Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

egyensúly-1.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
/www.tudatosan.hu/ - Egyensúly - /Szikszay Csaba/ Egy fejezetben! Ha kész vagy félretenni minden olyat, amit jónak tartasz, a legjobb helyen vagy. Eszement, ugyanakkor keménynek tűnő kérésem van, hiszen mindig igyekeztél jól tenni a dolgaidat. Ha a saját szemeddel vizsgálod az életedet, - még akkor is ha mások mást állítanak - a tőled telhető legjobban hoztál döntéseket és tettél vagy nem tettél meg bizonyos dolgokat, de nem mindig úgy
Transcript
  /www.tudatosan.hu/ - Egyensúly  - /Szikszay Csaba/ Egy fejezetben! Ha kész vagy félretenni minden olyat, amit jónak tartasz, a legjobb helyen vagy. Eszement, ugyanakkor keménynek tűnő kérésem van, hiszen mindig igyekeztél jól tenni a dolgaidat. Ha a saját szemeddel vizsgálod az életedet,  még akkor is ha mások mást áll!tanak  a tőled telhető legjobban hoztál d ntéseket és tettél vagy nem tettél meg bizonyos dolgokat, de nem mindig #gy s$ltek el, ahogyan azt %e vártad volna. &indenki átesett ezen, k zt$k én is, de feltételezem, nem szeretnél a j vőben ko'káztatni és szeretnél  (elfogadható) eredményeket látni. Egészen biztos vagyok abban, hogy *róbáltad, illetve a lehető legjobban tetted az életedet, de abban is biztos vagyok, hogy teheted jobban, és szeretnél fejlődni. Ha a fejlődés számodra a kiegyens#lyozottságból, a balanszból származó eredményeket jelenti, akkor a legjobb helyen vagy, mert ezt szeretném átadni neked, egy fejezetben. Ezek azok a (jó tettek), amik elsiklanak mindenki szeme előtt, mert a jót senki nem kérdőjelezi meg. +élre ne érts, azt szeretném, hogy általánossá váljon az életed minden na*ján a (jó), de mégis azt kérem, kérdőjelezd meg őket, ha változást és fejlődést szeretnél. lyan szemellenzők ezek, amiket akkor hordasz, amikor már (mindent megtettél), de mégsem vagy ott, ahol szeretnél lenni. Ha ott vagy, (nagyszerű), de ha még utazol és nem érted el azt, ahová indultál, figyelj oda, mit 'sinálsz magaddal... har'olsz vagy békében t rténnek a dolgaid- miről most kérdeztelek, az a sz!ved álla*ota.  sz!ved, hogy dobog- /ont #gy ahogy az neked tetszik, vagy é**en #gy ahogy az neki tetszik- Egyet ne felejts el, a sz!ved benned dobog, !gy a %e részed és nem ford!tva. &ert a sz!v sokszor tud fájni, de ez a fájdalom akkor marad abba, ha %e is !gy d ntesz. 0zeretném, ha jobban élhetnéd az életedet és abbahagynád a /1%20E3E4560E4E%.  *ót'selekvés számomra azt jelenti7 amikor a minőségi változást erővel *róbálod helyettes!teni. &ég t bbet és t bbet tenni ugyan#gy  (jól) és várni a még jobbat, nem 'sak, hogy *ót'selekvés, de fárasztóan f l sleges is. lyan mókuskerék ez, amiből 'sak %e tudsz kiszállni. 0enki nem teheti meg a lé*éseket helyetted. zért mert neked kell megtenned valamit, #gy gondolom, jól j het egy két jó tlet, amit 'sak hallgass meg, de k vetned nem kell a taná'sokat.  *ót'selekvések nagyon nagy része azért t rténik talán veled is, mert ragaszkodsz valamihez, amit nem értesz. nnyit lovagolsz rajta, hogy fontosabb megérteni, mint azzal foglalkozni, ami a megoldáshoz elvezet.  megoldás és az értelem, sokszor nem kávéznak egy$tt. &ég egy asztalhoz sem hajlandóak $lni, még akkor sem, ha #gy gondolod, az értelemmel tovább juthatsz rajta. 8em fogsz 'sak akkor, ha olyan eredmények sz$letnek, amik tetszenek és jól érzed magad benne. 8em 'sak egy két *er're, hanem sokkal t bb időre. 8em 'sak az (átmenetit) keresed, hanem azt, hogy 1  /www.tudatosan.hu/ - Egyensúly  - /Szikszay Csaba/ meglegyen. 9irtokolni akarod és bármikor előh#zni, amikor 'sak tetszik. 8agyon sokan keresik azt, hogy (jól) legyenek. lvasnak, hallanak a (jól levésről) nagyszerű tám*ontokat, de mégsem t rténik semmi érdemleges. &arad minden a régiben, hiába tudják, hogyan lehetne máské**. &ind ez azt bizony!tja, hogy a keresésre vannak kiélezve és nem a találásra.  sok sokkal  jobban hangzik, mint az, hogy &E:58. 4eresni és keresni 'sak olyat lehet, amiről tudod, hogy mi az. 8em elég ('sak) keresni, érdemes tudni mi is az, é** #gy, mint amikor elmész bevásárolni. ;rsz egy bevásárlólistát vagy a boltban találod ki a sz$kségleteidet... a lényeg, hogy tudod mit szeretnél megvásárolni.  megvan akkor váltja fel a keresést, ha van 'élja.  'élod sokirány# lehet, nagyon sz!nes a *aletta, de válassz olyat, ami a bevásárló listádon van. 2sak gondolj a helyzetre, olyat nem !rsz fel, amit nem szeretnél elhozni, 'sak is olyat, amit <:E8.  megvan és az igen nagyon szorosan sszeka*'solódik a 'élokkal, a bevásárlólistáddal. 0zinte mindenki vágyik a boldogságra, !gy a boldogság és nmaguk boldogtalansága k z tt egy olyan teret hoznak létre, aminek az átlé*éséhez időre van sz$kség. (9oldogtalannak) vallják magukat ntudatlanul azok, akik 5=:>84 a boldogságra. %udatosan keresnek, har'olnak, dolgoznak valami olyanért, ami ott van benn$k. ?e automatikusan k!v$lről keresik a boldogságra utaló jeleket. Ha mélyen a sz!vedbe nézel, akkor a (k$lső f$ggőséget)  hogy, bármitől is jól legyél vagy rosszul  felváltod egy olyan belső szabadsággal, ahol bármikor meg tudod határozni hangulatodat @ mert van ráhatásod nmagad érzelmi álla*otára és annak műk désére  .  részeid a k!v$l és a bel$l is, !gy alkotnak egységet, ilyen a világod. &ert van egy belső világod és van egy k$lső is, de mind a kettő még ha az egyik megfogható és a másik nem, nagyon szoros ka*'solatban állnak egymással. 5iszont nem egyenesen arányos a k$lső és a belső világod egymással. &ivel a k!v$lről érkező hatások (érvényes$lése) attól f$gg, miké** vélekedsz magadról legbel$l,  még ha ntudatlanul is és nem tudod kézzel megfogni ezeket @ akkor is nagyobb hatással van rád és az életed minőségére, mint bármilyen k!v$lről érkező reálisnak tűnő tényleges élethelyzet. Aajtad áll vagy bukik, hogy dolgozod fel ezeket a hatásokat. Ezért nagyon leegyszerűs!tve, ami k!v$lről j n, semmit nem ér akkor, ha legbel$l nem tudod *árhuzamba hozni saját magaddal, elké*zeléseiddel, érzelmeiddel, gondolatvilágoddal.  barátoktól, barátnőktől, testvérektől, sz$lőktől érkező jó taná'sok is 'sak okoskodások, ha nem érzed sajátodénak azokat.  stressz is j het, j hetnek a hábor#s k r$lmények, a 'sillagok hatásai is, ha #gy érzed semmi k z d 2  /www.tudatosan.hu/ - Egyensúly  - /Szikszay Csaba/ hozzájuk. zt értem ez alatt, hogy minden, ami számodra értelmetlen és érthetetlen, egyszerűen el sem jut hozzád.  stressz is akkor hatalmasodik el feletted, ha értelmet adsz neki és olyan tartalmat, ami hozzád tartozik. Ha hoznak, adnak neked egy szé*en 'sillogó, sz!nes ko'kát, de %e nmagadban nem találod ezt a ko'kát, akkor, minden jóindulat, amivel ka*tad, nem lesz a tiéd. 8agyon leegyszerűs!tve, amilyen véleménnyel vagy magadról, 'sak azt vagy hajlandó meghallani. 0zinte véded ezzel a *roblémákat, a nehézségeket is, mert visszaigazolást keresel a saját elké*zeléseidre, még akkor is, ha nem ezt szeretnéd.  védelem arról tan#skodik, hogy sér$lékeny vagy, a t bbiek *edig veszélyesek és meg kell védened magad től$k. 9iztos vagyok benne, fel tudsz mutatni valami régi helyzetet, ahol megsér$lhettél, ezért kézzel, lábbal fogod azt magyarázni, hogy mi az ami lehetséges most és mi az ami nem. Ha !gy 'sinálsz, r vid időn bel$l, tényleg olyan helyzetbe jutsz, mint amilyenek az elké*zeléseid.  jó h!r az, hogy ez, a *ozit!v irányra is érvényes, azokat is meg tudod védeni. ?e ebben a jó h!rben is van egy elké*esztő rész, mert a változás @ ahol lehet sokkal jobb is @ ugyan#gy ott fog árválkodni melletted, mert nem foglalkozol vel$k. Ha változást szeretnél, hallgasd meg a k r$lményeket, hallgasd meg az embereket azért, hogy lehetőséged legyen arra, hogy a negat!vat fel tudd dolgozni, a *ozit!vat *edig élvezhesd. 9entről irány!tod a k$lsőségeket is, még ha nem is tudod hogyan, akkor is, ezért jól gondold meg, milyennek tartod magad. 8agyszerűen hangzik az, amikor valaki szájából hallom, hogy B milyen7 &agabiztos vagyok, erős, érdeklődő, nyitott... nagyon szé* szavak ezek. 0ok konzultá'ión hallom és mindig meg r$l k annak, amikor ké*es valaki erre, minden nagyké*űség nélk$l, reálisan meghatározni saját magát. 5iszont azt kell, hogy lássam, ezek tanult szavak, tartalom nélk$l.  részletekről, nagyon kevesen ké*esek beszélni, de valóban nem k nnyű feladat, viszont nagyon hasznos. Ha benned is vannak hasonló szavak @ nem baj, ha ki'sit is negat!van is hangzanak  akkor akár a reggeli t$k r előtti nézelődés k zben, oszd meg magaddal a tartalmat is és figyeld meg a na*od, egészen mássá fog változni. ;gy osztódsz fel nmagadon bel$l és válsz ilyenné vagy olyanná, ezzé vagy azzá. 5iszont, nem 'sak ezek a meghatározások vagy. 0okkal t bb ennél, mert %e bel$l is egy nagyon nagy tér vagy és nem 'sak egy egy *i'i rész. &ert még ha az áh!tott magabiztosságot is a bizonytalanságból fogod meghatározni. z egész vagy, ezt el kell fogadnod, de a bizonytalanság ellenére is azt áll!tom egész vagy... és (szabad a vásár), bármit választhatsz. Ez a valami, amit választasz, tartalmaz mindent, illetve a minden egy része.  torta egy szelete, de ez a szelet jellemzi az egész torta !zét. melyik szeletet választottad és belekóstolsz, olyan !zeket érzel, amilyen az egész torta, az egész életed !ze.5álasztásod  aminek vallod magad  valamilyenné teszi az életedet, nevezz$k ezt fejlődésnek, mert !zlik a tortád. <dőre van sz$ksége, mert valahonnan 3
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks