Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rendőri jelentés úthiba kárnál

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Kátyúkárnál a rendőrségi jelentés
Transcript
  Monori Rendőrkapitányság   Őr - Járőr Alosztály   Tárgy: káresetről jelentés   igénylése    „SÜRGŐS”    Püspökladány, 2012. szeptember 25.   Tisztelt Alosztályvezető   Úr ! 2012. szeptember 25- én 15 óra 30 perc körüli időben közlekedtem a saját tulajdonomat képező …….   forgalmi rendszámú személygépkocsival Monor lakott területén kívül,  Szolnok irányából Budapest irányába, a 4 - es számú főút on . Amikor a 35. kilométer szelvény és a Monor, Vasadi utca (Shell benzinkút)   közötti útszakaszra értem, akkor hirtelen azt ta  pasztaltam, hogy a gépkocsi bal első része nagyon megütődött. Rögtön az ütődés után nem tapasztaltam semmit, azonban körülbelül 1 kilométerrel később észrevettem, hogy a gépkocsim bal oldali részérő l rendellenes zaj hallatsz ódik. A gépkocsival megálltam, é s akkor tapasztaltam, hogy a bal első gumiabroncs leeresztett. A gumiabroncsot rögtön leszereltem, majd a leszerelést követően tapasztaltam, hogy a gumiköpeny belső része kiszakadt. Ezután a  pótkereket felszereltem, majd visszamentem az említett helyszínre   tájékozódni, hogy mi miatt szakadt ki a gumiabroncs. Miután visszament em, akkor tapasztaltam, hogy a 4- es számú főút 35. km szelvény 100 -110. méterében (a korábban említett útszakaszon) az úttest, menetirány szerinti  jobb oldali forgalmi sávja   teljes szélességében erősen fel van gyűrődve. A gépkocsimmal erre a gyűrődésre hajtottam rá, ami miatt a gumiköpeny kiszakadt. A helyszínt körbejártam, és tapasztaltam, hogy az adott útszakaszra nem volt kihelyezve úthibákra figyelmeztető közúti  jelzőtábla, csupán a Vasadi utcát követően v olt kihelyezve egy „Gyermekek”   veszélyt jelző tábla.   Ezután, 16 óra 02 perckor tárcsáztam a 112 - es segélyhívót, amin keresztül járőrt kértem a helyszínre, hiszen a közútkezelővel szemben érvényesíteni szeretném a kárigényemet. A járőr nem sokkal később, 16 óra 42 perckor érkezett meg, az …..   forgalmi rendszámú szolgálati gépkocsival.   Az intézkedő járőrnek elmondtam az esetet, majd rögzítette az adataimat, valamint fényképfelvételeket készített a helyszínről, valamint az úttest meggyűrődéséről is. Az intézkedő rendőr ……   (jelvény száma: ….) volt. A járőr részemre a szükséges információkat átadta, majd a helyszínt 16 óra 59 elhagyta.   A fentiek alapján kérem Tisztelt Alosztályvezető Urat, hogy szíveskedjen részemre mielőbb megküldeni a lakcímemre az intézkedő rendőr által készített jelentést, valamint mellékleteit, hogy a keletkezett kárigényemet az illetékes közútkezelővel szemben érvényesíteni tudjam.  A megrongálódott gumiabroncs mérete 225/40 R18, ami a gépkocsihoz tartozó széria felszerelés,   nem külön lett vásárolva hozzá, keletkezett kár körülbelül 35.000 forint.   Lakcímem: ifj. Keserű Imre, 4150 Püspökladány, ……., telefonszámom: …..   Együttműködését és gyorsaságát előre is köszönöm, és egyben szeretném megköszönni a helyszínen történt gyors, és szakszerű , korrekt rendőri intézkedést, Tisztelettel   Keserű Imre  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks