Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Modüllerde Genel Yedekleme ve Firma Yedeği Alma İşlemleri

Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Modüllerde Genel Yedekleme ve Firma Yedeği Alma İşlemleri Şekil: (A) Bir firmanın verilerinin yedeğini alabilmek için SERVİS BİLGİLERİ YEDEK YAP bölümüne girilir. Şekil A da ki pencerelerde sıra ile
Transcript
Modüllerde Genel Yedekleme ve Firma Yedeği Alma İşlemleri Şekil: (A) Bir firmanın verilerinin yedeğini alabilmek için SERVİS BİLGİLERİ YEDEK YAP bölümüne girilir. Şekil A da ki pencerelerde sıra ile işlem yapılacaktır.bu pencerelerde yapılan işlemler; Yedeğin Alınacağı yerin belirlenmesi: Disk Yazıcı (CD-RW): Nero nun InCD formatıyla formatlanmış olan bir CD ye program tarafından AYNEN kopyalayarak veri yazma işlemi yapılır.burada ki verileri dosya değişim işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilir. Terminal Hard Disk: Terminal makinenin belirtilen sürücüsünde belirtilen modülün dizinine yedek alınır. Alınan bu yedek Bilanço mödülünden alındığında /ORKA/BIL, İşletmeden alındığında /ORKA/ISM, Ücret bordrodan alındığında /ORKA/PUB dizinin altına YIL Modul değişkeni (09BIL.ARJ) ve Firma (09BIL001.ARJ) kodu şeklinde bir dosya ile oluşturulacaktır. Disket Sürücü: Disket sürücüsü olarak alınan bir yedek, belirtilen sürücünün kök dizinine alınmaktadır. Disket sürücü *C+ halinde bir yedek alındığında alınan yedek C:\ dizininde oluşacaktır. Yedekleme Yönteminin Belirlenmesi: Aynen Kopyalayarak Yedekle: Bu yöntem CD yazma esnasında veya Dosyaların sıkıştırılmadan (ARJsiz) yedeklenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Sıkıştırılmış(ARJ) Yedekle: Yedek alınırken bu yöntem sayesinde dosyalarınız bir dosyaya sıkıştırılarak hem boyutu kısılacak hem de yedeğiniz tek bir dosyada toplanacaktır. Bu yedekten alınan yedek dosyasının uzantısı.arj dir. Bu yedeğin içeriğini görebilmeniz için 2 yöntem vardır. Bunlar WinRAR gibi bir yazılım ile sıkıştırılmış dosyaları kontrol edebilmek ve diğer yöntem ise DOS a girerek ARJ x (dosyanınadı) ile ARJ dosyasını çözmektir. (ARJ x 09BIL001.ARJ) Yedeğin Türünün Belirlenmesi: Tek Firmayı Yedekle: Bu yöntemde sadece içerisinde olunan firmanın yedeği alınmaktadır. Burada alınan yedeğin isminin sonunda firma kodu bulunmaktadır. (09BIL001.ARJ) Tüm Mödülü Yedekle: Bu yöntemde bulunulan mödülün bütün firmalarının yedeği bir dosyada toplanmaktadır. (09BIL.ARJ) BİLANÇO USULU MUHASEBE MODÜLÜ YEDEK DOSYA DETAYLARI Yıl değişken(09) Firmanın Kodu(100) 09BIL100.ARJ dosyanın içerisinde ki dizinler: Şekil(1) BIL: Bilanço mödülünde firmanın kayıtlarının, KDV hesaplarının,hesap planının, gelir tablosunun verilerinin bulunduğu dosyalardır. Bu Bilançonun en önemli dizindir. FIR: Orka da bu firmaya ait bilgilerin yer aldığı dizindir. FRM: Hızlı kod, kdv hesap kodlarının ve Tevkifat tanıtım dosyalarının olduğu dizindir. YIL Değişkeni (09) Dizin: BIL Şekil: (2) Dizin: BIL/09 Şekil: (3) ORKA/BIL dizininde 09 yıl değişkeni bulunmaktadır. Bu firmaya ait olarak belirtilen yılda yapılmış olan kayıtlar ve tablolar firmanın kodunun (100) oldugu dizinin altında toplanmıştır burada toplanmıştır. Dizin: ORKA/BIL/09/100/ Şekil: (4) Şekil(4) de ki yedeğe ait verilerin dosyaların içerikleri; 0901KDV (09) yılı Ocak(01) ayının KDV Beyannamenin verilerinin bulunduğu dosyadır. 09DEPAR Yılı Departman tanımlarına ait verilerin yer aldığı dosyadır. 09FISLER Yılı fiş bilgilerinin ve yapılarının bulunduğu dosyadır. 09FISLST.100 Fiş kayıtlarına girildiğinde karşınıza çıkan ekranda ki verilerin bulunduğu dosyadır. 09GELIR yılına ait gelir tablosunun verilerinin bulunduğu dosyadır. 09PLAN yılı firmaya ait hesap planın verilerinin saklandığı dosyadır. 09YARDIM yılı Yardım tanımları dosyasıdır. Ücret Bordrosu V:4.00 Yedek Dosya Detayları Ücret Bordrosu modülünde yedek /ORKA/PUB/ dizinin altında 09PUB.ARJ ve 09PUB891.ARJ ismiyle oluşmaktadır. Yedek dosyasının içeriğinde ki yol verileri BİLANÇO ile aynı olup veriler /PUB/09/891/ altında saklanmaktadır. Dizin:ORKA/PUB/09/891/ Şekil:(5) Şekil(5) de ki yedeğe ait verilerin dosyaların içerikleri; 09IHBKID.891 Firmaya ait IHBAR ve KIDEM Tazminatı bilgilerinin bulunduğu veri dosyasıdır. 09PERGEL.891 Firmaya ait Personel gelirlerinin bulunduğu veri dosyasıdır. 09PERKIM.891 Firma da ki personellerin kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyadır. 09UBPLAN.891 Firmanın Personel hesap planının verilerinin saklandığı dosyadır. İşletme/Serbest Meslek Yedek Dosya Detayları İşletme/Serbest Meslek modülünde yedek /ORKA/ISM/ dizinin altında 09ISM.ARJ ve 09ISM027.ARJ ismiyle oluşmaktadır. Yedek dosyasının içeriğinde ki yol verileri BİLANÇO ile aynı olup veriler /ISM/09/891/ altında saklanmaktadır. Dizin:ORKA/ISM/09/891/ Şekil:(6) 0901KDV (09) yılı Ocak(01) ayının KDV Beyannamenin verilerinin bulunduğu dosyadır. 09HESOZE yılı hesap özetinin verilerinin saklandığı dosyadır. 09ISMKAY yılı İşletme defterine fiş kayıtların saklandığı dosyadır. 09ISMPLAN yılına ait hesap planına ait bilgilerinin bulunduğu dosyadır. YEDEKLERİN VEYA YEDEKTE BULUNAN DOSYALARIN GERİ ALINMASI: Yedek Geri Alma Yöntemi Veri kaybı gibi durumlarda yedeklere veya yedekten bazı dosyalara ihtiyaç duyulduğunda öncelikle yedeğin nerede olduğunu ve yedeğin nasıl alındığının bilinmesi gerekir. Eğer tek firmanın yedeğinin(001) Bilanço modülünde TERMİNAL HARDDISK * C + yerinin belirlenerek ve yöntem olarak Sıkıştırılmış (ARJ) olarak alındığını varsayarsak yedeğin bulunacağı yer C:\ORKA/BIL/ 09BIL001.ARJ olarak belirlenmiş olacaktır. Yedeğinizi geri alırken SERVIS YEDEKLERİ GERİ AL menüsünün altından yedeğin alındığı yöntemin tekrarı şeklinde geri alınmalıdır. Dosya Değişim Yöntemi: Hesap planı gibi dosyaların bozulması,silinmesi gibi durumlarda ise, yedeğinizin içinden alacağınız hesap plan dosyasını ORKA/BIL/(YIL)/(FIRMAKODU) bölümüne atmanız yeterli olacaktır. 001 Numaralı firmanın HESAP PLANI dosyasının bozulduğunu ve yedeğinin de C:\09BIL.ARJ olduğunu varsayarsak yedeğin içinde ORKA/BIL/09/001/09PLAN.001 dosyasını kopyalayarak ORKA nın gerçek dizininde yedekte ki aynı yol ile ORKA/BIL/09/001/ buraya yapıştırmanız yeterli olacaktır. FARKLI FİRMA GERİ ALMA İŞLEMİ: Elinizde ki bir yedeğin başka firmaya kopyalanmasını sağlayabilmek için uygulayacağınız yöntemdir. Bu yöntem sayesinde 001 Firma kodunu bir başka firma kodu olan 002 Firma koduna taşımak çok basit bir işlem haline gelmektedir. Farklı Firma Geri Al Yöntemini uygulayabilmek için elinizde ki yedeğin yerini bilmeniz gereklidir. Bu yöntemi uygulayabilmek için yedek Terminal Hard disk [ C ] alınması halinde sadece firma kodunu girmeniz yeterli olacaktır Ekran görüntüsünde göründüğü gibi öncelikle dikkat edilmesi gereken hangi firmaya kopyalanacağıdır. Bu işlem yapılırken Kopyalanacak firmada olunmalıdır. 2. Hangi yılda olduğunuza dikkat etmenizde fayda vardır. 3. Bu madde en önemlisidir. Bunun nedeni yedeğin yerini göstermektir. Şekilde görüldüğü gibi yedek TÜM MÖDÜL yedeği şeklinde alınmış bir yedektir ve bunu içerisinden 001 numaralı firmayı çağırmaktadır. Yedek farklı bir yerde ise bu yedeğin yerini tanımlamalısınız. Örneğin 2008 yılında ve C:\ nin altında olan 08BIL001.ARJ isimli yedek dosyasının geri alınması için yolun tanımlaması aşağıda ki gibidir. ÖNEMLİ NOT: Sağlıklı bir yedekleme yapmak istiyorsanız, ORKA dizinini yedeklemeniz yeterli olucaktır.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks