Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3

Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Böcekleri KeĢfediyoruz KAVRAMLAR : Canlı-cansız Aynı-farklı-benzer A 2: K 7, 9 A 2: K 1, 2 A 4: K 1, 2 A 6: K 1, 2 A 9: K 3, 9 A 2: K
Transcript
OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Böcekleri KeĢfediyoruz KAVRAMLAR : Canlı-cansız Aynı-farklı-benzer A 2: K 7, 9 A 2: K 1, 2 A 4: K 1, 2 A 6: K 1, 2 A 9: K 3, 9 A 2: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3 A 2: K 2, 3, 4 A 4: K 2, 3, 4, 6 A 6: K 1, 2, 3, 4, 5 A 1: K 2 FEN DOĞA VE MATEMATĠK (BĠLĠM) ETKĠNLĠKLERĠ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ Alan Gezisi Öğretmen çocuklarla okula yakın bir parkta gezi planlar. Önce öğretmen çocuklara bahçede çeģitli böceklerle ilgili araģtırma yapacaklarını, bu nedenle toprağı, yeģil alanları, ağaçların gövdesini, taģların altını, duvar kenarlarını vb. dikkatle incelemelerini, gördükleri böcekler olduğunda kendisine ve arkadaģlarına da göstermelerini söyler. Ġncelenen böcekler serbest zaman etkinliğinde ve Türkçe dil etkinliğinde kullanılmak üzere fotoğraf makinesi ile resimleri çekilir. Buldukları böceklerin özellikleri, nasıl hareket ettikleri, görünüģleri, yuvaları, ne ile beslendikleri vb. hakkında konuģulur, çocukların soruları ve cevapları değerlendirilir. Okula dönüldüğünde öğretmen çocuklara gezi sırasında gördükleri ile ilgili resim yapmalarını ister. Daha sonra çocukların yaptıkları resimler üzerinde konuģulur. Resimde neler olduğu, neden onu tercih ettiği, bunları nerede gördüğü, neler hissettiği vb. konusunda çocukların görüģleri alınarak değerlendirilir. OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 2. HAFTA (SALI) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Böcekleri KeĢfediyoruz KAVRAMLAR : Ġçinde-dıĢında Sağında-solunda Altında-üstünde-ortasında Önünde-arkasında-yanında Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 4, 5, 7, 8, 9 A 4: K 1, 2, 3, 4, 5 A 4: K 1, 2 A 6: K 1, 3, 4 A 11: K 3, 4 A 2: K 2 A 12: K 3 A 16: K 3 A 2: K 3, 4 A 4: K 3, 4, 6, 7 A 8: K 1, 6 A 1: K 5, 7 SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠKLERĠ Ġlgi KöĢeleri : Evcilik KöĢesi : Evcilik köģesine böceklerle ilgili Ģapka, kostüm, akseuar vb. yerleģtirilir. Kukla KöĢesi : Böcekler ile ilgili kuklalar eklenir. Kitap KöĢesi : Böceklerle ilgili kitaplar, ansiklopediler, dergiler ve hikaye kitapları da köģeye eklenir. Eğitici Oyuncak KöĢesi: Mekanda konumla ile ilgili eğitici oyuncaklar sunulur. Fen-Doğa ve Matematik (Bilim) KöĢesi : Bilim köģesi için böcek fosilleri ve resimleri eklenir. Sanat Etkinlikleri : Kolaj ÇalıĢması : Kolaj çalıģması için sınıfın bir köģesine alıģveriģ filelerini, balık ağlarını veya ipleri birbirinin üzerinden çaprazlamasına geçirip tutturarak, büyük bir örümcek ağı hazırlanır. Ayrıca kenarları çok yüksek olmayan geniģ üst yüzeyi açılmıģ mukavva kutunun içine bir miktar toprak koyar. Çocuklar yaptıkları ürünleri burada bütünleģtirebilir ve sergileyebilirler. Kovan görüntüsü verilen kutuyu ve ağaçta yaģayan böceklerin de çocuklar tarafından düģünülebileceği varsayılarak mukavvadan dalları olan ağaç maketi aynı köģeye yerleģtirilir. Kolaj çalıģması için masalara değiģik büyülüklerde renkli ponponlar, içi doldurulmuģ ince çoraplar, tüller, renkli kumaģlar, çeģitli böceklerde kullanılabilecek kamıģtan hazırlanmıģ kanat ya da gövde düzenekleri, kutular, saydam plakalar, ĢiĢeler, kumaģlar vb. artık materyaller kullanılabilir. Çocuklar bunları kullanarak değiģik böcek figürleri oluģturabilirler, basit böcek kostüm ya da aksesuarları yapabilirler. Kağıt ÇalıĢması : Kağıt çalıģmaları için öğretmen, çeģitli böcek resimleri (örümcek, arı, karıncai sinek, ipek böceği, uç uç böceği vb.) böceklere ait çizilmiģ kanatların, bacakların vb. olduğu resimler, değiģik büyüklüklerde karton rulolar vb. hazırlanmıģtır. Çocuklar bunları kesip yapıģtırarak komposizyonlar oluģturabilirler veya kendileri de böcekler yapabilirler. Ayrıca kağıt çalıģmasında masada boģ kağıtlarda sunulur. Çocuklar bu boģ kağıtlara istedikleri resimleri yapabildikleri gibi masalardaki böcek resimleri yapıģtırarak komposizyonlar da oluģturabilirler. Öğretmen boģ kağıtlara masadaki böcek resimlerini yapıģtırıp yarım komposizyonları olarak bırakır, çocuklar bu resimleri tamamlayabilirler. Boya ÇalıĢması : Boyama çalıģması için sulu boyalar, pastel boyalar ve parmak boyalarının yanında parmak boyası sulandırılarak oluģturulan boya, parfüm ĢiĢelerine konularak püskürtme boya elde edilir. Çocuklar bu püskürtme boya ile çalıģmaları püskürtme tekniği ile boyayabilirler. Parmak boyası için süngerler ve tuvalet kağıdından rulolar, farklı büyüklüklerde boya fırçaları da sunulur. Çocuklar bu boyaları diğer çalıģmalarda da kullanabilirler. Yoğurma Maddeleriyle ÇalıĢma : Yoğurma maddelerinin yanında Ģeffaf eski dosya kapaklarından çeģitli büyüklüklerde kesilmiģ kanatlar, boncuk veya pullar, pipetler vb. artık materyaller verilebilir. Çocukların yoğurma maddelerine Ģekil vermesi için masaya rulolar, kesici olmayan plastik bıçaklar konulur. DeğiĢik Ģekillerde kutular da Ģekil çıkarma kalıpları olarak kullanılabilir. Çocuklar bu kalıplardan Ģekil verdikleri yoğurma maddelerini kullanarak kendi böceklerini ve yuvalarını oluģturabilirler veya diğer çalıģmalardaki materyallerle de kullanarak tamamlayabilirler. OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 2. HAFTA (ÇARġAMBA) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Böcekleri KeĢfediyoruz KAVRAMLAR : Aynı-farklı-benzer A 1: K 4, 6 A 5: K 5, 6 A 2: K 1, 2 A 6: K 2, 7, 8 A 9: K 5 A 11: K 1 A 2: K 1, 2, 3, 4 A 2: K 2, 3, 4 A 4: K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ Sohbet Öğretmen, farklı açılardan çekilmiģ böcek resimlerini de ekleyerek slayt gösteri hazırlar. Çocuklarla birlikte böceklerin resimleri incelenir. Ġncelenirken böceklerin özellikleri, görüntüsü, ne yedikleri, yuvaları ve nasıl hareket ettikleri ile ilgili sorular sorularak çocuklar taklidi oyuna hazırlanılır. Sorulan sorulara alınan yanıtlar değerlendirilir. Taklidi Oyun DRAMATĠK ETKĠNLĠKLER Çocuklarla incelenen böcekler olunarak taklidi oyun yapılır. (Böcek maskeleri, kostümleri hazırlanarak da uygulanabilir.) Taklidi oyun yapıldıktan sonra farklı hayvan figürleri kullanılarak çocuklarla bu hayvanların taklitleri yapılır. Daha sonra taklidi oyundan sonra en çok hangi böceğin taklidinin eğlenceli geldiği, hangisinden hoģlanmadıkları, hangisinde zorlandıkları vb. üzerinde konuģularak etkinlik değerlendirilir. OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 2. HAFTA (PERġEMBE) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Böcekleri KeĢfediyoruz KAVRAMLAR : Sağ-sol Hızlı-yavaĢ A 1: K 4 A 6: K 2, 7, 8 A 9: K 5 A 11: K 1 A 3: K 2 A 12: K 2 A 2: K 1, 2, 3, 4 A 4: K 2, 3, 4, 6 A 6: K 1, 2, 4 ġarkı söyleme (Örümcek) MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ Öğretmen örümcekle ilgili bir Ģarkı söyleyeceklerini ifade eder. Birlikte Ģarkıya eģlik edebileceklerini söyler. ġarkıyı birlikte tekrar ederler. Daha sonra çocuklarla Ģarkı söylenir ve çocuklarla Ģarkının sözlerine uygun hareketler yapılarak Ģarkı söylenir. Bak bak bak bak bir örümcek duvara çıkıyor hızlıca (2) Tavana varıyor, ağını örüyor, bir sağa bir sola sallanıyor Sallan sallan örümcek, yaylan yaylan örümcek (2) Bak bak bak bak bir yumurcak tavana bakıyor gizlice (2) Ağları bozuyor, örümcek düģüyor, bir sağa bir sola sallanıyor. Sallan sallan örümcek, yaylan yaylan örümcek (2) OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 2. HAFTA (CUMA) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Böcekleri KeĢfediyoruz KAVRAMLAR : Hızlı-yavaĢ A1: K 6 A5: K 1 A6: K 2, 7, 8 A7: K 3 A2: K 1 A3: 2, 3, 4 A 12: K 2 A 16: K 1 A 17: K 1 A4: K 2, 6, 7, 8 A5: 2, 3 Hikaye (Tıstıs ile Pıspıs ın Oyun ArkadaĢları) TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ Morpa Kültür Yayınları Tıstıs ile Pıspıs ın Oyun ArkadaĢları adlı hikaye kitabından yararlanılarak hikaye, hikaye anlatma tekniklerinden kukla ile anlatılır. Hikaye ile ilgili sorular sorularak (hikayede kimler vardı, neler yapıyorlardı, sonra ne yaptı vb.) çocuklar dramatizasyona hazırlanılır. Sorulan sorulara alınan yanıtlar değerlendirilir. Dramatizasyon DRAMATĠK ETKĠNLĠK Hikayedeki karakterlerin kuklalarını bir kutuya konur. Çocuklar kutudan bir kukla seçer ve hangi kukla karakter geldiyse, çocuk o karakteri canlandırır. (Çocuk sayısı, karakter sayısından fazla ise dramatizasyonu bir grup çocuk canlandırdıktan sonra diğer grup canlandırır). Hikayenin ardından çocuklarla hikayedeki karakterler canlandırılır. Daha sonra taklidi oyundan sonra hangi karakter olduğunu, neler yaptığını, neler hissettiğini, o karakter olsaydı baģka ne yapmak istediği, hangi karakter olmak istedikleri, neden vb. üzerinde konuģularak etkinlik değerlendirilir.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks