Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SAYILARIMIZ: 10 sayısını öğreniyoruz. Çıkartma işlemini öğreniyoruz. 90 a kadar saymayı öğreniyoruz. Sudoku yapmayı yavaş yavaş öğreniyoruz.

Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 36 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İLK İZLER ANAOKULU MART AYI PLANI (6 YAŞ PAPATYALAR SINIFI) KONULARIMIZ: İlkbahar mevsimini öğreniyoruz. Önemli telefonları öğreniyoruz. 12 mart İstiklal marşının kabulunu mart dünya ormancılık haftasını
Transcript
İLK İZLER ANAOKULU MART AYI PLANI (6 YAŞ PAPATYALAR SINIFI) KONULARIMIZ: İlkbahar mevsimini öğreniyoruz. Önemli telefonları öğreniyoruz. 12 mart İstiklal marşının kabulunu mart dünya ormancılık haftasını 27 mart dünya tiyatrocular haftasını öğreniyoruz. SAYILARIMIZ: 10 sayısını öğreniyoruz. Çıkartma işlemini öğreniyoruz. 90 a kadar saymayı öğreniyoruz. Sudoku yapmayı yavaş yavaş öğreniyoruz. KAVRAMLARIMIZ: Eksik fazla Aynı farklı Karanlık aydınlık Açık koyu İleri geri Yukarıda aşağıda MONTESSORİ: Balık tutma Kaplara istenilen sayıda top taşıma Oyuncakları şekillerine uygun yere koyma DRAMALARIMIZ: Koş yürü dur draması Diş fırçalama draması MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ: Köylü kızı çamaşır yıkar suyu da dökülmüş döne döne ağlar Davul demiş ki ben düğüne gidiyorum keman demiş ki beni de götür Vız vız vız ne oldu burnumu arı soktu şişti şişti balon kadar oldu Topuk burun topuk burun sıçra sıçra sıçra dur sağ eller sol eller şimdi dizler PARMAK OYUNLARIMIZ: Aç kapa aç kapa el çırpalım birazda oynayalım Bir saatim var kulağıma koydum tik tak tık tak Köpeğimin iki kulağı var birde komik bir burnu TEKERLEMELER: Saçları lüleli etekleri etekleri pileli tokası kurdaleli Kalemim yok silgim yok sınıfda kaldım haberim yok Denizde dalga hoş geldin abla Ay dede ay dede yolculuğun nereye BİLMECELERİMİZ: Çarşıdan aldım simsiyah eve geldım kıpkırmızı ( çay) Bimece bildirmece resim yapar gündüz gece (ayna ) Gökte gider izi yok arkaya bakar tozu yok ( uçak) Size aydınlık oldum ısı oldum güç oldum (güneş) Defter çalışması harfler sayılar ve çizgi çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. SANAT ETKİNLİKLERİMİZ FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİMİZ Erezyon deneyi Sulu boya çalışmaları Katlama tekniğiyle palyaço yapımı Zürafa yapımı Minik ayıcık yapımı Maymuncuk maskesı yapımı İLKİZLER ANAOKULU AYLIK FAALİYET RAPORU 6 YAŞ İNCİ TANELERİ SINIFI Konular: Yeşilay Saatler Konusu Orman Haftası Hayvanların Yaşam Alanları Bitkiler Nasıl Büyür Şiir: Kedim : Kedim henüz 1 yaşında, uyuyor soba başında, kesilir Hem cesurdur hem de kurnaz, Bir tıkırtı duyar duymaz, Uyanır aslan Faydalı Hayvanlar: Çevremizde dolaşır, Çeşit çeşit hayvanlar,bizlere pek çoğunun, sayısız faydası var Kedi fare yakalar, Bazen de eğlendirir kuşlar ötüşleriyle, İç açar neşe verir Parmak Oyunu: Pencere: Odamda küçük bir pencere var, Kolunu çevirip açarım, Pencereden başımı uzatıp,sağa sola bakarım... Kardeşimin Topu: Kardeşimin bir topu var,yumuşacık yuvarlak,birde çekici var Kurbağa Kardeş: Beş küçük kurbağa oturuyor, Biri yemeğe gitti kaldı dört, Biri suya atladı kaldı üç,üç kurbağa biz ne yapalım dediler TEKERLEME: Tek Tek tekerleme, Dünyadaki çocuklar el ele, Gece oldu yatalım İğnem düştü : İğnem düştü yakamdan, Kral geliyor arkamdan, Gelme Kral gelme Haberim Yok:Kalemim yok, silgim yok, sınıfta kaldım, haberim yok Şarkı: Türklerin Gemisi : Türklerin gemisi kırmızı direkli, İçindeki askerler aslan yürekli,kaçma düşman Kaçma esir olursun Fil ve Arı: Ben bir bebek filim büyüyecekmiyim, Burnum büyük hortum su bulur muyum Birgün arı konsa küçük kuyruğuma, Kaçmak kolay değil bu kısa boyumla Şen Çalgıcılar: Biz köylerden gelen şen çalgıcılarız, Davul çalarız güm güm güm,biz köylerden gelen şen çalgıcılarız, Keman çalarız gıy gıy gıy Matematik: Sayıları geriye doğru saymayı öğreniyoruz. Ritmik Sayma Çalışmaları Arttırma ve Eksiltme Çalışmaları Şekiller Hikaye: Ömer ile Ördek, Nihal in Sabrı, Pizzacı Pizi, Ayı Bobo Kavramlar: Ters-Düz, Sağ- Sol, İleri- Geri, Açık-Koyu, Sağ-Sol Oyun (Drama): Bekçi Köpeği Oyunu Acı Tatlı Oyunu Kim Güçlü Oyunu Bilmeceler: 1 Bir küçücük min taşı, Kaldıramaz bin kişi. (Ateş) 2 Dağdan gelir,taştan gelir, bir yularsız aslan gelir. (Sel) 3 Tuğladan yapısı, çamdandır çatısı (Ev) 4 Ben giderim o gider kolumda tik tak eder (Saat) Meslekler: Mimar (konusu işlenip sorular sorulur ) Fen ve Doğa Etkinliği: Zıplayan Para : Malzemeler, Bir pet şişe, Pet şişenin ağzını kapatabilecek büyüklükte bozuk bir para. Bu deneyle neler öğreneceğiz? Hava ısındığı zaman havayı oluşturan moleküllerin hareket enerjisi yani kinetik enerjisi artar. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları: Çizgi Çalışmaları, defter çalışması, Alfabe, Sanat Etkinliği: Saat etkinliği Tavşan etkinliği Arı Şapkası ( Katlama,Kesme, buruşturma,yapıştırma) SÜMEYYE ŞANLAN
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks