Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları

Category:

Travel

Publish on:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bilgisayar 1 İ.Ö :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektronik(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Grafik ve Animasyon I B :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Sayısal
Transcript
Bilgisayar 1 İ.Ö :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektronik(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Grafik ve Animasyon I B :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Sayısal Elektronik UEM :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Algoritma ve Prog. Giriş B :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Programlama Temelleri B :00 Öğr.Gör. Abdullah GÜNAY Ofis Yazılımları B :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ İşletim Sistemleri :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr.Gör. Orhan ARMAĞAN Bilgisayar Donanımı B :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Matematik B :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I 106-UEM :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I Bilgisayar 1 N.Ö :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektronik(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Grafik ve Animasyon I B :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Sayısal Elektronik UEM :00 Öğr.Gör. Abdullah GÜNAY Entegre Ofis B :00 Öğr.Gör. Abdullah GÜNAY Ofis Yazılımları B :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Teknolojinin Bilimsel İlkeleri B :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ İşletim Sistemleri :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I UEM :00 Öğr.Gör. Orhan ARMAĞAN Bilgisayar Donanımı B :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Matematik B :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Algoritma ve Prog. Giriş B :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Programlama Temelleri B :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I UEM :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I Bilgisayar 2 İ.Ö :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ İnternet Programcılığı I B :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Veri Tabanı ve Yönetim Sist. II B :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Bilgisayar Kontrol Uygulamaları UEM :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ İşletim sistemleri :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Visual Basic Programlama :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Görsel Programlama I B :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Nesne Tabanlı Programlama B :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Java Programlama B02 Bilgisayar 2 N.Ö :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Bilgisayar Ağ Sistemleri B :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ İnternet Programcılığı I B :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektronik UEM :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Veri Tabanı ve Yönetim Sist. II B :00 Öğr.Gör. Abdullah GÜNAY Bilgisayar Kontrol Uygulamaları UEM :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ İşletim sistemleri :00 Öğr.Gör. İbrahim ÇİFTÇİ Visual Basic Programlama :00 Öğr. Gör. Mevlüt Hakan GÖDE Genel ve Teknik İletişim :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Görsel Programlama I B :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Nesne Tabanlı Programlama B :00 Öğr.Gör. Ahmet GÜNAYDIN Java Programlama B :00 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN Mesleki Yabancı Dil Çevre Koruma ve Kontrol :00 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Biyoloji :30 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Çevre Esasları :00 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Genel Mikrobiyoloji :30 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Teknik Resim :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Genel Matematik B :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Fizik :00 Öğr. Gör. Abdullah KOÇER Genel Kimya :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I B :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I B01 Çevre Koruma ve Kontrol :30 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Temel İşlemler :00 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri :00 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Su Temini veiçme Suyu Arıtımı :00 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Atıksuların Arıtılması :00 Yrd.Doç.Dr.Tuğrul Hocaoğlu Gürültü Kirliliği :00 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN Mesleki İngilizce 210 Deri Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Abdullah KOÇER Genel Kimya :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Temel Makine Bilgisi :00 Öğr.Gör. H. Cengiz Tartar Genel Deri Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Deri Uygulamalarına Giriş :30 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Dericiliğe Giriş :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Matematik B :00 Öğr.Gör. H. Cengiz Tartar Deri Histolojisi :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Teknik Resim :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I B :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I B01 Deri Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Abdullah KOÇER Deri Kimyası :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Kürk Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Deri Bitirme İş. (Finisaj) :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Uygulamalı Dericilik :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Giysilik Deri Uygulaması :30 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Deri Süs Eşya Ürünleri Tekniği :00 Öğr.Gör. H. Cengiz Tartar Giysilik Deri İşleme Tek :00 Öğr. Gör. Abdullah KOÇER Analitik Kimya :00 Öğr. Gör. Abdullah KOÇER Özel Deri İşleme Tek. 208 Elektrik Enerji :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Ölçme Tekniği(Kaldırılan Ders) B :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Elektronik Bilgisi ve Ölçme Bilgisi B :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektrik Elektronik(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Doğru Akım Devre Analizi B :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Yenilenebilir Enerji Kaynakları UEM :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Teknolojinin Bilimsel İlkeleri(Kaldırılan Ders) B :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Teknik ve Meslek Resim :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Mesleki Matematik I B :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I B02 Elektrik Enerji 1 İ.Ö :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektrik Elektronik(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Doğru Akım Devre Analizi B :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Yenilenebilir Enerji Kaynakları UEM :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Teknolojinin Bilimsel İlkeleri(Kaldırılan Ders) B :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Teknik ve Meslek Resim :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Elektronik Bilgisi ve Ölçme Bilgisi B :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Mesleki Matematik I B :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I B02 Elektrik Enerji :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Enerji Üretim Temelleri(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Türbin Teknoljisi(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr.Gör. Elif ŞAHİN Enerji Ekonomisi B :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Sayısal Elektronik(Kaldırılan Ders) UEM :00 Öğr.Gör. Elif ŞAHİN Enerji Santralleri :00 Öğr.Gör. Sefer ÇINAR Yüksek Gerilim ve Enerji İletimi UEM :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Biyogaz ve Biyoenerji B :00 Öğr.Gör. Sefer ÇINAR Elek.Kum.Devreleri B :00 Öğr.Gör. Elif ŞAHİN Isı Pompası B :00 Yrd. Doç. Dr.M.Kevser DERDİMAN Bilgisayar Destekli Çizim UEM Elektrik Enerji 2 İ.Ö :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Enerji Ekonomisi B :00 Öğr.Gör. Elif ŞAHİN Enerji Santralleri :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Yüksek Gerilim ve Enerji İletimi UEM :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Biyogaz ve Biyoenerji B :00 Öğr.Gör. Orhan ARMAĞAN Elek.Kum.Devreleri B :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Isı Pompası B :00 Yrd. Doç. Dr.M.Kevser DERDİMAN Bilgisayar Destekli Çizim UEM Elektronik Teknolojisi :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Ölçme Tekniği B :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektrik ve Elektronik UEM :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Doğru Akım Devre Analizi B :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Sayısal Elektronik B :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Teknolojinin Bilimsel İlkeleri B :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Elektronik l :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Güç Elektroniği :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Matematik B :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I B :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I B01 Elektronik Teknolojisi :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Optik Elektronik B :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Haberleşme Tekniği :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler - 1 B :30 Öğr.Gör. Orhan ARMAĞAN Elektronik Düzenler / Amplifikatör ve Osilatörler B :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR İşlemsel Yükselteçler UEM :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Sistem Analizi / Sistem Analizi ve Tasarımı 1 Elek.Lab :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Bilgisayar Destekli Devre Çiz. ve PCB Tas. / Bilgisayar İle Elek.Lab :00 Öğr. Gör. İbrahim GENÇ Enstrümantasyon Elek.Lab Gaz Tesisatı ve Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Mehmet ÜNSER Temel Tesisat İşleri :00 Öğr.Gör.Gülçin ACAR Temel Elektrik Elektronik UEM :00 Öğr.Gör. Elif ŞAHİN Yapı Tesisat Teknolojisi(Kaldırılan Ders) B :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Malzeme :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Teknolojinin Bilimsel İlkeleri B :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Mesleki Matematik I B :00 Öğr. Gör. Ahmet ORPAK Teknik ve Meslek Resim :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I 106 Gaz Tesisatı ve Teknolojisi :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Doğalgaz Tesisat Teknolojisi :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Tesisat Projesi :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Güneş Enerjisi Uyg :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Altarnetif Enerji Kaynakları :00 Öğr.Gör. Elif ŞAHİN Bilgisayar Des. Sıhhi Tes. Tasarımı :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Isıtma Tesisat Teknolojisi :00 Öğr.Gör.Recep KARAMAN Genel İklimlendirme Esasları 207 Giyim Üretim Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makineleri UEM :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Kadın Giysi Üretimi 1 atölye :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Hazır Giyim Temel Dikim Teknikleri atölye :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Konfeksiyon Malzeme Bilgisi :00 Öğr. Gör. Arife Aktaş Tekstil Teknolojisi B :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I B :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Mesleki Matematik (Genel Matematik) B :00 Öğr. Gör. Arife Aktaş Kadın Giysi Kalıpları :00 Öğr. Gör. Arife Aktaş Temel Kalıp Bilgisi :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Genel Dokuma ve Örme Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Genel İplik Teknolojisi :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I 200 Giyim Üretim Teknolojisi :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Moda Resmi :00 Öğr. Gör. Arife Aktaş Model Uygulam Teknikleri :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Kadın Giysi Dikim Teknikleri atölye :00 Öğr. Gör. Arife Aktaş Konfeksiyon Maliyet Hesaplamaları :30 Öğr. Gör. Arife Aktaş Çağdaş Moda Akımları :00 Öğr. Gör. Ayfer Sultan Genç Kesim ve Pastal :00 Öğr. Gör. Arife Aktaş Kadın Giysi Kalıp Hazırlama Teknikleri 200 Mimari Restorasyon :00 Öğr.Gör.Mustafa AĞGÜL Mimarlık Tarihi(Kaldırılan Ders) B :00 Öğr.Gör.Mustafa AĞGÜL Mimarlık ve Sanat Tarihi B :00 Öğr.Gör.Mustafa AĞGÜL Sanat Tarihi ve Arkeoloji Terminolojisi(Kaldırılan Ders) B :00 Öğr.Gör.Mustafa AĞGÜL Restorasyon İlkeleri B :00 Öğr.Gör.Mustafa AĞGÜL Restorasyon(Kaldırılan Ders) B :00 Öğr.Gör.Burcu Karaca Güzel Sanatlar B :00 Öğr. Gör. Seda TÖZÜM AKGÜL Mesleki Kimya(Kaldırılan Ders) :30 Öğr. Gör. Lale YILMAZ Genel Teknik Resim Z :00 Öğr. Gör. Lale YILMAZ Rölöveye Giriş B :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I B :00 Yrd.Doç.Dr.Tuğrul Hocaoğlu Malzeme Bilgisi B :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Genel Matematik B :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I B :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I UEM Mimari Restorasyon :30 Öğr.Gör.Mustafa AĞGÜL Konservasyon ve Malzeme Bilgisi B :30 Yrd. Doç. Dr.M.Kevser DERDİMAN Mesleki Bilgisayar Programları UEM :30 Öğr.Gör.Özgür ÇOMAK Klasik ve Hellenistik Dönem Mimarisi B :00 Doç.Dr.Şakir ŞAHİN Kültür Varlıklarında Koruma UEM :00 Yrd.Doç.Dr.Tuğrul Hocaoğlu Restorasyonda Keşif ve Metraj UEM :00 Yrd.Doç.Dr.Tuğrul Hocaoğlu Cephe ve Taş Temizliği B :30 Öğr.Gör.Özgür ÇOMAK Roma Sanatı ve Mimarisi B02 Yapı Denetimi :00 Öğr. Gör. İsmail İlke Köse Yapı Tesisat Bilgisi :00 Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Mirkelam Yapı Malzemeleri (Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi) :00 Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Mirkelam Uygulamalı Mekanik (Mekanik) :30 Öğr. Gör. Lale YILMAZ Genel Teknik Resim Z :00 Öğr. Gör. Lale YILMAZ Bina Teknolojisi (Bina Teknolojisi I) B :00 Yrd. Doç. Dr. Durmuş KARAMAN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :00 Öğr. Gör. Hüseyin KARACADAL Genel Matematik B :30 Öğr. Gör. Mevlüt Hakan GÖDE Genel Hukuk Bilgisi :30 Öğr. Gör. Ayşenur ZEREN İngilizce I :30 Öğr. Gör. Mahmut Can BÜYÜKBOZDUĞAN Türk Dili I 208 Yapı Denetimi :00 Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Mirkelam Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği :00 Öğr. Gör. Lale YILMAZ Karayolu İnşaatı (Eski Öğrenciler İçin Dönemi Değişen UEM :00 Öğr. Gör. Lale YILMAZ Proje Okuma UEM :00 Yrd. Doç. Dr.M.Kevser DERDİMAN Bilgisayar Destekli Çizim (Bilgisayar Destekli Tasarım) :00 Yrd. Doç. Dr.M.Kevser DERDİMAN Betonarme Yapı Elemanları :00 Öğr.Gör.Ali Ayvat İmar Mevzuatı :30 Öğr.Gör.Mehmet Öztoprak Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı UEM
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks