Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

S20 * * (Akü) Süpürge Türkçe TR Kullanıcı Kitapçığı Rev. 07 ( )

Category:

Slides

Publish on:

Views: 89 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
S20 (Akü) Süpürge Türkçe TR Kullanıcı Kitapçığı En son Parçaların kılavuzu ve diğer dillerdeki kullanıcı kılavuzları için, şu adresi ziyaret edin: Rev. 07 ( ) * *
Transcript
S20 (Akü) Süpürge Türkçe TR Kullanıcı Kitapçığı En son Parçaların kılavuzu ve diğer dillerdeki kullanıcı kılavuzları için, şu adresi ziyaret edin: Rev. 07 ( ) * * GİRİŞ Bu kitapçık her yeni modelle birlikte verilmektedir. Gerekli çalıştırma ve bakım talimatlarını içermektedir. Makineyi çalıştırmadan ya da makineye servis uygulamadan önce bu kitapçığı tamamen okuyun ve makineyi anlayın. Bu makine mükemmel hizmet sunacaktır. Yine de, en iyi sonuçlar aşağıdaki durumlarda en az masrafla elde edilecektir: Makine belirli bir özenle çalıştırıldığında. Sağlanan makine bakım talimatlarına uygun olarak bakımı düzenli yapıldığında. Makineye üreticinin tedarik ettiği veya eşdeğer parçalarla bakım yapıldığında. ÇEVREYİ KORUYUN Lütfen ambalaj malzemelerini, akü ve sıvı gibi kullanılmış parçaları yerel atık ortadan kaldırma yönetmeliklerine uygun olarak, çevre açısından güvenli bir şekilde atın. Daima geri dönüşüm yapmaya çalışın. MAKİNE VERİLERİ İleride referans olarak kullanılması için lütfen kurulum zamanında doldurun. Model No. - Seri No. - Kurulum Tarihi - KULLANIM AMACI S20, sert yüzeyleri (beton, asfalt, taş, sentetik, vb.) süpürmek/fırçalamak için tasarlanan endüstriyel sürücülü bir makinedir. Tipik uygulamalar, endüstriyel depolar, üretim tesisleri, dağıtım tesisleri, stadyumlar, arenalar, kongre merkezleri, otopark alanları, ulaşım terminalleri ve inşaat alanlarını içerir. Bu makineyi toprak, çimen, suni çim veya halı ile kaplı yüzeylerde kullanmayın. Bu makine hem kapalı mekanlarda hem de açık havada kullanılabilir, fakat kapalı mekanlarda kullanıldığında yeterli havalandırmanın olduğundan emin olun. Bu makine, ana yollarda kullanım amaçlı değildir. Bu makineyi, bu Kullanıcı Kitapçığında tanımlanan amaçlar dışında kullanmayın. TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA, Uden -Hollanda Özellikler ve parçalar haber verilmeden değiştirilebilir. Orijinal talimatlar, telif hakkı 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, Hollanda'da basılmıştır. Tüm hakları saklıdır İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Sayfa Önemli Güvenlik Talimatları - Bu Talimatları Saklayın... 2 Çalıştırma... 6 Makine Parçaları... 6 Kontroller Ve Araçlar... 7 Sembol Açıklamaları... 8 Kumandaların Kullanılması Yönlü Pedal Fren Pedalı Park Freni Pedalı Park Freni Işığı Ana Kapak Kolu Direksiyon Simidi Açı Kolu Ana Fırça Ayar Topuzu Yan Fırça Ayar Topuzu Tıkalı Toz Filtresi Işığı Hazne Sıcaklığı Işığı - Thermo-Sentry. 12 Hazne Kapısı Kapalı Işığı Tıkalı Hidrolik Filtre Işığı Güç Kesme Düğmesi Akü Şarj Göstergesi Saat Ölçer Çalıştırma / Tehlike Işıkları Düğmesi.. 13 Üstün Süspansiyon Koltuğu Emniyet Kemerleri Makine Nasıl Çalışır? Fırça Bilgileri Makineyi Çalıştırırken Çalıştırma Öncesi Kontrol Listesi Makineyi Çalıştırma Makinenin Kapatılması Süpürme Süpürmenin Durdurulması Haznenin Boşaltılması Hazne Destek Çubuğunun Takılması Hazne Destek Çubuğunun Çıkarılması Seçenekler Vakum Çubuğu Kasa Tamponları Makine Sorunlarının Giderilmesi Bakım Bakım Çizelgesi Yağlama Tahrik Vites Kutusu Arka Tekerlek Desteği Direksiyon Bağlantısı Ön Tekerlek Yatakları Hazne Kaldırma Kolu Milleri Hidrolikler Hidrolik Sıvı Deposu Hidrolik Sıvı Hidrolik Hortumları Aküler Elektrolit Seviyesinin Kontrol Edilmesi. 33 Bağlantıları Kontrol Etme / Temizleme. 33 Akülerin Şarj Edilmesi (Harici Şarj Cihazı) Sigortalar, Röleler Ve Devre Kesiciler Sigortalar Röleler Şalterler S20 Elektrik (4-2014) Sayfa Elektrik Motorları Kayışlar Hidrolik Pompa Kayışı Vakum Fanı Kayışı Ana Fırça Orta Kayışı Ana Fırça Kayışı Hazne Toz Filtresi Hazne Toz Filtresinin Değiştirilmesi Hazne Toz Filtresinin Temizlenmesi Siklon Montajının Temizlenmesi Siklon Toz Tepsisi Contaları Siklon Perma Filtresi Siklon Kapağı Contaları Hazne Toz Filtresi Kapak Contası Ana Fırça Ana Fırçaların Değiştirilmesi Ya Da Döndürülmesi Ana Fırça Şablonunun Kontrol Edilmesi 43 Ana Fırça Koniğinin Ayarlanması Ana Fırça Genişliğinin Ayarlanması Yan Fırça(lar) Yan Fırçanın Değiştirilmesi Yan Fırça Şablonunun Ayarlanması Yan Fırça Koruyucusu Yan Fırça Mili Etekler, Kanatlar ve Contalar Hazne Kenar Eteği Hazne Yan Eteği Fırça Kapısı Etekleri Arka Etekler Yan Fırça Toz Kontrol Etekleri (İsteğe Bağlı) Fırça Kapısı Contaları Hazne Contaları Hazne Erişim Kapısı Contası Hazne Erişim Kapısı Contası (Seçeneğe Bağlı - Sadece Vakum Çubuğu) Hazne Kapısı Contaları Filtre Odacığı Giriş Contası Frenler Ve Tekerlekler Frenler Tekerlekler Arka Tekerlek Makinenin İtilmesi, Çekilmesi Ve Taşınması 50 Makinenin Itilmesi Veya Çekilmesi Makinenin Taşınması Makinenin Kriko İle Kaldırılması Saklama Bilgileri Teknik Özellikler Genel Makine Boyutları/Kapasiteleri Genel Makine Performansı Güç Tipi Direksiyon Hidrolik Sistemi Fren Sistemi Tekerlekler Makine Boyutları GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN Aşağıdaki önlemler, bu el kitabının tamamında, açıklamalarında belirtildiği şekilde kullanılmaktadır: DİKKAT: Ciddi yaralanma ve ölüm tehlikesine neden olabilecek tehlikeler ve güvenli olmayan uygulamalar hakkında uyarı amacıyla kullanılır. GÜVENLİK İÇİN: Ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştırılması için uyulması gereken işlemleri tanımlamak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki bilgiler operatör açısından tehlike potansiyeli taşıyan koşullara işaret etmektedir. Bu koşulların ne zaman var olabileceğini öğrenin. Makinedeki tüm güvenlik cihazlarının yerini saptayın. Makine hasarını veya arızalı çalışmayı hemen bildirin. DİKKAT: Akü hidrojen gazı çıkarır. Patlama olabilir veya yangın çıkabilir. Kıvılcımlardan veya açık alevlerden uzak tutun. Şarj işlemi sırasında kapakları açık bırakın. DİKKAT: Kol tutma noktasını kaldırın. Hazne kaldırma kollarından uzak durun. DİKKAT: Kaldırılan hazne düşebilir. Hazne destek çubuğunu takın. DİKKAT: Hareketli kayış ve fan. Uzak durun. DİKKAT: Makine aşırı gürültü çıkarabilir. İşitme kaybına sebep olabilir. Kulaklık takın. (Sadece kabin seçeneği). DİKKAT: Kaza meydana gelebilir. Vakum çubuğunu aracı sürerken kullanmayın. (Sadece vakum çubuğu seçeneği) Bu makinede, hücresel şebeke üzerinden otomatik olarak iletişim kuran bir teknoloji vardır. Ekipman girişimine ilişkin endişeler nedeniyle cep telefonu kullanımının sınırlı olduğu yerlerde kullanılacaksa, lütfen hücresel iletişim işlevselliğinin nasıl devre dışı bırakılacağına dair bilgi için bir Tennant temsilciyle iletişim kurun. GÜVENLİK İÇİN: 1. Makineyi şu koşullarda çalıştırmayın: - Eğitimli ve yetkili değilseniz. - Kullanıcı kitapçığı okunup anlaşılmadıysa. - Alkol veya ilaçların etkisindeyken. - Cep telefonu veya diğer elektronik cihaz türlerini kullanırken. - Makine talimatlarını ruhsal ve fiziksel olarak takip edemeyecek durumdaysanız. - Uygun çalıştırma durumunda değilse. - Filtreler yerinde değilse. - Fren devre dışı bırakılmışken. - Yanıcı buhar/sıvı veya yanıcı tozların bulunduğu bir alanda. - Kumanda düğmeleri güvenli bir şekilde göremeyecek veya makineyi çalıştıramayacak kadar karanlık alanlarda çalışma lambaları / farlar açılana kadar. - Bazı nesnelerin düşme ihtimali olduğu alanlarda koruyucu tavanla donatılmadıysa. 2. Makineyi çalıştırmadan önce: - Makineyi sıvı kaçakları için kontrol edin. - Tüm güvenlik cihazlarının yerinde olduğundan ve doğru çalıştığından emin olun. - Frenlerin ve direksiyonun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. - Koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini (böyle donatılmışsa) bağlayın. 3. Makineyi çalıştırırken: - Ayağınızı frende tutun ve yönlü pedalı boşa alın. 4. Makineyi kullanırken: - Yalnızca bu kitapçıkta anlatıldığı şekilde kullanın. - Sigaralar, kibritler veya sıcak küller gibi yanan veya dumanı tüten çöpleri toplamayın - Makineyi durdurmak için frenleri kullanın. - Eğimli ve kaygan zeminlerde yavaş gidin. - %14 üzerindeki eğimlerde süpürme yapmayın veya %17,6 üzerindeki eğimlerde (GVWR) nakliyat yapmayın. - Dönüşlerde hızı azaltın. 2 S20 Elektrik (5-2015) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ - Makine hareket ederken vücudunuzun tüm bölümlerini operatör istasyon bölümünün iç kısmında tutun. - Makineyle geriye doğru giderken dikkatli olun. - Hazne yukarıdayken makineyi dikkatli kullanın. - Hazneyi kaldırmadan önce yeterli miktarda boş alan olduğundan emin olun. - Makine bir eğim üzerindeyken hazneyi kaldırmayın. - Çocukları ve yetkisiz kişileri makineden uzak tutun. - Makinenin herhangi bir kısmı üzerinde yolcu taşımayın. - Daima güvenlik ve trafik kurallarına uyun. - Makine hasarını veya arızalı çalışmayı hemen bildirin. 5. Makineden ayrılmadan veya makineye servis uygulamadan önce: - Düz bir yüzeyde durdurun. - Park frenini çekin. - Makineyi kapatın ve anahtarı çekin. 6. Makinenin bakımını yaparken: - Tüm çalışmalar yeterli ışıklandırma ve görülebilir koşullarda yapılmalıdır. - Çalışma alanını iyi havalandırın. - Hareketli parçalardan uzak durun. Bol kıyafetler giymeyin, takı takmayın ve saçınız uzunsa toplayın. - Makineyi krikoyla kaldırmadan önce tekerleklerini sabitleyin. - Fren devre dışıyken, makineyi eğimlerde itmeyin ya da çekmeyin. - Makineyi yalnızca özel olarak belirlenmiş yerlerden krikoyla kaldırın. Makineyi kriko ayaklarıyla destekleyin. - Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç veya kriko kullanın. - Makinenin koltuğunda makineyi kontrol edecek bir operatör bulundurmadan makineyi itmeyin veya çekmeyin. - Makineyi elektrikli bileşenlerin yakınında tazyikli su püskürterek veya hortumla yıkamayın. - Makine üzerinde çalışmadan önce akü ve şarj cihazı kordonu bağlantısını kesin. - Tüm metal nesneleri akülerden uzak tutun. - Yalıtkan bir akü sökme cihazı kullanın. - Aküleri kaldırırken bir kaldıraç ve yeterli yardım cihazlarını kullanın. - Akü asidine temas etmekten kaçının. - Basınç altında sızıntı yapan hidrolik sıvının yerini saptamak için karton kullanın. - Akü kurulumu eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. - Akü sökümüyle ilgili saha güvenlik yönergelerine uyun. - Tüm onarımlar, eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. - Makinenin orijinal tasarımını değiştirmeyin. - Tennant'tan sağlanan veya onaylanan yedek parçalar kullanın. - Şarj cihazı çalışırken harici şarj cihazının DC kablosunu makinenin yuvasından çıkartmayın. Kıvılcıma neden olabilir. Şarj sırasında şarj cihazının çıkartılması gerekirse, önce AC elektrik kablosunu çıkarın. - Uyumsuz akü şarj cihazlarını kullanmayın, akü paketlerine zarar verebilir ve bir yangın olasılığına neden olabilir. - Şarj kablosunu düzenli olarak hasar için inceleyin. - Kişisel koruyucu ekipmanı gerektiği şekilde ve bu kılavuzda tavsiye edilen yerlerde kullanın. Güvenlik için: Kulaklık takın. Güvenlik için: Koruyucu eldivenler takın. Güvenlik için: Göz koruması takın. Güvenlik için: Koruyucu toz maskesi takın. 7. Makineyi kamyona veya römorka yüklerken / kamyondan veya römorktan indirirken: - Makineyi doldurmadan önce hazneyi boşaltın. - Makineyi kapatın ve anahtarı çekin. - Makinenin ağırlığını taşıyabilecek rampa, kamyon veya römork kullanın. - Yüzde 17.6'i aşan eğimlerde yükleme / indirme yapmayın. - Vinç kullanın. Yükün yerden yüksekliği 380 mm'yi geçiyorsa makineyi kamyon veya römork içine/dışına sürmeyin. - Makine yüklendikten sonra park frenini çekin. - Makine tekerleklerini sabitleyin. - Makineyi kamyona veya römorka bağlayın. S20 Elektrik (4-2014) 3 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Aşağıdaki güvenlik etiketleri, makine üzerinde belirtilen yerlerde görünür. Herhangi bir etiket hasar görmüşse ya da okunamıyorsa yerine yeni bir etiket takın. UYARI ETİKETİ - Kol tutma noktasını kaldırın. Hazne kaldırma kollarından uzak durun. UYARI ETİKETİ - Kaldırılan hazne düşebilir. Hazne destek pimini takın. Her iki hazne kaldırma kolunda yer alır. Hazne destek çubuğunda bulunmaktadır. UYARI ETİKETİ - Hareketli kayış ve fan. Uzak durun. UYARI ETİKETİ - Makine aşırı gürültü çıkarabilir. İşitme kaybına sebep olabilir. Kulaklık takın. Kemer korumasında bulunmaktadır. Yalnızca kabin seçenekli makinelerde bulunur S20 Elektrik (4-2014) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜVENLİK ETİKETİ - Makineyi çalıştırmadan önce kitapçığı okuyun. UYARI ETİKETİ - Aküler hidrojen gazı yayar. Patlama olabilir veya yangın çıkabilir. Kıvılcımlardan veya açık alevlerden uzak tutun. Şarj sırasında kapakları açık tutun Kullanıcı bölmesi yanında bulunmaktadır. Ana elektrikli panelin arkasında bulunur. UYARI ETİKETİ - Kaza meydana gelebilir. Vakum çubuğunu aracı sürerken kullanmayın. Tercihe bağlı vakum çubuğunda bulunur S20 Elektrik (4-2014) 5 ÇALIŞTIRMA ÇALIŞTIRMA MAKİNE PARÇALARI Kullanıcı koltuğu 2. Direksiyon simidi 3. Araç paneli 4. Hazne kapağı 5. Yan fırça 6. Fırça kapısı 7. Aküler 8. Hazne erişim kapısı 9. Ana kapak 6 S20 Elektrik (1-2010) ÇALIŞTIRMA KUMANDALAR VE ARAÇLAR Yönlü pedal 2. Park freni pedalı 3. Fren pedalı 4. Koltuk ayar levyesi 5. Hazne yükseltme / indirme kolu 6. Hazne kapısı kolu 7. Vakum ve filtre çalkalayıcı kolu 8. Ana fırça kolu 9. Ana fırça ayar topuzu 10. Hazne sıcaklık ışığı - Thermo-Sentry 11. Clogged dust filter (Toz filtresi tıkalı) ışığı 12. Hazne kapısı kapalı ışığı 13. Tıkalı hidrolik filtre ışığı 14. Akü şarj göstergesi 15. Saat ölçer 16. Direksiyon simidi 17. Korna düğmesi 18. Direksiyon simidi açı kolu 19. Kontak anahtarı 20. Yan fırça kolu 21. Far/tehlike ışığı düğmesi 22. Güç kesme düğmesi 23. Sağ yan fırça ayarlama topuzu 24. Sol yan fırça ayarlama topuzu (Sadece çift taraflı fırça seçeneği) 25. Ana kapak kolu S20 Elektrik (1-2010) 7 ÇALIŞTIRMA SİMGE AÇIKLAMALARI Bu simgeler makine üzerindeki kontrolleri, göstergeleri ve özellikleri tanımlamaktadır: Filtre çalkalayıcı Saat ölçer Vakum fanı açık Direksiyon simidi açısı Vakum fanı kapalı Kapalı Hazne aşağıda Açık Hazne yukarıda Başlat Hazne kapısı açık Korna Hazne kapısı kapalı (kol) Yan fırça aşağıda ve açık Ana fırça aşağıda ve açık Yan fırça yukarıda ve kapalı Ana fırça yukarıda ve kapalı Farlar Akü şarj sistemi Tehlike ışığı Tıkalı toz filtresi Yan fırça basıncı Thermo-Sentry Park freni Hazne kapısı kapalı (ışık) Tıkalı hidrolik filtre 8 S20 Elektrik (1-2010) ÇALIŞTIRMA Fırça basıncı (Arttırma) Fırça basıncı (Azaltma) Saat yönünün tersine çevirin Saat yönünde çevirin Şalter #1 Şalter #2 Şalter #3 Şalter #4 Şalter #5 Şalter #6 Şalter #7 Şalter #8 Şalter #9 Şalter #10 Şalter #11 Şalter #12 Şalter #13 Şalter #14 Şalter #15 Şalter #16 Şalter #17 Şalter #18 Şalter 19 S20 Elektrik (1-2010) 9 ÇALIŞTIRMA KUMANDALARIN KULLANILMASI YÖNLÜ PEDAL İleriye hareket ettirmek için Yönlü pedalın üstüne, geriye hareket ettirmek için pedalın altına basın. Pedal bırakıldığında boş konuma geri döner. PARK FRENİ PEDALI Fren pedalına mümkün olduğunca basın ve Park freni pedalını yerine kilitlemek için ayak parmağınızı kullanın. Park frenini bırakmak için Fren pedalına basın. Park freni pedalı kilitlenmemiş konuma dönecektir. PARK FRENİ IŞIĞI FREN PEDALI Makineyi durdurmak için Fren pedalına basın. Park freni ışığı park freni çekili durumdayken yanar. Makineyi çalıştırmadan önce park frenini indirin. 10 S20 Elektrik (1-2010) ÇALIŞTIRMA ANA KAPAK KOLU Ana kapak kolu koltuk desteğini bırakır ve kilitler. Bırakma: Kolu geri çekin ve ana kapağı kaldırın. Kilitlemek için: Ana kapağı kapatın ve kapağı yerine kilitlemek için kolu serbest bırakın. ANA FIRÇA AYAR TOPUZU Ana fırça ayarlama topuzu ana fırçanın süpürülen yüzeyle temas miktarını değiştirir. Bu kılavuzun ANA FIRÇA GENİŞLİĞİNİ AYARLAMA kısmına bakın. NOT: Ana fırça ayarlama topuzu eğer kumandaların herhangi biriyle çakışıyorsa yeniden konumlandırılabilir. Topuzu kaldırın, istenen yöne çevirin ve bırakın. DİREKSİYON SİMİDİ AÇI KOLU Direksiyon simidi açı kolu direksiyon simidinin açısını kontrol etmektedir. Ayarlama: Açı kolunu çekin, direksiyon simidini yukarı veya aşağı hareket ettirin ve açı kolunu bırakın. YAN FIRÇA AYARLAMA TOPUZU Yan fırça ayarlama topuzu yan fırçanın süpürülen yüzeyle temas miktarını değiştirir. Bu kılavuzun YAN FIRÇA ŞABLONU AYARLAMA kısmına bakın. NOT: Yan fırça ayarlama topuzu yeniden konumlandırılabilir. Topuzu kaldırın, istenen yöne çevirin ve bırakın. S20 Elektrik (1-2010) 11 ÇALIŞTIRMA CLOGGED DUST FILTER (TOZ FİLTRESİ TIKALI) IŞIĞI Toz filtresi tıkalı ışığı hazne toz filtresi tıkandığında yanar. Filtreyi temizlemek için, vakum ve filtre çalkalayıcı kolunu Filtre çalkalayıcı konumunda tutun. Filtre tıkalı ışığı yanmaya devam ederse, hazne toz filtresini elle temizleyin. Bkz. BAKIM bölümündeki HAZNE TOZ FİLTRESİ bölümü. HAZNE KAPISI KAPALI IŞIĞI Hazne kapısı kapalı ışığı, hazne kapısı kapalı olduğunda yanar. Süpürmeden önce, hazne kapısının tam açık olduğundan ve hazne kapısı kapalı ışığının yanmadığından emin olun. NOT: Tıkalı toz filtre ışığı hazne kapısı kapalı ve vakum fanı açık durumdayken de yanar. TIKALI HİDROLİK FİLTRE IŞIĞI Tıkalı hidrolik filtre ışığı hidrolik filtre tıkandığında yanar. Bu ışık açık kalıyorsa, hidrolik filtreyi en kısa zamanda değiştirin. HAZNE SICAKLIĞI IŞIĞI - THERMO SENTRY Thermo-Sentryt hazne içinde muhtemelen bir yangından kaynaklanan aşırı ısı olduğunu hissettiğinde hazne sıcaklığı ışığı yanar. Thermo Sentry aynı zamanda vakum ve filtre çalkalayıcı kolunu Vakum fanı kapalı konumuna itecektir. Böyle olduğunda, makineyi durdurun, ısı kaynağını ortadan kaldırın ve kolu Vakum fanı açık konumuna geri döndürün. 12 S20 Elektrik (1-2010) ÇALIŞTIRMA GÜÇ KESME DÜĞMESİ Güç kesme düğmesi makineye gelen bütün gücü durdurur. Durdurma: Güç kesme düğmesine basın. SAAT ÖLÇER Saat ölçer, makinenin çalıştırıldığı saatleri kaydeder. Bu bilgiyi, makinenin servis aralıklarını belirlemek için kullanın. Yeniden çalıştırma: Makineyi kapatın. Güç kesme düğmesini, düğmenin serbest kalması için sağa çevirin. Makineyi çalıştırın. FAR/TEHLİKE IŞIĞI DÜĞMESİ AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ Akü şarj göstergesi, akülerin şarj seviyesini gösterir. Şarj seviyesini makine çalıştığında gösterir. Farlar/tehlike ışıkları düğmesi farları ve stop lambalarını ve isteğe bağlı tehlike ışığını açıp kapatır. Farlar açık: Düğmenin üst bölümüne basın. Farlar/Tehlike ışığı açık (İsteğe bağlı): Düğmenin alt bölümüne basın. Kapalı: Düğmeyi orta konuma getirin. Akü tam olarak şarj olduğunda sağ uçtaki gösterge yanmaktadır. Akü boşalmaya başladığında, ekrandaki gösterge sola doğru hareket edecektir. Gösterge yanıp sönmeye başladığında aküyü tekrar şarj edin. NOT: Akü şarj göstergesi üzerindeki okuma makine ilk çalıştırıldığında doğru değildir. Akünün şarj seviyesini okumadan önce makineyi birkaç dakika çalıştırın. NOT: Akü tam olarak şarj olmadıkça, akü şarj göstergesi yanıp sönmeye devam edecektir. S20 Elektrik (1-2010) 13 ÇALIŞTIRMA ÜSTÜN SÜSPANSİYON KOLTUĞU Operatör koltuğunun üç ayarı vardır: arkalık açısı, kullanıcı ağırlığı ve önden arkaya. Ön-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar. Kullanıcı ağırlığı ayar kolu koltuğun ağırlık ayarını kontrol eder. Levyenin üç konumu vardır: hafif, orta ve yüksek ağırlık. EMNİYET KEMERLERİ GÜVENLİK İÇİN: Makineyi başlatmadan önce, koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini (varsa) takın. Arkalık açısı ayar topuzu arkalığın açısını ayarlamaktadır. 14 S20 Elektrik (1-2010) ÇALIŞTIRMA MAKİNENİN ÇALIŞMASI FIRÇA BİLGİSİ En iyi sonuçları elde etmek için temizleme uygulaması için doğru fırça tipini kullanın. NOT: Kir miktarı ve tipi kullanılacak fırçaların tipini belirlemekte önemli bir rol oynar. Özel tavsiyeler için Tennant temsilcisiyle temasa geçin. Polipropilen Kum Kıskılı Ana Fırça - Yoğun kum ve başka ince parçacıkların birikmesi için önerilmektedir. Polipropilen Pencere Ana Fırçası - Özellikle pürüzsüz döşemelerdeki hafif çöp için önerilmektedir. Direksiyon simidi, makinenin sürüş yönünü kontrol etmektedir. Yönlü pedal, makinenin hızını ve öne/arkaya yönünü kontrol etmektedir. Fren pedalı makineyi yavaşlatıp durdurmaktadır. Yan fırça, çöpü ana fırçanın yoluna süpürmektedir. Ana fırça çöpleri zeminden hazneye doğru süpürmektedir. Vakum sistemi hazne ve toz kontrol sistemindeki tozu ve havayı çeker. Süpürme işi bittiğinde toz filtresini çalkalayın ve hazneyi boşaltın. Polipropilen 8 - çift sıra Ana Fırça - Genel süpürme uygulamaları için önerilmektedir. Polipropilen ve Tel 8 - çift satır Ana Fırça - Genel süpürme ve hafif hafif etkili çöp için önerilmektedir. Polyester 8 - çift Sıralı Ana Fırça - Özellikle pürüzlü veya düzensiz yüzeyler üzerinde genel süpürme için önerilmektedir. Naylonun, uzun bir
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks