Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Jandarma Genel Komutanlığı

Category:

Slides

Publish on:

Views: 129 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Jandarma Genel Komutanlığı Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele Sempozyumu (Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altındaki Sürücülerin Oranları ) 1 Jandarma Trafik Hizmetleri Jandarma Trafik Hizmetleri,
Transcript
Jandarma Genel Komutanlığı Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele Sempozyumu (Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altındaki Sürücülerin Oranları ) 1 Jandarma Trafik Hizmetleri Jandarma Trafik Hizmetleri, tüm yurt sathında konuşlanmış (1.89) J.Trafik Timi, Trf.Ks. Amirlikleri ve merkezdeki personel ile yürütülmektedir. 2 Jandarmanın Trafik Hizmetleri Devlet yolu İl yolu Köy yolu Toplam km km km km 3 Trafik Kazalarının Yıllara Göre Dağılımı Maddî Hasarlı Yaralanmalı Ölümlü Toplam ölümlü/yaralanmalı ve maddî hasarlı trafik kazası 4 Trafik Kazalarında Ölen ve Yaralananlar Ölü Yaralı Toplam kişi hayatını kaybetmiş* kişi ise yaralanmıştır. * Kazadan sonraki 3 günlük süredeki ölümler dâhil değildir. 5 Trafik Kazalarında Ölen ve Yaralananlar 4 % 6, % 9, %1, Kaza Yaralı Ölü Ocak-3 Eylül 212 yılında kaza sayısında %9,9 yaralı sayısında %6,1 artış, ölü sayısında ise %1.2 azalış olmuştur. 6 Alkollü Araç Kullanımının Trafik Kazalarına Etkisi Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık olarak %3 ü alkollü araç kullanımından kaynaklanmaktadır. 7 Alkol Denetimi Yapılan Sürücü Sayısı (9 AYLIK) GENEL DENETİM YAPILAN ARAÇ SAYISI ALKOL DENETİM SAYISI döneminde denetlenen, toplam sürücüden, sında alkol kontrolü de yapılmıştır. 8 Alkol Denetimi Yapılan Sürücü Oranı % 93,6 % 6,4 Alkol denetimi yapılan sürücülerin oranı % 6,4 tür. 9 Alkol Denetimleri Sonucunda İşlem Yapılan Sürücü Sayısı (9 AYLIK) ALKOL DENETİM SAYISI HAKKINDA İŞLEM YAPILAN SÜRÜCÜ Alkol denetimi yapılan toplam sürücüden, si (%1,7) hakkında yasal işlem yapılmıştır. 1 Yasal İşlem Yapılan Sürücü Sayısı En Yüksek İller İSTANBUL İZMİR TEKİRDAĞ ANKARA BURSA MUĞLA ANTALYA MERSİN SAKARYA BALIKESİR ALKOL DENETİM SAYISI İŞLEM YAPILAN SÜRÜCÜ SAYISI İlk on ilde, alkol denetimi yapılan toplam sürücüden, i hakkında yasal işlem yapılmıştır. 11 İlk On İlin Diğer İllerle Mukayesesi Alkol Denetimi Yapılan Sürücü Sayısı On İl %58,2 %41,8 İlk on ilde yapılan alkol denetimi sayısının ( ), ülke geneline ( ) oranı %41,8 dir. Diğer İller Yasal İşlem Yapılan Sürücü Sayısı %45,1 %54,9 On İl İlk on ilde, yasal işlem yapılan sürücü sayısının (37.281), ülke geneline (67.878) oranı %54,9 dur. Diğer İller 12 Alkol Denetimleri Sonucunda Verilen Para Cezası Miktarı (9 AYLIK) HAKKINDA İŞLEM YAPILAN SÜRÜCÜ CEZA MİKTARI sürücü hakkında toplam TL cezaî işlem yapılmıştır. 13 Mahkemeye Sevk Edilen Sürücü Sayısı (9 AYLIK) MAHKEMEYE SEVK EDİLEN SÜRÜCÜ sürücüden, üç veya daha fazla kural ihlâli yapan toplam 6.24 ı mahkemeye sevk edilmiştir. 14 Uyuşturucu Etkisi Altındaki Sürücülerin Sayıları (9 AYLIK) UYUŞTURUCU DENETİM SAYISI HAKKINDA İŞLEM YAPILAN SÜRÜCÜ Uyuşturucu ve keyif verici madde kullandığından şüphe edilen, 525 sürücüden 2 si hakkında yasal işlem yapılmıştır. 15 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Çalışmalar Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları asgarî düzeye indirmek ve Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında verilen görevleri yerine getirebilmek için çalışmalara başlanmıştır. 16 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Çalışmalar Son beş yılda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin analizlerin yapılması Sürücü ve yayaların trafik alışkanlıkları ile bölgeye özgü kültürel faktörlerin etkilerinin incelenmesi * Kaza riski yüksek yol kesimleri ve zaman dilimleri * Risk grubundaki araç, sürücü ve yayalar * Sürücü ve yayaların trafik alışkanlıklarının tespit edilmesi Denetim ve kontrollerin icrası Eğitim, Seminer ve Kampanyaların icrası Personel, teçhizat ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması 17 Eğitim Faaliyetleri Eğitimlerde kullanılacak materyaller ve sunumlar; meydana gelen kazalar, risk grupları ve denetim sonuçları dikkate alınarak, bölgesel ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilip güncellenecektir. Trafik personeli (seminer çalışmaları) Kurum İçi Rütbeli personel ve aileleri (konferanslar) Erbaş ve erler (trafik güvenliği eğitimi) Kurum Dışı Bölgesel ve sektörel bilgilendirme Sürücü ve yaya eğitim seminerleri 18 Denetim Faaliyetleri Denetim ve kontroller, tespit ve analizler de dikkate alınarak, belirlenecek yer ve zaman dilimlerinde ağırlıklı olarak sürdürülecektir. 215 ve 22 yılları için öngörülen hedefler dikkate alınarak, denetlenen araç ve sürücü sayılarının artırılması. Alkol Denetimi Uyuşturucu Denetimi 215 %1 22 % Teknik cihaz alımı Personel eğitimi 22 Uygulamanın yaygınlaştırılması 19 Kampanyalar Kaza istatistikleri analiz edilerek bölgesel öncelikler tespit edilecek ve hedef kitlelere yönelik trafik güvenliği kampanyaları düzenlenecektir. Emniyet kemeri ve kask kullanımı, Aşırı hızın önlenmesi, Alkollü araç kullanımının önlenmesi, Yaya güvenliği, Tarım araçlarının güvenli kullanımı, * Trafikte Sorumluluk Hareketi * 1 Ülkede Yol Güvenliği (RS1) Projelerine verilen destek sürdürülecektir. 2 Jandarma Genel Komutanlığı Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele Sempozyumu (Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altındaki Sürücülerin Oranları ) 21
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks