Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSG ÖZET DERS NOTLARI

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 6 4.Türkiye'de
Transcript
İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 6 4.Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 8 5- Temel Hukuk İş Hukuku Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 17 8.Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar ve Sözleşmeler 22 9.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi Çalışma Ortamı Gözetimi İş Hijyeni İşyeri Bina ve Eklentileri Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmeni Biyolojik Risk Etmenleri Piskososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği El Aletlerinde ş Sağlığı ve Güvenliği Bakım- Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yangın Acil Durum Planları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanımlar İş Ekipmanlarının kullanımında isg İş Kazaları Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Ağır ve Tehlikeli İşler Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Çalışma Hayatında Etik Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi sayılı yeni yönetmelik Değerlendirme ve Son Test 199 1 2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İSG kavramı ve aşamaları Dünyada ve Türkiye de İSG İSG nin Dünya daki tarihsel gelişimi İSG nin Türkiye deki tarihsel gelişimi Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği o Kavram o Gelişme aşamaları o Kapsamı o İş ve sağlık ilişkileri Çağdaş İSG uygulama ilkeleri o Uygun işe yerleştirme o İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi o İSG risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü o Aralıklı kontrol muayenesi İşyerinde İSG hizmeti sağlanması İş Sağlığı Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. (Uluslararası Çalışma Örgütü- Dünya Sağlık Örgütü ) İ ş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Güvenliği Çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kurallarının bütününü anlatır. İş güvenliği daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılmasını hedef alır Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir. İşyerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, çalışanların sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İSG Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Daire Başkanlığına verilmiştir. Türkiye de İş Güvenliği Konusundaki Devlet Denetimi ve İlgili Birimler Türkiye de genel olarak iş hayatını denetleme yetkisi Devlet e aittir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın İSG konusundaki denetimden sorumlu birimi İş Teftiş Kurulu dur. İSG konusunda hizmet veren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İŞGÜM) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) bulunmaktadır. ILO Tahminleri* Dünyadaki işgücü Kadın İşgücü İşle ilgili ölüm İş kazası Meslek hastalığı 3 Milyar 1.2 milyar 2.31 milyon kişi 337 milyon kaza 160 milyon kişi Dünya GSYİH 30 trilyon $ İSG kaynaklı kayıp 1.2 trilyon $- % 4 ILO nun verilerine göre ölümlü iş kazası oranlarında en iyi olan ülke İngiltere olup, ülkemizdeki ölümlü iş kazası oranı bu ülkenin oranından yaklaşık 15 kat daha fazladır. ILO rakamlarına göre ölümlü iş kazası oranlarında en fazla orana sahip ülke Türkiye ile Hindistan ve Rusya dır. İSG nin Dünya daki Tarihsel Gelişimi a) İlk çağlar iş, çalışma söz konusu değil, karın doyurma amaçlı Yiyeceklerin saklanması, Doğada var olan yiyecekler Avcılık kürklü hayvanlar Toprağın işlenmesi b) Taş ocakları, madenler M.Ö ve sonrası taş ocakları, demir, kurşun diğer madenler boya pigment maddeleri M.Ö. 50 Mısır altın madenleri 2 Hipokrat - M.Ö o Kurşun zehirlenmesi Platon (Eflatun) - M.Ö o Zanaatkarların çalışma koşullarından kaynaklanan sorunları Aristo M.Ö o Gladyatör diyeti Galen M.S. 2. Yüzyıl o Hastalıklarda çevre faktörü (Miasma Teorisi) Agricola (1494- ağız- buruna mendil Paracelsus ( ) altın- gümüş gibi kıymetli madenleri elde etmenin bedeli Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. c) Bernardino Ramazzini ( ) İşyeri hekimi İş hastalık ilişkisi, hastalara mesleğini sorunuz, ayrıntılı çalışma öyküsü De Morbis Artificum Diatriba (Bu kitabın en önemli özelliklerinden biri, hastalıklar ile iş arasında bir bağlantı kurarak etiyolojik etmenleri belirlemiş olmasıdır. Ne iş yapıyorsun? ) Diğer Fikir Adamları ve Aydınlar Voltaire, J. J. Rousseasu Robert Owen, Michael Sadler, Anthony Ashley Cooper, Charles Turner Thackrah, d) Sanayi devrimi ve izleyen yıllar Edwin chadwick çalışanların çevre sağlığı koşulları 1842 İngiltere 1802 Health and Morals of Apprentices Act Çalışma süresi 58 saat/hafta Eğitimi engellemeyecek 1833 en küçük çalışma yaşı 10 yaş Doktor raporu (işe giriş m.) 1847 işyeri denetimi İş müfettişliği Diğer ülkeler (ABD, Kuzey Avrupa,...) e) Günümüz Uluslararası işbirliği, düzenlemeler ILO nun kuruluşu, 1919 (çalışma hayatındaki sorunların çözümüne yönelik hukuksal düzenlemeler.) o Sözleşme Convention o Tavsiye kararı Recommendation o 200 dolayında sözleşme ve tavsiye kararı kabul etmiş o İlk oturumdaki 5 karar çocuk ve kadınlar Dünya Sağlık Örgütü, 1948 Diğer uluslararası kuruluşlar İSG nin Türkiye deki Tarihsel Gelişimi Osmanlı döneminde ilgi az çalışma az yok, Sanayi kuruluşu, az, Madenler Gümüşhane, Ergani, Ereğli de kömür madeni bulunuşu 1867 Dilaver Paşa Nizamnamesi 1869 Maaddin Nizamnamesi, Çalışma koşulları, yatakhane, çalışma süresi, ücret, Ameleperver Cemiyeti, Tekstil, gıda, kağıt işkolu işçileri 1895 Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti, Tophane işçileri, çalışma koşulları ILO ve WHO ya göre İş Sağlığı ve Güvenliği Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin korunması, geliştirilmesi ve en üst düzeyde sürdürülmesidir. İşin insana ve işçinin kendi işine uyumunun sağlanmasıdır. İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ a) Uygun işe yerleştirme b) İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi ve kontrolü c) İSG risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü d) Aralıklı kontrol muayenesi e) İşyerinde sağlık hizmeti ve eğitimi Çalışma Hayatında Riskli Kişiler en küçük çalışma yaşı ILO 15 yaş Çalışma yaşı kavramı Neden risk grubu? Çünkü; Deneyimsiz Fizik yapı gücü az Mental gelişme düşük risk bilinci az Oyun oynama hevesi çok küçük olduğundan horlanır ikinci sınıf işler yaptırılır Önlem: ILO IPEC Temel eğitimin 8 yıl 11 yıl olması yaşlı Demografik yaşlılık 65 yaş (emeklilik) Çalışma hayatında yaşlılık yaş Yaşlılıkta sorunlar Fizyolojik değişiklikler Görme, işitme, hareket, mental f Patolojik durumlar Kronik- dejeneratif hastalıklar; Hrt.,Kalp h.,dm., KOAH, deneyimli (olumlu) aşırı güven 3 Kadın fertilite, gebelik, doğum, emzirme... Fizik güç 20 y. Erkeğin %65 i y. erkeğin %55 i Vücudun su miktarı az sıcak toleransı düşük Vücudun yağ miktarı fazla Solunum kapasitesi erkekten %11 az efor az Hb erkekten %20 az fizik güç Boy/omurga orantısı düşük Diğer uzun süre çalışma (ev işleri), taciz... Hasta ve özürlü olanlar uygun yerleştirme Görme, işitme engelliler özel işler özürlü ve eski hükümlü terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü (İş K. M. 30) %6, en az yarısı özürlü olacak Aynı ilde birden fazla işyeri, toplam işçi sayısı b) İşyeri Risklerinin Kontrolü Teknik önlemler Yöntem teknoloji değişikliği Substitüsyon ikame Havalandırma Kapatma Ayırma risk kavramı (kabul edilebilir) acceptable İşin yapılması yapılmaması Diğer risklerle karşılaştırma c) İSG risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü Tehlikenin tanımlanması (hazard identification) İşin niteliğine göre tahmin Kullanılan maddeler, işlemler, kullanılan aletler, vs. Gözlem Olası tehlike noktaları, kaçak, tehlikeli aletler, işlemler Kayıtlar Sağlık kayıtları, iş hijyeni kayıtları vs. Akut belirtiler Solunum sıkıntısı, kaşıntı, gözde sulanma irritan m.? Maruziyetin değerlendirilmesi (exposure assessment) Süre Düzey ölçüm gürültü (db), sıcaklık, radyasyon,... toz (türü, miktarı mg/m3) Kimyasal, metal (türü, miktarı...) gaz (ppm- ppb) Doz- cevap ilişkisi (dose- response relationship) Maruziyet arttıkça etkilenme artıyor mu? NOAEL Gözlemlenen ters etki seviyesi LOAEL Gözlemlenen en düşük ters etki seviyesi Risk karakterizasyonu ( risk characterization ) Kim(ler) için risk var? Ne düzeyde risk var? Topluma yansıyan tehlike var mı? Sonuçların değerlendirilmesi, İşyeri sınır değerleri MAK (MAC; Maksimum İzin Verilen Konsantrasyon) Hiç aşılmaması gereken değer Akut etkiler için ESD (Eşik sınır değer) TLV; Ortalama değerin aşmaması gereken düzey d) Aralıklı Kontrol Muayenesi Uygun yerleştirme Risklerin saptanması ve kontrolü Çalışma ortamı güvenli Yine sorun olabilir Aralıklarla sağlık kontrolü erken tanı İşin niteliğine göre değişik sıklıkta e) İşyerinde İSG hizmeti sağlanması koruyucu işe giriş, periyodik m. riskli olanlara özel yaklaşım Tedavi hizmeti de olabilir basit hastalıklar İlkyardım ve acil hizmetlerin organizasyonu 4 Aşılama Kreş, çocuk yuvası uygun grup İşyeri riskleri, sağlık etkileri, korunma yolları Genel sağlık konuları Beslenme, aşılama, kişisel hijyen, sağlıklı yaşam,... Günümüzde İSG ile ilgili Ulusal Kuruluşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İşçi ve İşveren Sendikaları Meslek Odaları YASAL DÜZENLEMELER İngiltere 1802 Healthand Morals of Apprentices Act - Çalışma süresi 58 saat/hafta - Eğitim 1833 En küçük çalışma yaşı 10 yaş - Doktor raporu (işe giriş ) 1847 İşyeri denetimi - İş müfettişliği Türkiye de durum I.Tanzimat öncesi Ø Lonca (Orta Sandığı Teavün Sandığı) II.Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi Ø 1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi (Havza- i FahmiyeTeamülnamesi) Ø 1869 Maadin Nizamnamesi Ø 1871 Ameleperver Cemiyeti Ø 1895 Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti III. Cumhuriyet dönemi Ø Ereğli Havza- ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun Ø 1926 Borçlar Kanunu İş Kanunları: 3008 sayılı, sayılı, sayılı, sayılı, sayılı 2012 Ø 1930 Umumi Hıfzı sıhha Kanunu International Labour Organization ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) ILO nun kuruluşu, 1919 Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerindeki durumu iyileştirme isteğinde olan diğer ülkeler için bir engel teşkil eder. (ILO Anayasası) ILO Stratejisi; Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek, Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri, için daha fazla fırsat yaratmak, Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek, Ø Sözleşmeler Ø Tavsiye kararları Ø Teknik yardım Ø Eğitim ve danışmanlık Filadelfiya Bildirgesi (1944) Emek bir ticari mal değildir. Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır. Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir. Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomik güvenlik ve fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler. Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi (1988) İşçi ve işverenlerin örgütlenme özgürlüğü ve etkin toplu pazarlık haklarına iyi niyet çerçevesinde riayet etme, geliştirme ve gerçekleştirme taahhüdü Zorla ve zorunlu çalıştırılmanın ortadan kaldırılması Çocuk emeğinin yasaklanması Ayrımcılığın yok edilmesi 5 3/ İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım İşyerinde risk önleme kültürü Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri İSG nin işletme yönetimindeki yeri Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ulusal kurum ve kuruluşlara düşen görevler İSG temel prensipleri Sağlıklı ve güvenli yaşam, İSG alanında yaşam boyu öğrenme İş Sağlığı ve Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım İş Sağlığı ve Güvenliği çok bileşenli bir bilim dalıdır. Aynı zamanda da birden fazla tarafın bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Tarafların kimler olduğu iyi bilinmesi (Devlet - İşçi - İşveren - Üniversiteler - Diğer ) İşyerlerinde Risk Önleme Kültürü 1. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi, yalnızca üst yönetimin sorumluluğunda olmayıp, müdürlerin her birini veya firma danışmanlarını veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile tüm çalışanları işin içine sokar. 2. Organizasyonel öncellikleri belirleyen üst yönetimden, bir kazayı veya potansiyel tehlikeyi gözlemleyebilecek işçiye kadar herkesi kapsar ve taahhüdünü gerektirir. 3. Etkin bir risk yönetimi kültürüne sahip olmak demek, insanların içinde birlikte çalışabilecekleri ve herhangi bir kayıp olmadan önce potansiyel problemleri tanıyabilecekleri ve bunları ortadan kaldırabilecekleri proaktif bir yaklaşıma sahip olmaları demektir. 4. Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Kültürü için herkesin buna gerçekten inanması gerekir. 5. İş emniyeti önceliği hakkında yönetimden gelen istikrar sinyalleri, tehlikelerin ve risklerin kontrol edilmesi ve tanınması için önemlidir. 6. Uygun bir İş Emniyeti Kültürü nü başarmak için bir organizasyonun risklere karşı sahip olacağı genel davranış biçiminin büyük önemi vardır. Güvenlik Kültürünün Önemi ve Günlük Yaşamdaki Yeri İş kazaları, meslek hastalıkları ve normal hastalıklar nedeniyle oluşan ekonomik kayıpları ortadan kaldırmak için her şeyi zamanın akışına mı bırakalım, yoksa süreci kısaltmak için bir şeyler mi yapalım? Bu soruya verilecek yanıt bir şeyler yapmamız gerektiğidir. Her şeyden önce, birbirlerinin varlık nedeni olan işçi ve işverenin işbirliği zemininde yapması gereken o kadar çok şey var ki. Ayrıca işçi ve işverenin, Devletin konu ile ilgili birimleri ile işbirliği yapması ve koordineli çalışması gereklidir. Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Devamının Sağlanması İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi çalışmaları bir çok bilim dalını yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmaların temelini ise üretim sürecinin gereği olarak mühendislik bilgileri oluşturmaktadır. kimyasal madde, gürültü, titreşim, ısı, nem, radyasyon gibi çeşitli etkenler Devletin Görevleri İş barışını sağlamak İlgili mevzuatı hazırlamak Gönüllü katılımı desteklemek Denetim yapmak Eğitim olanağı sağlamak Teknik destek sağlamak ve Danışmanlık yapmak İşverenin Görevleri İşyerini kurmak ve işletmek Sağlık ve güvenlik önlemlerini almak Çalışanların eğitimlerini sağlamak İşyerindeki riskler ve korunma konusunda çalışmalar yapmak Genel sağlık ve güvenlik eğitimi vermek İşyerinde sağlık ve güvenlik örgütlenmesi sağlamak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmak Yenilikleri ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak,diğer işverenlerle işbirliği yapmak 6 İşçilerin Görevleri Aletler ve malzemeyi doğru kullanmak Kendisinin ve başkalarının sağlığını önemsemek Sağlık ve güvenlik kurallarına uymak Tehlike durumlarını ilgililere bildirmek Hastalık ve kazaları ilgililere bildirmek Bilme ve bilgi edinme hakkı İş Sağlığı ve Güvenliği; işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, Üretimin devamlılığını sağlamak, Verimliliği artırmak olarak söylenebilir, İŞ GÜVENLİĞİNİN 10 TEMEL KURALI ; 1) İş Güvenliğinin asıl çalışma alanı tehlikeli durum ve tehlikeli davranış ın ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır 2) Kazalar ağırlıklı olarak %88 i tehlikeli davranışlardan, %10 u tehlikeli durumlardan - %2 si kaçınılmaz durumlardan kaynaklanmaktadır 3) Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez 4) Her kazanın temelinde 1 Ağır yaralanma veya ölüm, 29 hafif yaralanma, 300 yaralanmasız olay vardır. 1 ölüm, 29 uzuv kaybı, 300 ramak kaldı 5) Tehlikeli davranışların nedenleri: a) Şahsi kusurlar: Dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi b) Eğitim yetersizliği :Bilgi, ustalık, alışkanlık c) Fiziki yetersizlik :Bünyenin yapılan işe uygun olmaması d) Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki ortam 6) Kazalardan korunmak için: a) Mühendislik ve revizyon b) Eğitim c) Ergonomi kurallarından yararlanma, d) Teşvik tedbirleri uygulama e) Disiplin tedbirlerini uygulama çalışmalarının yapılması 7) Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, maliyet, kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder. 8) İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır. 9) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda formen ve ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. 10) İş güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani duygular yön vermelidir. Ancak iş güvenliği tedbirle- rinin üretimin artması, masrafların azalması, maliyetlerin düşmesine yardımcı olduğu unutulmamalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tehdit Eden Durumların Ortadan Kaldırılması 1. Proaktif ; Olayların önünde olmak ve erken davranmaktır. önlem alma olarak anılır. Kötü veya yanlış bir şeyi ortadan kaldırmak veya engel olmak amacıyla hazırlık yapmak ve en aza indirmek (Gaz sızıntısı ve içine koku ilave 2. Reaktif ; Olaylara sonradan tepki gösterme, kabul edilir bir davranış değildir. İSG Alanında Yaşam Boyu Öğrenme ve Eğitim Kanun No Kabul Tarihi: 20/6/2012 tarihli kanunda aynı bırakılan, değiştirilmeyen 4857 sayılı İş Yasası'nın 77. Maddesi ile AB direktifleri doğrultusunda hazırlanan, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de çalışanlara verilecek eğitimlerin konuları ve bu eğitimi kimlerin verebileceği belirtilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının Başarılı Olması için Yapılması Gerekenler Devlet, işçi ve işverenin üçlü katılım sağlanmalı Ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu olmalı, İlgili mevzuat hazırlanmalı, Kurumsal ve mali kaynak olmalı, Taraflar ve toplum bilgilendirilmeli, Gönüllü katılım özendirilmeli ve Sürekli gözden geçirilmelidir 7 4/ Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) WHO: Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) NACE: Avrupa Topluğundaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırması GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İSGGM: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu (ILO) Dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumunu değerlendirmek için, bu konuda öncü olan iki uluslararası kurumun; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün verileri kullanılmıştır. ILO tahminlerine göre *; Dünyadaki işgücü : 3 Milyar Kadın işgücü : 1.2 Milyar İşle ilgili ölümler : 2.31 Milyon İş kazaları : 337 Milyon Meslek hastalıkları : 160 Milyon Dünya GSMH : 30 Trilyon $ İSG kaynaklı kayıp : GSMH nın %4 ü düzeyindedir (1.2 Trilyon $) (İSG) açısından yeterince gelişmemiş olan Çin ve diğer Asya ülkeleri gibi ülkelerde ölümlü iş kazalarının daha fazla meydana ge
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks