Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Sika -ComfortFloor ve Sika -ComfortFloor Pro sistemlerinin parçası 2-bileşenli PUR esaslı, mat renkli son kattır

Category:

Abstract

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 02/02/2010 Revizyon no: 0 Identification no: Sikafloor -305 W Sika -ComfortFloor ve Sika -ComfortFloor Pro sistemlerinin parçası 2-bileşenli PUR esaslı,
Transcript
Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 02/02/2010 Revizyon no: 0 Identification no: Sikafloor -305 W Sika -ComfortFloor ve Sika -ComfortFloor Pro sistemlerinin parçası 2-bileşenli PUR esaslı, mat renkli son kattır Construction Ürün Tanımı Sikafloor -305 W iki bileşenli su bazlı, çok düşük VOC salınımlı, poliüretan, renkli mat son kattır. Kullanım Alanları Sika -ComfortFloor Sistemleri için renkli mat son kat. Özellikleri/ Avantajları Su bazlıdır Çok az kokuludur İyi UV dayanımlıdır, sararma yapmaz Temizlemesi kolaydır Deneyler Onaylar/ Standartlar Ürün Bilgileri Yapı Görünüm/ Renk EN e göre yangın sınıflandırması, Rapor-No , Universiteit Gent Sikafloor -305 W, tam kür sonrasında ipeksi-mattır. Pek çok renk seçeneğine sahiptir Sikafloor -330 un renginin Sikafloor -305 W nun rengi ile benzer olmasına dikkat ediniz. Parlak renklerde Sikafloor -305 W nun bir kaç kat halinde uygulanması gerekebilir. Ambalaj A bileşeni: 8.5 kg B bileşeni: 1.5 kg A+B bileşenleri: 10 kg karışıma hazır set Depolama Depolama Koşulları/ Raf Ömrü Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5 C ile +30 C arasında doğru bir şekilde depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Teknik bilgi Kimyasal Yapı Poliüretan Yoğunluk A bileşeni: ~ 1.33 kg/l B bileşeni: ~ 1.13 kg/l A+B reçine karışımı : ~ 1.24 kg/l (% 4 su ile inceltilmiş) Tüm yoğunluk değerleri +23 C için geçerlidir. 1 1/6 Dayanım Kimyasal Dayanım Pek çok kimyasala dayanıklıdır. Lütfen detaylı kimyasal dayanım tablosunu isteyiniz Sistem Bilgisi Sistem Yapısı Sika -ComfortFloor ve Sika -ComfortFloor Pro için son kat: Aşınma tabakası: Sikafloor -330 Renkli mat son kat: 1 x 2x Sikafloor -305 W Uygulama Detayları Sarfiyat/ Dozaj Kaplama Sistemi Ürün Sarfiyat Düzgün bitişli yüzeyler için son kat Sikafloor -305 W 1-2 kat 0.13 kg/m²/kat Yukarıdaki rakamlar teorik değerlerdir ve yüzey porozitesine, profiline, tesviyedeki farklılıklara ve zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir. Düşük sarfiyat rulo izlerine, parlaklık farklılıklarına, düzensiz bir yüzey yapısına sebep olurken, daha yüksek sarfiyat yüzeyde göllenmeye neden olacaktır. Yüzey Kalitesi Alt yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Çekme dayanımı (pull off) 1.5 N/mm² den az olmamalıdır. Şüphe halinde deneme yapınız. Yüzey Hazırlığı Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama Koşulları/ Sınırlamalar Yüzey Sıcaklığı Ortam Sıcaklığı En az +10 C / En fazla +30 C En az +10 C / En fazla +30 C Rölatif Hava Rutubeti En fazla % 75 Kür alma sırasında nem % 75 I geçmemelidir. Kürlenen üründen aşırı nemi uzaklaştırmak için yeterli, temiz hava dolaşımı sağlanmalıdır. Çiy Noktası Yoğuşmaya dikkat ediniz! Yoğuşma ve yüzey bitişinde kabarcık oluşma riskini azaltmak için yüzey ve kürünü almamış zemin sıcaklığı yoğuşma noktasının en az 3 C üzerinde olmalıdır. Uygulama Talimatları Karışım Karıştırma Süresi A Bileşeni : B Bileşeni = 85 : 15 (ağırlıkça) Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine tamamen ekledikten sonra muntazam bir karışım elde edene kadar 3 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız. Daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için % 5 su ilavesi yapılabilir. Suyu ilave ettikten sonra bir dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız. Bir dakika bekleyiniz ve tekrar bir dakika daha karıştırınız. Her karışımda ilave edilen su miktarı aynı olmalıdır, aksi durumda matlık ve tekstür hafifçe etkilenecektir. Karıştırma bıçağında topak olup olmadığına bakarak karışımı kontrol ediniz. Karışımın tam olarak yapıldığından emin olmak için malzemeleri başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar karıştırınız. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için çok karıştırmaktan kaçınınız. Karıştırma Ekipmanları Sikafloor -305 W düşük hızlı ( dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı veya başka uygun bir ekipmanla iyice karıştırılmalıdır. 2 2/6 Uygulama yöntemi/ Ekipmanlar Uygulamadan önce bağıl nemi ve çiy noktası gerekliliklerinin sağlandığını teyit ediniz. Her bir A+B karışımı ile yapılabilecek alanı belirlemek ve sarfiyatı kontrol altında tutabilmek için uygulama alanını A+B bileşenlerinin sayısına göre bölmelere ayırınız. Rulolar ilk alanda biraz daha fazla malzeme ekleyerek ıslatılmalıdır. 0,3-0,5 kg kaplama rulo tarafından emilecektir. Çok az miktardaki karıştırılmış malzemeyi fırça veya küçük rulo ile köşelere öncelikli olarak uygulayınız. En az görünürlüğü sağlamak için asla 10 dakikadan fazla rulo uygulaması yapmayınız. Sıcaklığa bağlı olarak (30 C) de 20 dakika- (10 C) de 40 dakika olacak şekilde pota ömrü içerisinde (mümkün olduğunca çabuk) ürünü yüzeye döküp, kapatıcılığı gözlemleyerek (+/- 130 g/m 2 ) yayınız. Dikkat: pota ömrünün sonu farkedilemez! Malzeme döküldükten sonra, dökülme yönünde ve aynı rulo geçişleri ile yaklaşık 1.35 m genişlikteki bantlar halinde, bir öncekinin üstünde bindirme yapmadan yayılmalıdır ve tekrardan 5 cm den daha az bindirmeler ile yaklaşık 1.45 m genişlikte ters yönde rulo ile geçilmelidir. Tamir sonrasında kumlama nedeniyle açılmış olan alt yüzeyde gözenekli noktalar, görünürlüğü azaltmak için asıl kaplama uygulamasından hemen önce üzerinden geçilerek kapatılmalıdır. Daha sonra kısa tüylü rulo ile yaklaşık cm bindirmeler olacak şekilde üstünden geçiniz. Rulonun zeminden kaldırılması sırasında boya nedeni ile parlayan noktalar kalmamasına dikkat ediniz. Uygulama sırasında birleşim noktaları ıslak bırakılarak eksiz uygulama yapılabilir. Ekipmanların Temizliği Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları su ile temizleyiniz. Sertleşmiş ve/veya kür almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir. Pota Ömrü (Potlife) Katlararası Bekleme Süresi Sıcaklık Sure +10 C ~ 50 dakika +20 C ~ 30 dakika +30 C ~ 20 dakika Dikkat: Pota ömrü sonu farkedilemez. Sikafloor -330 üzerine Sikafloor -305 W uygulamadan önce: Yüzey Sıcaklığı En az En fazla +10 C 30 saat 4 gün +20 C 24 saat 3 gün +30 C 16 saat 2 gün Uygulama Notları/ Sınırlamalar Süreler yaklaşık olarak verilmiştir. Değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık ve bağıl rutubetten etkilenecektir Taze uygulanmış Sikafloor -305 W rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az 7 gün (+20 C) süreyle korunmalıdır. Yüzey düzensizlikleri ve kir kalıntıları ince son kat kaplamalar ile kapatılamaz. Bu nedenle uygulama öncesinde yüzey ve yakın çevresi düzgün olarak temizlenmelidir. Aletler Elektrikli karıştırıcı, karıştırıcı bıçak, fırçalar ve yüzeye alanına bağlı olarak cm lik kısa tüylü rulolar. Rulo sapları ve teleskopik uzatma sapları, bant ve spatula. Islak ruloların üzerine bırakılabileceği naylon parçaları. Tavsiye edilen alet tedarikçisi: TECHNO-Werkzeuge A.E; Vertriebs GmbH Dieselstr. 44; Heiligenhaus, Phone: / Homepage: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone: / , Eğer ısıtma gerekli ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısıtıcıları kullanmayınız, bunlar yüzey görünümünü etkileyebilecek olan CO 2 ve H 2O su buharını yüksek miktarda üretirler. Isıtma için sadece elektrikli, ılık hava üfleyen sistemleri kullanınız. 3 3/6 Kür Detayları Uygulanan Ürünün Kullanıma Hazır Olma Süresi Temizlik/ Bakım Yöntemler Notlar Yerel Sınırlamalar Sağlık ve Güvenlik Bilgileri Sıcaklık Yaya Trafiği Hafif Trafik Tam Kürünü Alma +10 C ~ 30 saat ~ 48 saat ~ 6 gün +20 C ~ 16 saat ~ 24 saat ~ 4 gün +30 C ~ 12 saat ~ 18 saat ~ 3 gün Not: Yukarıdaki süreler yaklaşıktır ve değişen ortam koşullarından etkilenebilir. Sikafloor -305 W nun uygulandıktan sonraki görüntüsünün korunması için üzerine dökülen parçacıklar hemen uzaklaştırılmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir. Lütfen Sika Temizlik Rejimi belgesine başvurunuz. Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar. Yasal Notlar Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika 'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika 'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. 4 4/6 CE İşareti Harmonize Avrupa Standardı EN Şap Malzemeleri ve Zemine Uygulanan Şaplar Şap Malzemeleri Özellikler ve Gerekler zemin inşaatlarında, iç mekanlarda kullanılan şap malzemeleri ile ilgili gereklilikleri tanımlar. Yapının yük taşıma kapasitesine katkıda bulunan yapısal şap veya kaplamalar bu standardın dışında bırakılmıştır. Çimentolu şap malzemelerinin yanı sıra reçine esaslı zemin sistemleri de bu standarda dahildir. Ek ZA.3, Tablo ZA.1.5 ve 3.3 e göre CE-işareti almalı ve Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106)da verilen gereklilikleri sağlamalıdır: 04 1) EN SR-B1,5 Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zurich Switzerland Astar/Son Kat (Ürün Bilgi Föyü ndeki sistemler dahilinde) Yangına tepki: 2) Korozif maddelerin salınımı (Sentetik Reçine Şap): Su geçirimlilik: SR Aşınma Dayanımı: ) Yapışma dayanımı : B 1,5 Darbe Dayanımı: Ses yalıtımı: Ses emilimi: Isıl dayanım: Kimyasal dayanım: 1) İşaretin alındığı yılın son iki basamağı 2) Performans değeri tanımlanmamıştır. 5 5/6 CE İşareti Harmonize Avrupa Standardı EN Beton yapıların koruması ve tamiri için kullanılacak ürünler ve sistemler-tanımlar, gereklilikler, kalite kontrol ve uygunluk- Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri EN da beyan edilen ürünler ve sistemler için kullanılan metodlar hakkındaki prensipleri tanımlar. Bu spesifikasyonun kapsamındaki ürünler, tanımlanan amaç ve ilgii maddeler, Annex ZA. 1, Tablolar ZA.1a dan ZA 1g ye göre CE işareti almalı ve Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106) da verilen gereklilikleri sağlamalıdır: Burada belirtilenler, standart tarafından belirlenen en düşük performans gereklilikleridir. Belirli testlerle ilgili ürüne ait özel performans sonuçları için lütfen yukarıdaki güncel Ürün Bilgi Föyü değerlerine başvurunuz. Construction Aşınma dayanımı (Taber testi): CO 2 Geçirimliliği: Su buharı geçirimliliği: 0921 BV Descol Kunststof Chemie Duurstedeweg NL 7418 Deventer 09 1) 0958 CPD 1041 EN Yüzey Koruyucu Ürün Kaplama 2) 3000 mg S D 50 m Class II Suyun kapiler emilimi ve geçirimliliği: w 0.1 kg/m 2 x h 0,5 Şiddetli kimyasal etkiye dayanım: 3) Darbe Dayanımı: Pull-off testine göre yapışma dayanımı: Yangın Sınıflandırması: 4) Sınıf II Sınıf II 0.8 N/mm² E fl 1) İşaretin alındığı yılın son iki basamağı 2) Sikafloor -Comfort Adhesive / Sikafloor -Comfort Regupol 6015 H / Sikafloor - Comfort Porefiller / Sikafloor -330 / Sikafloor -305 W ile oluşturulmuş sistemin bir parçası olarak test edilmiştir. 3) Detaylar için Sikafloor Kimyasal Dayanım Tablosuna başvurunuz. 4) En düşük sınıflandırma, lütfen ilgili test sertifikasına başvurunuz. EU Yönetmeliği 2004/42 VOC - Decopaint Direktifi EU-Direktifi 2004/42 ye göre, kullanıma hazır üründe izin verilen maksimum uçucu organik bileşik (VOC) içeriği (Ürün kategorisi IIA / j tip sb) 140 g/l dir (2010 limitleri). nun, kullanıma hazır halde VOC içeriği 140 g/l dir. Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. Deri Org. San. Böl. 2. Yol J 7 Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii, Tuzla, İstanbul, Türkiye Çağrı Merkezi Telefon Faks /6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks