Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Inventaris archief Joseph De Beer ( ) (schenking Sterkshof)

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 21 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Inventaris archief Joseph De Beer ( ) (schenking Sterkshof) Het fonds, meer dan waarschijnlijk verzameld door Jos De Beer, eerste conservator van het Sterckshofmuseum, werd in 2001 overgedragen
Transcript
Inventaris archief Joseph De Beer ( ) (schenking Sterkshof) Het fonds, meer dan waarschijnlijk verzameld door Jos De Beer, eerste conservator van het Sterckshofmuseum, werd in 2001 overgedragen door het museum aan het Architectuurarchief. C. en J. De Coster. Verbouwing huis Korte Nieuwstraat 9 Antwerpen voor weduwe Van Broeckhoven, 19/8/1884 Floris De Groof. façade van een classicistische kerk, gesigneerd, pentekening. façade van een neogotische kerk, gesigneerd en gedateerd 10/5/1894, pentekening. de Dorische Orde, gesigneerde tekening 4de jaar academie Antwerpen, pentekening. de Dorische Orde - details, gesigneerde tekening 4de jaar academie Antwerpen, pentekening. classicistische ingangsomlijsting, gesigneerd, vermelding 4me (4 de leerjaar?), 10/12/1893, pentekening. torenbekroning, gesigneerd en gedateerd 4/1/94. doopvont, gesigneerd en gedateerd 18/1/94. sokkel, gesigneerd, vermelding 4me (4 de leerjaar?) 7/12/93. twee schouwpijpen, gesigneerd en gedateerd 1894, ingekleurde pentekening. fragment van een gotische gevel, gesigneerd, ingekleurde pentekening. dakkapel, gesigneerd, ingekleurde pentekening. dakkapel, met potlood gesigneerd, pentekening J. De Groof. Details van een raam, gesigneerd en gedateerd 25/3/1924, met stempel Nijverheidsschool Antwerpen, ingekleurde pentekening. Details van een deur, gesigneerd en gedateerd 25/2/1925, met stempel Nijverheidsschool Antwerpen, ingekleurde pentekening. architectuurplaten uit een boek/academietekeningen: - ingekleurde litho van gevelbekroning met dakkapel, gesigneerd Lyssens Nestor de Rupelmonde - litho van gevelbekroning met dakkapel, met potlood toegevoegd De Groof - ingekleurde litho van façade in baksteen, gesigneerd F. De Groof - ingekleurde litho van een kerkportaal, gesigneerd Gustave Dombret 14/6/ ingekleurde litho van travee, achteraan gedateerd pentekening blindnis, in potlood gesigneerd De Groof - gewassen pentekening van neoclassicistisch paviljoen op rond grondplan - gewassen pentekening van neoclassicistische ingangsomlijsting - composietkapiteel, potloodtekening - Corinthisch kapiteel, gewassen pentekening (met titel) - Corinthisch kapiteel, gewassen pentekening - - (r ) Basis van Ionische zuil, (v ) spiraal van Ionisch kapiteel, pentekening, in potlood gesigneerd De Groof - (r ) Ionische zuilen met hoofdgestel, pentekening, (v ) Dorisch kapiteel en basement, gewassen pentekening - monumentale classicistische poortomlijsting, pentekening - - Louis Delacenserie. Koningin Astridplein, Centraal Station, plan van de houten stelling voor de constructie van de spoorwegoverkapping, door ingenieur J. Van Bogaert, 29/8/1895. Koningin Astridplein, Centraal Station, plan met details van het viaduct tot aan de Kievitstraat, door architect De la censerie en ingenieur J. Van Bogaert, 29/8/1895 Joseph-Martin Ryssens de Lauw . Diploma van de K.M.B.A., 1880, geëtst door Hendrik Van der Borcht in 1881; exemplaar uitgereikt aan Edward Celis, eerste prijs 1879 J. Schadde. Antwerpen, Huidevettersstraat, palazzo Ducci - pentekening met plattegrond van het gebouw vóór de verbouwing - schets met voorgestelde verbouwingen door architect J. Schadde in opdracht van Ullens-Geelhand, 29 april 1856 (gedeelte aan straatkant) - idem (volledig pand) - idem (rechterzijde). Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt, woning Ferdinand de Braekeleer - ontwerp, gesigneerd en gedateerd 4/3/1852, ingekleurde pentekening - ontwerp, gesigneerd en gedateerd 11/3/1852 en met achteraan in potlood bijkomende identificatie (Sint-Jacobsmarkt) - ontwerp voor de tweede verdieping, niet gesigneerd. Antwerpen (Wilrijk): Hof ter Beke - J. Schadde, Project voor verbouwing dienstgebouw. Gedeeltelijk ingekleurde pentekening, 47,5 x 37 cm. Droogstempel Provinciale Musea Antwerpen. Vervuild en vlekkerig - J. Schadde, project voor een verbouwing aan het kasteel, 22/2/1855. (met opzetstukje) Potlood op papier, 53 x 52,5 cm. Droogstempel Provinciale Musea Antwerpen. Vervuild en vlekkerig - J. Schadde, project voor een verbouwing aan het kasteel, 12/10/1854 potlood en inkt, 58,5 x 38 cm. Droogstempel Provinciale Musea Antwerpen. Vervuild en vlekkerig, kleine scheurtjes bovenaan - ontwerp voor een serre (vermoedelijk voor het Hof ter Beke), gesigneerd Mr. John Ullens - plan van de stallingen van het Hof ter Beke vóór de verbouwing - project voor verbouwing van de stallingen van het Hof ter Beke, gesigneerd J. Schadde, 11/12/ pentekening onderdeel stalling, gesigneerd J. Schadde, 6/5/ pentekening project voor de serres, door C.H. Petersen, februari 1845, gesigneerd Mr. John Ullens - plattegrond van gelijkvloerse en 1ste verdieping van een kasteel, ingekleurde pentekening - idem, met in potlood toegevoegd de identificatie van de ruimtes, ingekleurde pentekening - idem, 1 verdieping, ingekleurde pentekening - stallingen, pentekening - projecten voor de aanleg van het parkdomein, gedateerd 15 mei detailontwerp kapel, pentekening - detailontwerp achthoekig vertrek - stallingen, pentekening - ingekleurde pentekening van alle verdiepingen (met enkele aanduidingen in het Frans) - ingekleurde tekening van de stallingen (opstand, plattegrond verdieping) - ingekleurd project voor de verbouwing van de stallingen, gesigneerd J. Schadde, 12/1/ ingekleurde pentekening van berekening van blauwe hardsteen voor de verbouwingen op het landgoed - plattegrond van de twee bouwlagen van het kasteel met voorgestelde uitbreiding en verbouwing, ingekleurde pentekening op kalk (zwaar beschadigd) - potloodtekening van project voor de constructie van een toren aan het kasteel, gesigneerd J. Schadde, 16/10/ project voor de verbouwing van de stallingen, ingekleurde pentekening, gesigneerd J. Schadde, 11/12/ plattegrond van de eetzaal van het kasteel, potloodtekening - J. Schadde, Project voor een vogelkooi, Ingekleurde pen- en potloodtekening, 40,5 x 31 cm. Droogstempel Provinciale Musea Antwerpen. Vervuild en vlekkerig (met name de bovenste zone) - ontwerp voor het kasteelpark, met aanduiding van bomen, pentekening, 24/3/ plattegrond van het kasteel, gelijkvloerse en bovenverdieping, met voorgestelde uitbreiding en twee projecten voor de gevelafwerking, ingekleurde pentekening op kalk - plattegrond van het kasteel, gelijkvloerse en bovenverdieping, met voorgestelde uitbreiding, project 2, ingekleurde pentekening op kalk - plattegrond van de drie verdiepingen van de kasteeltoren, J. Schadde, 22/6/1855, ingekleurde pentekening - zijgevel van tuingebouwtje, met variant, pentekening - plannetje voor tuingebouw (vermoedelijk serre), gesigneerd John Ullens, 3/6/1846 L. Serrure . Doksaal van de Sint-Pauluskerk, in 1833, tekening door Serrure, gegraveerd door J. Linnig, Detailtekening voor deuren in de woning van mevrouw Van der Veken door architect L. Serrure, 15/4/1837. Antwerpen, passage Dehaen, naar ontwerp van L. Serrure (prent E. Corr) Dierentuin Antwerpen - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie 1870: Fazant van Lady Amherst, litho gesigneerd Joseph Ratinkx - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie 1872: Giraffes, litho gesigneerd Joseph Ratinkx - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie 1873: Fazant, litho gesigneerd Joseph Ratinkx - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie 1874: Miereneter, litho gesigneerd Joseph Ratinkx - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie 1875: Jonge tijgers, litho gesigneerd C. Verlat nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie 1876: Algemeen grondplan van de dierentuin, litho gesigneerd Richard Huybrechts (3 ex.) - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie 1877: De otters, litho gesigneerd Joseph Ratinkx - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Park van de moeflons, litho gesigneerd Louis Derickx - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Park van de yaks, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Verblijf van de carnivoren, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Palais des Singes, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Panorama van de slag bij Wörth, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Verblijf van de herten en rendieren, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Hertenpaviljoen, gesigneerd Louis Derickx - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Paviljoen nijlpaarden - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Jacques Vekemans, directeur en medestichter, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Gezicht op de tuin - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Oud berenverblijf, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Berenverblijf - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Gezicht op de tuin, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Gezicht op de tuin, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Gezicht op feestzaal, litho gemonogrammeerd LD - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Verblijf van de vogels, foto (2 ex.) - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Prometheus, litho gesigneerd J. t Felt - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Prometheus, litho gesigneerd J. t Felt - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Feestzaal, restaurant, wintertuin, litho gesigneerd E. Van Tendeloo - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : De Melkerij en neushoorn, litho gesigneerd Jul. t Felt - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : De Melkerij, litho gesigneerd C. t Felt - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Egyptisch paviljoen, litho gesigneerd C. t Felt - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Het directiegebouw met de ingang, litho gesigneerd C. t Felt) - nieuwjaarsprent Société Royale de Zoologie : Reptielen, miereneter en Egyptisch paviljoen, gesigneerd Julien t Felt Plan général des nouvelles constructions du jardin zoologique, litho L. Seghers & Fils - Panoramagebouw Bataille de Woerth, litho gemonnogrameerd LD Inventaris fonds Sterkshof Antwerpen. Kolveniershof, planafdruk met aanduiding Dd in potlood. Plan voor verluchtingssysteem in het nieuwe ziekenhuis van Antwerpen, 1882, ingekleurde pentekening. De Carolus Borromeuskerk, prent van J. Witdoeck, gegraveerd door J. Linnig, 1854 (boekill.). Het Steen, prent J. Linnig, 1844 (boekill.). Oosterlingenhuis, prent J. Linnig, 1848 (boekill.). Oosterlingenhuis, litho Simoneau. detailplattegronden van de kathedraal, prent J. Linnig, 1848 (boekill.). Arthur Goemaerelei, rustoord Vinck-Heymans/Dames de Sion, 6 foto s van plannen voor de kapel, in 1928 ontworpen door architect (onleesbaar). Centraal Station, panoramisch gezicht van het station en het viaduct, uitgegeven door Jul. T Felt, 1897, in opdracht van Antverpia. Opstand van de tuinpoort in het Rubenshuis, gravure van J. Stordiau en N. De Keyser, Tuinpaviljoen van het Rubenshuis, gravure van J. Stordiau en N. De Keyser, 1840 (2 ex.). voorgevel van Sint-Michielsabdij, prent van J. Witdoeck, gegraveerd door J. Linnig, 1850 (boekill.). Antwerpen, ingekleurde pentekening van het huis van Cornelis Van Dalem, Lange Nieuwstraat. Antwerpen, Cercle Artistique, Littéraire & Sientifique d Anvers - Gezicht op de tuin tijdens een concert in de kiosk (litho gesigneerd C. Gyselynck). Antwerpen, Sint-Ignatiusinstituut - prent met algemeen gezicht (1910) - project voor een nieuw gebouw, tuinzijde, gesigneerd augustus 1930, Fernand Defever en Jan De Vroey - idem, pleinzijde. Antwerpen, Handelsbeurs - topografisch plan met voorgestelde inplanting van het beursgebouw aan de Meir, in het verlengde van de Leopoldstraat (pentekening) - Project B van het voorstel X voor een beursgebouw in het verlengde van de Twaalfmaandenstraat, 1859 (litho H. Ropoll, 6 ex.) - H. LECLEF en F. BAECKELMANS, Reconstruction de la Bourse, 18 maart 1859, 6 ex.) - J. LOOS, Reconstruction de la Bourse, 18 november G. METDEPENNINGEN, Reconstruction de la Bourse, IV, 16 maart Prent met vergelijking project Marcelis project Leys en Berckmans - Souvenir de la Foire d Anvers, ouverte au local de la Bourse pendant les fêtes de Teniers 21 août 1864 (litho J. Brouwers, project architect Michael Looymans voor de reconstructie) Antwerpen, Hoogstraat, huis den Peerboom, (?) gepubliceerd in het Album uitgegeven door de Maatschappij De Kunst in het Openbaar Leven). Antwerpen, fortengordel, plan met voorgestelde projecten (litho Joseph Ratinckx, 2 ex.: ingekleurd en gewoon). Antwerpen, Sint-Joriskerk, façade van de kerk (litho Vandennest, 3 ex.). Antwerpen, Koninklijk Atheneum - detailplan van een gietijzeren kolom, ontworpen door architect Dens, te gieten door de firma Van Aerschot in Herentals, 15/11/1881, nr. 45/14, ingekleurde pentekening - detailplan van een gietijzeren kolom, ontworpen door architect Dens, te gieten door de firma Van Aerschot in Herentals, 15/4/1882, nr. 45bis/15, potloodtekeningtekening. Antwerpen, Centraal Station - Ontwerp van een nieuwe Ooststatie, een overdekte straat en een nieuwe ingang van de dierentuin door architect Theo Coppieters en L. Moentack, het oude stationsgebouw, naar ontwerp van ingenieur Auguste Lambeau (prent opstand en plattegrond) - het oude stationsgebouw, naar ontwerp van ingenieur Auguste Lambeau (prent van centrale gedeelte, uitgegeven door E. Noblet) - illustratie met het oude stationsgebouw (uit dagblad Antwerpen 1930) -. Antwerpen, Hotel Terminus, Pelikaanstraat, plattegrond gelijkvloerse en eerste verdieping met aanduidingen voor verlichting (?) en stempel firma Bechem & Post uit Hagen. Antwerpen, Hotel Terminus, Pelikaanstraat, plattegrond tweede en derde verdieping met aanduidingen voor verlichting (?) en stempel firma Bechem & Post uit Hagen. Antwerpen, Sint-Amanduskerk (prent van architect Louis Baeckelmans van de toen nog op te richten kerk). Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (W-gevel, prent J. Linnig 1846, 2 ex.). Antwerpen, Sint-Jacobskerk, ontwerp elektrische verlichting, 1916 (plattegrond). Antwerpen, Sint-Jacobskerk, ontwerp elektrische verlichting, 1916 (schema). Antwerpen, Sint-Jacobskerk, ontwerp elektrische verlichting, 1916 (schema). idem (plattegrond, zonder verdere identificatie). Antwerpen, Grote Markt, foto huis van Spangien. Antwerpen, Grote Markt, stadhuis, prent J. Linnig 1848 (boekill.) Antwerpen, Grote Markt, Stadhuis, KIK Antwerpen, Lange Gasthuisstraat, Zwembad, met annotatie (ontvangen van dokter Deschamps, 17/8/1898) Antwerpen, Lange Klarenstraat, project van François Verly voor de verbouwing van twee huizen, maart 1804, voor de heer Gillis Idem, plattegrond gelijkvloerse verdieping, pentekening Idem, plattegrond gelijkvloerse en eerste verdieping met aanduiding van verbouwing en identificatie ruimtes, ingekleurde pentekening Idem, plattegrond gelijkvloerse en eerste verdieping met aanduiding van verbouwing en identificatie ruimtes, ingekleurde pentekening met uitbreiding met kleine woning (met latere toevoeging: Huis De Braekeleer?) Idem, potloodtekening Idem, variant voor gelijkvloerse verdieping, ingekleurde pentekening met aanduidingen in potlood Idem, variant voor eerste verdieping, ingekleurde pentekening met aanduidingen in potlood Antwerpen, Lange Nieuwstraat, hôtel Dubois, (?) gepubliceerd in het Album uitgegeven door de Maatschappij De Kunst in het Openbaar Leven): ingangsomlijsting binnenvleugel, gevel Antwerpen, Meir, hôtel Osterrieth - plattegrond van kelder, maart plattegrond van gelijkvloerse verdieping, maart plattegrond van eerste verdieping, maart plattegrond van tweede verdieping, maart 1938 Antwerpen, Paardenmarkt, Sint-Antonius van Padua, aquarel van architect Jules Bilmeyer Antwerpen, Prinsstraat, Hof van Liere - summiere plattegrond gelijkvloerse verdieping - summiere plattegrond eerste verdieping Antwerpen, Schoenmarkt 35 - Detailtekening voor deuren in de woning van mevrouw Le Poitevin de la Croix door architect L. Serrure, 2 juni Doorsnede van het huis i.v.m. de voorgestelde heropbouw, architect L. Serrure, 20 januari 1836 Antwerpen, Saucierstraat, gevel De Rozijnkorf, potloodtekening (op achterzijde genoteerd: uit papieren De Braekeleer). Extract uit het kadasterplan van Wilmarsdonk en Oorderen met aanduiding van de eigendommen van de heer Emmanuel Bosschaert-De Wael, gelijkvormig verklaard door Losson, lastenboek verbouwing woning in de Korte Nieuwstraat 9 door architecten C. en J. De Coster, 27/8/1884 Antwerpen (Borgerhout). architect F. Baeckelmans, Sint-Janskerk, 27/3/1885. Plan met voorstel nieuwe straten rond de Sint-Janskerk van Borgerhout, met datum Plan met voorstel nieuwe straten rond de Sint-Janskerk van Borgerhout, aanbevolen door de gemeenteraad, zonder datum. Plan met voorstel nieuwe straten rond de Sint-Janskerk van Borgerhout, goedgekeurd door de gemeenteraad 17/6/1879. Woningblokken in de Lantaarnhof-, Luchtvaart- en Vosstraat, gesigneerd (onleesbaar), 18/10/1933 ingekleurd plan. foto G. Hermans van stadhuis Borgerhout, gepubliceerd in het Album uitgegeven door de Maatschappij De Kunst in het Openbaar Leven, 6, Antwerpen (Hoboken). Hoboken en zijn H. Kruis (litho H. De Meyer, 4 ex.). Model voor een reeks van zes werkmanswoningen, voorgesteld door Edmond Crets van het Beschermingscomité van het arrondissement Antwerpen, Hoboken, 20/2/1893 Antwerpen (Merksem). overgetekend en geannoteerd fragment van een kadasterkaart (vermelding op de achterzijde plan Duchastel ). L. en H. Blomme, opstand gemeentehuis Merksem, pentekening Antwerpen (Wilrijk). Plan voor de tuinaanleg van t Zonnehuis, Kastanjelaan, door tuinarchitect G.H. Van Riel (Merksem), 19/10/1933 (kalk en twee ingekleurde plans). Lastenboek, raming en debetnota voor een schuur bij een hoeve in Wilrijk, eigendom van Ullens Geelhand, 1879 Bornem (Hingene). Paviljoen van het kasteel van Hingene, exterieur met grondplan (litho). Paviljoen van het kasteel van Hingene, doorsnede (litho) Brussel, Résidence Palace, constructieplan theater (4 ex.) door Frans Van Riel, grondplan theater door architect Polak Heist-op-den-Berg (Hallaar). kerk Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, plans in verband met de voorgestelde vergroting en herstelling architect L. Blomme, 15/12/1898 (6 plans) Hemiksem . foto van overzichtstekening van de abdij, 1796 Herentals. Plan van de distilleerderij en bloemmolen van Vangenechten en Lepaige (ingekleurde pentekening op doek). uittreksel uit het kadasterboek van Kontich met eigendommen van Ullens-Cornelissen, uittreksel uit het kadasterboek van Deurne-Borgerhout met eigendommen van Ullens-Cornelissen, uittreksel uit het kadasterboek van Wommelgem met eigendommen van Ullens-Cornelissen, 1835 Lier. litho naar een plan van landmeter Franciscus Vander Linden van Lier, Kessel, Nijlen en Bevel. het stadhuis (KIK B) Herentals - Herentals omstreeks 1558, litho weduwe J. Petit Maaseik. plan van een landhuis in Kaulille, 14/12/1934, door architect (onleesbaar) Mechelen Stedelijke Vleeshal - ingekleurde opmetingstekening - detailtekening met poort en constructieplan, ingekleurde pentekening Mortsel. inrichting voor vergaarbak en zaal voor elektrische pompen voor de Antwerpse Waterwerken, Antwerpsestraat, 1931 (2 plans) Wijnegem - Verwarmingstoestel voor een mouterij van de heer Louis Meeus, gedateerd Herentals, 13/10/ Idem, ingekleurde pentekening V. STATZ, Recueil d Eglises et de Constructions Religieuses dans le Style Gothique, Luik, 1859 : Oorspronkelijke volgorde bij verwerving: titelpagina, p. 17E, 15C, 9D, 16A, 16B, 13A, 15A, 9E, 12E, 10, 17B, 17D, 17A, 17, 17B, 8, dedicatiepagina, 13D, 7, 1A, uitleg bij de platen, inleiding, tweede titelpagina, 16E, 12D, 2B, 4, 4D, 1, 13, 14A, 15, 4B, 14, 9C, 7B, 12, 14D, 5, 7, 9F, 19D, 5B, 1D, 12B, 14C, 6, 14E, 11, 5A, 12A, 12C, 11A, 4A, 2, 1C, 2A, 1B, 13B, 15E, 13C, 9A, 9, 16, 15D, 14B, 13E, (beschadigd, zone met nummer weg), 4E, 4C, 15B) Op volgorde gelegd bij inventarisatie. Dit exemplaar is in losse afleveringen besteld door De Groof (op verschillende platen is de naam in potlood geschreven; op de achterzijde van plaat 15C is een moeilijk leesbaar fragment van een adresetiket aangebracht, te i
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks