Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ckv berlijn beeldanalyse

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Beeldanalyse Beschrijving schilderij Zakelijke gegevens: Naam schilder: Arnold Bockling Naam kunstwerk: Beweinung unter dem kreuz Is het kunstwerk realistisch? Het kunstwerk is realistisch, omdat Jezus ook op deze wijze is vermoord. Omschrijf het kunstwerk, wat zie je? Je ziet op het kunstwerk dat Jezus dat is gegaan. Achter in het schilderij zie je 2 kruizen waaraan ook Jezus heeft gehangen. Om Jezus heen staan de mensen die om hem geven. Zij legden Jezus in een doek waarna h
Transcript
   Beeldanalyse Beschrijving schilderij Zakelijke gegevens: Naam schilder: Arnold Bockling Naam kunstwerk: Beweinung unter dem kreuz Is het kunstwerk realistisch? Het kunstwerk is realistisch, omdat Jezus ook op deze wijze is vermoord. Omschrijf het kunstwerk, wat zie je? Je ziet op het kunstwerk dat Jezus dat is gegaan. Achter in het schilderij zie je 2 kruizen waaraan ook Jezus heeft gehangen. Om Jezus heen staan de mensen die om hem geven. Zij legden Jezus in een doek waarna hij kan worden afgevoerd. Waar gaat dit schilderij over? Het gaat over Jezus die net is opgehangen aan het kruis, hierdoor is tot overlijden gekomen. Na de titel snapte ik het schilderij wel sneller, want ik wist dat Kreuz kruis betekent waardoor ik het daarna wel allemaal snel kan invullen. Wat kan je vertellen over het kleurgebruik? Voor in het kunstwerp is het een heel stuk lichter dan achter in het kunstwerk. Dit komt ook omdat Jezus op de voorgrond ligt. Ik vind wel dat er goed gebruik is gemaakt van de kleur, want niks is de zelfde kleur als bijvoorbeeld de achtergrond waardoor alles heel overzichtelijk is. Wat mij wel opviel is dat de eerste 3 personen fel gekleurd zijn, maar daarna word het steeds minder fel waardoor het een beetje wazig lijkt. Hoe is de verlichting? Ik denk dat de verlichting komt van voor in het schilderij, want Jezus is veel meer verlicht dan de rest van de mensen. Je ziet alleen geen schaduwen in het kunstwerk, omdat het al redelijk donker is. De sfeer is heel droevig, want Jezus is net gestorven. En daarnaast hangen zelfs nu nog mensen aan het kruis wie ook zullen gaan sterven. Wat is mijn indruk? Ik vind het een mooi schilderij, want je hebt natuurlijk allemaal verhalen gehoord over hoe hij is gestorven en alles. Ik heb ondertussen ook al heel v eel foto’s en films gezien over Jezus, maar ik heb eigenlijk nog nooit een schilderij van Jezus gezien. Ik vond dit dus leuk om naar te kijken, want zo zie je ook dat de schilder laat zien wat hij er van denkt.   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks