Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Mandulafa Ma

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Porhatu
Transcript
  Mandulafa ma Szerintem ez a cucc még annak is bejönne,  Aki a nimfák kertjéből almát csórni próbált.  De én azt mondom (ha ez jobban lejönne), Talán én is aláülnék lehúzni egy kólát. De a boldogok szigetén (nekem a Hajógyári) Sem szőrtam ki gyomot ilyen barót, De milyen fa is ez? Tavaszi vagy nyári? Hát bioszból bizony nem kapnék mást, mint karót. Habár ez mostanság lehet hogy így divat, Folyton újítani, hisz korunk mindig siet Nem hinném, hogy ez a növényekre kihat, Mandulafa fagyban? Ki látott már ilyet? Lehet, hogy kiskegyed fényes jövőt tervez,  De szerintem addig azért jó lett volna várnod, Míg Hádész szőke csaja feljön a muterhez,  És a tavaszi zsongásban valóra válik álmod.  A kőkemény igazság az sajna néha fájó,  De ebben a helyzetben már kár a sírás-rívás. Ha hősi halált halnál, azt mondanám, hát jó,  De ha elfagytál, haver, azt úgy hívják, hogy szívás. Kocsubej Alexander    Orbán János Dénes Exordium  A belépő    (Janus Pannonius-apokrif) Úton vagyok, a havas táj mögöttem, fölöttem már felhőtlen nap ragyog.  Egy napja még prémekbe öltözötten dideregtem, úgy hittem, meghalok. Hajnalra Adriámat üdvözöltem, kék Ámorok és vizes angyalok  lejtik az ösztön táncát körülöttem, és mától férfitógát húzhatok. Hazámban néhány fagyosszent vacog, és Krisztus, jeges hittől üldözötten.  Egy trónuson két király abajog, keresgélik az országot a ködben. Romagnában Apolló andalog, ölébe pajkos szőke nimfa szökken,  és részeg, ajzott istenállatok örömködnek mítoszi bűvkörökben.  Örömköd. Még. De elmém visszazökken: ó, magam mögött mégis mit hagyok? Emitt a menny, hazámnak átka ott. Ez én. Az én. De mi lehet közöttem? In Gryllum Guarino sasfészkében miért rikácsolsz, te siketfajd? Mit keresel a poéták között, Gryllus? Miét erőlködsz? Pennád elől  lám, menekülnek a daktilusok. Költöznek ablakod alól a tücskök -   halálra gyötört publikumod.”  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks