Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (KA107) Öğrenim Hareketliliği

Category:

Business

Publish on:

Views: 0 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (KA107) Öğrenim Hareketliliği ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (KA107) Uluslararası Kredi Hareketliliği Nedir? Erasmus+ Program Ülkeleri ile
Transcript
ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (KA107) Öğrenim Hareketliliği ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (KA107) Uluslararası Kredi Hareketliliği Nedir? Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında öğrenci ve personel hareketliliğidir. Program Ülkeleri: 28 AB üye ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya ve Türkiye den oluşan ülkelerdir. Ortak Ülkeler: Program ülkeleri dışında kalan, bölgelere göre gruplandırılmış ülkelerdir. ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (KA107) Ulusal Ajans Avrupa Komisyonu nun Türkiye deki EÜB sahibi üniversiteler ile iletişimini T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) sağlar. Mevlana Bulvarı No:18 Balgat-Ankara Ortaklık Geliştirme ve Değişim Programları Ekibi Tüm ortaklık anlaşmaları ve değişim programlarını koordine eder. Üniversitemize gelen ve giden değişim öğrencileri ve giden personel için oryantasyon programları düzenler ve kaldıkları sürede karşılaştıkları, idari olarak çözülebilecek sorunları çözmeleri için yardımcı olur. Üniversitenin Ulusal Ajans ve diğer partner üniversiteler ile olan ilişkilerini yürütür ve onlara karşı olan sorumluluğunu yerine getirir. OIP- ORTAKLIK GELİŞTİRME VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI EKİBİ Elif Çeltikçi Giden Öğrenci Danışmanı / Tel: Zeynep Ezgi Erdem-Giden Öğrenci Danışmanı / Tel: Sedef Erçetin Değişim Programları ve Ortaklık Geliştirme Koordinatörü/Ekip Lideri / Tel: OIP -Ortaklık Geliştirme ve Değişim Programları Ofisi Nerededir? Öğrenci Merkezi -3. Kat B396-B398 NO lu Ofisler Ofis Saatlerimiz: https://oip.ku.edu.tr/makeappointment ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretim kurumunda tam zamanlı kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak ülkede bulunan yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir. Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Erasmus+ ICM Partner Üniversiteler Ülke Üniversite Departman Kota/Öğreni m Seviyesi Azerbaycan ADA University Tüm departmanlar* 5 (BA/PhD) Hong Kong Chinese University of Hong Kong Tüm departmanlar 1 (BA/MA/PhD) Hong Kong Lingnan University CASE, CSSH 1 (BA/MA/PhD) Lübnan American University of Beirut Tüm departmanlar 12 (BA/MA/PhD) Uruguay Universidad de Montevideo Tüm departmanlar 1 (PhD) Güney Afrika University of Cape Town CL 1 (PhD) *Anlaşma tüm departmanları kapsamaktadır. Öğrenciler kendi departmanlarının partner üniversitede olup olmadığını araştırmalıdır. Seçim Kriterleri ve Süreci CGPA : %50 Lisans öğrencileri için minimum 2.20 CGPA Yüksek lisans ve doktora öğrencileri minimum 2.50 CGPA Dil Puanı: %50 TOEFL (IBT): 80 ya da Min. Koç Institutional TOEFL:550* * 11 Temmuz 2016 tarihinden önce alınmış geçerliliğini koruyan IELTS sınavı da kabul edilebilir. Seçim Süreci Seçim, her fakülte/bölüm için kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. Online Başvuru Başvurular KuApp sistemi üzerinden yapılacaktır! Başvuru tarihleri: 1 Kasım Aralık 2016 Başvuru Belgeleri: Transkript TOEFL Skoru Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş Türkiye de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrenciye düşük öncelik verilir. ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere; Bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) İki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS Üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir. Başarılı olması durumunda bu derslerin orijinal isimleri, kredileri ve notları ile transkript ve Diploma Ekinde (DE) yer alması ve dipnotlarda veya Diploma Eki nde açık bir şekilde Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığı belirtilir. ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDE SÜRELER Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 12 aya dahil olan faaliyetler: Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği, LLP bünyesindeki Erasmus Faaliyetleri, Erasmus Mundus Eylem 2 veya EMJMD hareketlilikleri Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez. Erasmus+ Genel Kurallar ve Prosedürler Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması durumunda OIP ile iletişime geçilmelidir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez. Seyahat Desteği Hibe Koç Üniversitesi Ortaklık Geliştirme ve Değişim Programları Ekibi, anlaşma kotalarına göre öngörülen sayıları ve toplam ay sayılarını Ulusal Ajans a bildirir. Ulusal Ajans, bütün üniversitelerden gelen talepleri toplar ve AB Komisyonu na bildirir. AB Komisyonu, ülkelerin talepleri doğrultusunda belirlediği hibe miktarlarını açıklar. Ulusal Ajans, Üniversitelere verilecek hibe miktarını üniversitelerin geçmiş performansları ve o seneki talepleri doğrultusunda belirler ve üniversitelere bildirir. Uluslararası Ortaklık Geliştirme ve Değişim Programları Ofisi, Koç Üniversitesi için ayrılan toplam hibe miktarına göre gidecek öğrenci sayısını belirler. Hibe verilecek öğrenciler, seçim kriterleri, ilgili fakülte kontenjanları baz alınarak yapılan sıralamaya göre belirlenir. Erasmus Hibeleri DESTEK niteliğindedir. Yurtdışındaki aylık ihtiyaçlarınızın yaklaşık yarısını karşılayabilir. Seçilen tüm seçilen öğrencilerimiz, gidecekleri ülkedeki yaşam masraflarının ne kadar olacağını araştırmalı ve aileleri ile paylaşmalıdırlar. Hibe Türkiye den ortak ülkelere öğrenci hareketliliğinde aylık 650 Euro hibe desteği verilmektedir. Hibeler Euro( ) olarak yatar. %70 e kadarki bölümü gitmeden önce, kalan %30 si ise kabul mektubunda belirtilen sure ya da daha uzun kalınarak Erasmus döneminin tamamlanması ve tüm evrakların OIP e teslimi sonrası ödenir. Hibesiz ( 0 Hibeli) Öğrenci Olma Durumu Öğrenciler istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz öğrencinin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Engelli Öğrenci için İlave Hibe Desteği Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenciye fazla hibe verilebilmesi için Yararlanıcı Koç Üniversitesi aracılığı ile Merkez'den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar sürekli olarak yapılabilir. Başvuru formları: d%c3%b6nemi-ka1-s%c3%b6zle%c5%9fme-belgeleri Engelli Öğrenci için İlave Hibe Desteği Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Başvurular öğrenci/personelin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle ilgili bilgi vermek ve bunların yurt dışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu açıklamak zorundadır. Başvuru ve Seçim Dönemi Sonrası Seçim sonuçları OIP tarafından duyurulacaktır. Partner üniversiteye yerleştirilen öğrenciler, gitmeyi kabul ettikleri takdirde Taahhütnamelerini OIP ye teslim etmelidir. Taahhütname teslim eden öğrenciler OIP tarafından partner üniversiteye aday öğrenci olarak bildirilecektir. (Nominasyon) Hareketlilik öncesi OIP tarafından tüm süreç ile ilgili Oryantasyon düzenlenecektir. Başvuru ve Seçim Dönemi Sonrası Sizin Yapmanız Gerekenler? Nominasyon sonrası partner üniversiteye başvuru Hareketlilik öncesi belgelerin OIP ye teslim edilmesi Pasaport- vize işlemleri Seyahat işlemleri Kalacak yer/yurt Gidilecek şehir hakkında araştırma OIP den Tavsiyeler Belge teslimi ve vize işlemlerinizi hareketlilikten en az 8 hafta önce tamamlayınız! Kalacak yer ya da yurt konusunda partner üniversite ile iletişime geçebilirsiniz! Hareketlilik öncesinde gideceğiniz ülkenin kültürü ve şehir ile ilgili araştırma yapmalısınız! Başvuru ve sonrasında bir sorun yaşamanız durumunda OIP ve partner üniversite ile iletişim halinde olmalısınız! Güzel bir değişim süreci geçirmeniz dileğiyle...
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks