Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : /09/2015 Konu : Teklife Davet

Category:

Environment

Publish on:

Views: 25 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : /09/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Sosyal Tesisler Restaurant ve Kafe de kullanılmak üzere
Transcript
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : /09/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Sosyal Tesisler Restaurant ve Kafe de kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özelliği ve miktarı belirtilen mal/ malzemeler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Nci Maddesinin (d) Fıkrası Uyarınca Doğrudan Temin Usulü İle alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim. Belgin DORUK Şube Müdür V. Son Başvuru Tarih ve Saati : 05/10/ : 30 : Taşlıçiftlik Kampüsü Rektörlük Binası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teklif Başvuru Yeri zemin kat 07 nolu satın alma bürosu /TOKAT Teslimat Yeri : Taşlıçiftlik Kampüsü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teklif Türü : İşin Tamamı İHTİYAÇ LİSTESİ S.N. MAL/İŞİN ADI,CİNSİ VE ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA MİKTARI 01 Ayran (300 cc) Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır Adet 02 Dökme Yoğurt 100 Kg 03 Süt 600 Litre 04 Kaşar Peyniri 75 Kg 05 Tereyağ 25 Kg KDV HARİÇ BİRİM FİYAT KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT KDV HARİÇ TOPLAM Yukarıda cinsi, özelliği ve miktarı yazılı mal/malzeme/işi tamamı KDV hariç (Rakamla).TL KR (Yazı ile) TL..KR karşılığında yapmayı taahhüt ederim. KDV.Oranı % FİRMA KAŞE İMZA Eki: Teknik Şartname (11 Sayfa) NOT : 01-Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemeler teslim edildikten sonra yapılacaktır. 02- Teklifler kapalı zarf içerisinde elden teslim edilebilir veya posta, kargo, faks yoluyla da gönderilebilir 03-Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. 04-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş,LTD gibi)-adres-telefon Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür 05-Mal/Malzeme haftalık ihtiyaca göre belirlenen miktarda alınacaktır. 06-Yüklenici ile Kdv hariç toplam bedel üzerinden sözleşme yapılacaktır. 07-Sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan %0,948 (binde dokuz virgül kırksekiz ) sözleşme damga vergisi yüklenici tarafından Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine yatırılacaktır. 08- İsteklinin teklifle birlikte teknik şartnameyi kaşeleyip imzalaması ve teklif ekinde sunması gerekmektedir. 09- Mal/Malzeme ile ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye aittir. Taşlıçiftlik Kampüsü/ TOKAT Telefon: Faks: e-posta: Elektronik ağ: 1-) AYRAN (300 cc) SORUMLU REF.STD.NO KAYIT KONTROL SIKLIĞI Uygun Olmaması Durumunda KONTROL KRİTERİ TANIM BİYOLOJİK KİMYASAL FİZİKSEL ORJİN AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ Teknik Şartname Muayene Komisyonu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2009/25) Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacaktır. Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik Ayran: Yoğurda su katılarak veya kuru maddesi ayarlanan süte Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus un kültürleri katılarak hazırlanan fermente süt ürünü. Starter kültürlere ilave olarak diğer starter kültürler ve/veya yan kültürlerde kullanılabilir. Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı R.Gazete: ). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak; Ek 3 de ayran için yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalıdır. Fermente süt ürünleri spesifik mikroorganizmaları raf ömrü sonuna kadar canlı, aktif ve Ek 2 de belirtilen sayıda içermelidir. Fermente süt ürünlerinin üretiminde mevzuata uygun süt ve/veya süt ürünü kullanılmalıdır. Ayranlar, pastörize sütten mamul ve tam yağlı (en az %1.8 oranında süt yağı içermelidir) olmalıdır. Ayranların diğer ürün özellikleri Ek 2 ye uygun olmalı. Ayran üretiminde kullanılan süt, 14 Şubat 2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/6 sayılı Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği'nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Jelatin ve nişasta içermemeli. Ayran ve tuzlu yoğurt en fazla % 1 oranında tuz içerebilir. Ürünlerde süt yağı haricinde yağ bileşeni bulunmamalı. Ürünler 17/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ de yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ayranlar; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapı ve görünüşte olmalıdır. Koku; kendine has hoş kokuda olmalı, yabancı koku, alkolümsü ve yanık kokusu ihtiva etmemelidir. Tat; kendine has hafif ekşimsi tatta olmalıdır. Ekşi, acımsı, küfümsü, sabunumsu yada yanık tat ve benzeri gibi yabancı tat içermemelidir. İçerisinde gözle görülebilen yabancı madde içermemeli; her ne surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamalı; toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcekler, kan, cerahat gibi maddeler bulunmamalıdır. Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır. Ayranlar 300 cc lik plastik, kapaklı ambalajlarda temin edilecektir. Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ne uygun olmalıdır. DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME VE DENEME ANALİZ PERİYODU Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Her parti mal tesliminden önce fiziksel ve duyusal değerlendirme yapılır, Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı ürünler istenir. İgili parti mal tesliminde muayene komisyonunca alınan numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizi, tarafsız akredite bir laboratuarda yaptırılır. Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 2-) DÖKME YOĞURT SORUMLU REF.STD.NO KAYIT KONTROL SIKLIĞI Uygun Olmaması Durumunda KONTROL KRİTERİ TANIM BİYOLOJİK KİMYASAL FİZİKSEL Muayene Komisyonu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2009/25) Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacaktır. Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik Yoğurt: Fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus un simbiyotik kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürününü, Starter kültürlere ilave olarak diğer starter kültürler ve/veya yan kültürlerde kullanılabilir. Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı R.Gazete: ). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak; Ek 3 de yoğurt için yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalıdır. Fermente süt ürünleri spesifik mikroorganizmaları raf ömrü sonuna kadar canlı, aktif ve Ek 2 de belirtilen sayıda içermelidir. Fermente süt ürünlerinin üretiminde mevzuata uygun süt ve/veya süt ürünü kullanılmalıdır. Yoğurtlar, pastörize inek sütünden mamul ve tam yağlı (en az %3.8 oranında süt yağı içermelidir) olmalıdır. Yoğurtların diğer ürün özellikleri Ek 2 ye uygun olmalı. Yoğurt üretiminde kullanılan süt, 14 Şubat 2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/6 sayılı Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği'nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Jelatin ve nişasta içermemeli. Tuzlu yoğurt en fazla % 1 oranında tuz içerebilir Ürünlerde süt yağı haricinde yağ bileşeni bulunmamalı. Ürünler 17/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ de yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Yoğurtlar; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapı ve görünüşte olmalıdır. Dış görünüş; Parlak, süt renginde, serum ayrılması olmamış, çatlak ve gaz kabarcığı bulunmayan temiz ve homojen olmalıdır. Kıvam; (Kaşıkla) kaşıkla alınan kesitte dolgun kıvamda düzgün yapıda, karıştırıldıktan sonra koyu bir akıcılık kazanan, serumu hemen ayrılmayan yapıda olmalıdır. Kıvam (ağızla) dille damak arasında kolay dağılmayan dolgun yapıda ve homojen olmalıdır.koku; kendine has hoş kokuda olmalı, yabancı koku, alkolümsü ve yanık kokusu ihtiva etmemelidir. Tat; kendine has hafif ekşimsi tatta olmalıdır. Ekşi, acımsı, küfümsü, sabunumsu ya da yanık tat ve benzeri gibi yabancı tat içermemelidir. İçerisinde gözle görülebilen yabancı madde içermemeli; her ne surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamalı; toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcekler, kan, cerahat gibi maddeler bulunmamalıdır. ORJİN AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME VE DENEME ANALİZ PERİYODU Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır. Yoğurtlar plastik, kapaklı ambalajlarda temin edilecektir. Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ne uygun olmalıdır. Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Her parti mal tesliminden önce fiziksel ve duyusal değerlendirme yapılır, Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı ürünler istenir. İgili parti mal tesliminde muayene komisyonunca alınan numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizi, tarafsız akredite bir laboratuarda yaptırılır. Masraflar tedarikçi firmaya aittir. Evrak Tarih EKLER ve Sayısı: 30/09/ EK 1 Yoğurt ve Ayran İçin Yağ Oranları Yağ Oranı Tam yağlı yoğurt süt yağı % 3,8 Yarım yağlı yoğurt % 2 süt yağı % 1,5 Yağsız yoğurt süt yağı % 0,5 %... yağlı yoğurt Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız yoğurt sınıfları dışında kalan süt yağı Tam yağlı ayran süt yağı % 1,8 Yarım yağlı ayran % 1,2 süt yağı % 0,8 Yağsız ayran süt yağı % 0,5 %... yağlı ayran Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız ayran sınıfları dışında kalan süt yağı EK 2 Ürün Özellikleri Fermente Süt Ürünü Yoğurt Asidofiluslu Süt Ayran Kefir Kımız Süt Proteini* (Ağırlıkça %) En az 2,7 En az 3,0 En az 2,7 En az 2,0 En az 2,7 - Süt yağı En fazla En fazla En fazla 10 En fazla 15 En fazla 15 - (Ağırlıkça %) Titrasyon asitliği En az 0,5 En az 0,6 En az 0,6 (Laktik asit olarak En az 0,3 En fazla En fazla 1,5 ağırlıkça %) 1,0 En az 0,6 En az 0,7 Etanol (% hacim/ağırlık) En az 0,5 Toplam Spesifik Mikroorganizma En az 10 7 En az 10 7 En az 10 7 En az 10 6 En az 10 7 En az 10 7 (kob/g) Etikette Belirtilen Toplam İlave Mikroorganizma En az 10 6 En az 10 6 En az 10 6 En az 10 6 En az 10 6 En az 10 6 (kob/g) ** Mayalar (kob/g) En az 10 4 En az 10 4 * Süt Proteini; Kjeldahl metodu ile belirlenen toplam azot miktarı x 6.38 ** Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde bu tebliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen starter kültürlere ilave olarak eklenen diğer starter ve/veya yan kültürler Çeşnili fermente süt ürünlerinde yukarıda verilen kriterler üründe kullanılan fermente süt ürünü miktarı ile orantılı olarak hesaplanmalıdır. Ancak süt proteini en az % 2,7 olmalıdır. EK 3 Fermente Süt Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler Ürün Kefir Yoğurt, meyveli vb. yoğurtlar, ayran ve diğer fermente süt ürünleri Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M Koliform bakteriler ( 2 ) Küf E. coli ( 2 ) 5 0 3 Koliform bakteriler ( 2 ) Maya (probiyotik kullanılanlar hariç) Küf E. coli ( 2 ) 5 0 3 ( 1 ) : Aksi belirtilmedikçe limit kob/g-ml olarak değerlendirilir. ( 2 ) : EMS (En Muhtemel Sayı) yöntemi n : Partiden, bağımsız ve rasgele seçilen numune sayısını, c : m ve M arasında olmasına izin verilen maksimum numune sayısını (M değeri taşıyabilecek en fazla numune sayısını) m : (n-c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla mikrobiyolojik değeri, M : c sayıdaki numunenin bu değeri aşması halinde uygunsuz olup kabul edilemez olduğunu gösteren mikroorganizma sayısını 3-) SÜT SORUMLU REF.STD.NO KAYIT KONTROL SIKLIĞI Uygun Olmaması Durumunda KONTROL KRİTERİ TANIM BİYOLOJİK KİMYASAL Muayene Komisyonu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6) Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacaktır. Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik Çiğ süt: Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 o C nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısıdır. TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6) Ek-C de yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalı Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı R.Gazete: ) EK C; Çiğ inek sütü tesadüfi örneklemeyle yapılan kontrollerde aşağıda verilen biyolojik normları karşılamalıdır: Toplam canlı bakteri sayısı 30 o C' de ( ml de) adet (a) Staphylococcus aeureus 1 ml de: (m=100, M=500, n= 5,c=2) Salmonella 25 ml de bulunmamalıdır. n=5, c=0, m=0, M=0 TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6) Ek-D de yer alan kriterlere uygun olmalı Çiğ süt doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı maddeler içermemelidir. Sütler yağ miktarlarına göre tam yağlı veya yağlı sınıfında olmalıdır. 100 ml' de tam yağlı içme sütünün yağ miktarı en az 3,5g, yağlı içme sütünün en az 3g olmalıdır. Ürünler 17/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ de yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. ÇİĞ SÜTÜN BİLEŞİMİ (Ek D) %Yağsız %Protein Asitlik % kuru %Yağ (m/v) Yoğunlu (m/v) süt asiti madde en az k (m/v) en az (m/v) (m/v) en az İnek 2,8 0,135-0,2 3,5 8,5 1,028 Koyun 3,1 0,16-0,35 5,5 10 1,030 Keçi 2,8 0,15-0,28 4,15 8,5 1,026 Manda 5,5 0,14-0,22 7 8,5 1,028 FİZİKSEL ORJİN AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME VE DENEME ANALİZ PERİYODU Sütler; kendine has hoş tat, koku, renk ve kıvamda olmalıdır. Standardize edilmemiş çiğ inek sütünde donma noktası 0,520 o C den fazla olmamalıdır. Sütler, içerisinde doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı maddeler içermemeli; her ne surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamalı veya içinden herhangi bir maddesi alınmış olmamalıdır. Sütlerin içerisinde toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcekler, kan, cerahat ve benzeri gibi herhangi bir yabancı madde bulunmamalıdır. Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır. Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır: Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır. Sütler doğumdan iki hafta önce ve bir hafta sonrası süredeki hayvanların sütleri olmamalıdır. Sağım tarihinden, yazın 24, kışın 48 saat geçmiş bulunan sütler kabul olunmayacaktır. Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ne uygun olmalıdır. Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıdaların Taşınması ve De
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks