Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 27 Temmuz 2013 Sohbeti,

Category:

Word Search

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BİR HABER Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 27 Temmuz 2013 Sohbeti, Al-mar u ma man ahabb. Kişi sevdiğiyle beraber. Allah Allah. Buyurun ey yaran Şahı Merdan'ın ahbabları, buyurunuz.
Transcript
BİR HABER Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 27 Temmuz 2013 Sohbeti, Al-mar u ma man ahabb. Kişi sevdiğiyle beraber. Allah Allah. Buyurun ey yaran Şahı Merdan'ın ahbabları, buyurunuz. Diyelim Bismillahi r-rahmani r-rahim. Vücudumuz yenilensin, İmanımız kuvvetlensin. Şahsiyetimiz belli olsun. Rabbimiz'in tapusunda kullarıyla beraber yazılalım. Günümüz hayır olsun. Şerefli olsun. Hoşlu olsun. Hoşgeldiniz. Ey yaran Şahı Merdan. Diyelim Bismillahi r-rahmani r- Rahim. Her şey hakkını Bismillahi r-rahmani r-rahim'den alır. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bakalım, dinleyelim. Şahı Merdan ne ifade buyurur? Neler öğretir? İlmin nihayeti yoktur. İlim denizlerinin sonu yoktur. Lakin bir karınca gelir, suyun kenarına. O sudan o karınca kendisine göre olandan alır. Fazlasını alamaz. Biz Şahı Merdan'ın deryalarının önündeyiz. Ey Şahı Merdan. Allah sizin mertebenizi alî eylesin. Bakalım, bugünkü sohbetimizden ne gelir? Sultan ne gönderirse o gelir. Sultan'ın kapısından ne geliyor, onu bekle. Manevi maide. İsa Peygamber'in havarileri, kendi hallerine göre maide istedi, sofra istedi. Destur ya Rical'Allah. Meded ya Şahı Merdan. Ta'allamu, öğreniniz. Öğrenmeyen kuru kütüktür. Öğrenen açılan ağaçtır. Öğren. Öğren. Taze ağacı yakmazlar. Odunu yakarlar. Temsil yolu söylüyor, mübarek Şahı Merdan. Meded ya Şahı Merdan. Evvela kendi zafiyetimizi üzerimizden alsın isteriz. Ya hadirun. Ne için üstümüzdeki zafiyeti alsın istiyorum? Zafiyet dediğimizde yani zayıflığı alsın, şişmanlayalım mı? Tekbir edelim Cenab-ı Mevla'yı. Takdis edelim, temcidini okuyalım Rabbul İzzet'in. Sokaklarda hayvanlar gibi çağırmayalım. Çağıranlar hayvandır. İnsan şerefini giyenler hayvan olmaz. Hayvanlığa heves etmez. Buyur ey Şahı Merdan, yaranınız size hayran. Lakin insan Muraqqabu n-mina n-nisyan. Unutuyor. Onun için Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim gönderdi. Wa dhakkir Hatırlat. Allimuhum Onlara öğret. Nasıl olacak? Ya, ya. Neler neler varmış. Ya Mevla Subhan'sın, Sultan'sın. Ey Şahı Merdan bize bir nokta sizin ifadenizden yetişse bize dünyadan ileridir. Şahı Merdan'ın sınıfına girersin. Onlar dünya peşine düşmediler. Sor insana, sen kimin için varsın? Ya kimin için yaratıldın? Sor bu insanlara. Kimde cevap var? Öyle ya arı yetiştirir bir insan; balını almak için. Yılan yetiştirir, zehirini dökmek için. Gül, güllüğü ile insanı şereflendirmek için. Bu kadar mahlukat bu insanoğluna hizmet içindir. İnsanın şerefi. Dersimiz budur diyor Şahı Merdan. Çünkü insanlar insanlık müstevasından aşağı düştü. Bugünkü insanlar insan değildir. Nedir? Canavardır. Hüviyetleri canavardır. Canavar oldular. Dünyaya doymaz oldular. Ne istediklerini bilmez oldular, oğlum. Biz kimiz diyerekten kendi hüviyetlerini bilemiyor. Kimliklerini kaybetmişler. Page 1 Destur ya Rical'Allah. Meded ey Şahı Merdan. Hüviyetini kaybeden, nerede hüviyetin? Yok. Alın içeri. Nereye? Bu hüviyetsizdir. Bunu, hayvanların hüviyeti var mı, Şeyh Mehmet Efendi? Yok. Hüviyeti olmayanı, nerede hüviyetin? Ne hüviyeti diyor. Burada bulunuşunun, hüviyet kartın nerede senin? Yoktur. Sür bunu ahıra. Girsin ahıra. Hüviyetsiz hapise sok bunları. Hüviyeti soruyor yolda. Nerede hüviyetin? Ne için? Bir mükellefiyet var. Bakar. E sen mükellefsin, gel bakalım bu hizmete. Diğerisine bakar. Sen daha giremezsin o mükellefiyete giremezsin. Mükellef olamadın daha. İnsanlar şimdi hüviyetlerini, kimliklerini kaybetmiş. Arayan da yok. Güya arıyorlar, her memlekette bir kavga, bir kalaba. Bir bağırma, bir çağırma. Ne arasın? Cevap yok. Ne ararsın? Ne istersin? Mursi'yi isteriz diyor. Öbürleri diyor yok, Musa'yı isteriz. Yok. Yahu istediğini bilmeyen adam meydana niye çıkar? İşte hüviyetini kaybetti. Milyarla insan var; hüviyetini bilmiyor. Hüviyetsiz olma. Hüviyeti olmayanın, kimliği olmayanın boynuna ip takarlar, ya zincir takarlar. Arabaya koşarlar. Veyahut su değirmenin etrafında dönsün diye dolaştırırlar. Ne olur o insan? İşim, işim işte sabah gider, akşam dönerim. Ne iş yaparsınız? Ne iş yapayım? Dolap beygiri gibi diyor, e senin hüviyetin nedir yahu? Benim hüviyetim bu. E işin? Dolap beygiriyim. Ne, ne hoş. Hüviyetini bilmiyor. Sorana da cevabı yok. İşin ne? Hüviyetin? İşte hüviyetim bu. İşin? Dolap beygiriyim. Sabah çıkarız, akşam döneriz. Sabahtan bizi bağlarlar bir işe. Akşam azad ederler, geliriz. İşin ne? Dolap beygiri. Ey insanlar! Bugünkü insanlık Bu beyana dikkat et. Hayvan değilsin. Hayvanın boynuna ip takarlar da bir işe getirirler, götürürler. Sen şereflisin. Ey 21. asrın insanı! Bu ifadeye dikkat et, uyuma. Ne istersin? Sokaklara döküldünüz. E biz yahu istediğimizi bilseydik biz sokağa ne çıkacaktık? İstediğimizi bilmiyoruz ama, hay huyun içine biz de çıkıyoruz. Sizin içerinizde sizi oynatan kim var? Biz birbirimizi oynatıyoruz. Birbirimizle çekişiyoruz. Birbirimizle cenk ediyoruz. Ne kazanıyorsun? E işte kimimiz aç, kimimiz bilaç. Kimimiz açtır, kimimiz bilaç, ilaçsızız. İşin ne? İşimiz hayvanlıktır. Bizim başımıza bir zalim gelir. Bizi zulm ile işletir. İsterse bize yiyecek bir lokma verir. İsterse bizi kurşuna dizip. Onları dizsin. Bizi süpürür. Kimdir? Bizim gibi bir adam. Yok. Buyur ey Şahı Merdan. Erkek olan adam, Şahı Merdan. Neyi talim ediyor? Kendisine dinleyenlerin arslan olduğunu talim ediyor. Ey insan! Sen arslansın. Sen ne gem takabilirsin, ne boynuna hıvtar takarsın. Yok. Arslana yaklaşılır mı? İşin ne işimiz işte boynumuza birşey taktılar. Sabahtan akşama, yahut akşamdan sabaha uğraşırız. Ne yaparsınız? Yaptığımız ustalarımız neyi emrederse onu yaparım. Ustan kim? Mişon. Ustan kim? Musa. Ustan kim? Bu adam, şu adam. E ne o usta oldu? Nasıl oldu da usta oldu? Sen muhterem ve mükerrem bir varlıksın. Sana kim hükmedebilir? Aha ustamız filan. Yalan. Mükerrem olan, muhterem olan bir insana bir yaratılmış olan mahluka hükmeden yalnız Allah'tır. Allah'a, Allah'ın hükmüne girmesen herkes seni kim bulursa boş eşektir, binelim der. Bütün dünya boş eşek oldu. Ey dünya ahalisi dinle. Ey ruhaniler dinle. Ey inanan ve inanmayan dinle. Page 2 Seni yetişen kendi hayvanı olarak boynuna bir hıvtar takıyor, çekiyor. Emrinden çıkamazsın. Emirleri batsın onların. Fa illa amrun jamia. Bütün emirler Allahu Zül Celal'dendir. O'nun emrine sen girmesen şeytan senin boynuna da bir hıvtar atar. Gel sen de ahbab, ahbablar olalım. Ahbablar ne yapıyor? Meydanlarda kötü kötü bağırıyor veya anırıyor. Yahu nedir bu anırma? Ne istiyor bu ahali? Yahu sus. Ahali ne isterse biz de isteriz. İnsanlığı rezil etmiş insan suretindeki şeytanlar. Rezil ettiler ey Rus'un kumandanı ey Amerikan'ın, ey Japon'un, Çin'in kumandanları yaptığınız nedir? İnsanları esir ettiniz. Halbuki onların başları da işte önlerine bir bardak, bir kadeh süt getirir veya su getirir veyahut bir tabak bir şey getirir yarı buçuk yedin yemedin önünden alır gider. O adam bir yediğine bile hükmedemiyor. Ey yaran Şahı Merdan. Dinleyiniz. Tebliğ ediniz bütün dünyaya. Bütün dünya ayağa kalkmış, kötü kötü anırıyor. inna ankara alaswati lasawtu alhameeri (31:19) değil mi? Ayeti Kerime bu. Ankara alaswati en kötü çağıran hameer, eşeklerin sesi diyor. Kimse eşeğin anırmasına tahammül edemez. Şimdiki baştakiler bütün insanları eşek yerine koydular, sokağa çıkın, anırınız. Ne işimiz var? E filan meydanda toplantı var. Ne yapacağız? Kötü kötü bağıracağız. Ne bre insanlık bu mu? Söylesene ey papa. Ey piskopos Moskova'daki, İstanbul'daki, mağribdeki maşrikteki insanların dinlerine hükmeden kimseler söylesenize. Bu iş insan işi değildir. İnsan sokaklara çıkıp da kötü kötü çağırmaz. Kötü kötü çağırırsa Cenabı Hak bildiriyor inna ankara alaswati lasawtu alhameeri (31:19) Ama ne kötü çağırıyorlar meydanlarda. Ne söylediğini bilmezler ama çağırırlar, bağırırlar. Bu, Şahı Merdan'ın analizidir. Yani analiz dediği tahlilidir, ifadesidir. Bugünkü insanlık ne mertebededir, ne iş yapar, ne ister, ne eyler? Bütün memleketlerde bir de resim uydurmuşlar herkes diyorlar buna tapacaksınız. Heykellerini yapmışlar, buna tapacaksınız. Ama be bu heykel be, değil mi efendim, bu resim, e bu da matbaada basılmış bir resimdir. Ama nedir bu, diyen yok. Diyen yok. Bu adam nerede şimdi? Bu adam şimdi ne meydanı Moskova'da? Şey meydanı var, bu büyük çok anıranlardan birisinin şeyi lahti oradadır. Kremlin. Götürüyorlar milleti, ayda bir mi, yılda bir mi milleti getiriyorlar, baştaki avanaklar, baştaki akılsızlar merasim var. Kimin için? Filan kimse için. Filan kimse nerede? Mezarında yatır diyor. Mezar deme. Anıt de. Değil mi Mehmed? Anıt de buna, mezar olur mu be! Mezar sizin eşekleriniz için olur. Bu bizimkilerin istisnası var. İstisnası var. Ne istisnası var? Bu ne etti? Bu haltı etti. E şimdi nerede? E şey meydanında, hürriyet meydanında yatıyor. E oradaki merasim nasıl? Seneden seneye bir merasim yaparlar ve insanlara emrederler ki, bu adam sizi bu hale getirdi, onun şerefine anırınız. Anırınız diyor. Bütün millet hay hitler, hay stalin, hay mussolini, hay bilmem ne. Bir bağırma çağırma. Aman. Aferin. Yapmazsan alnında kurşun. E bu insanlık mı? İnsanların mertebesi nerede? Nereye düşürmüş? Baştan ayağa düşürmüş ve ayak olduklarını bildirmemek için de çeşit türlü hile yapıyorlar. Demokrasi diyor. Ne yapıyor? Bizim gibi kimselere hükmedenler hükmediyor istediği gibi. Page 3 Ne yapıyorlar? Uydurdukları bir şeyleri vardır ki her yerde biz istediğimizi yürütelim. Kaç kişi? Beş kişi, on kişi, yüz kişi. Kimin saltanatı bu? Bunun talimini kim yaptı? Bu talimi şeytan yaptı diyor. Ne papaları ne topları bir şey ifade etmiyor. Bugün insanlık boğuluyor, tükeniyor, sıfırlanıyor. Halbuki Cenabı Hak insanı sıfırlanmak için yaratmadı. Allahu akbar, Allahu akbar. Ey Şahı Merdan yaranınız size hayran. Burada demokrasi var diyor. Demokrasi ne demek? Bir gün ben senin üstüne binerim hayvan ederim, öbür gün, gelen ay değiştiririm, ben senin üzerine bineceğime, sen benim sırtıma binersin. Ne oldu? Kaybettiler. Oldular hepsi zibil. Ey insan sen, Hazreti insansın. Bunu söylesene ey ruhbanlar, ruhban sınıfları. İsa Nebi size neyi öğretti ey hristiyan alemi? Soruyorum. İsa Nebi Allah şanını âli eylesin, ne buyurdu? Sordular bir yüzüme biri vursa, biz ne yapalım? Onun şeriatı bu, Şeyh Mehmed. Öbür yüzünü, bu yanağına vurursa öbür yanağını çevir de vursun ona diyor. Ne yüksek terbiye. İsa Nebi'nin talimi bu. Bre İsa Nebi'nin siz ümmetleri misiniz? Milletlerin, insanların, masumların başına ateş yağdırasınız. Böyle mi İsa şeriatı? İsa Nebi böyle yapıp da bununla İsa Peygamber onun talimatı kaldırılmaz. Doğruyu söyleyin. İsa Nebi bir kimse sana vurursa bir tarafına bu tarafını çevir. Ne yapalım dediler? Öbür tarafını çevir, oraya da vursun dedi. İsa Nebi'nin Allah'ın salatu selamı O'nun üzerine olsun evvela Efendimiz'e. Terbiyesi bu be İsa Nebi'nin. E siz nerede yürürsünüz? Siz yeryüzünde ateş yetişmediği vakitte, gökyüzünde uçan aletler yaptınız, ateşi gökyüzüne götürdünüz. Ve insanların üzerine ateş yağdırdınız. Allah Allah Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Muntakimun. Hesabını soracağım diyor. Ayeti Kerime. Bir zaman gelecek ümmetlerime insanlara ki o zamanda firar etmeye arayacaklar. Gökyüzünden gelecek ateşten kaçmak için arayacaklar bulamayacaklar. Masum insanları katledecekler. Söyle ey papa, söyle ey ruhaniler başınızdaki eşkiyaya bakma. Allahu akbar. Buyur ey Şahı Merdan. Bu analiz derler bu işe, analyzing. Bu analizi yapan var mı Türk'te? Ağızları kapalı. Rus'ta ağzı da bilmem nesi de kapalı. Alman'da başka türlüsü. En serbestlisi İngiltere'nin idaresi karışmıyor herkes ne yaparsa yapsın kendi inancını yapsın. En serbest idare yeryüzünde budur. İşittim ki Amerika'nın reisi iftar vermiş. Aferin dedim. Allah ona iyi gün göstersin. Çünkü İslam'a tazim etti. Ey insanlık bir haber söyleyeyim size duymadığınız. Duymak da istemediğiniz bir haber söyleyeyim. Mideniz bulanacak, aklınız dağılacak ama söyleyeceğim, bu emirdir bana. Ey insanlar sizin kötülediğiniz, beğenmediğiniz, dışladığınız İslam, İslam kasırga gibi geliyor. Patlasanız, çatlasanız da İslam kasırga gibi geliyor. Yaprak olursan uçarsın, ağırlıklı olursan yerinde kalırsın. İslam geliyor, kasırga gibi geliyor. Kasırga önlenir mi Hacı Mehmed? Page 4 Tabir için söyledim yoksa yetmiş kasırganın değil, yedi bin kasırganın kuvvetiyle geliyor şimdi İslam. Inna alddeena 'inda Allahi alislamu (3:19) Müslümanlık oyun değildir. Oyuncak yaptılar Müslümanlar. Kafirler zaten kabul etmedi, etmesin. Ne geldi başlarına? Her bela geldi başlarına. Meded ya Şahı Merdan ne güzel. O bana emretti şimdi söyle bakalım dedi ey yaranımızdan olan zayıf kul, söyle ki İslam önünde durulamayan kasırga gibi geliyor. Yıkacaktır şeytanı da, şeytanın yolunda olanların hepsini de. Buyurun karşı gelin. İslam geliyor, top tüfek istemez. Top tüfeksiz geliyor. İslam kasırga gibi geliyor. Titriyorum. Şahı Merdan'ın kelamı bu. İslam önünde durulamayan kasırga gibi geliyor. Dikkat et, kendini kurtarmak istersen İslam'a gel. Değilse kurumuş yaprak gibi süpürüp götürecektir. Hesaplaşma günü var. Meded ya Şahı Merdan. Bize talim edecek kullar gelsin. Senin talimin bize yetişir ya Şahı Merdan. İşte söylüyor. İslam öyle bir kasırga gibi geliyor ki önünde durulmaz. İstemiyorlar Mısır'da Müslümanlık görünsün. İstemiyorlar Şam'da, istemiyorlar Hind'de, istemiyorlar Avrupa'da, istemiyorlar Amerika'da, istemiyorlar Rus'ta. Lakin İslam öyle bir ağırlıkla geliyor, öyle bir kasırga gibi geliyor ki istemeyenleri kuru yaprak gibi savuracaktır. La ilaha illa Anta Subhanak. Allahu zül Celal'in azametinin önünde sokaklarda adamları bağırtıyorsun. Sokaklarda olanları da gazel yaprağı gibi süpürecek. Sokaklar boşalacaktır. Sokakları dolduran akılları kısa kadın, erkek sokakları boşaltacaktır. Gökyüzünden bir savt gelecek, gökyüzünden bir savt ki o savt, ey insanlar İslam kasırga gibi geliyor. Sizin topunuz tüfeğiniz, şununuz bununuz, füzeniz çocuk oyuncağı gibi kalacaktır. Ey Rabbimiz Subhanımız. İnayeti Rabbaniyye yetişecek diyor Şahı Merdan. Ey Şahı Merdan. Bunların haddini bildirecek şeytanın saltanatını yıkacak olan Sultan geliyor. MashaAllah, MashaAllah. Şeytanın saltanatını yıkacak İslam geliyor. Karşılanmaz. Karşısında durulmaz. Yalan geçmez. Anladın mı? Yalan geçmez. Al khainu khaifun . İslam'dan korkanlar hainlerdir. Hain kimdir? İslam'a karşı olanlardır. İslam geliyor ey dünya işitiniz. Buradan bir nokta gibi bir yerden size hitaptır bu bütün dünyaya. İslam önünde durulmaz kasırga gibi geliyor. Süpürecektir. Ey Müslüman geçinenler saflarınızı sıklaştırınız. Emre dikkat etmeyenler, hepsi gazel yaprağı gibi gidecektir. Ey insanlar İslam önünde durulmaz bir kahir kuvvetle bir kasırga gibi geliyor. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanahu wa Ta'ala. Meded ya RicalAllah. Meded ey Şahı Merdanımız. Güzel ifade ettiniz. Hakikaten İslam şimdi fırtınası başlıyor kasırganın. Kasırga geliyor dedi mi korkuyor millet. Dünyada bir kasırga geliyor ki Allah'ın dininin kasırgası, İslam kasırgası geliyor, süpürecektir, tüketecektir. Ey Rabbimiz. bizi İslam'a sarılanlardan eyle. Kadiru Muktedir'sin ol Habibi Kibriya'nın hürmetine bu mübarek aydaki tecelli hürmetine bu küfrün övündükleri gazel yaprağı gibi, İslam'ın kasırgasının önünde kaybolsunlar. İnsanlar dikkat edin, dinleyin ki İslam önünde durulmaz kasırga gibi esmeye başladı, geliyor. Karşı gelenleri süpürecektir. Ey Rabbimiz bizi karşı gelenlerden eyleme. Page 5 Buyur ey Şahı Merdan, senin yolunda gidenlerden eyle. Allahu akbar wa lillahi l-hamd. Fatiha. Aferin Obama'ya ki İslam'a tazim etti ve iftar verdi. Aferin ona, İslam'a tazim etti ve iftar verdi. Yazıklar olsun ki çok devletler, çok başlar, yıkılacak başlar aklına gelmiyor, bir iftar yapalım, fakir fukara olmasa da kim gelirse gelsin. Aferin Obama'ya, ben ona hayır dua yaptım. İslam'ın kasırgasının önünde onu uçurtturmam. Gözetecek var onu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa takabbar wa tajabbar. Fatiha. Şey ediyorum, acayip hal geliyor, acayip hal geliyor. Video Link: Page 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks