Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

hidegalakito_acelmarkak.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Hidegalakító szerszámacélok TK ThyssenKrupp Ferroglobus BORÍTÓ 2 (2. oldal) Tartalomjegyzék 3 Általános információk 4 Hidegalakító szerszámacélok típusai és tulajdonságai a felhasználási cél függvényében 5 Hidegalakító szerszámok választékának és kémiai összetételének áttekintése 6 Anyagkivá
Transcript
  Hidegalakító szerszámacélok   T  K ThyssenKrupp Ferroglobus  BORÍTÓ 2 (2. oldal)  Tartalomjegyzék Általános információk 4Hidegalakító szerszámacélok típusai és tulajdonságai a felhasználási cél függvényében5Hidegalakító szerszámok választékának és kémiai összetételének áttekintése6Anyagkiválasztási javaslat hidegalakító szerszámokhoz7Az egyes minôségek paramétereinek áttekintése terhelhetôségük szerint7 Anyaglapok Thyrodur 17308Thyrodur 20679Thyrodur 208010Thyroplast 221012Thyroplast 231214Thyrodur 232716Thyrodur 236017Thyroplast 236118Thyrodur 236319Thyrodur 237920Thyrodur 243622Thyrodur 251024Thyrodur 255025Thyrodur 270926Thyrodur 272127Thyroplast 273828Thyrodur 274630Thyrodur 2767/2767 supra31Thyrodur 282632Thyrodur 284233Thyrodur 299034Thyrapid 334335Feldolgozási javaslatok36Szerszámacél minôségek nemzetközi összehasonlítása40Keménység-összehasonlító táblázat423  Általános információk 4 Thyssen-EWK a hidegalakító-szerszámok gyártásához a következõ anyagminõségeket ajánljaNormál és javított teljesítményû hidegalakító szerszámokNagyteljesítményû hidegalakító szerszámacélok 1.1730 (C45W3)mûanyag-feldolgozó szerszámok házai, amelyeket elônemesített állapotban szállítunk.1.2080/K1a hidegalakító szerszámok standardja, jelentôségét Nyugat-Európában elveszítette, helyette a 1.2436 minôséget ajánljuk.1.2210/W8tipikus lyukasztó, kidobóelemek acélminôsége (ezüstacél)1.2360faipari késekhez igen jó, szobahômérséklet alatt is1.2379/K8nagyteljesítményû hidegalakító szerszámacél, teljesítménye nitridálással fokozható1.2550/W6rendkívül szívós anyag, dinamikus igénybevételekre, vastagabb lemezekhez1.2767szívós anyag 6-12 mm vastag lemezek feldolgozásához, prégeléshez, húzópofákhoz1.2709kikeményedô anyag, igen jó elôfeszített szerszámok köpenyeként1.2826patronokhoz és egyéb rúgózó elemekhez1.2363nagyon jól polírozható, hegesztéssel javítható acél, tipikusan az autóipari nagyméretû kivágószerszámok anyaga1.2436hidegalakító szerszámok alapminôsége, hôkezelése megegyezik 1.2080 minôséggel, wolframtartalmamiatt kopásállóbb, igen jól használható késanyagként is1.2842/M1hidegalakító acélok standardja, kis- és középsorozatú gyártáshozTES 821 ESUnövelt teljesítményû hidegalakító szerszámacélTSP-4nagyteljesítményû porkohászati gyorsacél igényes tömeggyártáshoz(információk részletesen a porkohászati termékek katalógusában)1.3343 (R6)nagyteljesítményû gyorsacél általános felhasználásra Edzhetõ keményfém (Ferro-Titanit) FeTi – C Special150 °C-os üzemi hômérsékletigFeTi – WFN450 °C-os üzemi hômérsékletig
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks