Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI

Category:

Reviews

Publish on:

Views: 0 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI bazında * hazırlanmış olan Öğrenim Hareketliliği listeleri 3 bölümden oluşabilmektedir. Listeler Ek de verilmektedir..
Transcript
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI bazında * hazırlanmış olan Öğrenim Hareketliliği listeleri 3 bölümden oluşabilmektedir. Listeler Ek de verilmektedir.. da hibelendirilebilecek öğrenciler (Yeşil ile işaretlenmiştir.) 2. da hibelendirilemeyecek öğrenciler (Kırmızı ile işaretlenmiştir.) 3. ın yedek öğrencileri (Bir kontenjana yerleştirilememiş öğrencilerdir. Her programın yedek öğrencisi bulunmamaktadır.) Hibe Dağıtım Metodu: Bir akademik yıllığına yerleştirilmiş tüm öğrenciler (Politecnico Di Bari ye yerleştirilen Mimarlık Lisans ı na kayıtlı öğrenciler de dahil) bir dönemliğine hibelendirileceklerdir. Her program kendi içerisinde değerlendirilerek, programlarda na göre en başarılı öğrencilerin %83 lik dilimi hibelendirilecektir X (Yerleştirilen Öğrenci Sayısı) x 0,83 = Y (Hibelendirilen Öğrenci Sayısı) (Y sayısı küsuratlı bir sayı ise ve virgülden sonraki kısım, 5 veya 5 ten büyük ise Y bir üst tam sayıya yuvarlanmıştır. Virgülden sonraki kısım 5 ten küçük ise Y bir altındaki tam sayıya çekilmiştir. *Her bölümün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ait ayrı listeleri hazırlanmıştır. Değerlendirme program bazında yapılmıştır. Bu uygulamadan sonra kalan hibenin etkin kullanımı; geride kalan hibesiz öğrencilerden en yüksek na sahip Lisans Öğrencisi (Yasemin ÜK; Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Öğrencisi) ve en yüksek na sahip Lisansüstü Öğrencisi (Mehmet KARA; Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi) hibelendirilerek sağlanmıştır. Böylelikle hibe dağıtımında ince ayar yapılabilmiştir. Yukarıda bahsi geçen kesintiler sonrasında, program bazında hibelendirilebilecek ve hibelendirilemeyecek olan öğrenci isimleri Ek de verilmektedir. Ayrıca Ek de yedek öğrencisi bulunan programların yedek listeleri de verilmektedir. Hibelendirilemeyecek öğrencilerin hakları devam etmektedir. ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI bazında hibelendirilebilecek ve hibelendirilemeyecek olan öğrenci sayıları da Ek 2 de verilmektedir. Hibelendirilemeyecek ancak kontenjana yerleşmiş öğrencilerimizin (kırmızı ile işaretli öğrencilerimiz) hakları devam etmektedir. Enstitümüze Akademik yılı Öğrenim Hareketliliği ı için tahsis edilen hibe miktarı 6.600,00 Avro dur ,00 Avro luk Öğrenim Hareketliliği Hibesi, 2.87,00 Avro luk Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi desteği ile birlikte ,00 Avro ya çıkarılmıştır. ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI Yerleştirilen öğrencinin gitmekten vazgeçmesi durumunda:. Öğrenci hibesiz yerleştirilmişse, öğrenciden boşalan kontenjanın kullanımı aynı programın varsa yedek listesindeki öğrencilerden bu kontenjanı tercih etmiş olan (tercih sırası gözönüne alınmaksızın) en yüksek na sahip öğrenciye teklif edilir. 2. Öğrenci hibeli yerleştirilmişse, öğrenciden boşalan kontenjanın kullanımı birinci maddede olduğu gibi aynı programın varsa yedek listesindeki öğrencilerden bu kontenjanı tercih etmiş olan (tercih sırası gözönüne alınmaksızın) en yüksek na sahip öğrenciye teklif edilir. Söz konusu kontenjanın boşalması ile açığa çıkan Hibesi ise ilgili programda hibe bekleyen en yüksek na sahip öğrenciye aktarılır. (Bu öğrenci program listesinde bir kontenjana yerleştirildiği halde hibelendirilememiş öğrenci (kırmızı ile işaretli öğrencilerden) olabileceği gibi program yedek listesinden de olabilir.) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIMI Yerleştirilen öğrencinin gitmekten vazgeçmesi durumunda: 3. Öğrenci hibeli yerleştirilmişse ve vazgeçtiğinde açığa çıkan hibenin aktarılabileceği program öğrencisi yoksa, hibe aynı bölüm içinde diğer programa yerleşen ve hibe bekleyen en yüksek na sahip öğrenciye aktarılır. Örneğin Kimya ü YL ına yerleşmiş ve hibelendirilecek olan öğrenci gitmekten vazgeçerse, açığa çıkan hibe Kimya ü Lisans ında yerleşmiş ve hibe bekleyen en yüksek na sahip öğrenciye aktarılır. 4. Öğrenci hibeli yerleştirilmişse ve vazgeçtiğinde açığa çıkan hibenin aktarılabileceği program öğrencisi yoksa ve ilgili bölümün başka programına yerleşen öğrenci yoksa, hibenin hangi program öğrencisine aktarılacağı bir sonraki toplantıda gündeme alınır. Enstitümüz, ara dönemde, dönemi için AB Eğitim ve Gençlik ları Merkezi Başkanlığı ndan (Ulusal Ajans/Merkez) ek hibe talebinde bulunacaktır. Enstitümüze ara dönemde ek hibe gelmesi durumunda ek hibenin dağıtımı tekrar gündeme alınır. YL Bilgisayar Mühendisliği Lisans Ek BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük Reading Language use Lıstenıng Writing EMRE ŞİMŞİRLİ 3,38 85,53 39,0 27,5 0,0 9,0 95,5 90,55 Jönköping Universitat Güz 2 YAĞIZ ÖZBEK EVREN** 3,9 8, 28,0 22,0 9,0 4,0 73,0 77,05 TH Mittelhessen Güz 3 GİZEM ALPAYDIN** 3,34 84,6 20,0 6,0 7,0 4,5 57,5 7,05 Jönköping Universitat Güz 4 KAYHAN ÖZDEMİR 2,26 59,4 37,5 9,5 7,0 5,0 79,0 69,2 Warsaw University of Life Sciences Güz 5 ATA GÜNDÜZALP 2,30 60,33 35,0 8,5 7,0 6,0 76,5 68,45 Warsaw University of Life Sciences Bahar 6 PINAR YURDAGÜL 2,87 73,63 22,0 3,0 5,0 2,5 52,5 63,065 Tomas Bata University in Zlin Bahar 7 OSMAN SÖNMEZTÜRK** 2,37 6,96 27,0 7,0 9,0 0,0 63,0 62,48 Tallin University of Technology Güz 8 MERVE DEMİRTAŞ 2,36 6,73 29,5 0,0 6,0 9,0 54,5 58,5 FH Südwestfalen Bahar 9 69,9 DENİZ ERASLAN 2,7 37,5 25,5 8,0 8,5 0 68,5 ERDİ TANER GÖKALP 2,65 33,5 2,0 0,0 9,0 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. 89,5 79,7 Universitat des Saarlandes Bahar 73,5 7 Ruprecht Karls Universitat Heidelberg Bahar ** Öğrenci, Mart 205 tarihinde YDYO tarafından yapılan sınav sonucunun değerlendirilmesini istemiştir. Biyote knoloji YL. BİYOTEKNOLOJİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE LISTENING WRITING 85,76 32,5 9,0 7,0 6,0 74,5 80,3 rwegian University of Life İSMAİL TAHMAZ 3,39 Sciences * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. Bahar ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği 4'lük 00'lük Reading Language use Listening Writining DENİZ KURTOĞLU 3,03 77,36 3,00 20,50 7,00 7,00 75,5 76,43 Politechnika Gdanska EE Müh. Lisans 70,83 22,50 8,00 4,00 4,50 59,0 64,95 Politecnico di Bari SELİN TAŞKIN 2,75 2,24 58,93 29,0 4,0 9,0 6,0 68,0 53,465 Politechnika Gdanska Zeki Caner ADIYAMAN*** 64,76 20,50 5,50 3,00 0,00 49,0 46,88 Politecnico di Bari ÖZGE ÖZALTIN* 2, ,00 36,00 26,00 9,00 4,00 85,0 75 Université Joseph Fourier Grenoble I HARPREET SINGH BRAR 2,50 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. YL. (Ortak Başvuru)* Öğrenci 206 başvuru döneminde ı kapsamında hem Staj hem de Öğrenim Hareketliliğine başvurmuştur. Ulusal Ajans ın koyduğu kural gereği öğrencin puan kırılmasını tercih ettiğine karar vermesi gerekmekte ***Öğrencinin itirazı değerlendirilmiş ve öğrenci, tercih sıralaması doğrultusunda boş kontenjana yerleştirilmiştir. Fizik Lisans FİZİK LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE LISTENING WRITINING BARIŞCAN ARICAN 2,58 66,86 38,5 0,0 8,0 2,0 58,5 62,68 Politechnika Gdanska Bahar * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. Doktora YL. Makina Mühendisliği Lisans MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE LISTENING WRITING CENGİZ KÖSEOĞLU 3,66 92,06 30,5 7,0 6,0 2,0 65,5 78,78 Jönköping Universitet Güz 2 YUNUS EMRE YAŞAR 2,53 65,70 33,0 9,5 7,0 8,0 77,5 7,60 FH Südwestfalen Bahar 3 ATAOL BEHRAM ALDANMAZ 2,76 7,06 3,5 8,0 6,0 3,0 68,5 69,78 Politechnika Krakowska Bahar 4 ÇAĞATAY GÖKSER 2,46 64,06 25, ,5 64,78 FH Südwestfalen Bahar 5 EMRE YILMAZ 2,67 68,96 25,5 4,5 6,0 2,0 58,0 63,48 Tallin University of Technology Bahar 6 AYKUT ÇOK 2,45 63,83 30,5 4,0 2,0 2,5 59,0 6,42 Università degli Studi di Perugia Bahar 7 ÖNDERCAN AYDINOĞLU 2,38 62,20 23,0 2,0 5,0 3,0 53,0 57,60 Università degli Studi di Cassino Bahar 8 GİZEM ATEŞ 3,34 84,60 34,0 22,0 9,0 8,0 83,0 83,8 Università degli Studi di Ferrera Güz 9 MURAT DEMİREL 3,6 90,90 37,0 20,0 5,0 0,0 72,0 8,45 Università degli Studi di Cassino Bahar 0 2,6 67,33 32,0 20,0 7,0 4,0 73,0 70,65 Universidad Del Pais Vasco Bahar MEHMET KARA** VEYSEL EGEMEN AĞAKAY 3,93 98,36 37,5 22,0 9,0 4,5 83,0 90,68 Università degli Studi di Ferrera Bahar 2 3,48 87,86 34,0 25,5 9,0 3,0 8,5 84,68 Tallin University of Technology Bahar CEM DOĞAN ŞAHİN * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. **Öğrencinin itirazı değerlendirilmiş ve öğrenci, tercih sıralaması doğrultusunda boş kontenjana yerleştirilmiştir. **Hibesiz Lisansüstü Öğrenci listesindeki en yüksek na sahip öğrenci. Bu sebepten hibeli statüsüne geçmiştir. İnşaat Mühendisliği Lisans İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük Reading Language use Listening Writining YAKUP ŞANAL*** 3,8 80,86 36,5 20,5 9,0 6,0 82,0 8,43 Politechnika Slaska Bahar 2 TUNÇ DENİZ ULUDAĞ 3,25 82,5 34,0 9,5 8,0 3,0 74,5 78,5 Jönköping Universitet Güz 3 TOLGA ATAR 3,3 83,9 34,5 3,5 5,0 4,0 67,0 75,45 Politechnika Slaska Bahar 4 SAİT MUTLU KARAHAN 2,96 75,73 30,0 9,0 6,0 7,0 72,0 73,865 Bialystok University of Technology Bahar 5 MUSTAFA MERİÇ AKSEN 2,86 73,4 29,5 9,0 8,0 5,0 7,5 72,45 Lublin University of Technology Bahar 6 58,7 28,5 24,0 7,0 4,0 73,5 66, Universita Degli Studi di Perugia Bahar HAKKI ERCAN 2,23 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. *** Öğrenci 206 başvuru döneminde ı kapsamında hem Staj hem de Öğrenim Hareketliliğine başvurmuştur. Ancak Staj Hareketliliği ı ndan başvurusunu geri çekmiştir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YEDEK LİSTE Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük Reading Language use Listening Writining İREM SELEN YOLDAŞ 2,42 BERKAN GÖKHAN DURAN 2,58 63,3 8,5 8,0 7,0 6,5 60,0 6,565. yedek 66,86 23,0 8,0 5,0,0 47,0 56,93 2.yedek Malzeme Bil. Ve Müh. Doktora MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe DağıtımSonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE LISTENING WRITING 00 65,5 82,75 TUĞÇE SEMERCİ 4,00 29,5 5,5 6 4,50 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Bahar Matematik YL Lisans MATEMATİK LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE WRITING LISTENING ZEYNEP HASKAN 2,35 6,5 27,0 2,5 9,0 20,0 77,5 69,5 Politechnika Gdanska Güz 2 EMRE YILMAZ ( ) 2,48 64,53 27,5 20,5 7,0 9,0 74,0 69,265 Politechnika Gdanska Güz 3 84,36 EDA ARABACI 3,33 35,5 24,0 6,0 3,0 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. 78,5 8,43 University of Latvia Güz Matematik Lisans MATEMATİK YEDEK LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE WRITING LISTENING ŞULE KALKAN 3,00 76,66 6,5 5,5 5,0 3,0 50,0 63,33. yedek 2 EZGİ ALTINBAŞAK 2,92 74,8 20,0 2,0 2,0 5,0 49,0 6,9 2. yedek 3 YASİN USLU 2,24 58,93 27,0 5,0 8,0 4,0 64,0 6, yedek 4 GAMZE TOKAT 2,27 59,63 20,5 7,0 7,0 2,0 46,5 53, yedek 5 60,56 SİMGE PINARLI 2,3 9,0 9,5,0,0 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. 30,5 45,53 5. yedek Mimari Restorasyon YL. MİMARİ RESTORASYON LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE LISTENING WRITING ŞEYMA SARIBEKİROĞLU 89,03 32,0 22,0 0,0 8,5 82,5 85,765 Göteborg University Bahar 3,53 2 NEBAHAT MİNE TUNCA 3,4 86,23 30,0 7,5 8,0 4,0 69,5 77,865 University of Naples Federico II Bahar 3 FATMA GÜRHAN 3,00 76,66 24,5 6,0 3,0 4,5 58,0 67,33 University of Naples Federico II Bahar * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. End. Tas. YL. ENDÜSTRİYEL TASARIM LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük* READING LANGUAG E USE WRITING LISTENING 3,04 77, ,5 5 69,5 73,6 Università degli Studi di Ferrera Güz ZEYNEP BAKAN * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. Kimya Lisans KİMYA LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük READING LANGUAGE USE WRITING LISTENING 2 İLAYDA TERZİ 2,3 DİLEK TEPELİ 2,36 60,56 34,5 24,5 8,0 3,0 80,0 70,28 6,73 33,5 2,0 5,0,0 6,5 6,65 Institute of Chemical Technology Prague Institute of Chemical Technology Prague Bahar Güz 3 4 BEGÜM EKER 2,23 ZEYNEP BİLDİK 2,42 58,7 25,5 8,5 6,0 9,0 59,0 58,85 Universita Della Calabria Bahar 63,3 20,5,0 3,0 5,0 49,5 56,35 Sapienza Universita di Roma Bahar 5 59,86 6,5 4,5 4,0,5 46,5 53,8 Università degli Studi di Ferrera Bahar NEVİN AK 2,28 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. Mühendislik İşletmeciliği YL. MÜHENDİSLİK İŞLETMECİLİĞİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük* READING LANGUAG E USE WRITING LISTENING MERT DELİKTAŞLIDAN 3,75 2 SİNAN KESEN 2,88 94,6 33,5 5, ,58 Universidade de Porto 73,86 37, ,5 78,68 Universidade de Porto Bahar 3 ZEKİ SELİM AKBAŞ 82,5 0 3,5 6 2, ,25 3,25 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. University of Vaasa Bahar Bahar Kimya Mühendisliği Lisans KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük Reading Language use Listening Writining MELİSA AVCI** 2,70 69,66 28,0 22,0 0,0 9,0 79,0 74,33 Karlsruher Institute of Technology Güz 2 BENGİSU GÖKÇE 3 ECE UÇAR 4 MURATCAN ÖZPINAR 5 ÖMER UTKU YAVUZER 6 İREM AKKUŞ 7 GÜLŞAH VAROL 3,06 2,6 2,33 2,28 2,32 2,46 78,06 28,5 8,0 2,0 4,5 63,0 70,53 Slovak University of Technology in Bratislava Güz 67,56 27,5 5,5 7,0 6,0 66,0 66,78 Institute of Chemical Technology Prague Bahar 6,03 3,5 9,0 8,0 2,0 70,5 65,765 Slovak University of Technology in Bratislava Bahar 59,86 23,5 8,5 5,0 3,5 60,5 60,8 Slovak University of Technology in Bratislava Bahar 60,8 2,0 7,5 8,0 3,0 59,5 60,5 Institute of Chemical Technology Prague Güz 64,06 25,5 8,0 3,0 0,5 47,0 55,53 University of Techology and Life Sciences Bahar 8 GİZEM ORTANCA 68,5 20,5 7,5 0,0 2,0 40,0 54,25 University of Techology and Life Sciences Bahar 2,65 * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. ** Öğrenci, Mart 205 tarihinde YDYO tarafından yapılan sınav sonucunun değerlendirilmesini istemiştir. Doktora YL MİMARLIK LİSANS MİMARLIK LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük Reading Language use Listening Writing 3,73 93,70 39,50 27,50 9,00 7,00 93,00 93,35 Technische Universität Wien Güz ARDA ÇOLAKOĞLU 2 3,69 92,76 27,00 24,00 8,00 6,00 75,00 83,88 TH Mittelhessen Güz Funda KOLTKA 3 2,8 72,23 38,00 25,00 0,00 6,00 89,00 80,65 TH Mittelhessen Güz ADAR MURAT AKAY 4 3,08 78,53 29,50 25,50 9,00 6,00 80,00 79,265 Technische Universität Wien Güz DUYGU DAMLA AYHAN 5 3,26 82,73 29,50 22,50 4,00 7,00 73,00 77,865 TH Mittelhessen Bir Dönem ÖZGÜR KAYA 6 2,73 70,36 34,00 22,50 0,00 8,00 84,50 77,43 Universita Degli Studi di Napoli Federico II Güz ASLI KURŞUN 7 2,93 75,03 35,50 20,50 7,00 6,00 79,00 77,05 Politechnika Krakowska Güz AYLİN KENAR 8 3,27 82,96 30,50 20,00 3,00 7,00 70,50 76,73 Politechnika Krakowska Güz YAVUZ UYSAL 9 2,95 75,50 32,50 9,00 8,00 6,00 75,50 75,5 Politechnica Slaska Güz ZAHİDE MERVE BOZDEMİR 0 2,75 70,83 3,50 23,00 6,00 9,00 79,50 75,65 Università degli Studi di Ferrera Bahar HURİYE TUĞÇE SARBAN 2,25 59,6 37,00 27,50 9,00 6,50 90,00 74,58 National Technical University of Athens Bahar ECE PÜRTAŞ 2 3,3 79,70 26,00 8,00 6,00 8,00 68,00 73,85 Politechnica Slaska Güz NİLAY ÖZDEN 3 3,0 76,90 29,00 6,00 0,00 4,50 69,50 73,2 Università degli Studi di Ferrera Güz ABDULLAH UBEYDE KARADENİZ 4 3,56 89,73 22,00 5,50 5,00 4,00 56,50 73,5 HS Koblenz Güz CEREN BİNGÖL 5 2,59 67,0 34,50 2,50 6,00 5,00 77,00 72,05 Politechnika Gdanska Güz EMRE AYDIN 6 2,45 63,83 33,50 24,50 9,00 2,50 79,50 7,665 Politecnico di Bari Bir Dönem ÖMER FURKAN COŞKUN 7 2,2 58,23 27,50 27,50 9,00 7,50 8,50 69,865 Politecnico di Bari Bir Dönem BERKCAN ACET 8 2,60 67,33 20,50 2,00 9,00 6,00 66,50 66,95 HS Koblenz Bahar GİZEM ARDA ÖDÜL 9 2,70 69,66 30,00 2,50 6,00 4,00 62,50 66,08 Politecnico di Bari Bir Dönem MEHMET CAFEROĞLU 20 2,56 66,40 23,00 0,00 5,00 3,00 5,00 58,7 Politecnico di Bari Bir Dönem SEVGİM PEKDEMİR 2 2,39 62,43 2,00 3,00 5,00 2,50 42,50 52,465 Politecnico di Bari Bir Dönem EDA UĞUR 22 3,25 82,50 33,50 7,50 8,00 4,50 73,50 78 Universita Degli Studi di Napoli Federico II Güz PINAR KESKİN 23 3,20 8,33 34,50 8,50 7,00 2,50 72,50 76,95 Grenoble National School of Architecture Bir Dönem BÜŞRA BAĞCI 24 2,85 73,6 2,00 20,00 8,00 2,00 6,00 67,08 Czech University of Life Sciences Prague Bahar Cansu ÇELİKYÜREK 25 3,50 88,33 29,50 26,00 0,00 3,00 78,50 83,45 National Technical University of Athens Bahar OYLUM DİKMEN * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. Mimarlık Lisans MİMARLIK YEDEK LİSTE 206 Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Genel t Ort. Dil Öğrenim Hareketliliği ı 4'lük 00'lük Reading Language use Listening Writing GÖNENÇ KURPINAR 3,05 77,83 30,00 24,00 0,00 5,50 79,50 78,665. Yedek 2 3,7 80,63 25,50 20,00 4,00 6,00 65,50 73, Yedek MELİKE NUR ŞAHİN 3 3,25 82,50 24,50,00 9,00 3,00 57, Yedek MUHAMMET MUSTAFA KABAKCI 4 3,00 76,66 34,00 2,00 9,00 8,00 82,00 69,33 4. Yedek ÖMER BAŞAR*** 5 3,40 86,00 28,50 7,00 7,00 6,00 68,50 67,25 5. Yedek SELEN ÖZDOĞAN*** 6 2,68 69,20 24,00 8,00 8,00 3,50 63,50 66,35 6. Yedek EDA DEMİR 7 2,30 60,33 25,50 22,00 8,00 4,00 69,50 64,95 7. Yedek MİNE YESİRALİOĞLU**** 8 2,45 63,83 24,00 22,00 6,00 4,00 66,00 64,95 8. Yedek DUHAN KETENCİOĞLU**** 9 2,52 65,46 23,50 8,00 9,00 3,00 63,50 64,48 9. Yedek ENSARİ KAHRAMAN 0 3,23 82,03 2,00 0,50 4,00,00 46,50 64, Yedek MERVE BAŞKAN 2,7 69,90 25,00 0,00 6,00 3,00 54,00 6,95. Yedek ECEM ÇAVUŞLU 2 2,49 64,76 29,50,50 4,00 4,00 59,00 6,88 2. Yedek ONUR GÜNGÖRMÜŞ 3 2,35 6,50 30,50 5,00 6,00 9,50 6,00 6,25 3. Yedek BURCU DEVECİ 4 2,4 62,90 26,50 2,50 6,00 3,00 58,00 60,45 4. Yedek MERVE ALTUNTAŞ 5 2,73 70,36 5,00 2,00 7,00 3,00 47,00 58,68 5. Yedek ÖZGE ERDEM 6 2,72 70,3 6,00 3,50 2,00 4,00 45,50 57,85 6. Yedek DİLAN YILMAZ 7 BURCU EYYÜPOĞLU* 2,44 63,60 27,00 4,00 5,00 5,50 6,50 52,55 7. Yedek * 00 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50 i ile toplam puanının %50 i toplanarak hesaplanmıştır. ***206 Dönemi + Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı gereğince, ından aynı derece programı içinde daha önce faydalanmış öğrencilerin puanı, 0 puan düşürülmüştür. ****Öğrencilerin Puanları eşittir. Kontenjana yerleşme durumlarının oluşması durumunda hangi öğrenciye öncelik verileceği Ulusal Ajans a sorularak açıklanacaktır. (Ortak Başvuru)* Öğrenci 206 başvuru döneminde ı kapsamında hem Staj hem de Öğrenim Hareketliliğine başvurmuştur. Ulusal Ajans ın koyduğu kural gereği öğrencilerin hangi programdan 0 puan kırılmasını tercih ettiğine karar vermesi gerekmektedir. Öğrenci, Öğrenim Hareketliliği ndan 0 puan kırılmasını tercih etmiştir. Şehir Planlama YL. Şehir ve Bölge Planlama Lisans ŞEHİ
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks