosunda ekstrakte edilir ve LC-MSMS de analiz edilir. AEO ( Alkylphenolethoxylate ) Cas No: Nonylphenol ethoxylate (NEO) 0.1 %(1000 mg/kg) A( Alkyphenole ) Cas No: Nonylphenol (N) 0.1 %(1000 mg/kg) Numune AEO Sonuç A Sonuç Değerlendirme Mavi denim zemin+lacivert, siyah baskılı beyaz astar 10 ppm 10 ppm Geçer Sayfa 5 / 9 FORMALDEHİT; ISO :2011 Su ile ekstrakte edilen tekstil numunesinin içerdiği serbest formaldehit ve kısmen suda hidrolize olmuş formaldehit miktarı UV-VIS spektrofotometrede ölçülmesi prensibine dayanır. Mavi denim zemin+lacivert, siyah baskılı beyaz astar N.D.:Tespit Edilemedi SONUÇ N.D. 16 ppm Sayfa 6 / 9 FİTALATLAR; CSC-CH-C :2010 Test numunesi uygun organik çözücüde ekstrakte edilir. Numune ekstaratı HLC' de analiz edilir. Sonuç GC-MS' e göre verilir. Cas No: DEH/ Di-(2-ethylhexyl) phthalate ( ) DB/ Dibutylphthalate ( ) BB/ Butylbenzylphthalate ( ) DIN/ Di-iso-nonylphthalate ( )/ ( ) DID/ Di-isodecylphthalate ( )/ ( ) DNO/ Di-n-octylphthalate ( ) Toplam konsantrasyon 0.1 % Numune Fitalat Sonuçları Toplam Değerlendirme Siyah plastik tokalar Beyaz fermuar dişler ND (¹) ND (¹) Geçer ND (¹) ND (¹) Geçer ND (¹) : Yapılan analize göre test edilen kısımda yukarıda listelenen 6 fitalat maddesi tespit edilmemiştir. Tespit sınırı: 3 ppm Sayfa 7 / 9 TOLAM KADMİYUM (Cd); MİKRODALGA METODU (Ref:EN ) Numunenin içerdiği kadmiyum miktarı mikrodalga yakma tekniği ile ayrıştırılır.açığa çıkan kadmiyum miktarı IC-MS kullanılarak tespit edilir. Beyaz boyalı elcik ve kürsörler SONUÇ Kadmiyum (Cd) N.D. (1) 0.01 %(100 mg/kg) (1) N.D.: Tespit edilmedi. KADMİYUM (Cd); EN Numunenin içerdiği kadmiyum miktarı yaş bozdurma metoduyla ayrıştırılır.açığa çıkan kadmiyum miktarı IC-MS kullanılarak tespit edilir. Siyah plastik tokalar+ Beyaz fermuar dişler SONUÇ Kadmiyum (Cd) N.D. (1) 0.01 %(100 mg/kg) (1) N.D: Tespit edilmedi KALAYLI ORGANİK BİLEŞİKLER; DIN EN ISO 17353:2005 Kalaylı organik bileşiklerin tayini. Numune organik solventle ekstrakte edilir. Derivitasyon işleminin ardından GC/MS de ölçüm yapılır. Referans E DIN Cas No: Dibbutyltin ( DBT ) 0.1 %(1000 mg/kg) Tributyltin (TBT) 0.1 %(1000 mg/kg) Triphenyltin ( ThT) 0.1 %(1000 mg/kg) Numune Mavi denim zemin+lacivert, siyah baskılı beyaz astar (1) N.D: Tespit edilmedi. Kalaylı Organik Bileşikler Sonuç ND (¹) Değerlendirme Geçer Sayfa 8 / 9 SERBEST NİKEL ; EN 1811:2011+A1:2015- EN12472:2009 Numune yapay ter (ph =6,5±0,1) çözeltisinde 1 hafta bekletilir ve çözünmüş nikel konsantrasyonu IC-MS ile tayin edilir. Beyaz boyalı elcik ve kürsörler Test Sayısı Yüzey Alanı (cm 2 ) Test Çözeltisi Hacmi (ml) Sonuç-Serbest Nikel (µg/cm²/hafta) Limit (2) (µg/cm²/hafta) ND (¹) * * 0.5 Tespit Limiti : µg/cm²/hafta * Numune yetersiz olduğundan dolayı sadece 1 test yapılmıştır. (1) N.D: Tespit Edilmedi. (2) Cilt ile direkt ve süreli olarak temas halindeki ürünler için limit değer 0.5 µg/cm²/hafta dır.. Not : EN 1811:2011+A1:2015 te belirtilen ölçüm belirsizliğine göre, uygunluk değerlendirme aşağıdakilere bağlıdır: Test Sonucu, µg/cm²/week Değerlendirme 0.11 GEÇER 0.35 GEÇER 0.35 KALIR Sayfa 9 / 9
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks