Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SUMAŞ SUN İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANANOM ŞİRKETİ ESAS MUVKAVELENAMESİ BÖLÜM : 1 KURULUŞ, KURUCULAR, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET

Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 0 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ESKİ ESAS SÖZLEŞME METNİ SUMAŞ SUN İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANANOM ŞİRKETİ ESAS MUVKAVELENAMESİ BÖLÜM : 1 KURULUŞ, KURUCULAR, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET KURULUŞU : Madde : 1 - Aşağıda adları, adresleri ve
Transcript
ESKİ ESAS SÖZLEŞME METNİ SUMAŞ SUN İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANANOM ŞİRKETİ ESAS MUVKAVELENAMESİ BÖLÜM : 1 KURULUŞ, KURUCULAR, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET KURULUŞU : Madde : 1 - Aşağıda adları, adresleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, işbu esas mukavelename hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirketi kurulmuştur. 1)- ORTAŞ Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi, T.C. tebaalı, Bayramyeri No:24 EDREMİT 2)- Hilmi Evin ERTÜR, T.C. tebaalı, Sakarya Cad. No:7 AKÇAY/EDREMİT 3)- Erim ERTÜR, T.C. tebaalı, Çamlıyol No : 2 AKÇAY Mahallesi EDREMİT 4)- Evren ERTÜR, T.C. tebaalı, Çamlıyol No: 25 AKÇAY Mahallesi EDREMİT 5)- Dinçer TARAKÇIOĞLU, T.C. tebaalı, Atatürk Cad. No:216/5 İZMİR 6)- Ergin ÇEP, T.C. tebaalı, Aytar Sk. No: 32 LEVENT/İSTANBUL 7)- Ömer ÖGE, T.C. tebaalı, Eski Debboy Caddesi No:5 EDREMİT 8)- Cumhur ZEYTİNCİ, T.C. tebaalı, İkinci Gümrük Caddesi NO:3-5 AYVALIK 9)- Gündüz AKAY, T.C. tebaalı, Cumhuriyet Mah. Çark Cad. Akay Ap. 38/1 ADAPAZARI 10)- İsmet ENER, T.C. tebaalı, Tuzcumurat Mahallesi, Çayiçi Caddesi Yüksel Apt. No: 82/1 EDREMİT 11)- İ.Fahri MOLVALIOĞLU, T.C. tebaalı, Çamlıyol No:27 AKÇAY Mahallesi EDREMİT 12)- Özer SEYMEN, T.C. tebaalı, Balıkavdan Caddesi No: 2 b BALIKESİR 13)- Mehmet Yalçın BAYSAL, T.C. tebaalı, Altıntaş Mahallesi 107 Sk. No: 37/2 NAZİLLİ 14)- Mustafa SELÇUK, T.C. tebaalı, Yıldırım Caddesi 45/4 EDREMİT ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde: 2 - Şirketin Ticaret Ünvanı (Sumaş Sun i Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketi) dir. YENİ ESAS SÖZLEŞME METNİ SUMAŞ SUN İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANANOM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ KURULUŞ : Madde : 1 - Aşağıda adları, adresleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, işbu esas mukavelename hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirketi kurulmuştur. 1)- ORTAŞ Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi, T.C. tebaalı, Bayramyeri No:24 EDREMİT 2)- Hilmi Evin ERTÜR, T.C. tebaalı, Sakarya Cad. No:7 AKÇAY/EDREMİT 3)- Erim ERTÜR, T.C. tebaalı, Çamlıyol No : 2 AKÇAY Mahallesi EDREMİT 4)- Evren ERTÜR, T.C. tebaalı, Çamlıyol No: 25 AKÇAY Mahallesi EDREMİT 5)- Dinçer TARAKÇIOĞLU, T.C. tebaalı, Atatürk Cad. No:216/5 İZMİR 6)- Ergin ÇEP, T.C. tebaalı, Aytar Sk. No: 32 LEVENT/İSTANBUL 7)- Ömer ÖGE, T.C. tebaalı, Eski Debboy Caddesi No:5 EDREMİT 8)- Cumhur ZEYTİNCİ, T.C. tebaalı, İkinci Gümrük Caddesi NO:3-5 AYVALIK 9)- Gündüz AKAY, T.C. tebaalı, Cumhuriyet Mah. Çark Cad. Akay Ap. 38/1 ADAPAZARI 10)- İsmet ENER, T.C. tebaalı, Tuzcumurat Mahallesi, Çayiçi Caddesi Yüksel Apt. No: 82/1 EDREMİT 11)- İ.Fahri MOLVALIOĞLU, T.C. tebaalı, Çamlıyol No:27 AKÇAY Mahallesi EDREMİT 12)- Özer SEYMEN, T.C. tebaalı, Balıkavdan Caddesi No: 2 b BALIKESİR 13)- Mehmet Yalçın BAYSAL, T.C. tebaalı, Altıntaş Mahallesi 107 Sk. No: 37/2 NAZİLLİ 14)- Mustafa SELÇUK, T.C. tebaalı, Yıldırım Caddesi 45/4 EDREMİT ŞİRKET ÜNVANI : Madde:2-Şirketin Ticaret Ünvanı (SUMAŞ Sun i Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketi) dir. ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU : Madde : 3 - Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır: I- a)- Orman ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi maksadıyla gerekli sınai teşebbüslere girişmek ve bu ürünlerin ticaretini yapmak. b)- İnşaat malzemeleri ile her türlü sun i tahta ve mobilya sanayii kurmak ve bunların ticaretini yapmak. c)- Yonga Levha, lif levha ve bunların benzeri her türlü levhaların imalatını yapmak ve bunların imalatında kullanılan her türlü tutkal, diğer benzeri yapıştırıcılar, gerekli katkı maddelerin üretimini, ticaretini yapmak, bunlar için gerektiğinde tesisler kurmak. d)- Her türlü kaplamalı levhalar ve her türlü yapay veya tabii kaplama malzemeleri üretmek ve ticaretini yapmak. e)- Çalışma konusuna giren malları ithal ve ihraç etmek. f)- Çalışma konusuna ilişkin tesislerin kurulması için gerekli her türlü çalışma ve araştırmalarda bulunmak gerektiğinde bu tesislerin makine ve donanımını yurt dışından ithal etmek. II)-Şirket bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, yukarıda yazılı mevzuun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki: a)- Gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. b)- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinden ve dışından sağlamak. c)- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi (know-how) akdetmek. d)- İç ve dış kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlamak, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek etmek. e)- Tahvil çıkartmak. f)- Her türlü taşınabilir ve taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek, devir ve ferağ etmek, girişilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınamaz mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek almak veya bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek. g)- Her türlü mali ve ticari tasarrufta bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek; ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU : Madde : 3 - Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır: I- a)- Orman ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi maksadıyla gerekli sınai teşebbüslere girişmek ve bu ürünlerin ticaretini yapmak. b)- İnşaat malzemeleri ile her türlü sun i tahta ve mobilya sanayii kurmak ve bunların ticaretini yapmak. c)- Yonga Levha, lif levha, OSB ve bunların benzeri her türlü levhaların imalatını yapmak ve bunların imalatında kullanılan her türlü tutkal, diğer benzeri yapıştırıcılar, gerekli katkı maddelerin üretimini, ticaretini yapmak, bunlar için gerektiğinde tesisler kurmak. d)- Her türlü kaplamalı levhalar ve her türlü yapay veya tabii kaplama malzemeleri üretmek ve ticaretini yapmak. e)- Çalışma konusuna giren malları ithal ve ihraç etmek. f)- Çalışma konusuna ilişkin tesislerin kurulması için gerekli her türlü çalışma ve araştırmalarda bulunmak gerektiğinde bu tesislerin makine ve donanımını yurt dışından ithal etmek. II)-Şirket bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, yukarıda yazılı mevzuun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki: a)- Gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. b)- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinden ve dışından sağlamak. c)- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi (know-how) akdetmek. d)- İç ve dış kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlamak, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek etmek. e)- Tahvil çıkartmak. f)- Her türlü taşınabilir ve taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek, devir ve ferağ etmek, girişilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınamaz mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek almak veya bunlar üzerinde her türlü hakları elde Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, bunların paylarını satın almak veya satmak. h)- Şirketin maksat ve konusuna giren her türlü ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak. III)-Yukarıda yazılı işlerden başka işlere girişilmek önerisi üzerine durum ortaklar Genel Kurulunun onayına sunulacak ve bu yoldan karar alınacaktır. Ancak esas mukavelenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : Madde: 4- Şirketin Merkezi 9 Eylül Cad. Güngör Apt. No: l6/1 olan işyeri adresinden, Yolören Köyü Kurudere Mevkii 5 Pafta, 183 Parsel Nolu arazisinde kurulu fabrika adresindeki büro binasına taşınmıştır. Şirket Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. etmek. g)- Her türlü mali ve ticari tasarrufta bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek; Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, bunların paylarını satın almak veya satmak Sermaye Piyasası Kanunu nun md.21/1 hükmü saklıdır. h)- Şirketin maksat ve konusuna giren her türlü ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. III)-Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : Madde:4- Şirketin Merkezi Balıkesir ili Edremit ilçesidir. Adresi Yolören Köyü Kurudere Mevkii 5 Pafta, 183 Parsel Nolu arazisinde kurulu fabrika binasıdır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir. MÜDDET : Madde: 5- Şirketin müddeti kat i kuruluştan başlamak üzere elli yıldır. Bununla beraber Ortaklar Genel Kurulu, kanunlarda gösterilen toplantı ve nisap usullerine riayet ederek Ticaret Bakanlığından izin almak suretiyle müddeti uzatıp kısaltılabilir. Feshe ait hükümler saklıdır. MÜDDET : Madde: 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. BÖLÜM : II SERMAYE: Madde :6- Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 244 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi (Onikimilyon)Türk Lirası olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde (Birmilyarikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra İdare Meclisi'nin sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş ,- (Altımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüz) TL olup her biri 1 Kuruş nominal değerde tamamı nama yazılı adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetleri, bu defa 5.Tertip hisse senetleri olacaktır. Şirketin TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 Kuruş nominal değerdeki hisselerin grupları, nama veya hamiline oluşları ve tertipleri şöyledir. - Tamamı nama yazılı 5.Tertip olmak üzere toplam Adet (A) grubu hisse - Tamamı nama yazılı 5.Tertip olmak üzere toplam Adet (B) grubu hisse. - Tamamı nama yazılı 5.Tertip olmak üzere toplam Adet (C) grubu hisse. - Tamamı nama yazılı 5.Tertip olmak üzere toplam Adet (D) grubu hisse. - Tamamı nama yazılı 5.Tertip olmak üzere toplam Adet (E) grubu hisse. - Tamamı nama yazılı 5.Tertip olmak üzere toplam Adet (F) grubu hisse. SERMAYE: Madde: 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 244 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi (Onikimilyon) Türk lirası olup, her biri 1(Bir) Kuruluş nominal değerde (Birmilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle Genel kurul dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerde tamamı ödenmiş hamiline yazılı adet paya bölünmüş TL. olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, nominal değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay alma haklarını kısıtlayarak paylar ihraç etmeye yetkilidir. Bu kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İdare Meclisi yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. GEÇİCİ MADDE 1 Hisse senetlerinin nominal değeri TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup TL lık 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli hisse senedi verilmiştir. 1 Kuruş a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. GEÇİCİ MADDE 1 İPTAL Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1, 2 ve 3 üncü tertip nama ve hamiline yazılı hisse senetleri 4 üncü tertipte birleştirilerek nama yazılı olarak ihraç edilecektir. Söz konusu hisse senedi değişimi, pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1,2 ve 3 üncü tertip nama ve hamiline yazılı hisse senetleri 4 üncü tertipte birleştirilerek nama yazılı olarak ihraç edilecektir. Söz konusu hisse senedi değişimi, pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI : Madde : 7- Şirket sermayesinin arttırılması veya eksiltilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI : Madde: 7- Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. SERMAYENİN ÖDENMESİ : Madde : 8- Taahhüt edilip, belirtilen ve ilan edilen zamanlarda ödenmeyen hisse senetleri bedelleri için, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ödenmesi gereken günden itibaren şirket lehine en yüksek kanuni nispet üzerinden gecikme faizi yürütülecektir. Geciken pay sahibine ilan veya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bir süre verilecek ve bu süre içinde de taahhüt borcunu ödemediği takdirde haklarından yoksun bırakılacağı ihtar olunur. Bu süre içinde de borç ödenmiş olmazsa Şirket İdare Meclisi, bedeli ödenmeyen hisse senetlerini başka hiçbir işlem yapmadan dilediği şartlarla satabilir. Taahhüdünü ödemeyen ortaklardan yukarıdaki gecikme faizine ek olarak şirketin tazminat isteme hakkı da saklıdır. BORÇLANMA SENEDİ İHRACI : Madde: 8- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir. Sermaye borcunu ödemede geciken veya verilen ek süre içinde de borcunu yerine getirmeyen ortak veya ortaklar hakkında İdare Meclisi lüzum gördüğü takdirde süre uzatmaları veya ek süreler verebilir veya yukarıdaki müeyyidelerin uygulanmasını bir müddet için geciktirebilir. Ancak gerek süre uzatma veya ek süreler vermek, gerekse müeyyidelerin uygulanmasını geciktirmek yukarıdaki haklardan vazgeçme anlamına gelmez. HİSSE SENETLERİ : Madde: 9- Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Ortaklar Genel Kurulu kararı ile hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı hamiline hisse senedine çevrilebilir. Esas sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. İdare Meclisi kararı ile hisse senetlerinin birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılıp tertip edilmesi mümkündür. Hisse senetlerinin kaçar payı kapsayacağı ve bunların adetleri İdare Meclisince tespit edilir. Hisseler şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bedeli ödenmeden başkasına devredilmiş bir hissenin ödenmemiş bakiye bedelinden dolayı, ilkinden sonuncusuna kadar bütün maliklerin sorumluluğu Türk ticaret Kanunu 419. maddesi hükümlerine tabidir. YÖNETİM KURULU: Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Bir hisse senedine sahip olmak, işbu esas mukavele hükümlerine ve Ortaklar Genel Kurulu kararlarına uymayı gerektirir. TAHVİL İHRACI : Madde : 10- Şirket, Ortaklar Genel Kurulu kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca her çeşit tahvil çıkartabilir. BÖLÜM : III YÖNETİM KURULU NUN SÜRESİ : Madde 10 - Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. İDARE MECLİSİ VE ŞİRKETİN İDARESİ İDARE MECLİSİ : Madde: 11- Şirketin işleri ve idaresi Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas mukavele hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisi üyeleri üç yıl için seçilirler. Seçilmiş olan İdare Meclisi üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. İdare Meclisi üyeleri üç yıl için seçilirler. Seçilmiş olan İdare Meclisi üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. İdare Meclisi aza sayısı, birikimli oy yönteminin uygulandığı seçimlerde 9 kişiden, birikimli oy kullanma yönteminin uygulanmadığı seçimlerde ise 6 kişiden oluşur. İdare Meclisinin 6 kişiden oluşması halinde bu
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks