Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR - HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 0 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR - HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 11 TEMMUZ - 15 TEMMUZ 2016 SAMSUN 1 İÇİNDEKİLER Açıklamalar... 3 Adayların Dikkatine... 5
Transcript
SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR - HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 11 TEMMUZ - 15 TEMMUZ 2016 SAMSUN 1 İÇİNDEKİLER Açıklamalar... 3 Adayların Dikkatine Özel Yetenek Sınavı Takvimi Özel Yetenek Sınavı Esasları Erkek ve Kız Öğrencilerin Sınav Tarihi ve Saatleri. 10 Koordinasyon Sınavı Metre Sürat Koşusu Testi Durarak Uzun Atlama Testi Ritim Sınavı Sportif Geçmiş Puanlama Tablosu AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığımız Eğitim-Öğretim Yılından başlamak üzere Türkiye deki tüm spor liselerine öğrenci alım sınavına bir standart getirmiştir. Bu kapsamda sınavlarda branş sınavı yapılmayacaktır. Orta öğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme virgülden sonra iki basamak olacak şekilde dönüştürülecek ve ortaya çıkan bu puanın tüm sınav üzerinde %30 oranında etkisi olacaktır. Yetenek sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve yetenek sınavında alınan tüm puanlar toplandıktan sonra %70 i kullanılacak ve orta öğretime yerleştirme puanı ile yetenek sınavından alınan puan toplanılarak adayın yerleştirme puanı ortaya çıkacaktır. Adaylar ortaöğretime geçiş puan belgelerini en geç 1 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar okulumuza getireceklerdir. Belgelerini getirmeyen Adaylar bu kısımdan 0 (sıfır) puanla değerlendirileceklerdir. Adayın Ortaöğretime Yerleştirme Puanının % 30 u ADAYIN YERLEŞTİRME PUANI = + Adayın Yetenek Sınavından Aldığı Puanın % 70 i Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaklardır. Yetenek sınavının aşamalarında (ritim hariç ) erkekler ve kızlar kendi aralarında puanlandırılacaktır. En iyi dereceyi yapan aday tam puan en kötü dereceyi yapan aday 0 (sıfır) puan alacaktır. Diğer adayların puanı; yaptıkları derecelere (sürelere) bakılarak, orantılı olacak şekilde tam puan alan adayın puanından düşülerek puanları oluşacaktır. Adayların Yetenek Sınavında aldıkları tüm puanlar toplanarak sıralama yapılacak olup 60 (Altmış) öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda öğrenci de yedek listeye girmeye hak kazanacaktır. Asil listeden bir aday kayıt yaptırmadığında kayıt hakkı 1. sıradaki yedek adayındır. Sıralama bu şekilde devam edecektir. Eşit puan söz konusu olduğunda ise sırasıyla, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır. Okulumuzun seçme sınavları tek aşamalı uygulama sınavı olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların tabi tutulacakları uygulamalar şunlardır: a) Koordinasyon Sınavı, (45 Puan) b) 20m. Sürat Koşusu Testi, (20 Puan) c) Durarak Uzun Atlama Testi, (10 Puan) d) Ritim Sınavı, (10 Puan) e) Sporcu Geçmişi (Belgelenecek) (15 Puan) Sınavın yukarıda belirtilen a, b, c, d kısımları Adayların sınav komisyonu önünde sergileyecekleri 3 performansa göre belirlenecektir. Sınavın (e) kısmı ise adayların daha önceki spor yaşamlarında edindikleri başarılara yönelik olacaktır. Adaylar spor branşlarındaki başarılarını en geç 29 Haziran 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar belgeleyecekler ve buna göre genelgede belirtilen şartlar doğrultusunda puan alacaklardır. Bu tarihten sonra getirilen belgeler kabul edilmeyecektir. Belgelendirmelerin doğruluğu konusunda tamamen aday ve velisi sorumlu olacaktır. Sahte belge düzenledikleri tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sporcu geçmişinin belgelenmesi konusunda bu durumlara dikkat edilmesi önemle rica olunur. Sınavlar bir bütünlük içerisinde yapılacak ve hiçbir kısmın sonunda eleme olmayacaktır. Adaylar elde ettikleri derecelerden aldıkları puanların toplamına göre okulumuza girmeye hak kazanacaktır. Sınavlar sırasında sınavların yapıldığı tesislere hangi nedenle olursa olsun zarar verenler hakkında işlem yapılacak ve verilen zarar tazmin edilecektir. Sınav sırasında sportmenliğe ve öğrenciliğe uygun olmayan davranışlarda bulunan adaylar, sınav komisyonu tarafından diskalifiye edilerek sınav alanından çıkarılacak ve değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu kişilerin ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. Adaylara sınav sonucuyla ilgili olarak ayrıca ve şahsen duyuru yapılmayacaktır. Sınavla ilgili tüm açıklamalar Eğitim Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu nda yer almaktadır. SINAV KOMİSYONU SINAVLARDAN ÖNCE VEYA SINAVLAR SIRASINDA, SINAVLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA VE SINAV KILAVUZU HAZIRLANIRKEN SEHVEN YAPILMIŞ OLABİLECEK HER TÜRLÜ YANLIŞI DÜZELTME, KILAVUZDA BELİRTİLMEMİŞ VEYA SONRADAN OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ KONUDA KARAR ALMA ve UYGULAMA YETKİSİNE SAHİPTİR. SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KOMİSYONU OLARAK SINAVA GİREN TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ SINAV KOMİSYONU 4 ADAYLARIN DİKKATİNE 2016 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu sizleri; sınavda uygulanacak kurallar ve sınav sonrası yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kayıt ve yerleştirme için gerekli olan evrak ve dokümanlar aşağıda belirtilen okulumuzun internet sayfasının duyurular kısmında yer alacaktır. Okulumuzun internet sitesi aşağıdadır: (www.samsunsporlisesi.meb.k12.tr) Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında teslim ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavda başarılı olsa bile, adayın kazandığı hak iptal edilecektir. Sınavlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır. İlk olarak erkek adaylar, daha sonra kız adaylar sınava alınacaklardır. Adaylar sınav günü kendilerine verilecek sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanlarını sınav süresince yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınav giriş belgeleri beceri koordinasyon sınavı öncesinde adaylardan geri alınacaktır. Sınav giriş belgelerini iade etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. SINAVIN HER AŞAMASINDA KİMLİK KONTROLÜ YAPILACAKTIR. NÜFUS CÜZDANINDA RESİM OLMAYAN, SOĞUK DAMGASI BULUNMAYAN, SOĞUK DAMGASI BELİRLİ OLMAYAN, ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ VEYA NÜFUS CÜZDANINDAKİ RESİM KENDİSİNE BENZEMEYEN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAKLARDIR. ADAYLARIN NÜFUS CÜZDANLARINDAKİ RESİMLER EĞER ESKİ İSE SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ RESİMLERİNİ KULLANARAK NÜFUS CÜZDANLARINI YENİLEMELERİ GEREKMEKTEDİR. Nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgeleri aynı anda yanında olmayan adaylar sınava alınmazlar. 5 1.) Özgeçmiş puanı (Yüksek olan üstte yer alacaktır.) 2.) TEOG Yerleştirme Puanı ((Yüksek olan üstte yer alacaktır.) 3.) Sportif Beceri Koordinasyon puanı (Yüksek olan üstte yer alacaktır.) 4.) 20m. Sürat Koşusu Sınavı puanı (Yüksek olan üstte yer alacaktır.) 5.) Durarak Uzun Atlama Sınavı puanı (Yüksek olan üstte yer alacaktır.) 6.) Ritim Sınavı puanı (Yüksek olan üstte yer alacaktır.) Adaylar sınav gideri olarak; Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi Okul Aile Birliği nin Tarih ve 6/1 sayılı kararı gereği sınav gideri olarak Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi Nolu, TR IBAN Nolu hesabına 125 (Yüzyirmibeş) TL yatıracaklardır. Banka dekontunu ön kayıt esnasında getireceklerdir. Alınacak bu ücret kesinlikle kayıt parası değildir. Sınav giderleri için kullanılacaktır; SINAV GİDERLERİ: - Adayların sınavda kullanacakları, aday numaralarının yazılı olduğu antrenman yeleği, - Profesyonel Kamera kaydı, - Kırtasiye giderleri, - Fotosel cihazlarının bakım giderleri, - Sınavda kullanılacak spor malzemeleri ve diğer malzemeler, - Sınavda görev yapan sağlık personeli ücretleri, - Sınavda kullanılabilecek sağlık malzemeleri, - Sınavlar sırasındaki her türlü taşıma ve ulaşım giderleri v.b. 6 SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: Başvurular Haziran 2016 tarihleri arasında Okulumuzda oluşturacağımız ön kayıt büromuzda saat: 09:00 16:00 arasında yapılacaktır. ADRES: Derecik Mah Sok. no: 8 İlkadım / SAMSUN (Yeni Terminal mevkii-büyükşehir Belediyesi Huzurevi Altı) Okulumuza; Ada Otogar Derecik Dolmuşları (ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) nin arkasından kalkar) ayrıca yarım saatte bir hareket eden 23 ve 23/17 no lu Büyükşehir Belediyesi nin Özel Halk otobüsleriyle ulaşılabilir. (AKM nin arkasından kalkar, Cumhuriyet Meydanı, Subaşı,Öğretmenevi ve Barış Bulvarı nı takip eder.) SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTELERİ: Belirtilen tarihlerde okulumuzdaki sınava girmek için ön kayıt yaptıran adayların isim listeleri 30 Haziran 4 Temmuz 2016 tarihleri arasında okulumuzda ve okulumuzun internet sitesinde yayınlanacaktır. (www.samsunsporlisesi.meb.k12.tr) SINAV TARİHİ: Sınavlar 11 Temmuz- 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. SINAV SONUÇLARI: 15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitiminden sonra okulumuz Samsun İlkadım Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi nde ve okulumuzun internet sitesinde yayınlanacaktır. (www.samsunsporlisesi.meb.k12.tr) KESİN KAYITLAR: Temmuz 2016 tarihleri arasında okulumuz Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi nde yapılacaktır. Öğrenci kayıtları bu tarihler arasında e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. AÇIK KONTENJANLAR: 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü okulda ve okulun internet sayfasında mesai saatleri içerisinde ilan edilecektir. AÇIK KONTENJANLARA KESİN KAYIT: Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 21 Temmuz 2016 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 22 Temmuz 2016 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır. Açık kontenjan bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; Temmuz 2016 tarihleri arasında aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencilerin kayıt işlemlerini yaparak öğrenci alım sürecini tamamlayacaklardır. 7 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI KONTENJAN Eğitim Öğretim Yılı nda okulumuza 60 (Altmış) Adet asil öğrenci alınacaktır. Çeşitli sebeplerden dolayı asil listeden kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine 60 öğrenciden oluşan bir yedek listesi hazırlanacak, kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine öğrenci seçilirken bu listeye başvurulacaktır. Asil liste ve yedek listesi sınav puanına göre belirlenecektir. ÖZEL YETENEK SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATLERİ Sınav 11 Temmuz 15 Temmuz 2016 tarihlerinde, önce erkek öğrenciler daha sonra kız öğrenciler olmak üzere sırasıyla; a) Koordinasyon Sınavı b) 20 m. Sürat Koşusu Testi, c) Durarak Uzun Atlama Testi, d) Ritim Sınavı yapılacaktır. Her adayın sınavı, başladığı gün bitirilecektir. Adaylar kendilerine ayrılan tarihten başka bir günde sınava giremeyeceklerdir. Hangi adayın hangi gün sınava gireceği okulumuzda ve okulumuzun internet sayfasında 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yayınlanacaktır. (www.samsunsporlisesi.meb.k12.tr) SINAVA GİRECEK ADAYLAR ADAY NUMARASI 1 60 ARASINDA OLAN ERKEK ADAYLAR ADAY NUMARASI ARASINDA OLAN ERKEK ADAYLAR ADAY NUMARASI 121 ve üzeri OLAN ERKEK ADAYLAR SINAV TARİHİ SINAV SAATLERİ 11/07/ * 12/07/ * 13/07/ * TÜM KIZ ADAYLAR 14/07/ * Adayların TEOG puanı ve Sporcu Geçmişi İncelenmesi 15/07/ * SINAV YERİ GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ SPOR SALONU GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ SPOR SALONU GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ SPOR SALONU GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ SPOR SALONU GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ SPOR SALONU * Koordinasyon Sınavı, 20m. Sürat Koşusu Testi, Durarak Uzun Atlama Testi ve Ritim Sınavları saat kaça kadar sürerse sürsün sınavın yapılacağı ilan edilen günde bitirilecektir. Tablolarda yazan saati tahmini bitiş saatidir. 8 Aday numarası belirtilen adayların planlanan tarihlerde ve saatlerde sınavları yapılacaktır. Sınav saatlerinde sarkmalar olsa dahi bildirilen tarihlerde sınavlar bitirilecektir. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmaları ve sınava girmeden sınav yerini terk etmemeleri gerekmektedir. Aksi durumlarda her türlü sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır. Gün içinde sınava girecek olan adaylara o günün başında Koordinasyon Sınavı, 20 m. Sürat Koşusu Testi, Durarak Uzun Atlama Testi ve Ritim Sınavları ile ilgili genel açıklama ve tanıtım yapılacağından; Sınava girecek adayların kendilerine ayrılan günde sabah saat: da sınav yerinde olmaları önemle duyurulur. Sınava Giriş İçin Gerekli Evrak ve Malzemeler Sınav giriş belgeleri, Nüfus Cüzdanları, Kendilerine verilen numaralı sınav yeleği (Adayın sınavının olacağı günün sabahında Temmuz 2016 günlerinde okulumuzun spor salonunda dağıtılacaktır. Not: Adaylar sınava gelirken spor salonunda kullanabilecekleri spor kıyafet ve malzemeleri ile gelmelidirler.(krampon ve halı saha ayakkabısıyla sınava öğrenci alınmayacaktır) 9 ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİLERİN SINAV TARİH VE SAATLERİ NOT: ADAYLAR KENDİLERİNE BELİRTİLEN TARİHTE SINAVA GİRECEKLERDİR. BELİRTİLEN TARİHTE SINAVA GİRMEYEN ADAYLAR DAHA SONRAKİ GÜNLERDE SINAVA ALINMAYACAKLARDIR. ADAYLARIN VE VELİLERİNİN BU KONUYA ÖNEMLE DİKKAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. SINAV TARİHİ SINAVA GİRECEK ADAYLAR 1. OTURUM 2. OTURUM 1. GÜN 11 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ 1-60 ADAY NO LU ERKEK ADAYLAR 08:30/ 12:00 12:30/ 20:30* 2. GÜN 12 TEMMUZ 2016 SALI ADAY NO LU ERKEK ADAYLAR 08:30/ 12:00 12:30/ 20:30* 3. GÜN 13 TEMMUZ 2016 ÇARŞAMBA 121 VE SONRASI ADAY NO LU ERKEK ADAYLAR 08:30/ 12:00 12:30/ 20:30* 4. GÜN 14 TEMMUZ 2016 PERŞEMBE TÜM KIZ ADAYLAR 08:30/ 12:00 12:30/ 20:30* 5.GÜN 15 TEMMUZ 2016 CUMA ADAYLARIN TEOG PUANI VE SPORCU GEÇMİŞİ İNCELENMESİ 08:30/ 12:00 12:30/ 20:30* *20.30 SAATİ TAHMİNİ BİTİŞ SÜRESİDİR. BİTİŞ SÜRELERİ SINAVA KATILANLARIN DURUMUNA VEYA SINAV AKIŞININ DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREBİLİR. 10 5.5 m 3,80m 2.5 m 1.2 m 5 m 2 m 2.3 m 4 m 5 m Basketbol topu ile 2m uzaklıktaki çizginin gerisinden duvar ile pas yapma 3.0 m Sola-Sağa, Sola-Sağa, Sıçrama 3Sağlık Topunu renklerine göre diğer tarafa taşıma 4 m 9 m 1.3 m 1,3 m 1.3 m Mekik Koşusu 1,5 m 5 m 70 cm 3 m 4.3m 2.6 m Engel Çubukları Arasından ve Yerden Sağlık Topu Sürme 1,5 m Kız 1,8 m Erkek 1,5 m Kız 1,8 m Erkek Düz Koşu 4 Adet araç lastiğinin içine soldakilere sol ayakla sağdakilere sağ ayakla basarak ilerleme BİTİŞ 7.5 m 3.6 m 3 m BAŞLANGIÇ 6 m 2,9m Kayma adımı ile ilerleyerek sağdaki ile soldakinin arası 3 metre, Birbirleri ile araları 150cm, Yerden Yükseklikleri Erkeklerde 225 cm Kızlarda 205 cm olan 3 Adet sağdaki 3 Adet soldaki toplam 6 Adet sarkık Basketbol topuna sağ taraftan başlayarak sağlı-sollu sırayla dokunarak ilerleme 11 1- SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON SINAVI=45 PUAN Bu sınav adayların çeşitli sportif becerilerini ve koordinatif özelliklerini ölçmek amacıyla yapılacaktır. PUANLAMA: Kız Adaylar ve Erkek Adaylar ayrı ayrı değerlendirilecek, Koordinasyon parkurunu en iyi dereceyle bitiren aday en yüksek puanı alacaktır. En kötü dereceyi yapan, parkura girmeyen ya da bitiremeyen adayın puanı 0 (sıfır) puan olacaktır. Diğer adayların puanı; yaptıkları derecelerle orantılı olacak şekilde tam puan alan adayın puanından düşülerek hesaplanacaktır. Aday başlangıç fotosel aralığından geçerek sınavını kendisi başlatıp, bitiş fotosel aralığından vücudu dik bir şekilde geçerek fotoseli durdurmak zorundadır. Böylece koordinasyon sınavını tamamlamış olur. Yapılan hatalar saniye olarak değerlendirilecek olup adayın süresine eklenecektir. Adaylara Koordinasyon Sınavında 1 (bir) hak verilecektir. SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON PARKURUNA AİT ÖNEMLİ NOT: Eksik veya hatalı yapılan istasyon geçişlerinde, hatalar adayın parkuru bitiriş süresine + saniye cezası olarak ekleneceğinden adayların, zaman kaybı yaşamamak için buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Koordinasyon Parkuru 8 (Sekiz) istasyondan oluşmaktadır. Adayların tüm istasyonlara uğramaları zorunludur. Herhangi bir istasyona uğramadan geçen adayın KOORDİNASYON SINAVI geçersiz sayılacaktır. Adaydan kaynaklanmayan bir sebeple herhangi bir adayın sınavının yarıda kalması gibi bir durumla karşılaşılırsa, o andan itibaren, aday 30 dakika içinde komisyonun kararıyla tekrar sınava alınacaktır. NOT: Aday parkurun sonundaki fotoselden geçerek süreyi durdurmak zorundadır. Aday herhangi bir nedenden dolayı (Adayın bitiş fotoselinden eğilerek geçtiği durumlarda, Aday bitişteki 2 fotosel alıcısının birine gözükmezse fotosel durmaz.) süreyi durdurmazsa, parkuru tamamlamak için geri dönerek süreyi durdurmalıdır. 12 KOORDİNASYON SINAVI İSTASYONLARI AÇIKLAMALARI 1. İSTASYON: Sarkık toplara dokunarak ilerleme. Sağdaki ile soldakinin arası 3 metre, birbirleri ile araları 150 cm, yerden yükseklikleri Erkeklerde 225 cm, Kızlarda 205 cm olan 3 adet sol tarafta, 3 adet sağ tarafta bulunan toplam 6 adet sarkık topa sağlı-sollu dokunarak ilerleme. (Aday sırayla bir sağ taraftan, bir sol taraftan topa dokunarak ilerleyecektir. İlk olarak sağ taraftaki topa dokunacak sol çaprazdaki topa dokunarak devam edecektir. Aynı işlem çapraz şekilde ileriye doğru devam edecektir. Sağ taraftaki ilk top başlangıç çizgisine daha yakın olduğu için, adayın sağ taraftan başlaması yararına olacaktır.) Aday tüm toplara dokunmak zorundadır. HATA VE CEZA PUANLARI: Dokunulmayan her top için + 3 saniye Tarif edilen sıranın dışında toplara dokunulması durumunda her top için : + 3 saniye Sadece 1 topa veya bir taraftaki topların tamamına dokunarak ilerlemeye çalışmak: +15 saniye 2.İSTASYON: Şekilde gösterildiği gibi hunilere şeritler bağlanılarak hazırlanmış genişliği 130 cm. lik yol haline getirilmiş kısımda mekik koşusu. HATA VE CEZA PUANLARI: Hunilere çarparak yerini değiştirmek: +2 saniye Şeridi koparmak: +2 saniye İstasyon bitiminde köşedeki dubanın sağından geçmemek +5 saniye Yolu takip etmeden kestirmeden gitmeye çalışmak +15 Saniye 3. İSTASYON: Basketbol topu ile duvara pas yapma. Adaylar kutuda duran basketbol topunu (Erkekler için 7 Numara, Kızlar için 6 Numara) alarak, 2 metre uzaklıktaki çizginin gerisinden, çizgiye basmadan duvara 3 adet pas yapacaktır. Aday istediği pas şeklini kullanmakta serbesttir. 3. pastan sonra topu, aldığı kutunun içine bırakacaktır. Kutuda 2 top bulunacaktır. Aday toplardan birini elinden kaçırırsa kutudaki diğer topla devam edecektir. HATA VE CEZA PUANLARI: Duvar pasları bittikten sonra Basketbol Topunu kutuya koyarken topun kutunun içinden dışarı çıkması: +2 saniye 3 (Üç) adetten eksik pas yapılması: +2 saniye Pas yapılırken çizgiye basılması veya çizginin geçilmesi: +2 saniye Sadece topa dokunarak ilerlemeye çalışmak +15 saniye 13 4. İSTASYON: Araları 2.5 metre olan 2 kutudan birinden diğerine 2 kg ağırlığındaki turuncu, 3 kg ağırlığındaki Mavi, 4 kg ağırlığındaki kırmızı sağlık toplarını, topların renklerine göre (kırmızıdakini kırmızıya, turuncudakini turuncuya, mavidekini maviye) taşıma. (Adaylar topları sağ taraftaki kutuda ise sol taraftaki kutuya, sol taraftaki kutuda ise sağ taraftaki kutuya birer birer taşıyacaklar, hangi topu önce taşıyacaklarına kendileri karar verebilirler.) HATA VE CEZA PUANLARI: Topları birer birer taşımamak: +4 saniye Taşınmamış her top için: +4 saniye Topları renklerine göre kutuya koymamak: +4 saniye İstasyon çıkışındaki köşedeki dubanın sağından geçmemek +5 saniye Topların bulunduğu kasalardan herhangi birini devirmek +5 saniye Sadece toplara dokunarak ilerlemeye çalışmak +15 saniye 5. İSTASYON: Uzunluğu 3.50 m, genişliği 15 cm yüksekliği 40 cm olan sehpa üzerinden, belirlenen alan arasında sağa ve sola vücut tamamen geçecek şekilde 4 (dört) kez çift ayak sıçrama ve çift ayak konma HATA VE CEZA PUANLARI: Tek ayakla sıçramak: +2 saniye Tek ayakla konmak: +2 saniye Jimnastik sırasının üzerine basmak veya oturmak: +2 saniye Eller ile sıradan destek almak: +2 saniye Eksik sayıda sıçrama yapmak: +4 saniye Hiçbir kurala uymadan ilerlemeye çalışmak +15 saniye 6. İSTASYON: Kutunun içindeki 3 Kg. lık sağlık topunu alıp, topu çizginin gerisine koyacaktır. İşaretli alan içerisinde yerden elleriyle yuvarlayıp 3 (üç) adet dikmenin arasından geçirecektir. Son dubanın arkasından dolanarak tekrar duba aralarından devam ederek çizgiyi geçtikten sonra topu yerden alıp aynı kutunun içine bırakacaktır. HATA VE CEZA PUANLARI: İşaretli alan içerisinde topu yerden yuvarlamak yerine yerden temasını keserek taşımaya çalışmak: +2 saniye Topu çizginin gerisine koymadan istasyona başlamak: +2 saniye Bitiş çizgisinden önce topu yerden kaldırmak: +2 saniye Dikmeleri devirmek ya da yerlerini değiştirmek: +2 saniye Top sürme slalomu bittikten sonra topu aldığı kutunun içine koymamak, kutunun içine koyduktan sonra topun dışarı çıkması: +2 saniy
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks