Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Coach map zaalhockey

Category:

Finance

Publish on:

Views: 87 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Coach map zaalhockey Team: Deze map is van: Naam:.. Adres:.... Tel:./ Inhoud coach map zaalhockey Hoofdstuk 1 Algemene informatie MHCZ zaalhockey seizoen
Transcript
Coach map zaalhockey Team: Deze map is van: Naam:.. Adres:.... Tel:./ Inhoud coach map zaalhockey Hoofdstuk 1 Algemene informatie MHCZ zaalhockey seizoen Hoofdstuk 2 Zaalhockey trainingen 6 Hoofdstuk 3 Strafcorner aanvallend en verdedigend 10 Hoofdstuk 4 Adressen van sporthallen in Zuid Holland Hoofdstuk 5 Spelregels Zaalhockey Hoofdstuk 6 Zaalhockey jongste jeugd Zuid Holland Hoofdstuk 7 Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen veld- en zaalhockey 23 Hoofdstuk 8 Instructie zaalschoenen, zaalstick, leg-guards en bal 26 Hoofdstuk 9 Instructie zaalleiding (2 personen) 27 Hoofdstuk 10 Instructie Digitaal Wedstrijdformulier 29 Hoofdstuk 11 Instructie scheidsrechter 29 Hoofdstuk 12 Instructie jeugdbegeleider/ coach 30 Hoofdstuk 13 Instructie aanvoerder (seniorenteam) 31 Hoofdstuk 14 Boetereglement zaalhockeycompetitie 32 Hoofdstuk 15 Uitwerking wedstrijdduur bij zaalhockey 33 Hoofdstuk 16 Uitwerking Indeling van teams en promotie-/ degradatie regeling 34 Hoofdstuk 17 Uitwerking aanwijzen van scheidsrechters 36 Hoofdstuk 18 Uitwerking afgelasting van wedstrijden t.g.v. weersomstandigheden 37 Hoofdstuk 19 Uitwerking bondswedstrijden zaalhockey 38 Hoofdstuk 20 Uitwerking beslissingswedstrijden Jeugdspelers 39 2 Hoofdstuk 1 Mixed Hockey Club Zoetermeer Algemene informatie MHCZ zaalhockey seizoen Zaalhockey (algemeen) 1. Zaalhockey is verplicht voor alle spelers en speelsters van selectie- en opleidingsteams en voor alle spelers en speelsters in de 2e jaars E-categorie. 2. Uitzonderingen kunnen slechts gemaakt worden door de Technische Commissie. 3. Alle andere teams spelen vrijwillig zaalhockey. In seizoen spelen maar liefst 72 MHCZteams zaalhockey. Trainingen 1. Het gebruik van een handschoen (minimaal van het type boneprotector) is door MHCZ zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden, verplicht. 2. Het gebruik van een lijnstopper masker door de lijnstopper(-s) bij de verdedigende strafcorner wordt door MHCZ aangeraden. 3. Het gebruik van een zaalstick is zowel tijdens de trainingen in de zaal als tijdens de wedstrijden verplicht. 4. Scheenbeschermers en bitje zijn verplicht zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. 5. In de zaal mag alleen met indoor-sportschoenen zaalhockey gespeeld worden. Kom naar de sporthal op normale schoenen en doe je zaalhockeyschoenen pas in de hal aan. 3 De meeste zaalbeheerders staan niet toe dat je dezelfde sportschoenen zowel buiten als binnen gebruikt. 6. Keepers dienen vilten hoezen om de leg-guards te dragen en de klompen en leg-guards te voorzien van speciale zaalhockey riempjes en gespen. Indien deze niet gebruikt zijn dan moeten gespen en andere uitsteeksels afgeplakt zijn met stevig tape. De leg-guards van de mini s hoeven NIET afgeplakt te worden, zij zijn geschikt om in de zaal mee te spelen. Wedstrijden 1. De meest actuele wedstrijdplanning staat op de KNHB-standenmotor-zaal (www.knhb.nl). Check deze planning regelmatig op wijzigingen. 2. De coach van een team is verantwoordelijk voor het gedrag van het team in de sporthal, voor, tijdens en na de wedstrijd. 3. Elke team heeft gedurende de competitie een aantal malen zaalleiding. Per team zijn dan twee personen verantwoordelijk voor: 1. de wedstrijdtafel en 2. toezicht in de sporthal. Deze personen kunnen niet tegelijkertijd ook coach of scheidsrechter zijn. 4. Een wedstrijd duurt 2 x 17 minuten: totaal 35 minuten. Tussen twee wedstrijden is maximaal 5 minuten beschikbaar. Dit geldt ook voor de reserve Top-klasse. In de heren en dames district Top klasse en de jongens en meisjes A t/m D Topklasse wordt 2 x 20 minuten gespeeld waarbij de teams van speelhelft wisselen en met maximaal 5 minuten pauze tussen de twee speelhelften. Met de marge/speling van 5 minuten is totaal 60 minuten beschikbaar. 5. De wedstrijd(zaal-)leiding is steeds verantwoordelijk voor een blok van 3 wedstrijden. Het tijdsblok (2 uur) moet op tijd beginnen en eindigen. Wedstrijden kunnen dus niet uitlopen en de tijd kan nooit stilgezet worden. Wedstrijden kunnen wel ingekort worden. Een team dat niet op het tijdstip waarop de wedstrijd had moeten aanvangen aanwezig is, wordt daarom bestraft met strafdoelpunten tegen. Zie verder het reglement. In géén geval mag de tijd van het blok worden overschreden! 6. Voor meer informatie over de algemene regels zaalhockey verwijzen wij u naar de pagina - zaalhockey op de MHCZ-site. Digitaal Wedstrijdformulier 1. Vanaf seizoen worden ook de zaalhockeywedstrijden geregistreerd middels een Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). https://dwf.lisa-is.nl/?u=mhczoetermeer.nl Zaalsecretaris MHCZ Jeugd & Senioren is Joke Hoogeveen of Zaalsecretaris MHCZ Jongste jeugd is Petra Vink of Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden dienen zo snel mogelijk na het spelen van de wedstrijden middels DWF doorgegeven te worden. Scheidsrechters 1. Alle teams die zaalhockey spelen moeten zelf voor een scheidsrechter zorgen. 2. Teams kunnen jeugdspelers uit de A- of B-categorie benaderen om wedstrijden in de C-, D- of E- categorieën te fluiten. Tip: kijk in het wedstrijdschema per dag en per team (www.mhcz.nl of de standenmotor zaal van de KNHB of er een A- of B-team in dezelfde hal na- of voor het eigen team speelt. 3. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Briefing bondsarbitrage zaalhockey op de pagina Boetes 1. Rekeningen na schade in sporthallen worden doorberekend aan de teams. Voorkom schades door toezicht te houden op je team en bv. door het gebruik van kleedkamers te vermijden. 2. Boetes als gevolg van het te laat inleveren van wedstrijdformulieren of uitslagen worden doorbelast aan de teams (zie boeteoverzicht achterin deze coach map). Speeldagen zaalhockeycompetitie Op 30 november 2013 is de laatste speelronde van de veldhockeycompetitie voor de jeugd. Daarna begint de winterstop. Op 8 en 9 december 2012 start de zaalhockeycompetitie. De overige competitiedata in de zaal zijn: 1. 07/ 08 dec 2. 14/ 15 dec / 05 jan 4. 11/ 12 jan 5. 18/19 jan 6. 25/ 26 jan 7. 01/ 02 feb (zaterdag 1 feb. landkampioenschappen A, B, C-teams, Zondag 2 feb D-jeugd 8. 08/ 09 feb 2014 Elk weekend kan als reserve weekend worden aangewezen. 5 Afgelastingen: Mixed Hockey Club Zoetermeer MHCZ zal in principe wedstrijden waarover zij zaalleiding heeft gaan afgelasten als het openbaar vervoer in de regio Den Haag stilgelegd wordt. Dit is een objectieve, heldere en te communiceren, richtlijn. De informatie over het al dan niet stilleggen van het openbaar vervoer is op te vinden en zal zo snel mogelijk overgenomen worden op de MHCZ website Hoofdstuk 2 Zaalhockey trainingen Bij toegang tot de sportzaal na binnenkomst de buitenschoenen uittrekken en binnen(sport-) schoenen aantrekken. De speelvelden mogen niet met natte schoenen betreden worden i.v.m. gevaar van gladheid. Begeleiders/ouders dienen ook binnen schoenen aan te trekken om de inloop van vuil zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de trainingen zijn de trainers verantwoordelijk voor goede orde en sociale veiligheid in de hangar. Ballen mogen onder geen enkele omstandigheid hoger dan 2 meter gepusht worden. Trainers dienen hierop toe te zien en corrigerend op te treden indien nodig. SPELREGELS ZAALHOCKEY ZAAL SLEUTELS De teams in het zaaltrainingsschema die starten hebben een sleutel & tussenwandsleutel van de zaal. Zij moeten de zaal openen en de balken neerleggen! De laatste teams in het trainingsschema blok hebben een sleutel van de zaal om deze af te sluiten, zij ruimen ook de balken weer op! Gaat een team NIET trainen dan meldt je dat even aan de teams zowel voor je als na je!, (zie bijgevoegde lijst met adressen en telefoonnummers van contactpersonen). Zorg ervoor dat de sleutels worden overgedragen als je NIET gaat trainen aan het team voor en of na je! Komt er geen MHCZ team of andere Zoetermeerse sportvereniging meer na je in de zaal, zorg er dan voor dat ook alle lichten uit zijn gedaan. De balken moeten ten alle tijden worden opgeruimd, tenzij er een ander MHCZ team na je komt. Vóór het eind van de training moeten de balken zijn opgeruimd. De balken & balkenkarren in de zalen zijn van onze eigen vereniging, wees hier dus zuinig op! In de zaal is de speelvloer een kostbaar oppervlak, waarop de sporthal beheerders zuinig zijn. U toch ook? Ruim alle spullen die u heeft gebruikt netjes op en laat ook de kleedkamers netjes achter. In de HIL mogen de balken blijven liggen na de laatste training op vrijdagavond. In de HIL mogen er geen sticks mee de kleedkamer in! 6 Hierbij de indelingen van de zalen t.b.v. zaaltrainingen: Zaal: van Doornenplantsoen Van Doornenplantsoen 21, 2722 ZA Zoetermeer Maandag 17:00-18:00 uur MD10* Franka & Esmee 18:00-19:00 uur MD9 Franka & Esmee 19:00-20:00 uur MD7 Roos & Sanne 20:00-21:00 uur MA4 Dick Verweij 21:00-22:00 uur MA5** Dick Verweij Dinsdag 16:30-17:30 uur MD6*** Savanna & Sylvana Woensdag 17:00-18:00 uur MD3*** Nadia & Aimee Donderdag 16:30-18:00 uur MD5*** Lisa & Nyncke 21:00-22:00 uur Dames 3*** Roderick V Vrijdag 16:30-17:30 uur MD4* Sterre & Bodi 17:30-18:30 uur MD8 Sterre & Bodi 18:30-19:30 uur Dames 5 en 7 onderling afstemmen 19:30-20:30 uur Dames 5 en 7 * wie welk uur 20:30-21:30 uur Dames 5 en 7**Alleen de mnd dec. dit laatste uur Zaal: De Hil / Benthuizen Verbreepark BR Benthuizen Maandag 17:00-18:00 uur JD1* Taco / Steven 18:00-19:00 uur JD2 David / Taco 19:00-20:00 uur MB2 Patrick / Tess 20:00-21:00 uur MB1** Jeroen / Patrick Woensdag 14:00-15:00 uur ME5 / ME6* Axel / Marcel 15:00-16:00 uur ME7 / ME8 Axel / Marcel 16:00-17:00 uur JE3 / JD4 Axel / Marcel 17:00-18:00 uur JE1 / JE2** Marcel Kras Vrijdag 17:00-18:00 uur MC3* 18:00-19:00 uur MC4 Rutger 19:00-20:00 uur JB3 Rutger 20:00-21:00 uur JB4 Rutger 21:00-22:00 uur MA3 R Goemans In de Hil hoeven de balken op vrijdags niet opgeruimd te worden! Als je NIET gaat trainen in de zaal meld dat dan even aan het team wat zowel voor als na je traint, i.v.m. zaalopening of sluiten, EN DE SLEUTELS DOORGEVEN Op 25 & 26 december 2013 en 1 januari 2014 zijn er geen traningen, 5 december is er gewoon training 7 Zaal: De Olympus Voorweg 107, 2716 NH Zoetermeer Maandag 16:30-18:00 uur JD3*** Maikel + Jesper Dinsdag 16:30-17:30 uur MC5* Olivier J 17:30-18:30 uur MC1 Jaap & Olivier 18:30-19:30 uur MC2 Anouk & Juliette 19:30-20:30 uur MA2 Marcel v. Breda 20:30-21:30 uur MA1 Patrick S. 21:30-22:30 uur Dames 1** Patrick S. Woensdag 14:30-15:30 uur ME1 / ME2* Jan Willem 15:30-16:30 uur ME3 / ME4 Jan Willem 16:30-17:30 uur MD 1 / 2 Jan Willem 17:30-18:30 uur MD 2 / 1 Jan Willem 18:30-19:30 uur MB5** Martijn K 21:30-22:30 uur Dames 2 Bart Vergeer Donderdag 16:30-18:00 uur MB3*** Wouter L Vrijdag 16:30-17:30 uur JC1* Jasper v/d S 17:30-18:30 uur JC2 David W / Jasper v/d S 18:30-19:30 uur JB2 Axel / Merijn 19:30-20:30 uur JB1 Axel / Merijn 20:30-21:30 uur JA1 Jur B 21:30-22:30 uur Heren 1** Jan Willem team * Balken neerleggen team ** Balken opruimen team *** Balken neerleggen en opruimen Als je NIET gaat trainen in de zaal meld dat dan even aan het team wat zowel voor als na je traint, i.v.m. zaalopening of sluiten, EN DE SLEUTELS DOORGEVEN Op 25 & 26 december 2013 en 1 januari 2014 zijn er geen traningen, 5 december is er gewoon training 8 Zaal: Lijnbaan / Noordhovehal Lijnbaan 311, 2728 AG Zoetermeer Maandag 16:30 uur keepersschool* LET OP: tot keepersschool Keepersschool 19:00 uur keepersschool niet op '13 ALLEEN OP: 19:00-20:15 uur Heren 6 op ma. 30 dec. 20:15-21:30 uur Heren 7 Dinsdag 16:30-17:30 uur MB4* Rutger 17:30-18:30 uur MB6** Rutger 21:15-22:30 uur Heren 5*** Woensdag 21:30-22:30 uur Dames 7 *** Donderdag 16:30-17:30 uur MC6* Rutger 17:30-18:30 uur MC7** Rutger Vrijdag 16:30-17:45 uur JC3* Laurens H 17:45-19:00 uur JC4** Douwe S. 20:30-21:30 uur Veterinnen A 21:30-22:30 uur Heren 6 en 7** team * Balken neerleggen team ** Balken opruimen team *** Balken neerleggen en opruimen Als je NIET gaat trainen in de zaal meld dat dan even aan het team wat zowel voor als na je traint, i.v.m. zaalopening of sluiten, EN DE SLEUTELS DOORGEVEN Op 25 & 26 december 2013 en 1 januari 2014 zijn er geen traningen, 5 december is er gewoon training 9 Hoofdstuk 3 Mixed Hockey Club Zoetermeer Strafcorner aanvallend en verdedigend (jeugd) 10 11 Hoofdstuk 4 Mixed Hockey Club Zoetermeer Adressen van sporthallen in Zuid Holland Accommodatienaam Adres Postcode Plaats Telefoon Ackers, Sporthal De Groeneweg AL BERGSCHENHOEK Arena, Sporthal De Diamantstraat AS ALPHEN AAN DEN RIJN Balleringhal De Hoge Bomen NZ NAALDWIJK Blinkerd, Sporthal De Seinpoststraat HC 'S-GRAVENHAGE Bloemerd, Sporthal De Bloemerd 1 A 2353BZ LEIDERDORP Blokweer, Sportcentrum Esdoornlaan BE ALBLASSERDAM Boog, Sporthal De Krimpenerbosweg 2 A 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Boomgaardshoek, MFC Akkerwinde RA HOOGVLIET ROTTERDAM Boswijk, Sporthal Laan van Kans VB 'S-GRAVENHAGE 070- Brasserskade, Sporthal Sportring LA DELFT Cuyl, Sporthal De de Voscuyl BJ OEGSTGEEST DeetosSnel hal Vorrinklaan KZ DORDRECHT Does, Sporthal De Hoogmadeseweg 54 A 2351CT LEIDERDORP Drievliet, Sporthal Vlietplein GK RIDDERKERK Eendraght, Sporthal De Sportlaan EV HELLEVOETSLUIS Emerald, sporthal Florijnstraat HH DELFGAUW Erasmus Sport Centrum Kralingse Zoom ND ROTTERDAM Fazant, Sporthal De Fazantlaan EV HELLEVOETSLUIS Fluit, Sportcentrum de Fluitpolderplein ED LEIDSCHENDAM Geest, Sporthal De De Geestlaan XW WARMOND HDM hal Theo Mann-Bouwmeesterpad GX 'S-GRAVENHAGE Hellashal, Sporthal Laan van Poot 353 a 2566DA 'S-GRAVENHAGE Hertogshal Oud Adeselaan XE RIJPWETERING Hil, Sporthal De Verbreepark BR BENTHUIZEN Hoefslag, Sporthal De Hoefslag 9 a 4205NK GORINCHEM Hofstede, Sporthal De Hofsingel AL MAASLAND Hogeveld, Sporthal Panamaplein HJ 'S-GRAVENHAGE Hoornbloem, Sporthal De Koningin Julianaplein HD DEN HOORN ZH Houtrust, Sporthal Laan van Poot EC 'S-GRAVENHAGE Kerkpolder, Sporthal Kerkpolderweg EB DELFT Kieviten hal Dr. Mansveltkade TZ WASSENAAR Klaverhal, Sportcentrum De Hondsdrafweg BZ ZOETERWOUDE Kleine Vink, Sporthal Sportlaan LJ NIEUWERKERK AD IJSSEL Kralingen, Sporthal Slaak CR ROTTERDAM Leiden Universitair Sport CentrumEinsteinweg CC LEIDEN Leidschenveen, Sporthal Zoetermeerse Rijweg AR 'S-GRAVENHAGE Leonidas hal Toepad NJ ROTTERDAM Lijstersingel, Sporthal Lijstersingel JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL Lipa, Sporthal Paets van Troostwijkstr 93 A 2522DM 'S-GRAVENHAGE Lis- Meerzicht, Sportcentrum De Sportlaan VA LISSE Mammoet, Sportcentrum De Calslaan RT GOUDA Margriet, Sporthal Nieuwe Damlaan KA SCHIEDAM Meander, MFC De Vlinderslag GX OOSTVOORNE Meerkoet, Sporthal de Buitenomweg BM REEUWIJK Metazet Trainings Centrum 's-gravenzandseweg PE WATERINGEN Morgenstont, Sporthal De Forel PA HELLEVOETSLUIS Ockenburgh hal Wijndaelerduin BX 'S-GRAVENHAGE Oliveo hal Sportlaan AZ PIJNACKER Olympus, Sportcentrum Voorweg NH ZOETERMEER Oostervant, Sporthal Oostervantstraat PT ROTTERDAM Oostmeer, Sporthal de Het Hoge Land EA BERKEL EN RODENRIJS Op Moer, Sportcentrum Raadhuisstraat AW MOERKAPELLE Oranjeplein, Sporthal Slicherstraat GE 'S-GRAVENHAGE Oudendijk, Sporthal Bateweg AN WOUBRUGGE Overbosch, Sporthal Vlaskamp AA 'S-GRAVENHAGE Overkant, Sporthal De Duinwetering HM NOORDWIJK ZH Parkzoom, Sportcentrum Iersestraat TH NIEUWERKERK AD IJSSEL Piet Vink hal Plesmanlaan 217 A 2497CH 'S-GRAVENHAGE Plataan, MFC De Snijdelwijklaan SX BOSKOOP Polderpoort, Sporthal de Watersportweg HD VLAARDINGEN Post-Kogeko Sporthal Tiendweg 1 A 2636HH SCHIPLUIDEN Rhoon, Sporthal Stationsstraat 1 A 3161GH RHOON Ridderhal, Sporthallen De Hoge Kade BE HENDRIK-IDO-AMBACHT Ridderhof, Sportcentrum Arie Hogenespad WJ KOUDEKERK AAN DEN RIJN Riederpoort, Sporthal Riederhagen XE BARENDRECHT Rijneveen, Sporthal Rembrandtlaan XG BLEISWIJK Rijnstreekhal Dillenburg EV ALPHEN AAN DEN RIJN Schelft, Sporthal De Maandagsewetering WV NOORDWIJKERHOUT Schenkel, Sporthal Capelseweg XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL Schilp, Sporthal de Schaapweg SP RIJSWIJK ZH Schulpwei, Sporthal De Dr. Mansveltkade TZ WASSENAAR Schuttersveld, Sporthal Crooswijksestraat AE ROTTERDAM Smit, Sporthal Wethouder Westeinde BZ MAASSLUIS Sophiahal, Sporthal De Sophiapromenade PL HENDRIK-IDO-AMBACHT Sosef, Sporthal Strijphorst WN HONSELERSDIJK Sportboulevard Dordrecht Fanny Blankers-Koenweg AX DORDRECHT Sporthoeve, Sporthal de Vromade LG BODEGRAVEN Staver, Sporthal de Olympiaweg DL SOMMELSDIJK Steupel, Sporthal De Maarten Freeke Wije TP NIEUWKOOP Swanla, Sportcentrum Burg Klinkhamerweg BJ ZEVENHUIZEN ZH Tanthof, Sporthal Henk van Riessenlaan AB DELFT Terp, Sportcentrum De Kerkweg BC VALKENBURG ZH Tienvoet, Sporthal De Tienvoet BN HEINENOORD Top Sport Centrum Rotterdam Van Zandvlietplein AA ROTTERDAM TU Delft Sportcentrum Mekelweg CD DELFT Tulp, Sporthal De Jacoba van Beierenweg 118 A 2215KZ VOORHOUT Tweesprong, Sportcomplex de Lucas van Leydenlaan RW ROELOFARENDSVEEN Velo sporthal Noordweg EE WATERINGEN Verburch, Sporthal Arckelweg SM POELDIJK Victoria Sporthal Kralingseweg CG ROTTERDAM Viergang, Sportcentrum Noordweg ZA PIJNACKER Vliethorst, Sporthal De Burg Van der Haarplein CT VOORSCHOTEN Vreeloo, Sportcentrum de Veilingweg LN DE LIER Waard, Sporthal De Meidoornstraat VJ BERGAMBACHT Wasbeek, Sportcomplex De Van Alkemadelaan DH SASSENHEIM Waterpoort, Sporthal de Middeldijkerplein DL BARENDRECHT West, Sportcentrum Spaanseweg HW ROTTERDAM Westlandhal Spinel TM 'S-GRAVENZANDE Wielepet, Sporthal De Heijdseweg VN MONSTER Wielewaal, Sporthal Brammertstraat RV ROTTERDAM Wilgenring, Sportcomplex Melanchtonweg KV ROTTERDAM Wippolder, Sporthal Rijksstraatweg GZ DELFT Zadkine, Sporthal Koperpad GT ROTTERDAM Zandje, Sporthal 't Schimmelweg XK 'S-GRAVENHAGE Zevenkamp, Sporthal Zevenkampse Ring HG ROTTERDAM Zijde, Sporthal De De Zijde EB BERGSCHENHOEK Zijl, Sporthal De Paramaribostraat VK LEIDEN Zuidplas, Sporthal de Sportlaan EB MOORDRECHT HOOFDSTUK 5 Mixed Hockey Club Zoetermeer SPELREGELS ZAALHOCKEY Regelwijzigingen in reglement zaalhockey met ingang van 1 september 2013 Bij wedstrijden in de Seniorencompetitie wijzigt het aantal spelers in het veld van maximaal 6 naar maximaal 5 spelers. Bij wedstrijden in de Juniorencompetitie wijzigt dit aantal niet en blijft het toegestaan om maximaal 6 spelers in het veld te hebben. De regels m.b.t. het wisselen van spelers en doelverdedigers zijn gewijzigd. Dit betreft de plaats van de wissel van een doelverdediger en het niet langer stilzetten van de tijd bij een wissel waarbij een doelverdediger is betrokken. Dit alles is terug te vinden in regel 2.3 f en g (zaalreglement 2013, zie of eglement+zaalhockey.aspx Naast deze regelwijziging zijn er nog enkele kleine zaken in de tekst gecorrigeerd; in het merendeel van de gevallen betreft het hier leestekens. Deze minieme wijzigingen staan niet gemarkeerd. 2. Het spelreglement van augustus 2010 is ook seizoen nog geldig Voor aanvang van elk seizoen geeft de KNHB in een briefing aan welke afspraken er voor (bonds)scheidsrechters gelden. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend en niet bedoeld als discussiethema, maar bedoeld om helderheid te geven hoe de spelregels moeten worden toegepast. Lees de briefing goed door. Spelers, begeleiders, publiek, maar ook je collega-scheidsrechters willen een voorspelbare en eenduidige aanpak. Scheidsrechters met eigen regels en scheidsrechters met de houding van ik weet dat dit is afgesproken, maar ik vind het beter om het zoals vroeger te doen scheppen alleen maar verwarring en zijn dus slecht en oncollegiaal bezig. Regelwijzigingen In seizoen zijn enkele kleine regelwijzigingen doorgevoerd. Bij een aanvallende spelhervatting op de helft van de verdedigende partij mag de bal direct via de balk de cirkel in worden gespeeld. De overige bepalingen van regel 13.1 en 13.2 die vorig seizoen als experimentele regel zijn opgesteld zijn nu ongewijzigd en definitief doorgevoerd. Bij de straffen rond de strafbal is het strafdoelpunt vervallen. Voorkomt de keeper met een overtreding een doelpunt, dan wordt de strafbal overgenomen. Tevens is de (vaak zo onrechtvaardige) straf gewijzigd wanneer iemand de bal voor het fluitsignaal neemt. Indien de bal in het doel verdwijnt wordt de str
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks