Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

HS130(CE) YÜKSEK BASINÇLI ÇERÇEVELEME ALETİ. KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU

Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
HS130(CE) YÜKSEK BASINÇLI ÇERÇEVELEME ALETİ KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE BU ALETİ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU OKUYUN. GELECEKTE BAKMAK ÜZERE BU TALİMATLARI
Transcript
HS130(CE) YÜKSEK BASINÇLI ÇERÇEVELEME ALETİ KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE BU ALETİ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU OKUYUN. GELECEKTE BAKMAK ÜZERE BU TALİMATLARI ALETLE BİRLİKTE SAKLAYIN. İŞARET SÖZCÜKLERİNİN TANIMLARI : Kaçınılmadığında, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek, potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir. DİKKAT: Kaçınılmadığında, düşük veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek, potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir. NOT: Önemli bilgileri vurgular. İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK TALİMATLARI ÖZELLİKLER VE TEKNİK BİLGİLER HAVA TEDARİKİ VE BAĞLANTILAR KULLANIM TALİMATLARI BAKIM DEPOLAMA SORUN GİDERME/TAMİRATLAR 1. GÜVENLİK TALİMATLARI CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALAR VEYA MAL HASARLARINDAN KAÇINMAK İÇİN ALETİ KULLANMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK TALİMATLARI BÖLÜMÜNÜ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUP ANLAYIN. LARIN TAKİP EDİLMEMESİ, ÖLÜM VEYA CİDDİ YARALANMAYLA SONUÇLANABİLİR. 2. BAZI ORTAMLARDA KULAK KORUMASI GEREKLİ OLABİLİR Çalışma koşulları, duyma kaybına neden olabilecek yüksek ses düzeylerine maruz kalmayı içerebileceği için; işveren ve kullanıcı, operatöre ve çalışma alanındaki diğer kişilere gerekli her tür işitme korumasının sağlandığından ve kullanıldığından emin olmalıdır. ALETİ KULLANMA İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 1. GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ VEYA MASKE TAKIN Egzoz havası nedeniyle uçan toza veya aletin yanlış kullanılmasından kaynaklı olarak havaya uçan bir çiviye bağlı olarak gözlerin tehlikeye maruz kalma olasılığı her zaman mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı, aleti kullanırken her zaman güvenlik gözlükleri veya maske takılmalıdır. İşveren ve/veya kullanıcı, gereken göz korumasının kullanılmasını sağlamalıdır. Göz koruma ekipmanı, 21 Aralık 1989 tarihli, 89/686/EEC numaralı Avrupa Konseyi Direktifi'nin (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, ANSI Z87.1) gereksinimleri ile uyumlu olmalı, hem önden hem de yandan koruma sağlamalıdır. İşveren, alet operatörü ile çalışma alanındaki tüm diğer personelin göz koruma ekipmanı kullanmasını sağlamakla sorumludur. NOT: Kenar kalkanı olmayan gözlükler ve yüz maskeleri tek başına yeterli koruma sağlamaz. 3. ALETİ KULLANIRKEN ÖZEL BİR HAVA KOMPRESÖRÜ VE HAVA HORTUMU KULLANIN Performansını arttırmak için çalışma basıncı klasik çivi tabancalarından daha yükseğe ayarlanmıştır. Aleti kullanmak için her zaman özel hava kompresörü ve hava hortumuna ihtiyaç duyarsınız. Basınçlı yanıcı gaz kullanımı (örneğin oksijen, asetilen vb.), muhtemelen patlamayla sonuçlanabilecek anormal yanmaya neden olur. Yalnızca özel hava kompresörü ve hava hortumunu kullanın. 17 bar 250 psi 23 bar 320 psi 4. ALETİ UYGUN HAVA BASINCI ARALIĞI İÇİNDE ÇALIŞTIRIN Bu alet, 17 ila 23 bar (250 ila 320 p.s.i.) arasında hava basıncı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basınç, çivileme işinin türüne göre ayarlanmalıdır. Çalışma basıncı 23 barı (320 p.s.i.) geçtiğinde alet hiçbir koşulda kullanılmamalıdır. 3 Tiner Benzin 5. ALETİ, ALEVLENEBİLİR BİR MADDENİN YANINDA ÇALIŞTIRMAYIN Aleti hiçbir zaman alevlenebilir bir maddenin (örn., tiner, benzin vb.) yanında çalıştırmayın. Bu maddelerden çıkan uçucu dumanlar kompresöre çekilebilir ve havayla birlikte sıkıştırılabilir, bu durum bir patlamaya neden olabilir. 9. VİDALARIN SIKILIĞINI DENETLEYİN Gevşek veya gerektiği gibi takılmamış vidalar ve cıvatalar, alet kullanılırken kazalara ve alette hasara neden olur. Aleti kullanmadan önce, tüm vida ve cıvataların sıkı olduğunu ve gerektiği gibi takılı bulunduğunu teyit etmek için denetim yapın. 6. ALETİ HİÇBİR ZAMAN PATLAYICI BİR ORTAMDA KULLANMAYIN Aletten çıkan kıvılcımlar atmosfer gazlarını, tozu veya diğer yanıcı maddeleri ateşleyebilir. 7. YANLIŞ BAĞLANTI KULLANMAYIN Alet üzerindeki konnektör, hava tedariki kesili durumdayken basınç taşımamalıdır. Yanlış bir bağlantı kullanılıyorsa, aletin içinde bağlantı kesildikten sonra hava kalabilir; bu durumda, hava basıncının kesilmesinden sonra bile çivi atılabilir ve yaralanma meydana gelebilir. 10. AMACINIZ ÇİVİLEME YAPMAK DEĞİLSE TETİĞE DOKUNMAYIN Hava girişinin alete bağlı olduğu her durumda, çivileme amacınız yoksa kesinlikle tetiğe dokunmayın. Aleti, tetiği çekilmiş bir şekilde taşıyarak etrafta dolaşmak tehlikelidir; bu ve buna benzer davranışlardan kaçınılmalıdır. 8. HAVA TEDARİKİ BAĞLANTISINI KESİN VE ALET KULLANIMDA DEĞİLKEN HAZNEYİ BOŞALTIN Aletin kullanımı tamamlandığında veya durdurulduğunda, aletin gözetimsiz kalacağı hallerde, başka bir çalışma alanına taşınırken, ayarlama yapılırken, alet sökülürken, tamir edilirken ve sıkışmış bir çivi temizlenirken; daima aletin hava tedarikini kesin ve hazneyi boşaltın. 11. ÇİVİ ÇIKIŞ YERİNİ ASLA KENDİNİZE VE DİĞER PERSONELE DOĞRULTMAYIN Çivi çıkış yerinin insanlara doğrultulduğu hallerde, yanlış ateşleme sonucu ciddi kazalar meydana gelebilir. Hortumu bağlarken ve çıkartırken, çivileri takarken ve çıkarırken veya benzer işlemler gerçekleştirirken, çivi çıkış yerinin insanlara doğrultulmadığından emin olun. 12. BELİRTİLEN ÇİVİLERİ KULLANIN (BKZ SAYFA 7) Belirtilenlerin dışında çivilerin kullanılması, aletin arıza yapmasına neden olacaktır. Aleti çalıştırırken yalnızca belirtilen çivilerin kullanıldığından emin olun. 4 13. ÇİVİ ÇIKIŞ YERİNİ ÇALIŞMA YÜZEYİNE GEREKTİĞİ GİBİ YERLEŞTİRİN Burundaki çivi çıkış yerini gerektiği gibi yerleştirememek, bir çivinin havaya uçmasına neden olabilir; bu da oldukça tehlikelidir. 14. ELLERİNİZİ VE VÜCUDUNUZU ÇİVİ ÇIKIŞ YERİNDEN UZAK TUTUN Alete çivi yerleştirirken ve aleti kullanırken, aletin çivi çıkış yerine asla elinizi veya vücudunuzun herhangi bir bölümünü koymayın. Yanlışlıkla ellere veya vücudun herhangi bir yerine vurmak çok tehlikelidir. 15. İŞİN KENARA YAKIN KISIMLARINA VE KÖŞELERE, İNCE MALZEMELERE ÇİVİLEME İŞLEMİ YAPMAYIN Çivileme yaptığınız malzemenin parçalanması, çivinin havada serbestçe uçması ve birisine çarpması olasıdır. 16. DİĞER ÇİVİLERİN ÜZERİNE ÇİVİLEME YAPMAYIN Diğer çivilerin üzerine çivileme yapmak, yaralanmaya neden olacak bir şekilde çivilerin bükülmesine yol açabilir ALETİN KULLANIMI TAMAMLANDIKTAN SONRA ÇİVİLERİ ÇIKARMA Çiviler, aletin kullanımının tamamlanmasından sonra haznede bırakılırsa, yeniden kullanım anına kadar aletin dikkatsiz bir şekilde tutulması halinde veya hava bağlantısı yapılırken ciddi bir kaza olma tehlikesi mevcuttur. Bu nedenle, kullanımdan sonra haznede kalan tüm çivileri daima çıkarın. 18. TEMAS TETİKLEMELİ BİR ALET KULLANIYORSANIZ, TEMAS TETİKLEME MEKANİZMASININ ÇALIŞMASINI SIK SIK KONTROL EDİN Tetikleme mekanizması düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, yanlışlıkla çivi atılabileceğinden aleti kullanmayın. Temas tetiklemeli mekanizmanın çalışmasına müdahale etmeyin. 19. ALETİ DIŞ MEKANDA VEYA YÜKSEK BİR YERDE KULLANIRKEN Çatılarda veya benzeri eğimli yüzeylerde çivileme yaparken, çivileme işlemine alt kısımdan başlayın ve aşamalı olarak yukarıya doğru çıkın. Ayağınızın bastığı yeri kaybetme ihtimalinden dolayı, tersine çivileme işlemi tehlikelidir. Hortumu, çivileme işlemini yapacağınız alana yakın bir yere sabitleyin. Hortumun yanlışlıkla çekilmesi veya sıkışması halinde kazalar meydana gelebilir. 20. ALETİN KONTROLLERİNİN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN (örn., TETİK, TEMAS KOLU) ÇALIŞAMAZ HALDE OLMASI, BAĞLI BULUNMAMASI, DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI VEYA GEREKTİĞİ GİBİ ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA ALETİ KESİNLİKLE KULLANMAYIN 21. ALETİ KESİNLİKLE BOŞ ALANDA ÇALIŞTIRMAYIN Bu sayede, havada serbestçe uçan çivilerden ve alete aşırı yüklenilmesinden kaynaklı tehlikeleri bertaraf edebilirsiniz. 22. HER ZAMAN ALETİN İÇİNDE ÇİVİ BULUNDUĞUNU VARSAYIN 23. BİR ÇALIŞMA ARACI OLARAK ALETE HER ZAMAN GEREKEN ÖZENİ GÖSTERİN 24. ŞAKA AMAÇLI KULLANMAYIN 25. ÇALIŞTIRMA KONTROLLERİNDEN (örn., TETİK, TEMAS KOLU) HERHANGİ BİRİNİN ETKİN OLDUĞU DURUMLARDA, ALETE KESİNLİKLE ÇİVİ KOYMAYIN 26. ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ELDİVEN KULLANIN 27. MAKİNEYİ VEYA PARÇALARINI ATARKEN İLGİLİ ULUSAL KANUNLARA RİAYET EDİN BU KILAVUZDA BELİRTİLEN DİĞER LARIN YANI SIRA AŞAĞIDA BELİRTİLEN DİKKAT EDİLECEK GENEL NOKTALARI GÖZETİN Aleti çekiç olarak kullanmayın. Aleti her zaman kabzasından tutarak taşıyın, aleti kesinlikle hava hortumundan tutarak taşımayın. Alet, yalnızca tasarım amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Çalıştırma kontrollerini (örn., TETİK, TEMAS KOLU) hiçbir zaman çıkarmayın veya bunları kurcalamayın Kullanımda değilken, aleti çocuklardan uzak, kuru bir yerde saklayın. Aleti, Güvenlik Uyarı etiketi olmaksızın kullanmayın. MAX CO., LTD. kuruluşunun onayı olmadan aletin orijinal tasarımını veya işlevini değiştirmeyin. 6 2. ÖZELLİKLER VE TEKNİK BİLGİLER 1. PARÇA İSİMLERİ Kasa 2 Silindir Kapak 3 Temas Kolu 4 Burun 5 Hazne 6 Tetik 7 Kabza 8 Egzoz Kapağı 9 Sürgü 0 Tıpa a Tetik Kilidi Butonu ALET ÖZELLİKLERİ ÜRÜN NO. * Aletin kompakt tasarımı, dar alanlarda kullanılabilmesini sağlar. 3. ÇİVİ ÖZELLİKLERİ HS130 YÜKSEKLİK 426 mm (16-3/4 ) GENİŞLİK (Çerçeve) 85 mm (3-3/8 ) UZUNLUK 571 mm (22-1/2 ) AĞIRLIK TAVSİYE EDİLEN ÇALIŞTIRMA BASINCI YÜKLEME KAPASİTESİ HAVA TÜKETİMİ ÜRÜN NO. 4,3 kg (9,5 lbs.) 17 ila 23 bar (250 ila 320 p.s.i.) 60 Çivi 5,4 l, 23 bar (320 p.s.i.) çalıştırma basıncı HS130 ÇİVİ UZUNLUĞU 90 ila 130 mm (3-1/2 ila 5-1/8 ) ÇİVİ SAPININ ÇAPI φ3,1 ila φ4,2 mm (.112 ila.165 ) ÇİVİ SAPININ TÜRÜ Düz, Halka, Vida BAŞ ÇAPI φ7,0 ila φ8,5 mm (.276 ila.335 ) 7 TAVSİYE EDİLEN ÇALIŞTIRMA BASINCI: 17 ila 23 bar (250 ila 320 p.s.i.). En iyi çivileme performansı için, çalıştırma hava basıncını bu aralık içinde seçin. 23 barı (320 p.s.i.) AŞMAYIN. 4. TEKNİK BİLGİLER 1 GÜRÜLTÜ A-ağırlıklı tek olaylı ses güç düzeyi LWA, 1s, d 101,5 db İş istasyonunda a-ağırlıklı tek olaylı emisyon ses basınç düzeyi LpA, 1s, d 92,0 db Bu değerler, şu yönetmelikle uyumlu olarak belirlenmiş ve belgelenmiştir: EN12549: HAVA TEDARİKİ VE BAĞLANTILAR GÜVENLİK TALİMATLARI bölümünü okuyun. BAZI ORTAMLARDA KULAK KORUMASI GEREKLİ OLABİLİR Çalışma koşulları, duyma kaybına neden olabilecek yüksek ses düzeylerine maruz kalmayı içerebileceği için; işveren ve kullanıcı, operatöre ve çalışma alanındaki diğer kişilere gerekli her tür işitme korumasının sağlandığından ve kullanıldığından emin olmalıdır. 2 TİTREŞİM Titreşim karakteristik değeri = 6,6 m/s 2 Bu değerler, ISO ile uyumlu olarak belirlenmiş ve belgelenmiştir. Bu değer, aletle ilişkili karakteristik bir değerdir ve aleti kullanırken el-kol-sistemine etkiyi temsil etmez. Aleti kullanırken el-kolsistemi üzerindeki bir etki, örneğin, kavrama gücüne, temas basınç kuvvetine, çalışma yönüne, ana güç kaynağı ayarına, çalışma parçasına ve çalışma parçası desteğine bağlı olacaktır. HAVA KOMPRESÖRÜ DIŞINDA HERHANGİ BİR GÜÇ KAYNAĞI KULLANMAYIN Bu alet, basınçlı hava ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Patlama tehlikesi bulunduğu için, aleti, başka yanıcı gazlarla (örn., oksijen, asetilen vb.) kullanmayın. Bu nedenle, aleti çalıştırmak için hava kompresörü dışında kesinlikle başka bir şey kullanmayın. 17 bar 250 psi 23 bar 320 psi ALETİ UYGUN HAVA BASINCI ARALIĞI İÇİNDE ÇALIŞTIRIN Bu alet, 17 ila 23 bar (250 ila 320 p.s.i.) arasında hava basıncı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basınç, çivileme işinin türüne göre ayarlanmalıdır. Çalışma basıncı 23 barı (320 p.s.i.) geçtiğinde alet hiçbir koşulda kullanılmamalıdır. 5. UYGULAMALAR Tavan, Zemin ve Duvar çerçeveleme Kirişli çerçeveleme 8 [HAVA KOMPRESÖRÜ / HAVA HORTUMU] Tiner Benzin Hava kompresörü 17 bar 250 psi Hava hortumu ALETİ, ALEVLENEBİLİR BİR MADDENİN YANINDA ÇALIŞTIRMAYIN Aleti hiçbir zaman alevlenebilir bir maddenin (örn., tiner, benzin vb.) yanında çalıştırmayın. Bu maddelerden çıkan uçucu dumanlar kompresöre çekilebilir ve havayla birlikte sıkıştırılabilir, bu durum bir patlamaya neden olabilir. YANLIŞ BAĞLANTI KULLANMAYIN Alet üzerindeki konnektör, hava tedariki kesili durumdayken basınç taşımamalıdır. Yanlış bir bağlantı kullanılıyorsa, aletin içinde bağlantı kesildikten sonra hava kalabilir; bu durumda, hava basıncının kesilmesinden sonra bile çivi atılabilir ve yaralanma meydana gelebilir. HAVA TEDARİKİ BAĞLANTISINI KESİN VE ALET KULLANIMDA DEĞİLKEN HAZNEYİ BOŞALTIN Aletin kullanımı tamamlandığında veya durdurulduğunda, aletin gözetimsiz kalacağı hallerde, başka bir çalışma alanına taşınırken, ayarlama yapılırken, alet sökülürken, tamir edilirken ve sıkışmış bir çivi temizlenirken; daima aletin hava tedarikini kesin ve hazneyi boşaltın. 23 bar 320 psi 17 ila 23 bar arasında kullanılır (250 ila 320 p.s.i.) ALETİ KULLANIRKEN ÖZEL BİR HAVA KOMPRESÖRÜ VE HAVA HORTUMU KULLANIN. Performansını arttırmak için çalışma basıncı klasik çivi tabancalarından daha yükseğe ayarlanmıştır. Aleti kullanmak için her zaman özel hava kompresörü ve hava hortumuna ihtiyaç duyarsınız (MAX PowerLite Kompresör ve MAX PowerLite Hortum). Yüksek basınçlı gaz kullanımı (örneğin oksijen, asetilen vb.), muhtemelen patlamayla sonuçlanabilecek anormal yanmaya neden olur. Yalnızca özel hava kompresörü ve hava hortumunu kullanın. NOT: En iyi performansı elde etmek için sık sık, ama aşırı olmayacak ölçüde yağlama gereklidir. Hava hattı bağlantısı yoluyla eklenen yağ iç kısımdaki parçaları yağlayacaktır. 9 4. KULLANIM TALİMATLARI GÜVENLİK TALİMATLARI BÖLÜMÜNÜ OKUYUN. 1. KULLANIMDAN ÖNCE Aleti çalıştırmadan önce aşağıda belirtilenleri kontrol edin. 1 Güvenlik Gözlüğü veya Maskesi Takın. 2 Hava tedarikini bağlamayın. 3 Vidaların sıkılığını denetleyin. 4 Temas kolu ve tetiğin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 5 Hava tedarikini bağlayın. 6 Hava sızıntısı olup olmadığı kontrol edin. (Alette hava sızıntısı olmamalıdır.) 7 Aleti, parmağınız tetiğe denk gelmeyecek şekilde tutun, daha sora temas kolunu iş parçasına doğru ittirin. (Alet çalışır durumda olmamalıdır.) 8 Aleti, temas kolu iş parçasına değmeyecek şekilde tutun ve tetiği çekin. (Alet çalışır durumda olmamalıdır.) 9 Hava tedariki bağlantısını kesin. Yanlışlıkla el veya vücuda vurma tehlikesi nedeniyle, çivileme işlemi yaparken ellerinizi ve vücudunuzu çivi çıkış yerinden uzak tutun. ÇİVİ YÜKLEME Çivileri yüklerken parmağınızı Tetikten çekmiş olduğunuzdan emin olun. Temas Kolunu nesneye dayamayın. Çivi Durdurucu 2. KULLANIM Güvenlik gözlüğü veya maskesi takın. Egzoz havası nedeniyle uçan toza veya aletin yanlış kullanılmasından kaynaklı olarak havaya uçan bir çiviye bağlı olarak gözlerin tehlikeye maruz kalma olasılığı her zaman mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı, aleti kullanırken her zaman güvenlik gözlükleri veya maske takılmalıdır. İşveren ve/veya kullanıcı, gereken göz korumasının kullanılmasını sağlamalıdır. Göz koruma ekipmanı, 21 Aralık 1989 tarihli, 89/686/ EEC numaralı Avrupa Konseyi Direktifi'nin (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, ANSI Z87.1) gereksinimleri ile uyumlu olmalı, hem önden hem de yandan koruma sağlamalıdır. İşveren, alet operatörü ile çalışma alanındaki tüm diğer personelin göz koruma ekipmanı kullanmasını sağlamakla sorumludur. NOT: Kenar kalkanı olmayan gözlükler ve yüz maskeleri tek başına yeterli koruma sağlamaz. PROSEDÜR 1 Çivileri, Çivi Durdurucuyu geçene kadar Haznenin arkasındaki yuvaya yükleyin. Sürgü Çiviler 10 2 Sürgüyü haznenin arka ucuna kadar çekebildiğiniz kadar çekin ve yavaşça serbest bırakın. DİKKAT Sürgünün birden serbest bırakılması çivilerin sıkışmasına veya kuru ateşlemeye neden olur. TEST KULLANIMI 1 Hava basıncını 17 bara (250 p.s.i) ayarlayın ve hava tedarik bağlantısını yapın. 2 Tetiğe dokunmadan, temas kolunu iş parçasına dayayın. Tetiği çekin. (Alet, çiviyi ateşlemelidir.) 3 Aleti, iş parçası üzerinden çektikten sonra, tetiği çekin. Daha sonra temas kolunu iş parçasına dayayın. (Alet, çiviyi ateşlemelidir.) 4 Çivinin uzunluğuna ve iş parçasının sertliğine göre olası en düşük hava basıncını ayarlayın. MODEL TANITIMI ARDIŞIK TETİKLEMELİ Ardışık Tetikleme, tetiği çekmeden önce kullanıcının aleti iş yüzeyine dayamasını gerektirir. Bu şekilde, örneğin çerçeveleme, çivileme ve kasalama uygulamalarında doğru çivileme yapmak kolaylaşır. Ardışık Tetikleme, Temas Tetiklemeli bölümünde belirtildiği şekilde, sekme esnasında ikinci bir çivi ateşleme olasılığı bulunmaksızın, tam istenen konuma çivileme yapılmasını sağlar. Ardışık Tetiklemeli Alet, olumlu bir güvenlik avantajına sahiptir; çünkü, operatör tetiği çekili halde tutarken, bu aletin işe veya başka herhangi bir şeye temas etmesi halinde, yanlışlıkla çivi ateşlemesi gerçekleşmez. ARDIŞIK TETİKLEMELİ TURUNCU TETİK ile belirtilir. 11 ÇİVİLERİ ATEŞLEME TEK ATEŞLEMELİ ÇALIŞTIRMA (ARDIŞIK TETİKLEMELİ) Tek ateşlemeli çalıştırma için, temas kolunu iş yüzeyine dayayın ve tetiği çekin. Alet, tetik bırakılana ve alet bir devir yapana kadar ikinci bir zımba telini ateşleyemez. ÇİVİLERİ ATEŞLEME Aleti her iki elle birlikte kullanırken; 2 Kullanmak için haznenin arka kısmını tutun. 1 PROSEDÜR 1 Temas kolunu dayayın. 2 Tetiği çekin. Hazneyi ön kısmından tutmayın çünkü eliniz çivilerden zarar görebilir. TETİK KİLİTLEME MEKANİZMASI Tetik kilidi butonu (KİLİDİ AÇ) Tetik (KİLİTLE) Alette tetik kilitleme mekanizması bulunmaktadır. Çivileri ateşlemeden önce, LOCK (KİLİTLİ) konumdaki tetiğe basın ve UNLOCK (KİLİT AÇIK) konumuna getirmek için döndürün. 12 SIKIŞAN ÇİVİLERİ ÇIKARMA Çivi Durdurucu 2 Çivi Durdurucuyu ittirin ve çivileri Haznenin içinden çıkarın. Sıkışan çivileri çıkarmadan önce HER ZAMAN hava tedarikini kesin. Sürgü Kolu PROSEDÜR 1 Sürgü Kolunu itin ve çivileri Sürgüden çıkarın. 3 Sürgüyü elinizle geri çekin. 4 Bir delgi veya oluklu tornavida kullanarak sıkışmış vidayı Burundan çıkarın. Sıkışan çiviyi çıkarırken eldiven takın. Sıkışan çiviyi çıplak ellerinizle çıkarmayın. 13 5. BAKIM 1 ÜRETİM YILIYLA İLGİLİ BİLGİ Bu üründe, ana gövdede kabzanın alt kısmında üretim numarası bulunur. Bu sayının soldan ilk iki basamağı üretim yılını gösterir. (Örnek) D Yıl ALET BOŞKEN ÇİVİ ATEŞLEMEYİN 3 TAVSİYE EDİLEN YAĞI KULLANIN Aleti yağlamak için Velocite yağı veya türbin yağı kullanılmalıdır. İşlemleri tamamladıktan sonra, fışkırtmalı yağdanlıkla hava girişine 5 veya 6 damla yağ damlatın. (Tavsiye Edilen Yağ : ISO VG32) Aleti kontrol ederken veya bakım yaparken hava tedariki bağlantısını kesin ve hazneyi boşaltın. (1) Tüm vidaları sıkın (2) Temas kolunun düzgün hareket etmesini sağlayın ve bunu kontrol edin 6. DEPOLAMA 1 Alet uzun bir süre boyuncu kullanılmayacaksa, pastan korumak için çelik parçalara ince bir tabaka yağ uygulayın. 2 Aleti, soğuk havalı bir ortamda depolamayın. Aleti ılık bir ortamda depolayın. 3 Alet kullanımda değilken, kuru ve ılık bir yerde saklanmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 4 Kaliteli tüm araçlar da, normal kullanımdan kaynaklı yıpranma nedeniyle, en nihayetinde servise veya yedek parçaya ihtiyaç duyacaktır. 7. SORUN GİDERME/ TAMİRATLAR Sorun giderme ve/veya tamiratlar yalnızca MAX CO., LTD. kuruluşunun yetkili bayileri veya diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. 4 GÜNLÜK OLARAK VEYA KULLANIMDAN ÖNCE KONTROL VE BAKIM YAPIN Kullanım talimatına ek 'den itibaren geçerli olan Avrupa Normu EN792-13'e göre, temas tetiklemeli tüm çivileme aletleri, Yapı iskelelerinde, merdivenlerde kullanılmamalıdır sembolüyle işaretlenmeli ve örneğin aşağıda belirtilen özel uygulamalar için kullanılmamalıdır: bir ateşleme konumunu başka bir ateşleme konumuyla değiştirmek, yapı iskelelerinin, merdivenlerin, taşınır merdivenlerin veya çatı çıtaları gibi benzeri yapıların kullanımını gerektirdiğinde, kutuları veya kasaları kapatırken, örn., araçlara veya vagonlara nakliye güvenlik sistemleri monte ederken. 14 Bu kılavuzun içeriği, iyileştirme amaçlı olarak haber verilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzdaki ürünlerin özellikleri ve tasarımı, sürekli olarak ürünlerimizin kalitesini arttırma çabalarımız nedeniyle, önceden haber verilmeksizin değişikliğe tabi olmaktadır. Camerastraat BB Almere The Netherlands Phone: FAX: (KÜRESEL Site) (AVRUPA Sitesi) /00
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks