Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN D2HAL069ABTR D2HAL100ABTR D2HAL115ABTR D2HAL125ABTR D2HAL155ABTR D2HAL190ABTR

Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 96 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN D2HAL069ABTR D2HAL100ABTR D2HAL115ABTR D2HAL125ABTR D2HAL155ABTR D2HAL190ABTR Üretici Firma Önmetal Döküm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli Organize San. Böl.
Transcript
DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN D2HAL069ABTR D2HAL100ABTR D2HAL115ABTR D2HAL125ABTR D2HAL155ABTR D2HAL190ABTR Üretici Firma Önmetal Döküm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli Organize San. Böl. Atatürk Bulvarı Tel : pbx. Fax : Satıcı Firma Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks: Kullanım Ömrü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldlr. DAYLUX Donma nedeni ile duvar tipi yüksek verimli merkezi ısıtma kazanınızın bulunduğu ortamın donmaya karşı korunmuş olmasına dikkat ediniz. Daylux duvar tipi kazanlar sadece doğalgaz ile çalışmaktadır. Başka yakıt kesinlikle kullanmayınız İçindekiler Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 5 Ambalaj Üzerindeki Sembollerin Anlamları 6 Veri & Ambalaj Etiketleri 6 Daylux Yoğuşmalı Kazan Parçaları 7 Teknik Özellik Tablosu 8 Uygulama Talimatları 9 Devreye Alma 9 Kullanım 10 Uygulama Modları 12 Programlama 15 Kurulum Talimatları 19 Önerilen Edilen Minimum Mesafeler 20 DAYLUX Serisi Kazan Ebatları 20 Tesisat Talimatları 21 Isıtma (Radyatör) Suyu 21 Su Kalitesi 22 Yoğuşma Suyu Deşarjı 24 Gaz Bağlantıları 24 Elektrik Bağlantıları 25 DAYLUX Serisi Elektriksel Kablo Diyagramı 26 Kaskad Yapılandırması 28 Gaz Oranı Ayarlama Talimatları 28 Gaz Oranı Ayarlaması ( D2HAL ABTR) 29 Baca Bağlantıları 33 DAYLUX Serisi için Baca Kurulumu 34 Hata Kodu Listesi 35 Temizleme ve Bakım 38 Devreye Alma Formu 40 1 Genel Uyarılar Daylux serisi yoğuşmalı alüminyum döküm dilimli kalorifer kazanları, sıcak sulu ısıtma ve/veya sıcak su tesisatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve bu tasarıma uygun teknoloji ve malzeme ile üretilmiştir. Bu tasarım amacı dışında kullanılamaz. Kazanın, kazan dairesine yerleşiminde; kazanın monte edileceği ve çalışacağı yerin düzgün ve kazan ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta beton bir kaide olması gerekmektedir. Örnek tesisat montaj şemaları kitabın sonunda bulunmaktadır. Kazanlar için tesisatlar bu şemalara uygun yapılmalıdır. Bu şemalarda sadece sistemin genel kurulum prensibi ve otomasyon için kullanılan sensörler ve röle noktaları verilmiştir. Pislik tutucu, çek valf, genleşme tankı gibi tesisat elemanları gösterilmemiştir. Bu ekipmanlar ayrıca seçilmeli ve tesisata takılmalıdır. Bakım ve servis işlemleri için, kazanın kazan dairesine yerleşiminde, etrafında yeterli boşlukların bırakılması gerekmektedir. Tesisat dönüş suyunun denge kabı girişine mutlaka pislik/tortu tutucu konulmalıdır. Kazanın ilk çalıştırılması ve ayarları, Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır. Bakım ve temizlik için elektrik ana şalterden kesilmelidir. Kazanın çalıştırılmadığı yaz aylarında, sirkülasyon pompalarının sıkışmasını önlemek ve ömürlerini uzatmak için ayda 1-2 kez beşer dakika çalıştırılması gerekmektedir. (Kireçli su, uzun süre kullanılmadığında arızalara neden olmaktadır). Kazanın periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kazanda verim düşmesine, yakıt sarfiyatının artmasına neden olur. Kazanın kapasite seçimi, standartlara uygun hazırlanmış tesisat projelerine göre yapılmalıdır. Aksi takdirde kazandan istenilen verim alınamayabilir. Daylux serisi kazanlar standart olarak, sadece ısıtma sistemleri için üretilmişlerdir. Kullanım suyunu ısıtmak için ayrıca boyler yada ısı eşanjörüne ihtiyaç vardır. Verimli sıcak su sağlamak için kazan ile boyler yada ısı eşanjörünün kapasiteleri uyumlu olmalıdır. Kazan aşırı sıcaklık nedeniyle otomatik olarak durmuşsa kazanı yeniden çalıştırmak için kazana soğuk su ilavesi yapmayınız. Kazanın soğumasını bekleyerek yeniden çalıştırmayı deneyin, eğer çalışmıyor ise yetkili servise haber veriniz. Bakım ve onarımda mutlaka Daikin tarafından önerilen ve sağlanan orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Kazan bakımı, kazan veriminin sürekli yüksek tutulması, olabilecek arızaların önceden giderilebilmesi ve kazanın ömrünün uzatılması için gereklidir. Kazanın periyodik ve yıllık bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Daylux serisi kazanların onarımı ve bakımı uzmanlık gerektirir. Bu kılavuzda, kullanıcının yapması gereken kullanım ve bakım işlemleri açıklanmıştır. Bu işlemler dışında, kullanıcı veya uzman olmayan kişiler çalıştırmak, bakımını yapmak v.b. gibi nedenlerle kazanın hiçbir parçasına veya ayarlarına dokunmamalıdır. Kazanın elektrik beslemesi şehir şebekesinden sağlanır. Bu nedenle kazan dairesi elektrik ve aydınlatma tesisatı, kazan elektrik bağlantıları, kontrol panoları ve kazan dairesi toprak hattı ilgili standartlara uygun olarak, konusunda uzman kişilerce yapılmalıdır. Daylux serisi duvar tipi yoğuşmalı kazan, tümüyle montajlı, modülasyonlu, %109 a kadar yüksek verimle çalışan bir kazan tipidir ve çelik emaye toz kaplı koruyucu sac içerisinde, streç film ile sarılmış olarak ve palet üzerinde teslim edilir. Alüminyum döküm ısı eşanjörü ve diğer ana bileşenler, temizleme ve bakım amaçlı olarak kolayca demonte edilebilen koruyucu kasa ile birlikte tedarik edilir. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürün temizliğine ilişkin olarak sadecemahal temizliği ve cihaz dış yüzeyini nemli(ıslak olmayan) bir bez ile temizleyebilir. Bunun dışındaki konular bakım ve onarım kısmında açıklanmıştır. Bacalı ve Hermetik (B ve C tipi) uygulamaları için uygundur, merkezi ısıtma ve opsiyonel olarak ev içi sıcak su dolaşımı için dizayn edilmiştir. Tüm elektrik ve elektronik kontroller kazanın en üst tarafında konumlandırılmış kontrol panelinde desteklenmiştir. Sistemin uygulama basıncı min. 0,8 bar ile max. 6 bar arasındadır. Sirkülasyon pompası sisteme mutlaka kurulmalıdır. Her kazan montaj sırasında düzenli olarak test edilir. Hava/gaz ön karışımlı Premix brülör, temiz karışım sağlar, yoğuşma modunda %109 kadar verim değerlerine problemsiz ulaşmayı sağlar ve ultra düşük NOX ve CO emisyonları ile çalışır. Kontrol paneli, LCD ekran üzerinde olup ayarlanmak üzere aktüel değerleri ve kontrol değerlerini destekler, ayrıca normal uygulama ve hata kodu gösterimlerini yönetir. Kazanın kontrol sistemi, tüm kazan şartlarının ekrana yansımasına izin verir. 2 Kazanlar donma tehlikesinden uzak bir yerde kurulmalıdır. Kazan çalışmadığı sırada radyatörlerdeki sular donmayı önlemek amacıyla boşaltılmalıdır. Kazanlar, nem, buhar veya toz içeren bir yerde kurulmamalıdır. Aksi takdirde kazan doğru ve verimli bir şekilde çalışmaz. Kazanın kurulduğu yerin zemini dengede, sağlam ve geniş olmalıdır, su basmalarında etkilenmemesi için yerden yüksekte konumlandırılmalıdır. Temiz hava beslemesi halojen hidrokarbonlardan (sprey, boya ve bazı kimyasallar) arınmış olmalıdır, aksi takdirde bu kimyasallar kazan ve bacada korozyona ve erozyona sebep olur. Kazanın üzerine veya yakınına tutuşabilir malzemeler konulmamalıdır. Temiz hava girişi, yerel gaz tedarikçisi ve gaz bağlantı talimatlarına uygun olmalıdır,aksi takdirde zehirlenme riski vardır. Yoğuşma suyu ve baca bağlantıları kurallara ve standartlara uygun yapılmalıdır. Kazan üzerinde çalışmadan önce her zaman ana elektrik hattını sökünüz ve ana gaz valfini kapatınız. Gaz kokusu alırsanız, ana gaz valfini kapatınız ve civarınızdaki gaz kaçağı acil durum numarasını arayınız. Baca gazı kokusu alırsanız, kazanı kapatınız ve hemen yetkili servisi arayınız. Kazanları, kurulumu ve çalıştırılmaları sırasında, yanma dereceleri tabloda bulunan B, C1, C2 olan yanıcı malzemelerden en az 200 mm uzaklıkta tutunuz. Kıvılcım aldıktan sonra kendi kendilerine ve hızla yanan, yanma dereceleri C3 olan ve kolayca tutuşabilen malzemeler için güvenlik uzaklığımı iki katına, yani en az 400 mm ye çıkartınız. Kazan fabrikada doğal gaz H/E (G20, 20 mbar) için ayarlanmıştır. Kazan, sadece uygun havalandırma gerekliliklerine sahip ve yaşam ortamlarından ayrılmış bir odada kurulmalıdır. Tersi durumda boğulma veya zehirlenme riski vardır. Hatalı sirkülasyonu önlemek için, kontrol valfleri sirkülasyon pompa sistemi ile beraber kullanılmalıdır. Yeni/eski binalarda ve yeni/eski tesisat sistemlerinde, dönüş suyu hattında süzgeç (filtre) kullanılmalıdır. Güvenlik valfi (max. 6 bar) ve manometre, tesisat sisteminde kullanılmalıdır. Kazan ve güvenlik valfi arasında başka herhangi bir valf bulunmamalıdır, aksi taktirde borular ya da diğer parçalar aşırı-basınçlı kazanda patlayabilir (buharlaşma tehlikesi). Kazana soğuk su beslemesi, kazan soğukken yapılmalıdır. Yerden ısıtma borularından suya oksijen geçmesi ihtimali vardır. Sudaki oksijen kazanda korozyona sebep olur. Bu nedenle kazan yerden ısıtma sisteminde kullanılacaksa devreye ısı eşanjörü konularak kazan suyu ile tesisat suyunun birbirine karışması engellenmelidir. Kazanların daha ekonomik kullanılabilmesi için dış hava sensörü cihazla birlikte standart olarak verilmektedir. Bu sensor ile yaklaşık %35 yakıt tasarrufu yapılmaktadır. Ayrıca kazanın zaman programı yapabilmesi için opsiyonel olarak kontrolör üniteler takılabilir. Kaskad sistemlerde de benzeri uygulamalar yapılmaktadır. Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar Ürünler, palet üzerinde strafor ve film koruması altında sevk edilirler.ürünler palet üzerine bağlantı vidaları ile bağlıdırlar. Ayrıca dış darbelere karşı ürün ahşap kasa ile korunmaktadır. Kasa üzerine uygun işaretlemler yapılmıştır. Depolama esnasında uygun ortam nemi ve sıcaklıkta, paket açılmadan muhafaza edilebilir. Enerji Tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin Bilgiler Günümüzde gelişmiş Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren yerel kurallar bu özelliği taşımayan cihazların kullanılmasını imkânsız hale getirmiştir. Bu zorunluluklar, yakıt ekonomisi ve düşük atık gaz emisyonları talebine uyan yoğuşmalı kazan sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tip kazanlarda genel olarak görülen yapı, klasik aynı kapasiteli kazanlara nazaran daha geniş alanlı tasarlanan alüminyum döküm ısı değiştirici ve özel ön karışımlı brülör sistemleri ile gelişmiş bir elektronik kontrol ünitesidir. Yeni nesil ürün olarak Rima yoğuşmalı kazanlar, atık gazın içindeki su buharını yoğuşturarak % 109 lara ulaşan verimi ile klasik kombi ve kazanlara göre yakıttan % 35 tasarruf sağlayabilmektedir. Küresel ısınmaya sebep olan CO, Nox gibi emisyon gazlarında %80-90 arasında bir azalma söz konusudur ki sadece bu katkısından dolayı bile yoğuşmalı kazanları tercih eden çevre bilinci yüksek ülkeler ve tüketiciler bulunmaktadır. Daylux yoğuşmalı kazanın genel özellikleri : * Yoğuşmalı kazanın çalışma prensibi hermetik cihazlar gibidir. * En önemli fark, ısı eşanjörünün yapısı ve baca gazlarından daha fazla ısıyı absorbe edebilecek daha büyük yüzey alanına sahip olmasıdır. *Ana eşanjör tasarımı ve yapısı, kazan dönüş suyu sıcaklığının yeteri kadar düşük olduğunda baca gazlarını 54 C nin altına düşürecek ve baca gazlarını soğutabilecek özelliğe sahiptir. * Sıcaklığı 54 C nin altına düşürülen baca gazları içersindeki su buharı yoğunlaşır ve su buharı içerisindeki gizli ısı sisteme geri kazandırılarak kullanılır. 3 * Şayet bu kazanım yapılmamış olsa baca gazları ile atık ısı atmosfere atılacaktır. * Baca gazı sıcaklıkları klasik kazanlarda C iken bu değer yoğuşmalı kazanlarda C civarındadır ve potansiyel kazanç buradan elde edilmektedir. Yoğusmalı cihazlarda kullanılan brülörlerin ortak özellikleri, Yüksek verimle çalışmaları, Geniş modülasyon aralıkları, Kullanılan gaz cinslerine göre kolay ayarlanmaları, Servis ve bakım kolaylığı dikkate alınarak tasarlanmalarıdır. Bu sistemlerde cihaz, çok düşük güç ile küçük kapasite ihtiyacını karşılayabilirken (18 kw a gibi) Tam güç ihtiyacında gerekirse tam kapasite ile çalışabilmektedir. Ayrıca daha büyük kapasiteli ihtiyaçlarda ise modellerine göre yine en düşük kapasiteden 2244 kw a kadar çoklu (Kaskad) kazan uygulamaları da yapılabilmektedir., 18 kw ile 2244 kw arasında modülasyon imkanı sağlanarak binanın o anki ısınma ihtiyacına göre gerekli ısıyı en verimli şekilde üretilmekte, böylece hem yakıt ekonomisi hem sürekli sağlanan yanma ile durkalk işletmesi olarak adlandırılan çalışma tarzından kurtulmuş temiz bir yanma elde edilmiş olmaktadır. Enerji tasarrufu: Dünyamızdaki enerji kaynaklarının doğru kullanımı, modern toplumların gerçek bir sorunudur. Geleceğimiz için enerji üretirken, daha rasyonel ve verimli kullanımını özendirmediğimiz taktirde yakın gelecekte tükenecek olan doğal kaynakları kullanıyoruz. Geleneksel ısıtma sistemlerine göre %35 e varan enerji tasarrufu sağlaması ve emisyon değerlerinin (%80 CO ve %90 NOx) düşük olması nedeniyle yoğuşma teknolojisi, enerjinin rasyonel kullanımı yönünde büyük bir adımdır. Ayrıca yüksek verimli yoğuşmalı kazanların yıllık CO2 emisyon değerleri standart verime sahip olan kazanlara göre ortalama %20 daha azdır. Teknolojide ileri gitmiş ülkelerde yeni kazan montajlarının tamamı yoğuşmalı kazan olarak seçilmekte ve bu teknolojiyi seçenleri devlet teşvik etmeye başlamıştır. Cihaz arızası kullanıcı tarafından tespit edilebilecek kadar kolay ve gelişmiş arıza teşhis sistemlerine sahiptir. 4 Güvenlik Talimatları Bu dokümanda kullanılmış olan semboller aşağıdaki belli talimatları vurgulamak içindir. Bunun amacı kişisel güvenliğinizi arttırmak ve kazanın teknik güvenilirliğini korumaktır. Kişisel yaralanmaları veya kazan ile çevreye gelecek olan ciddi hasarları önlemek için talimatları dikkatlice takip edin. Bağlantı kutusu (D2HAL- ABTR Serisi) Yüksek Voltaj Muhtemel elektrik şok tehlikesini belirtir. Ciddi kişisel yaralanmalar meydana gelebilir. Kazan 230V ana hatta bağlıdır. Hatalı bir kurulum veya elektrik parçaları ile kontrolleri tamir etme girişimi insan hayatını tehdit eden durumlara yol açabilir. Yetkisi olmayan personeli kazandan uzak tutun. Kazanın üzerinde veya yanında başka nesneler bırakmayın. Kazan çalışması sırasında sıcak su bağlantılarına veya baca çıkışına dokunmayın yanma tehlikesi. Kurulum, tamir, devreye alma ve bakım işlemleri sadece uygun kalifiye personel tarafından yapılmalıdır Konu ile alakalı tüm uluslararası / yerel standart ve sertifikalar ile uyumlu. Kazan üzerinde çalışmadan önce her zaman ana elektrik hattını sökün ve ana gaz valfini kapatın. Kazan, Daylux ruhsatında yazılmış beyandan farklı olarak modifiye edilmemelidir veya Daylux a ait olmayan yedek parçalar kazana monte edilmemelidir. Ateşleme trafosu, ateşleme elektrodu ve ısı eşanjöründe yüksek voltaj. Gaz kokusu alırsanız, ana gaz valfini kapatın ve civarınızdaki gaz kaçağı acil durum numarasını arayın. Baca gazı kokusu alırsanız, kazanı kapatın ve servis şirketi veya kurucusu ile irtibata geçin. Gaz Valfi (D2HAL155/190ABTR), Yüksek Voltaj Riski 5 Ambalaj Üzerindeki Sembollerin Anlamları KIRILGAN ÜST TARAF GERİ DÖNÜŞÜM SUYA KARŞI KORUYUN Tüm gaz cihazları yetkili teknisyenler tarafından kurulmalıdır. Bu cihazların kurulumundaki hata, gerektiği gibi cezai takibata sebebiyet verebilir. Daylux yoğuşmalı kazanları bu el kitabında belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde kurulmamalı veya modifiye edilmemelidir. Kurulumdan önce taşınması sırasında kazanı her zaman güvenlik ambalajında tutun. Kurulum yeri eğer gerektiriyorsa, ilave koruma önlemleri alınabilir. Kurulum yetkisi için lütfen kuralları ve talimatları uygulayın. Veri Etiketi Ambalaj Etiketi Gaz Türü Etiketi Kazan fabrikada doğal gaz H/E (G20, 20 mbar) için ayarlanmıştır. 6 Daylux Serisi Yoğuşmalı Kazanlar EC Direktifleri ile uyumludur. (2009/142/EC) (2006/95/EC) (2004/108/EC) (92/42/EEC) Gaz Cihazları Direktifi Düşük Voltaj Direktifi Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Verim Direktifi Kazan, sadece uygun havalandırma gerekliliklerine sahip ve yaşam ortamlarından ayrılmış bir odada kurulmalıdır. Tersi durumda boğulma veya zehirlenme riski vardır. Kurulum ve çalıştırmadan önce teknik talimatları okuyun. Daylux Serisi, Doğal Gaz için Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Daylux Yoğuşmalı Kazan Parçaları 7 Teknik Özellikler Tablosu DAYLUX DUVAR TİPİ KAZAN D2HAL69ABTR D2HAL100ABTR D2HAL115ABTR D2HAL125ABTR D2HAL155ABTR D2HAL190ABTR Verim ve performans Isıtma modunda maks-min ısıl yük kw Isıtma modunda maks-min ısıl güç (80/60 C) kw Isıtma modunda maks-min ısıl güç (50/30 C) kw Tam yükte verim (80/60 C) % 96,2 94,7 97,5 96, ,1 Minimum yükte verim (80/60 C) % 93,7 94,8 94,8 94,8 96,2 96,4 Tam yükte verim (50/30 C) % 106,4 105,2 104,5 104,3 103,8 103,7 Minimum yükte verim (50/30 C) % 107,1 108,3 108, ,4 109,5 Kısmi (30%) yükte verim (30 C dönüş sıcaklığı) % 105,8 105,3 108,4 105,7 106,2 106,6 NOx sınıfı 5 Maksimum ısıtma modu ayar sıcaklığı C 80 Maksimum kullanım suyu ayar sıcaklığı C 65 Maksimum ısı eşnjörü ΔT koruma sıcaklığı C 26 Tam yükte baca atık gaz basıncı Pa Uygulama su basıncı (min max) bar 0,8-6 Su direnci - ΔT (10/20 C) mbar 300/ / / / / /150 Gaz Tipi ve Basıncı mbar Doğalgaz / 2H+G20-20 mbar Yapısal özellikler Su hacmi litres 6,5 8,5 8,5 10,5 12,5 14,5 Kuru ağırlık kg Elektriksek özellikler Besleme V/Hz 230/50 Koruma seviyesi IP IPX4D Güç tütekimi W Su ve gaz bağlantıları Su giriş-çıkış çapları Ø 1 1 ¼ 1 ½ Gaz girişi Ø ¾ 1 ¼ Atık gaz çıkışı (Ø) mm Yanma değerleri Baca uygulaması B23, C63, C13, C33 B23, C63 Tam yükte yanma verimi % 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2 98,1 Minimum yükte yanma verimi % 98,4 98,4 98,4 98,5 98,4 98,4 Tam yükte baca gazı sıcaklığı (80/60 C) C 59,3 60,8 62,3 59,9 59,7 61,4 Minimum yükte baca gazı sıcaklığı (80/60 C) C 58,7 56,4 56,3 55,3 57,3 56,3 Tam yükte baca gazı sıcaklığı (50/30 C) C 41,8 39,4 42,4 40,4 42,1 42,6 Minimum yükte baca gazı sıcaklığı (50/30 C) C 30,8 30,5 31,5 29,9 31,6 30,9 Tam yükte atık gaz çıkış hızı g/sec 29,5 38,4 41,7 48,7 62,6 77 Minimum yükte atık gaz çıkış hızı g/sec 9,6 11,8 13,4 14,6 19,7 24,5 CO 2 at Pmax % 9,2 9,6 9,3 9,3 9,4 9,7 CO 2 at Pmin % 9 9,1 9,1 9,1 9,1 9,2 L mm W mm H mm Uygulama Talimatları Devreye Alma Öncelikli şartlar Üniteyi çalıştırmak için aşağıda verilen talimatlar yerine getirilmelidir. Doğru montaj ile elektriksel kurulum ve kablosuz çözümler durumunda gerekli bütün harici birimlere hatasız bir şekilde gerçekleştirilecek radyo bağlantıları öncelik taşımaktadır. Bütün donanım-özel ayarlamaları yapın. Konfigürasyon sayfasında verilen talimatları uygularken oldukça dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, aşağıda verilen ilgili çalıştırma seviyeleri seçilmelidir: Programlama modunu açmak için Operatör ünitesi veya Oda ünitesi üzerinde bulunan OK butonuna basın. En az 3 saniye süresince bilgi (İ) butonuna basın ve ayar tuşunu + veya tarafa çevirerek Devreye alma çalışma seviyesini seçin ve OK butonuna basın. Fonksiyonel denetimleri aşağıda verilen şekilde gerçekleştirin. Azaltılmış dış ortam sıcaklığını tekrardan ayarlayın.(çalıştırma sayfası Tüketici Tanıları, çalıştırma satırından) Azaltılmış dış ortam sıcaklığı (çalışma satırı no: 8703) Fonksiyonel Kontrol Devreye alma ve hata izleme işlemlerini kolaylaştırmak için, kontrolör gerçekleştirilecek giriş -çıkış testlerine olanak sağlamaktadır. Bu testler ile kontrolör giriş- çıkışları kontrol edilir. Testleri uygulamak için çalıştırma sayfası Girişçıkış testleri bölümüne geçin ve verilen bütün ayar doğrularını uygulayın. Çalışma Durumu Mevcut çalışma durumu, çalıştırma sayfası Durum bölümünden kontrol edilebilir. Tanılar Detaylı donanım tanıları için çalıştırma sayfaları Isı kaynağı tanıları ve Tüketici tanıları bölümlerini kontrol edin. Temel Birimler LED kapalı: Güç temini yok LED açık: Hazır LED yanıp sönüyor: Kısmi arıza 9 Kullanım (AVS37) Çalıştırma Elemanları Operatör Ünitesi 10 Gösterge Seçenekleri Konfor değerinde ısıtma- Bilgi seviyesi aktif Ekonomi değerinde ısıtma- Programlama aktif Donma Koruması değerinde ısıtma- Isıtma geçici olarak kapalı Başlama işlemi Lütfen bekleyin- Tatil fonksiyonu aktif Bataryayı değişin- Devre ısınması Brülör aktif (sadece gaz /sıvı ısıtıcı) Bilgi seviyesi aktif Programlama aktif Isıtma geçici olarak kapalı-eco fonksiyonu aktif Tatil fonksiyonu aktif Devre ısınması Bakım/Özel İşlem Hata mesajı 11 Uygulama Modları Isıtma Modu Aralığının Seçimi Bu ayar, farklı çalışma modları arasındaki değişikler için kullanılır. Yapılan seçim ilgili sembolün altında görünen çizgi ile gösterilir. Otomatik Mod Otomatik mod zaman programına göre oda
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks