Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Levering bedrijfskleding, persoonlijk beschermingsmateriaal en schoeisel

Category:

Research

Publish on:

Views: 64 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nota van Inlichtingen Levering bedrijfskleding, persoonlijk beschermingsmateriaal en schoeisel Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Levering bedrijfskleding, persoonlijk beschermingsmateriaal
Transcript
Nota van Inlichtingen Levering bedrijfskleding, persoonlijk beschermingsmateriaal en schoeisel Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Levering bedrijfskleding, persoonlijk beschermingsmateriaal en schoeisel Hoogheemraadschap van Delfland Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de dienstverlening op het gebied van bedrijfskleding, PBM en schoeisel te optimaliseren conform de eisen en wensen van Delfland. Naast de levering van bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en schoeisel, wordt er van de opdrachtnemer andere dienstverlening verwacht, zoals logistiek, maatnemen, advisering en het beschikbaar stellen en houden van een webwinkel. Het doel van de aanbesteding is daarom onder meer het optimaliseren van de bestel- en leveringsprocedure, optimalisatie van de registratie, standaardisatie van het kledingpakket en beter inzicht krijgen in het gebruik van kleding op persoonsniveau Toelichting: Betreft Referentieopgave 1 Vraag Wordt bijlage 1C toegevoegd aan de beschikbare documenten? Per abuis is Bijlage 1C en een aantal andere bijlagen niet goed geüpload. Deze zijn alsnog op TenderNed beschikbaar gesteld. Betreft 2HHD87 2 Vraag 2HHD87, kunt u aangeven welk merk en model waadpak neopreen momenteel in gebruik is. Het merk is in de artikelspecificaties weergegeven, het model is niet bekend Betreft 2HHD86 3 Vraag 2HHD86, kunt u aangeven welk merk en model waadpak momenteel in gebruik is. Het merk en model is niet bekend. Betreft 2HHD69 4 Vraag 2HHD69, kunt u aangeven welk merk en model laars PVC S5 momenteel in gebruik is. Heeft u een afbeelding van dit artikel beschikbaar. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 11 Het merk is in de artikelspecificaties weergegeven, het model is niet bekend. Nee, er is geen afbeelding beschikbaar. Betreft 2HHD68 5 Vraag 2HHD68, kunt u aangeven welk merk en model reddingvest momenteel in gebruik is. Heeft u een afbeelding van dit artikel beschikbaar. Het merk is in de artikelspecificaties weergegeven, het model is niet bekend. Nee, er is geen afbeelding beschikbaar. Betreft 2HHD65 6 Vraag 2HHD65, kunt is aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend. Betreft 2HHD60 7 Vraag 2HHD60, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend. Betreft 2HHD59 8 Vraag 2HHD59, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend Betreft 2HHD57 9 Vraag 2HHD57, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Heeft u een afbeelding van dit artikel beschikbaar. Het merk is in de artikelspecificaties weergegeven, het model is niet bekend. Nee, er is geen afbeelding beschikbaar Betreft 2HHD55 10 Vraag 2HHD55, kunt u aangeven welk merk me model momenteel in gebruik is. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 2 of 11 Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend Betreft 2HHD54 11 Vraag 2HHD54, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Het merk is in de artikelspecificaties weergegeven, het model is niet bekend Betreft 2HHD53 12 Vraag 2HHD53, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend Betreft 2HHD52 13 Vraag 2HHD52, hoofdlamp, kunt u aangeven welk model van merk Kelfort in gebruik is. Het model is niet bekend Betreft 2HHD51 14 Vraag 2HHD51, helmmuts, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties betreft dit een nieuw artikel Betreft 2HHD47 15 Vraag 2HHD47, kunt u aangeven welk merk en uitvoering momenteel in gebruik is. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend Betreft 1HHD38 16 Vraag 1HHD38, Thermoshirt lange mouw dry mag dit artikel ook in een kwalitatief hoogwaardige 50%polyester/50%viscose aangeboden worden. Deze stof heeft dezelfde functionaliteiten als de productomschrijving en is geschikt voor werken in kouden en warme omstandigheden, bedoeld om lichaam droog te houden en comfort te bieden door vochtregulerende eigenschappen. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 3 of 11 Ja, deze mag als alternatief worden aangedragen, mits deze voldoet aan de overige gestelde eisen. Betreft 1HHD33 17 Vraag 1HHD33, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is? Het merk is in de artikelspecificaties weergegeven, het model is niet bekend Betreft 1HHD27, 28 en Vraag 1HHD27, 28 en 29. Welk merk is in gebruik Cars of Wrangler? Welk model van Cars of Wrangler is momenteel in gebruik? Op dit moment worden beide merken gedragen, de modellen zijn niet bekend Betreft 1HHD26 19 Vraag 1HHD26, welk merk is in gebruik Cars of Wrangler? Welk model van Cars of Wrangler is momenteel in gebruik? Op dit moment worden beide merken gedragen, de modellen zijn niet bekend Betreft 1HHD23 20 Vraag 1HHD23, polyester stretch stof is altijd EN343 klasse 3-1 in plaats van EN343 klasse 3-2 zoals in de specificaties wordt aangegeven. Polyester stretch kan namelijk niet voldoen aan EN343 klasse 3-2 maar wel aan EN343 klasse 3-1. De regenkleding bij artikel 1HHD23 artikelen die u momenteel in gebruik heeft van Hydrowear is EN343 klasse 3-1 in plaats van EN343 klasse 3-2. Mogen wij dit artikel in EN343 klasse 3-1 aanbieden. Ja, dit artikel mag u in klasse EN343 klasse 3-1 aanbieden Betreft 1HHD21 21 Vraag 1HHD21, kunt u aangeven welk model van Herock momenteel in gebruik is. Het model is niet bekend Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 4 of 11 Betreft 1HHD18 22 Vraag 1HHD18, kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik is. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend Betreft 1HHD17 23 Vraag 1HHD17 parka hoge zichtbaarheid, kleurcombi kunt u aangeven welk model van Hydrowear of Blaklader momenteel in gebruik is? Het model is niet bekend Betreft 1HHD10 24 Vraag 1HHD10 polo korte mouw heren. Kunt u aangeven welk merk en model momenteel in gebruik zijn. Mogen deze polo s ook in een kwalitatief hoogwaardige 50%katoen/50%polyester aangeboden worden. Zoals weergegeven in de artikelspecificaties zijn merk en model niet bekend. Nee, de polo dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld Betreft 1HHD04 25 Vraag 1HHD04 polosweater heren, kunt u aangeven of deze polosweater met elastisch boord aan de onderzijde aangeboden dient te worden of dat hier een model zonder elastisch boord aan de onderzijde aangeboden dient te worden. Welk model van het merk Tricorp is momenteel in gebruik. Model zonder een elastische boord aan de onderzijde. Het model is niet bekend Betreft 1HHD01 26 Vraag 1HHD01 kunt u aangeven welk model van merk Fristads momenteel in gebruik is. Het model is niet bekend Betreft K2 Duurzaamheid perceel 1 27 Vraag Kunt u ons aangeven wat u verstaat onder Recycling nieuwe(creatieve) toepassingen voor Delfland? Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 5 of 11 Delfland vindt het van belang dat kleding op een duurzame manier gerecyled wordt; dit kan in allerlei vormen. Inschrijver kan ook nieuwe creatieve oplossingen bedenken voor de ingenomen kleding. Graag ziet Delfland van Inschrijver hoe zij hier mee omgaat. Betreft Schouw 28 Vraag Is het mogelijk om een schouw te organiseren waarbij de potentiele aanbieders inzicht krijgen in kwaliteitsniveau van de kleding die Delfland wenst en momenteel in gebruik heeft. Nee, een schouw is niet mogelijk. Inschrijvers is alle informatie gegeven die bij Delfland bekend is ten aanzien van de huidige kleding en de gewenste nieuwe kleding. Betreft Industrieel reinigen kleding 29 Vraag Voor team zuivering & technisch onderhoud wordt aangegeven dat deze kleding industrieel gereinigd wordt, kunt u aangeven welke wasserij momenteel deze industriële reiniging verzorgd. Voor het doen van een goede inschrijving is niet relevant welke leverancier de kleding reinigt. In de artikelspecificatie is aangegeven hoe de kleding gereinigd wordt. Betreft Artikeloverzicht 30 Vraag Er is één uitvoering van het borstlogo en het ruglogo binnen uw organisatie actief? Met andere woorden alle afdelingen hebben hetzelfde logo op hun kleding? Ja, de kledingstukken hebben dezelfde logo's. Echter is het logo op de voorzijde van het kledingstuk anders dan op de achterzijde (zie artikelspecificaties). De logo's zijn toegevoegd op TenderNed. Categorie Contractvoorwaarden Betreft Raamovereenkomst Artikel Vraag Is het vanuit partnership niet reëler om een prijsverhoging per 1 januari 2018 toe te staan? Het inschatten van prijsontwikkeling over twee jaar op de wereldmarkt is voor niemand mogelijk. De ingangsdatum van het contract is ligt op 1 mei, en derhalve halverwege het jaar. Delfland is van mening dat een vaste prijs voor 1,5 jaar (en niet 2 jaar) niet irreëel is. Betreft K2 en Eis Vraag Waarom wordt onder K2 de wijze waarop een opdrachtnemer eis ingevuld heeft en actief borgt niet als onderdeel van dit gunningscriterium gewaardeerd? Nu heeft het alleen betrekking op de milieukant van duurzaamheid en met betrekking ILO zijn er meerdere mogelijkheden om wat verklaard wordt ook actief te borgen. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 6 of 11 In het gunningscriterium K2, vraagt Delfland aan te geven hoe omgegaan wordt met recylcling, en niet hoe de arbeidsomstandigheden worden nageleefd. Delfland vindt het belangrijk dat de ILO normen, zoals geen dwangarbeid, worden nageleefd; hoe dat geborgd wordt is minder van belang. Betreft 2.12 Ruilen 33 Vraag Aangezien de maten voorafgaand aan de opdracht door de opdrachtnemer zijn vastgesteld mogen wij er vanuit gaan dat het retouren alleen van toepassing is wanneer de oorzaak van het retour sturen van de artikelen veroorzaakt is door een verwijtbare fout van de opdrachtnemer? Ja, dit is correct. Indien leverancier niet toerekenbaar tekortschiet, is er geen sprake van retour. Betreft 2.5. Webwinkel 34 Vraag Een button in de webwinkel voor spoedbestellingen is geëist. In onze webwinkel is deze functie op een andere manier vormgeven met uiteindelijk hetzelfde doel. Mogen wij er vanuit gaan dit dat voor Hoogheemraadschap akkoord is? De essentie van de eis ziet op het kunnen plaatsen van spoedbestellingen, als voorbeeld is daarbij de button genoemd. Delfland gaat akkoord indien de oplossing van inschrijver voldoet aan: naast reguliere bestellingen dient de besteller (gebruiker en managementassistent) spoedbestellingen te kunnen plaatsen waarbij artikelen binnen 10 dagen worden geleverd (zie Spoedbestellingen). Spoedbestellingen dienen door de managementassistent te worden goedgekeurd. Betreft 2.2. Afpassen/aanmeten 35 Vraag Hoeveel medewerkers zijn er in de jaren 2015 en 2016 bij het Hoogheemraadschap nieuw in dienst getreden? In de jaren 2015 en 2016 zijn er in totaal 59 nieuwe werknemers bij Delfland in dienst getreden. Betreft 1.4.d. Maten 36 Vraag De eis van 5 weken levertijd is disproportioneel. Kleding wordt in het buitenland geproduceerd en een levertijd van 8 weken is gangbaar in de markt. Wilt u deze eis aanpassen naar 8 weken? Dat is akkoord. Maatforce kleding mag na 8 weken geleverd worden vanaf het moment dat de medewerker is opgemeten Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 7 of 11 Betreft 1.4.c maten 37 Vraag Hebben de medewerkers momenteel kleding in gebruik waarbij het kledingstuk als maatwerk door de leverancier gemaakt is? Zo ja, hoeveel aatwerk komt er in uw organisatie voor en welke prijs mag de opdrachtnemer hiervoor in rekening brengen? Er zijn twee medewerkers met afwijkende maten. Opdrachtnemer mag hiervoor marktconforme tarieven rekenen; over het algemeen is dat 2,5 a 3 maal de prijs van standaard kleding. Betreft 1HHD03 overhemd lange mouw 38 Vraag Jullie vragen 180 gram maar jullie huidige model is 145 gram. Kan dit model nog worden ingezet? Het artikel dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld. Het merk is erbij gezet om de inschrijver te informeren over de huidige situatie Betreft 1HHD02 Overhemd kort mouw 39 Vraag Jullie huidige model is 145 gram en jullie vragen 180 gram. Kan dit model nog worden ingezet? Het artikel dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld. Het merk is erbij gezet om de inschrijver te informeren over de huidige situatie Betreft 1HHD19 Pilot jack hoge zichtbaarheid 40 Vraag Jullie vragen met uitneembare voering echter is het huidige model zonder uitneembare voering. is dit model nog wel geschikt? Het artikel dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld. Het merk is erbij gezet om de inschrijver te informeren over de huidige situatie Betreft 1HHD20 jack kort model 41 Vraag Jullie vragen minimaal 160 gram echter is het huidige model 145 gram zonder fleece. Is het huidige model dan nog wel geschikt? Het artikel dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld. Het merk is erbij gezet om de inschrijver te informeren over de huidige situatie Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 8 of 11 Betreft Artikel 1HHD45 42 Vraag Jullie vragen Fluor/ groen echter kan dit niet bij huidige leverancier Hydrowear. Hoe zit dit? Het betreft hier dan een fout. Het huidige merk is helaas onbekend. Delfland wil enkel de in de artikelspecificatie aangegeven product conform specificaties geleverd krijgen, welk merk maakt niet uit. Betreft Artikel 2HHD57 werkhandschoen winter 43 Vraag Jullie vragen EN echter is jullie huidige artikel EN ? Het betreft hier inderdaad EN Betreft Artikel 2HHD46 Veiligheidshelm 44 Vraag U vraagt om een UV-indicator, echter is dit niet beschikbaar bij u huidige artikel. Is dit een streng vereiste? Ja, een UV- indicator is een vereiste. Het merk is erbij gezet om de inschrijver te informeren over de huidige situatie Categorie Aanbestedingsprocedure Betreft Vergrendelingssleutel 45 Vraag Uw Excel bestanden zijn vergrendelt. Wat is hiervoor het wachtwoord om deze bestanden te gebruiken? De kolom die u dient in te vullen is niet vergrendeld; dit is de kolom prijs per eenheid. Van de andere kolommen is het niet de bedoeling dat deze door inschrijver wordt aangepast. Betreft bijlages 46 Vraag Vraag: klopt het dat bijlages 1b, 1c, 5b en 8 ontbreken op Tenderned? Kunt u deze toevoegen? De ontbrekende documenten zijn via TenderNed beschikbaar gesteld. Betreft logo 47 Vraag Vraag: Heeft u voorbeeld van het gewenste logo? De logo's wordt beschikbaar gesteld via TenderNed. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 9 of 11 Betreft artikelspecificaties 1HHD 16/17 48 Vraag 1HHD16/17 Parka geel blauw of oranje blauw ISO klasse 3 Vraag: bedoelt u ISO klasse 2? ISO20471 klasse 2 mag voor deze twee artikelen worden ingezet Betreft blz 3 Algemene informatie 49 Vraag Vraag: Voor wie is de informatie dat voor bepaalde artikelen de specificatie gewijzigd is t.o.v. de specificaties van het huidige artikel? Dat is informatie voor de inschrijvers. Betreft PvE blz 5 te leveren monsterpakket 50 Vraag U geeft artikelen Bald eagle, Sigma, Dunlop en 2x Bata. Op welke wijze kunnen we u informeren over de bijzondere kwaliteiten van de producten als wij andere merken aanleveren? Het beschrijven van de huidige merken is bedoeld om de inschrijvers een beter beeld te geven van de huidige situatie. Andere merken en modellen mogen uiteraard aangeboden worden, als deze voldoen aan de eisen zoals die zijn opgesteld Betreft PvE blz 11 Eis d 51 Vraag Op de verpakking voor EN- genormeerde kleding dient norm vermekd te staan Vraag: CE normering staat verplicht in de kleding. Is dit voldoende? Nee, de norm dient ook op de verpakking van de kleding te staan. Betreft PvE blz 10 Eis 2.7c 52 Vraag Levertijd van gebundelde bestellingen is 10 werkdagen vanaf de eerste dag van de volgende maand. Vraag: Levertijd kan dus maximaal 40 dagen bedragen? Ja, mits de bestelling een spoedbestelling betreft. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 10 of 11 Betreft PvE blz 3 punt 1 53 Vraag eisen bedrijfskleding. Minimaal aantal wasbeurten(zonder afbreuk aan minimale veiligheidsvoorschriften) Bedoelt u: Maximaal aantal wasbeurten waarbij veiligheidsvoorschriften (normen) onverkort van toepassing zijn? Nee, bij de artikelspecificaties is het minimaal aantal wasbeurten weergegeven waaraan de artikelen moeten voldoen. Met andere woorden, de artikelen dienen minimaal zo vaak gewassen te kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de veiligheidsvoorschriften. Betreft Blz 21 K2 Duurzaamheid 54 Vraag Als fabrikant is recyclen een speerpunt in ons beleid. Echter met uitzondering van nieuw restafval van brandwerende kleding, waar we voeringstoffen van maken is er geen partij geïnteresseerd in snijafval van nieuwe stoffen!. Met uitzondering van 100% katoenen kleding voor de poetsdoeken is er geen kleding te recyclen. Vraag: Is het wel juist om op basis van experimentele zaken en mooie ideeën voor de toekomst een waardering te geven? Waarom geeft u geen punten bij de beoordeling van de aangeboden kleding als deze bijvoorbeeld gemaakt is uit bio katoen en gerecycled polyester? Delfland heeft hiervoor gekozen, omdat straks de huidige kleding in een keer wordt vervangen voor nieuwe kleding (big bang). Om dit enigszins op een verantwoorde wijze te doen wil HHD de huidige kleding duurzaam verwerken tot iets nieuws. Betreft Artikelspecificaties 55 Vraag U geeft aan dat de producten moeten voldoen aan de artikelspecificaties. Bij de productomschrijving staan eisen waaronder: capuchon in de kraag. Kunt u aangeven of dit verplicht is of dat een afritsbare capuchon ook is toegestaan? Dit zijn minimale eisen waaraan een artikelen dienen te voldoen. In dit geval dient de capuchon in de kraag te kunnen Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 11 of 11
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks