Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

Category:

Music

Publish on:

Views: 0 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyon Karar No: 446 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu nun Grafik, Heykel, Resim öğretim programlarında yapılacak güncellemeler hakkındaki
Transcript
TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyon Karar No: 446 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu nun Grafik, Heykel, Resim öğretim programlarında yapılacak güncellemeler hakkındaki tarih ve 2013/9 sayılı görüşüldü öğretim yılı itibaren Grafik, Heykel, Resim öğretim programlarında karar ekinde belirtilen güncellemelerin uygulanması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi tarih ve 446 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Resim Bölümü Eski T-K-P Düzeltilen T-K-P Dersin Adı T K P Dersin Adı T K P TKD 103 Türk Dili I TKD 103 Türk Dili I Heykel Bölümü Eski T-K-P Düzeltilen T-K-P Dersin Adı T K P Dersin Adı T K P AİT 203 Ata. İlk. Ve İnk. Tar. I AİT 203 Ata. İlk. Ve İnk. Tar. I Ayrıca Ders Programında var olan Seçmeli Dersler dışında öğrencinin dönemlik 30 AKTS Kredisini tamamlamak için diğer bölümlerden alacağı Seçmeli dersler de aşağıdaki şekilde Dönemlere eklenmiştir. Eklendiği Dönem Eklenen Dersler AKTS 3. Yarıyıl Seçmeli 8 4. Yarıyıl Seçmeli 4 5. Yarıyıl Seçmeli 4 5. Yarıyıl Seçmeli 4 5. Yarıyıl Seçmeli 4 5. Yarıyıl Seçmeli 4 Grafik Bölümü Dönem Eski Kodu ve Adı Yeni Kodu ve Adı 2. Yarıyıl TKD 103 Türk Dili II TKD 104 Türk Dili II 2. Yarıyıl ING 127 Temel İngilizce II ING 128 Temel İngilizce II 2. Yarıyıl GSF103 Desen II GSF 104 Desen II 4. Yarıyıl GRA 217 Sayısal Ortamda Tasarım II GRA 218 Sayısal Ortamda Tasarım II 4. Yarıyıl GRA 233Temel Grafik Eğitimi II* GRA 234 Temel Grafik Eğitimi II* 4. Yarıyıl AİT 203 Ata. İlk. Ve İnk. Tar. II AİT 204 Ata. İlk. Ve İnk. Tar. II 4. Yarıyıl GSF 203 Desen IV GSF 204 Desen IV 6. Yarıyıl GRA 335 Grafik Tarihi II GRA 336 Grafik Tarihi II 6. Yarıyıl GRA 343 Sayısal Tipografi GRA 344 Sayısal Tipografi 6. Yarıyıl GRA 345 Grafik Tasarım Alan Uygulamaları II GRA 346 Grafik Tasarım Alan Uygulamaları II Ayrıca Grafik Bölümü nde BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi sehven 2 Yarıyıl Seçmeli Dersler listesinde yazılmış olup seçmeli dersler listesinden silinerek 2 Yarıyıl Zorunlu Dersler Listesine eklenmiştir. - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Seramik Bölümü nde değişiklik bulunmamaktadır tarih ve 440 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır. Eğitim Komisyon Karar No: 447 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Sosyoloji Bölümü Yandal Programının güncellenmesi hakkındaki tarih ve 2013/13 sayılı görüşüldü öğretim yılı itibaren Sosyoloji Bölümü Yandal Programının karar ekinde belirtildiği şekilde güncellenmesi uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi tarih ve 447 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Sosyoloji Yandal Programı Ders Listesi Zorunlu Dersler KODU DERSİN ADI DÖNEMİ TPK AKTS SOS Sosyolojiye Giriş Güz Z SOS206 Sosyal Bilimlerde Metot Güz ve Z Bahar SOS203 Klasik Sosyoloji Teorileri I Güz Z SOS204 Klasik Sosyoloji Teorileri II Bahar Z Seçmeli Dersler(Güz Dönemi) KODU DERSİN ADI DÖNEMİ TPK AKTS SOS100 Engellilik Sosyolojisi Güz S SOS345 Yönetim Sosyolojisi Güz S SOS227 Çevre Sosyolojisi Güz S SOS337 İletişim Sosyolojisi Güz S SOS303 Klasik Sosyoloji Teorileri III Güz S SOS369 Türkiye nin Toplumsal Yapısı Güz S SOS435 Kültür Teorileri Güz S SOS419 Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyoloji Güz S SOS329 Endüstri Sosyolojisi Güz S SOS355 Sosyal Tabakalaşma Güz S SOS371 Siyaset Sosyolojisi Güz S SOS401 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Güz S SOS423 Türk Sosyoloji Tarihi II Güz S Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) KODU DERSİN ADI DÖNEMİ TPK AKTS SOS100 Engellilik Sosyolojisi Bahar S SOS114 Hukuk Sosyolojisi Bahar S SOS152 Küçük Gruplar Sosyolojisi Bahar S SOS230 Türk Sosyo Kültür Yapısı Bahar S SOS220 Aile Sosyolojisi Bahar S SOS221 Sağlık Sosyolojisi Bahar S SOS339 Din Sosyolojisi Bahar S SOS224 Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sos. Bahar S SOS Sanat Sosyolojisi Bahar S SOS 406 Turizm Sosyolojisi Bahar S SOS304 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Bahar S SOS228 Türk Sosyoloji Tarihi I Bahar S SOS318 Kırsal Toplumsal Yapılar Bahar S SOS324 Etnik Sosyoloji Bahar S SOS405 Kentleşme Sorunları Bahar S SOS328 Toplumsal Hareketler Bahar S SOS382 Suç Sosyolojisi Bahar S SOS330 Kent Sosyolojisi Bahar S SOS422 Sosyal Değişme Bahar S SOS436 Göç Sosyolojisi Bahar S SOS438 İktisat Sosyolojisi Bahar S Eğitim Komisyon Karar No: 448 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Psikoloji Bölümü Yandal Programının güncellenmesi hakkındaki tarih ve 2013/13 sayılı görüşüldü öğretim yılı itibaren Psikoloji Bölümü Yandal Programının karar ekinde belirtildiği şekilde güncellenmesi uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi tarih ve 448 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI (BOLOGNA UYUM ÇERÇEVESİNDE YENİLENMİŞ HALİ) ZORUNLU DERSLER KODU ADI K/T/P STATÜSÜ PSL PSİ 106 PSİKOLOJİ PSİKOLOJİYE GİRİŞ Z SEÇ XXX Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından açılan 3 kredilik Genel Psikoloji dersinin herhangi bir şubesi PSL 105 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Z SEÇMELİ DERSLER KODU ADI K/T/P STATÜSÜ PSL 201 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ S PSL 202 SOSYAL PSİKOLOJİ I S PSL 203 SOSYAL PSİKOLOJİ II S PSL 204 YAŞAM BOYU GELİŞİM I S PSL 205 YAŞAM BOYU GELİŞİM II S PSL 208 *KÜLTÜR VE PSİKOLOJİ S PSL 301 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ S PSL 302 KİŞİLİK KURAMLARI I S PSL 303 KİŞİLİK KURAMLARI II S PSL 306 *ÖĞRENME KURAMLARI S PSL 309 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-I S PSL 310 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-II S PSL 314 *TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ S PSL 321 *SİYASET PSİKOLOJİSİ S PSL 401 *ADALET ALGI VE YARGILARI S PSL 402 *AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK S PSL 403 *BAĞLANMA KURAMI VE ARAŞTIRMALARI S PSL 404 *DUYUM VE ALGI S PSL 406 PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR S PSL 407 PSİKOLOJİ TARİHİ S PSL 410 *BİLİŞSEL GELİŞİM S PSL 411 *ADLİ PSİKOLOJİ S PSL 412 *SAĞLIK PSİKOLOJİSİ S PSL 414 *TRAFİK PSİKOLOJİSİ S PSL 418 *ÖRGÜTLERDE BİREYSEL AYRILIKLAR S PSL 423 *AİLE VE GELİŞİM S PSL 425 DUYGU PSİKOLOJİSİ S PSL 432 *ÇEVRE PSİKOLOJİSİ S PSL 433 *ERGENLİK S PSL 435 *EVRİMSEL PSİKOLOJİ S *Yan Dal Programına yeni eklenen dersler Eğitim Komisyon Karar No: 449 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans programında yapılacak güncellemeler hakkındaki tarih ve 2013/13 sayılı görüşüldü öğretim yılı itibaren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans programında karar ekinde belirtilen güncellenmelerin yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi tarih ve 449 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır Eğitim Komisyon Karar No: 450 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun Ergoterapi Bölümü lisans programında yapılacak güncellemeler hakkındaki tarih ve 2013/06 sayılı görüşüldü öğretim yılı itibaren Ergoterapi Bölümü lisans programında karar ekinde belirtilen güncellenmelerin yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi. 1.Yarıyıl, Güz dönemi 1.a. Ders saati ve kredi değişiklikleri tarih ve 450 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 1. T P K AKTS ERG 107.Sağlık ve İyi Olma için Stratejiler (Önceki) ERG 107.Sağlık Stratejileri (Önerilen) Teorik ders sayısı ve AKTS kredi sayısı 1 er düşürülmüştür 2. T P K AKTS ERG 115. Ergoterapide iletişim ve görüşme teknikleri (Ö) (Seçmeli) (Önceki) (Önerilen) AKTS nin 1 kredi düşürülmesi 3. T P K AKTS ERG 119. Bilim, sanat ve felsefe (G) (Seçmeli) (Önerilen) AKTS kredi sayısı 1 er düşürülmüştür 1.b. Eklenen yeni ders(ler) 1. T P K AKTS UNI 101. Üniversite Yaşamına Giriş Bu ders eklenmiştir 1.c. Yer değişikliği yapılan ders(ler) 1. T P K AKTS ERG 121. Ergoterapide Etik ve Profesyonel Gelişim yarıyıl olan bu ders ERG 121 koduyla, 1. yarıyıla alınmıştır. Aynı akademik yıl içerisinde bahar döneminden güz dönemine alınmıştır. UNI 101 kodlu dersin eklenmesiyle toplam zorunlu ders AKTS si 21 den 22 ye, Yarıyıl toplam AKTS ise 31 e yükselmiştir 2.Yarıyıl, Bahar dönemi 1.a. Ders saati ve kredi değişiklikleri 1. T P K AKTS ERG 102. Ergoterapide Aktiviteler (Önerilen) ERG 104 kodlu 2. yarıyıl dersinin (Ergoterapide Etik ve Profesyonel Gelişim), 1. Yarıyıl güz dönemine ERG 121 koduyla alınması sonucunda toplam zorunlu ders AKTS si 25 den 24 e düşürülüp, Toplam seçmeli ders AKTS si 5 den 6 ya yükseltilip, Yarıyıl toplam AKTS 30 olarak aynen kalmıştır. 3.Yarıyıl, Güz dönemi 1.a. Ders saati, ismi ve kredi değişiklikleri 1. T P K AKTS ERG 203. Performans Alanları- Psikososyal (Önceki) (Önerilen) Teorik ders sayısı veulusal kredi sayısı 1 artırılmıştır, pratik ders sayısı 1 azaltılmıştır. 2. T P K AKTS ERG 211. Kas İskelet Sistemi Fonksiyon Yetersizlikleri (Önceki) ERG 211. Kas İskelet Sistemi Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapi (Önerilen) Ders ismi değiştirilip,teorik ders 1 azaltılmış,pratik ders sayısı 2 saat artılmıştır 3. T P K AKTS ERG 215.Toplumsal katılım (Ö) (Seçmeli) (Önceki) (Önerilen) Teorik ders sayısı, ulusal kredi ve AKTS sayıları 1 er azaltılmıştır 4. T P K AKTS ERG 217 Öz yönetim ( G) (Seçmeli) (Önceki) (Önerilen) Teorik ders sayısı, ulusal kredi ve AKTS sayıları 1 er azaltılmıştır AKTS sayıları 1 azaltılmıştır 1.c. Yer değişikliği yapılan ders(ler) 1. T P K AKTS ERG 223. Fonksiyonel Kinezyoloji Bu ders ERG 223 koduyla 4. Yarıyıldan 3. Yarıyıla alınmıştır. Aynı akademik yıl içerisinde bahar döneminden güz dönemine alınmıştır. Toplam zorunlu ders AKTS si 27 olup, Toplam seçmeli ders AKTS si 7dir. Yarıyıl toplam AKTS 30 olarak aynen kalmıştır. 4.Yarıyıl, Bahar dönemi 1.a. Ders saati,isim ve kredi değişiklikleri 1. T P K AKTS ERG 202. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergoterapi (Önceki) ERG 202 El Rehabilitasyonu ve Ergoterapi (Önerilen) Ders ismi değiştirilmiş, Pratik ders sayısı 1 saat, AKTS 1 er indirilmiştir 2. T P K AKTS ERG 210. Yardımcı Teknoloji (Önceki) (Önerilen) Teorik ders sayısı 1 saat, Ulusal kredi 1 kredi indirilmiştir 4. T P K AKTS ERG 212. Araştırma Yöntemleri (Önerilen) c. Yer değişikliği yapılan ders(ler) 1. T P K AKTS ERG 216. Bakım Verenlerde Ergoterapi (Ö) (Seçmeli) Bu ders ERG 216 koduyla 7.yarıyıldan 4. Yarıyıla alınmıştır 2. T P K AKTS ERG 218. Kanser ve Ergoterapi (Ö) (Seçmeli) Bu ders ERG 218 koduyla 8.yarıyıldan 4. Yarıyıla alınmıştır Ayrıca 4. Yarıyıl derslerinden ERG 208 Fonksiyonel Kinezyoloji dersi 3.yarıyıla alınmıştır Yapılan değişiklikler sonucunda toplam zorunlu ders AKTS si 30 dan 27 ye düşürülüp, Toplam seçmeli ders AKTS si 0 dan 3 e yükseltilip, Yarıyıl toplam AKTS 30 olarak aynen kalmıştır. 5.Yarıyıl, Güz dönemi 1.a. Ders saati ve kredi değişiklikleri 1. T P K AKTS ERG 317. Görme özürlülerde bağımsız yaşam (Ö) (Seçmeli) (Önceki) (Önerilen) AKTS 1 indirilmiştir 2. T P K AKTS ERG 325. Özel gereksinimli çocuk ve bağımsız yaşam (Ö) (Seçmeli) (Önceki) (Önerilen) Dersin AKTS si 1 kredi indirilmiştir Yapılan değişiklikler sonucunda toplam zorunlu ders AKTS si 22 den 18 e indirilmiş, Toplam seçmeli ders AKTS si 8 den 12 ye çıkarılmış, Yarıyıl toplam AKTS 30 olarak aynen kalmıştır. 6.Yarıyıl, Bahar dönemi 1.a. Ders saati ve kredi değişiklikleri 1. T P K AKTS ERG 308. Ortez ve Biomekanik (Önceki) (Önerilen) Teorik ders saati ve Dersin AKTS si 1 kredi indirilmiştir 2. T P K AKTS ERG 314. Zihinsel engellilerde mesleki rehabilitasyon (Ö)(Seçmeli) (Önceki) (Önerilen) Dersin pratik, ulusal ve AKTS sayısı 1 kredi indirilmiştir Yapılan değişiklikler sonucunda toplam zorunlu ders AKTS si 18 den 21 e çıkarılmış, Toplam seçmeli ders AKTS si 12 den 9 a düşürülmüş, Yarıyıl toplam AKTS 30 olarak aynen kalmıştır. 7. ve 8. Yarıyıl, 1.a. Ders saati, kredi değişiklikleri ve ders şubelendirilmesi 1. T P K AKTS *ERG 401. Klinik Eğitim (Önceki) *ERG 402. Klinik Eğitim (Önceki) ERG 401 Klinik Eğitim (önerilen) ERG 402. Klinik Eğitim (önerilen) ERG 403. Klinik Eğitim (önerilen) ERG 404. Klinik Eğitim (önerilen) *Dersler 401,402,403 ve 404 kodlarına ayrılmış ve kredi değişiklikleri yapılmıştır 2. T P K AKTS ERG 403. Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları (Önceki) (8 şube) ERG 407. Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları (Önerilen) (10 şube) Pratik ders sayısı 5 saat, Ulusal kredi 3 ve AKTS 2 kredi indirilmiştir ve Dersin kodu 403 ten 407 ye değiştirilmiştir. Bu ders 8 den 10 şubeye artırılmıştır. 3. T P K AKTS ERG 411. Rehabilitasyonda hayvan destekli yaklaşımlar (G) (Seçmeli) (Önceki) ERG 415 Rehabilitasyonda hayvan destekli yaklaşımlar (Önerilen) AKTS sayısı 1 azaltılmış ve dersin kodu 411 den 415 e değiştirilmiştir. 4. T P K AKTS ERG 404 Öğrenci Mezuniyet projesi (Önceki) (8 şube) ERG 408 Öğrenci Mezuniyet projesi (Önerilen) (10 şube) Pratik 5 saat ulusal kredide 3 ve AKTSde ise 1 kredi olmak üzere değişiklikler yapılmıştır ERG 404 kodu ERG 408 olarak değiştirilmiştir. Bu ders 8 den 10 şubeye artırılmıştır. 1.b Eklenen dersler 1. T P K AKTS ERG 405. Klinik Eğitim (önerilen) (seçmeli) ERG 406. Klinik Eğitim (önerilen) (seçmeli) c. Yer değişikliği yapılan ve kaldırılan ders(ler) ERG 413 Bakım Verenlerde Ergoterapi isimli ders 4. Yarıyıla alınmıştır. ERG 412 Kanser ve Ergoterapi isimli ders 4. Yarıyıla alınmıştır. 1.d Kod Değişikliği Yapılan Dersler ERG 403 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları dersi ERG 407 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları; ERG 405 Sürücü rehabilitasyonu dersi ERG 409 Sürücü rehabilitasyonu ; ERG 407 Yutma Bozukluklarında Ergoterapi dersi ERG 411 Yutma Bozukluklarında Ergoterapi ; ERG 409 Kardiyak Problemlerde Ergoterapi dersi ERG 413 Kardiyak Problemlerde Ergoterapi ; ERG 404 Öğrenci Mezuniyet Projesi dersi ERG 408 Öğrenci Mezuniyet Projesi ; ERG 406 Pulmoner Problemlerde Ergoterapi dersi ERG 410 Pulmoner Problemlerde Ergoterapi ; ERG 408 Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik dersi ERG 412 Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik ; ERG 410 Çalışma Ergonomisi ve İşle İlgili Risk Faktörleri dersi ERG 414 Çalışma Ergonomisi ve İşle İlgili Risk Faktörleri ; ERG 411. Rehabilitasyonda hayvan destekli yaklaşımlar dersi ERG 415 Rehabilitasyonda hayvan destekli yaklaşımlar ; ERG 414 Deprem ve Toplumsal Katılım dersi ; ERG 416 Afetler ve Toplumsal Katılım olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler sonucunda toplam zorunlu ders AKTS si 17 den 16 ya düşürülmüş, Toplam seçmeli ders AKTS si 13 den 14 e çıkarılmış, Yarıyıl toplam AKTS 30 olarak aynen kalmıştır tarih ve 450 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır Eğitim Komisyon Karar No: 451 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun Ergoterapi Bölümü lisans programında yapılacak güncellemeler kapsamında yer alan şubelendirmeler hakkındaki tarih ve 2013/06 sayılı görüşüldü öğretim yılı itibaren Ergoterapi Bölümü lisans programındaki güncellemeler kapsamında yer alan şubelendirmelerin karar ekinde belirtildiği şekilde yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim Kurulu na sunulmasına karar verildi tarih ve 451 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki KODU DERSİN ADI TPK AKTS Şube ERG 407 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları (01-10 şeklinde şubelendirilecektir) ERG 408 Öğrenci Mezuniyet Projesi (01-10 şeklinde şubelendirilecektir) Eğitim Komisyon Karar No: 452 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun Çocuk Gelişimi Bölümü lisans programında yapılacak güncellemeler hakkındaki tarih ve 2013/06 sayılı görüşüldü öğretim yılı itibaren Çocuk Gelişimi Bölümü lisans programında karar ekinde belirtilen güncellenmelerin yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi tarih ve 452 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Programında kodu değiştirilecek dersler ESKİ HALİ YENİ HALİ ÇGL 209 Topluma Hizmet Uygulamaları ÇGL 215 Topluma Hizmet Uygulamaları ÇGL 216 Gelişim Psikolojisi-2 ÇGL 224 Gelişim Psikolojisi-2 ÇGL 309 Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri ÇGL 327 Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri tarih ve 452 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır Eğitim Komisyon Karar No: 453 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu nun Yükseköğretim Kurumları Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi hakkındaki yönetmelik kapsamında Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalıyla birlikte hazırlanan protokol çerçevesinde Ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programı açılması hakkındaki tarih ve MSE/ sayılı kararı görüşüldü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu nun Yükseköğretim Kurumları Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi hakkındaki yönetmelik kapsamında Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalıyla birlikte hazırlanan protokol çerçevesinde Ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programı açılması uygun görülerek Yükseköğretim Kurulu na gönderilmek üzere, Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi. Eğitim Komisyon Karar No: 454 Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü nün eğitim-öğretim yılından itibaren açılması istenen SEC kodlu dersler hakkındaki tarih ve B.30.2.HAC /203 sayılı yazısı görüşüldü eğitim-öğretim yılından itibaren Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü tarafından karar ekindeki listede belirtilen SEC kodlu derslerin açılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi tarih ve 454 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLER Dersin Kodu ve Adı TPK AKTS Dersin Dönemi Kontenjan SEC497 Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi I Güz 50 SEC498 Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi II Bahar 50 SEC197 Amatör Denizcilik ve Yelkenliye Giriş Güz/Bahar 30 SEC271 İş Sağlığı ve Güvenliği Güz/Bahar 30 Eğitim Komisyon Karar No: 455 Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü nün eğitim-öğretim yılından itibaren açılması istenen SEC kodlu dersler ile daha önceden açık olan SEC kodlu derslere yeni şubeler açılması hakkındaki tarih ve B.30.2.HAC /203 sayılı yazısı görüşüldü. eğitim-öğretim yılından itibaren Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü tarafından karar ekindeki listede belirtilen SEC kodlu derslerin şubelendirilmesi uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim Kurulu na sunulmasına karar verildi tarih ve 455 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLERE AÇIKLACAK ŞUBELER Dersin Kodu ve Adı TPK AKTS Dersin Dönemi SEC497 Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi I Güz SEC498 Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi II Bahar SEC197 Amatör Denizcilik ve Yelkenliye Giriş Güz/Bahar SEC271 İş Sağlığı ve Güvenliği Güz/Bahar Şube Sayısı 300 (01 300) 300 (01 300) 3 (01,02,03) 3 (01,02,03) SEÇMELİ DERSLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN MEVCUT SEC KODLU DERSLERE AÇIKLACAK ŞUBELER DERSİN KODU VE ADI TPK AKTS Dersin Dönemi Şube Sayısı SEC362 Temel Psikoloji Güz / Bahar 5 (02,03,04,05,) SEC364 Genel Psikoloji Güz / Bahar 10 (02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) SEC366 Öğrenme Psikolojisi Güz / Bahar 5 (02,03,04,05,) SEC368 Ölçme Teknikleri Güz / Bahar 5 (02,03,04,05,) SEC370 Gelişim Psikolojisi Güz / Bahar 5 (02,03,04,05,) SEC372 Sosyal Psikoloji Güz / Bahar 5 (02,03,04,05,) SEC374 Çalışma Hayatında Güz / Bahar Psikoloji (02,03,04,05,) Eğitim Komisyon Karar No: 456 Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu nun İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi programında yapılacak güncellemeler hakkındaki tarih ve sayılı kararı görüşüldü. eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi programında karar ekinde belirtilen güncellemelerin yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu na sunulmasına karar verildi tarih ve 456 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi programında yapılacak güncellemeler - ECE 405 Okul Yönetimi ve Denetimi ( ) dersinin zorunlu statüden seçmeliye statüye dönüştürülmesi, - ECE 229 Erken Çocukluk Eğitiminde Bağımsız Çalışmalar ( ) seçmeli dersinin eklenmesi, - Sehven programa eklenmesi unutulan EBB 498 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi ( ) zorunlu dersinin 8. Yarıyıl ders programında yer alması tarih ve 456 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır Eğitim Komisyon Kara
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks