Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gebruiksaanwijzing R 214TC. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Category:

Documents

Publish on:

Views: 68 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Gebruiksaanwijzing R 214TC Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Dutch VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen Deze symbolen staan op de
Transcript
Gebruiksaanwijzing R 214TC Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Dutch VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen Deze symbolen staan op de zitmaaier en in de gebruiksaanwijzing. WAARSCHUWING Slordig of onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen. Geluidsemissie naar de omgeving volgens de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. De emissie van de machine wordt aangegeven in het hoofdstuk Technische gegevens en op plaatjes. Inschakelen Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Draag altijd: Goedgekeurde gehoorbeschermers Uitschakelen Waarschuwing: draaiende delen. Houd de handen en voeten vrij. Dit product voldoet aan de geldende CErichtlijnen. Snel Roterende messen Steek geen handen of voeten onder de kap als de motor loopt Warm oppervlak. Langzaam Afzetten van de motor. Rijd nooit dwars over een helling Choke. Brandstof Gebruik de zitmaaier nooit als zich personen, in het bijzonder kinderen of huisdieren, ophouden in de nabijheid 10 Oliepeil Maaihoogte Neem nooit passagiers mee op de zitmaaier of op het gereedschap Achteruit Vooruit Rijd zonder maaikast zeer langzaam Ontsteking Hydrostatische free-wheell Handrem Het maaidek moet worden gemonteerd bij volle snelheid. Rem 2 Dutch VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Zet de motor af en maak de ontstekingskabel los vóór reparatie of onderhoud Toelichting op de waarschuwingsniveaus De waarschuwingen zijn onderverdeeld in drie niveaus. Kijk vóór en tijdens het achteruitrijden achterom. WAARSCHUWING Startinstructie WAARSCHUWING Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of schade aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd. BELANGRIJK BELANGRIJK Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op letsel voor de gebruiker of schade aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd. Controleer het oliepeil van de motor N.B. Controleer het oliepeil van de transmissie N.B. Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op schade aan materialen of de machine wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd. Breng de maaikast omhoog Schakel de parkeerrem in. Als de motor koud is, gebruik dan de choke Los de handrem voordat u gaat rijden Dutch 3 INHOUD Inhoud VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen... 2 Toelichting op de waarschuwingsniveaus... 3 INHOUD Inhoud... 4 INLEIDING Beste klant... 5 Rijden en transport op de openbare weg... 5 Slepen... 5 Gebruik... 5 Goede service... 5 Servicejournaal Service bij levering... 6 Na de eerste 8 uur... 6 WAT IS WAT? Wat is wat op de zitmaaier?... 7 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Veiligheidsinstructies... 8 Rijden op hellingen... 9 Kinderen Onderhoud Transport PRESENTATIE Presentatie Gas- en chokehendel Snelheidsregeling Handrem Maaielement Hefstang voor het maaielement Hendel voor instelling van maaihoogte Zitting Tanken Ontkoppelingsregeling Rijden Voor de start Starten van de motor Starten van een motor met een zwakke accu Rijden met de zitmaaier Afzetten van de motor ONDERHOUD Onderhoudsschema Schoonmaken Demontage van de kappen van de zitmaaier Controleren en afstellen van de besturingskabels Afstellen van handrem Controleren en afstellen van de gaskabel Vervangen van brandstoffilter Controleren van het luchtfilter van de brandstofpomp. 20 Vervangen van luchtfilter Ontstekingssysteem Controle van veiligheidssysteem Hoofdzekering Controle van de spanning van de banden Controle van de koelluchtinlaat van de motor Controle en afstellen van gronddruk van het maaielement Controle van de parallelliteit van het maai-element Afstellen van de parallelliteit van het maai-element Verwijderen van maai-element Servicestand voor maai-element Controle van messen De bladen vervangen Verwijderen van BioClip-plug Smeren Controle van het oliepeil van de motor Vervangen van oliefilter Controle van het oliepeil van de transmissie Smeren van de riemspanner Smeren algemeen Storingsschema Stallen Winterstalling Beschermkap Service Technische gegevens EG-verklaring van overeenstemming Dutch INLEIDING Beste klant Gefeliciteerd met uw keuze voor een Husqvarna Rider. De Husqvarna Riders hebben een uniek ontwerp met een vooropgeplaatste maai-inrichting en gepatenteerde knikbesturing. De Rider werkt heel effectief, ook op kleine en nauwe oppervlakken. De hendels die bij elkaar zijn geplaatst en een hydrostatische transmissie die met pedalen wordt geregeld, dragen ook bij tot de prestaties van de machine. Deze gebruiksaanwijzing is een waardevol document. Door deze te lezen en toe te passen (voor gebruik, onderhoud enz.) kunt u de levensduur van uw machine verlengen en de inruilwaarde verhogen. Als u uw Rider verkoopt, moet u de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar geven. Het laatste hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing is een Servicejournaal. Let erop dat de servicebeurten en reparaties worden ingevuld. Als u het journaal goed bijhoudt, nemen de kosten voor het seizoensgebonden onderhoud af en blijft de inruilwaarde van de machine hoog. Neem de gebruiksaanwijzing mee als u uw Rider voor een servicebeurt naar de werkplaats brengt. Rijden en transport op de openbare weg Controleer de geldende verkeersregels voor het rijden en vervoeren op de openbare weg. Bij eventueel transport moet u altijd goedgekeurd spanmateriaal gebruiken en ervoor zorgen dat de machine goed vast zit. Slepen Wanneer uw machine is voorzien van een hydrostaat mag u de machine alleen over zeer korte afstanden en met een lage snelheid slepen, anders bestaat het risico dat de hydrostaat beschadigd raakt. Ontkoppel de transmissie als de machine moet worden gesleept. Zie instructies onder de rubriek Bypasskleppen. Gebruik De zitmaaier is bedoeld voor het maaien van gras op open en vlakke grondoppervlakken. Daarnaast zijn er diverse, door de fabrikant aanbevolen accessoires leverbaar waarmee het toepassingsgebied kan worden vergroot. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de beschikbare accessoires. De machine mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door de fabrikant aanbevolen apparatuur. Elk ander gebruik is onjuist. Het voldoen aan en strikte opvolging van de voorwaarden voor gebruik, service en reparatie zoals die door de producent zijn aangegeven, vormen ook een essentieel onderdeel van het bedoelde gebruik. BELANGRIJK De garantie van de transmissie is alleen geldig indien de rotatiesnelheid van de voor- en achterwielen conform het onderhoudsschema is gecontroleerd. Stel indien nodig af aan de hand van de tabelwaarden in het werkplaatshandboek. Uitgevoerd door een erkende servicedealer. Het systeem zal beschadigd raken als deze afstelling niet wordt uitgevoerd. (Alleen AWD-machines) Deze machine mag alleen worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd door personen die de bijzondere kenmerken kennen en bekend zijn met de relevante veiligheidsprocedures. Voorschriften ter voorkoming van ongevallen en alle andere algemeen erkende voorschriften op het gebied van veiligheid en bedrijfsgezondheid, en alle verkeersvoorschriften moeten te allen tijde in acht worden genomen. Enige arbitraire wijzigingen die aan deze machine worden uitgevoerd, kunnen de producent ontheffen van zijn verantwoordelijkheid voor enige schade of verwonding die hieruit voortvloeit. Goede service Husqvarna-producten worden wereldwijd verkocht, zodat u als klant altijd verzekerd bent van de beste ondersteuning en service. Voordat het product wordt geleverd, is de machine bijvoorbeeld door uw wederverkoper gecontroleerd en afgesteld. Zie het certificaat in het Servicejournaal in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik bij reparatie alleen originele reserveonderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen komt de garantie te vervallen. Als u reserveonderdelen of ondersteuning bij servicevragen, garantiekwesties etc. wilt, kunt u contact opnemen met: Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de machine met productienummer: Motor Transmissie Op het productplaatje van de machine kunt u de volgende informatie vinden: De typeaanduiding van de machine. Het typenummer van de producent. Het productienummer van de machine. Geef typeaanduiding en productienummer aan wanneer u reserveonderdelen bestelt. Dutch 5 Servicejournaal Service bij levering 1 Laad de accu minstens 4 uur lang met max. 5 A. 2 Monteer het stuur, de zitting en indien nodig andere onderdelen. 3 Controleer de luchtdruk in de banden (60 kpa, 0,6 bar, 9 psi) en pas deze aan. 4 Stel het maai-element af: Stel de sluitveren af (het maai-element weegt tussen kg / lb). Stel het maai-element zodanig af dat de achterkant ca 2-4 mm / 1/8 hoger staat dan de voorkant. 12 Informeer de klant over: De noodzaak en de voordelen om het onderhoudsschema te volgen. Effect van onderhoud en servicejournaal op de inruilwaarde van de machine. Gebruiksmogelijkheden voor BioClip-functie. Vul het verkoopbewijs enz. in. Deze service bij levering werd uitgevoerd. Geen andere opmerkingen. Verklaring: Stel de maaihoogte van het snij-aggregaat zodanig in dat de aansluitstang is aangespannen op de laagste maaistand. 5 Controleer of de juiste hoeveelheid olie in de motor zit. 6 Controleer of er olie in de olietank van de transmissie zit. 7 Sluit de accu aan. 8 Vul brandstof bij en start de motor. 9 Controleer of de machine niet beweegt in neutraalstand. 10 Controleer: Vooruit rijden. Datum, meterstand, stempel, handtekening Na de eerste 8 uur 1 Vervang de motorolie 2 Controleer het oliepeil in de transmissie, vul bij indien nodig. (Alleen AWD-machines) 3 Controleer de rotatiesnelheid van de voor- en achterwielen conform het onderhoudsschema. (Alleen AWD-machines) Zie het werkplaatshandboek. Achteruit rijden. De messen activeren. Veiligheidsschakelaar voor zitting. Veiligheidsschakelaar voor hendel. Veiligheidsschakelaar voor hydrostaatpedalen. 11 Het toerental van de motor controleren Zie hoofdstuk Technische gegevens. 6 Dutch WAT IS WAT? Wat is wat op de zitmaaier? 1 Snelheidsregeling voor het vooruit rijden 2 Snelheidsregeling voor het achteruit rijden 3 Hefstang voor het maaielement 4 Hendel voor instelling van maaihoogte 5 Ontstekingsslot 6 Gashendel/chokehendel 7 Motorkapslot 8 Handrem 9 Vergrendelknop voor handrem 10 Instelling van zitting. 11 Deksel brandstoftank 12 Accu 13 Hendel voor ontkoppeling van de aandrijving Dutch 7 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Veiligheidsinstructies Deze instructies zijn gemaakt voor uw veiligheid. Lees ze aandachtig door. Verzeker uw zitmaaier Controleer de verzekering van uw nieuwe zitmaaier. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. U moet een verzekering hebben met volledige dekking voor verkeer, brand, schade, diefstal en WA. Pas op voor de uitworp en richt die niet op iemand. Stop de motor om een motorstart te voorkomen, voordat u het maaielement schoonmaakt. Denk eraan dat de bestuurder verantwoordelijk is voor gevaren of ongelukken. Neem nooit passagiers mee. De machine is alleen bedoeld om door één persoon te worden gebruikt. Algemeen gebruik Lees alle instructies uit deze gebruiksaanwijzing en op de machine voordat u hem start. Vergewis u ervan dat u ze begrijpt en volg ze daarna op. Kijk altijd naar beneden en naar achteren voor en tijdens het naar achteren rijden. Hou zowel kleine als grote obstakels in de gaten. Rem af voordat u de bocht omgaat. Zet de messen uit wanneer u niet maait. WAARSCHUWING Deze machine produceert tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om het risico op ernstig of fataal letsel te beperken, raden we personen met een medisch implantaat aan om contact op te nemen met hun arts en de fabrikant van het medische implantaat voordat ze deze machine gaan bedienen. Leer hoe u de machine en de hendels op een veilige manier kunt gebruiken en leer hoe u snel kunt stoppen. Leer ook alle veiligheidsplaatjes herkennen. Laat de machine alleen gebruiken door volwassenen die ermee vertrouwd zijn. Zorg ervoor dat zich niemand vlakbij de machine bevindt, wanneer u de motor start, de aandrijving inschakelt of rijdt. Maak het terrein schoon van voorwerpen zoals stenen, speelgoed, draden enz. die door de messen opgenomen en weggeslingerd kunnen worden. Wees voorzichtig bij het ronden van een vast voorwerp, zodat de messen er niet tegen aan komen. Rijd nooit over vreemde voorwerpen heen. WAARSCHUWING Deze machine kan uw handen en voeten eraf maaien en voorwerpen wegslingeren. Wanneer u verzuimt de veiligheidsvoorschriften te volgen kan dit tot ernstig letsel leiden. WAARSCHUWING De binnenkant van de geluiddemper bevat chemicaliën die kankerverwekkend kunnen zijn. Vermijd contact met deze elementen wanneer de carburateur is beschadigd. WAARSCHUWING De motor stoot koolmonoxide uit, een kleurloos en giftig gas. Gebruik de machine niet in afgesloten ruimtes. Gebruik de machine alleen bij daglicht of tijdens andere goed verlichte omstandigheden. Hou de machine op veilige afstand van gaten en andere ongelijkmatigheden in de grond. Wees opmerkzaam op andere mogelijke risico s. Gebruik de machine nooit als u moe bent, alcohol heeft gedronken of andere drugs heeft ingenomen of wanneer u medicijnen gebruikt die uw gezichtsvermogen, beoordelingsvermogen of coördinatievermogen negatief beïnvloeden. Gebruik de machine nooit bij slecht weer, zoals mist, regen, op vochtige of natte plekken, bij krachtige wind, strenge kou, kans op blikseminslag enz. 8 Dutch VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Pas op voor verkeer wanneer u vlakbij een weg werkt of deze oversteekt. Laat de machine nooit zonder toezicht achter wanneer de motor draait. Zet de messen altijd uit, trek de handrem aan, stop de motor en haal de sleutel eruit voordat u de machine achterlaat. Laat kinderen of andere personen die niet zijn opgeleid om met de machine om te gaan, deze nooit gebruiken of onderhouden. Lokale voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker bepalen. Rijden op hellingen Het rijden op hellingen is een van de operaties waar het risico het grootst is dat de bestuurder de controle verliest of dat de machine omver valt, hetgeen ernstig letsel of overlijden kan veroorzaken. Alle hellingen vragen om extra voorzichtigheid. Wanneer u op de helling niet naar achteren kunt rijden of u voelt zich onzeker, maai ze dan niet. BELANGRIJK Rij nooit een helling af met een omhoog getild maaielement. Ga als volgt te werk Verwijder hindernissen zoals stenen, takken enz. Maai naar boven en naar beneden, niet in zijwaartse richting. WAARSCHUWING Bij al het gebruik van de machine moet goedgekeurde persoonlijke beschermingsuitrusting gebruikt worden. Persoonlijke beschermingsuitrusting elimineert de risico s niet, maar vermindert het schadelijk effect in geval van een ongeval. Vraag uw dealer om raad wanneer u uw uitrusting koopt. Gebruik gehoorbescherming om het risico van gehoorbeschadiging zo klein mogelijk te maken. Draag nooit loszittende kleding die vast kan komen te zitten in de bewegende delen. Gebruik de machine nooit blootvoets. Draag altijd beschermingsschoenen of beschermingslaarzen, het liefst met een stalen neus. 10 Gebruik de zitmaaier nooit op terrein dat meer dan 10 helt. Wees extra voorzichtig met eventuele extra uitrusting, die de stabiliteit van de machine kan wijzigen. Voorkom het starten of stoppen op een helling. Als de banden gaan slippen, moet u de messen uitschakelen en langzaam van de helling afrijden. Rij altijd gelijkmatig en langzaam op hellingen. Maak geen plotselinge wijzigingen in snelheid of richting. Voorkom onnodige bochten op hellingen, en als het nodig is, draai dan langzaam en stap voor stap naar beneden, indien mogelijk. Rij langzaam. Gebruik kleine stuurbewegingen. Pas op voor greppels, kuilen en verhogingen en rij er niet overheen. Op ongelijk terrein kan de machine makkelijker omver vallen. Hoog gras kan hindernissen verbergen. Zorg ervoor dat er altijd EHBO-middelen bij de hand zijn wanneer u de machine gebruikt. Dutch 9 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Maai niet vlakbij randen, sloten of wallen. De machine kan plotseling omslaan wanneer één wiel over de rand van een diepte of een sloot komt, of wanneer een rand instort. Maai geen nat gras. Dat is glad en de banden kunnen de grip verliezen zodat de machine gaat glijden. Probeer de machine niet te stabiliseren door een voet op de grond te zetten. Bij het schoonmaken van het onderstel mag de machine nooit vlak naast een rand of sloot gereden worden. Houd bij het maaien het toestel uit de buurt van bosjes en andere objecten. Volg de aanwijzingen van de producent over wielverzwaarders of contragewichten om de stabiliteit van de machine te verhogen. Onderhoud Afzetten van de motor. Neem veiligheidshalve de sleutel uit het contact als u aanpassingen doet of onderhoud uitvoert. Vul nooit binnenshuis brandstof bij. BELANGRIJK Wielverzwaarders, gemonteerd op de achterwielen worden aanbevolen voor het rijden op hellingen voor een veiliger sturen en beter aandrijfvermogen. Vraag advies aan uw dealer over het gebruik van wielverzwaarders als u niet zeker bent. Op AWD-machines kunnen geen wielverzwaarders worden gebruikt, Gebruik een contragewicht. Kinderen Ernstige ongelukken kunnen gebeuren als men niet alert is op kinderen in de buurt van de machine. Kinderen worden vaak door de machine en de maaiwerkzaamheden aangetrokken. Ga er nooit van uit dat kinderen op de plek blijven waar u ze het laatst zag. Hou kinderen weg van het maaiterrein en onder zorgvuldig toezicht van een andere volwassene. Wees op uw hoede en zet de machine uit wanneer kinderen het werkterrein betreden. Kijk voor en tijdens een achteruitrijmanoeuvre naar achteren en naar beneden naar kleine kinderen. Laat kinderen nooit meerijden. Ze kunnen vallen en zich ernstig bezeren of het zonder risico s manoeuvreren van de machine belemmeren. Laat kinderen de machine nooit bedienen. Wees extra voorzichtig in de buurt van hoeken, bosjes, bomen of andere voorwerpen die het zicht belemmeren. Brandstof en brandstofdampen zijn giftig en zeer brandgevaarlijk. Spring behoedzaam om met brandstof en motorolie, want onvoorzichtigheid kan in letsels of brand resulteren. Bewaar de brandstof alleen in jerrycans die voor dit doel zijn goedgekeurd. Als de motor draait, mag de brandstofdop nooit worden verwijderd en mag de brandstoftank nooit worden bijgevuld. Laat de motor afkoelen voordat u brandstof bijvult. Rook niet. Vul brandstof niet bij in de buurt van vonken of open vlammen. Ga om rekening te houden met het milieu zorgvuldig om met olie, oliefilter, brandstof en accu. Volg de lokale recyclingbepalingen. Elektrische schokken kunnen verwondingen veroorzaken. Raak geen kabels aan wanneer de motor loopt. Probeer het ontstekingssysteem niet met uw vingers. WAARSCHUWING De motor en het uitlaatsysteem worden zeer warm tijdens gebruik. Risico voor brandwonden bij aanraking. Houd bij het maaien het toestel uit de buurt van bosjes en andere objecten om een opwarmingseffect te voorkomen. Als er lekkage is opgetreden in het brandstofsysteem mag de motor niet gestart worden voordat dit is verholpen. Bewaar de machine en de brandstof zodanig dat er geen risico bestaat dat lekkende brandstof of brandstofdampen schade kunnen veroorzaken. Controleer voor ieder gebruik het brandstofpeil en laat ruimte over voor de brandstof om uit te zetten, omdat de warmte van de motor en de zon anders de brandstof zo uit kunnen laten zetten dat deze overloopt. Voorkom overvulling. Als er benzine op de machine is geknoeid, moet u dit opdrogen en wachten tot het verdampt is voordat u de motor start. Wanneer u op uw kleding hebt geknoeid moet u zich omkleden. Laat de machine afkoelen voordat u iets doet aan de motorkamer. 10 Dutch VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wees voorzichtig bij het onderhoud van de accu. In de accu wordt een explosief gas gevormd. Voer nooit onderhoud aan de accu uit terwijl u rookt of in de buurt van open vuur of vonken. De accu kan dan expl
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks