Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BOZKIR AĞZININ SES ÖZELLIKLERI

Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İSİM AASIF AHMAD KHANDAY YRD. DOÇ. DR. ABDURRAHMAN DİNÇ PROF. DR. ABDURRAHMAN ÖZKAN YRD. DOÇ. DR. MEHMET YASTI BAYRAM YANAR ÖĞR. GÖR. ADNAN SÖYLEMEZ BİLDİRİ ÖZET BAŞLIĞI KEŞMİR DEKİ DÜĞÜN GELENEKLERİNİN
Transcript
İSİM AASIF AHMAD KHANDAY YRD. DOÇ. DR. ABDURRAHMAN DİNÇ PROF. DR. ABDURRAHMAN ÖZKAN YRD. DOÇ. DR. MEHMET YASTI BAYRAM YANAR ÖĞR. GÖR. ADNAN SÖYLEMEZ BİLDİRİ ÖZET BAŞLIĞI KEŞMİR DEKİ DÜĞÜN GELENEKLERİNİN KONYA İLİ BOZKIR İLÇESİNDEKİ BENZERLİKLERİ BOZKIR İLÇESİ NİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BOZKIR AĞZININ SES ÖZELLIKLERI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJELERİ BAĞLAMINDA BOZKIR MERKEZLİ PROJELER YRD. DOÇ. DR. AHMET ATALAY ÇARŞAMBA ÇAYI NIN BOZKIR A VERDİĞİ FELAKET VE EKONOMİK ETKİLERİ (10 PROF. DR. AHMET AY ARŞ. GÖR. BİLAL ÖZEL PROF. DR. ALAADDİN AKÖZ PROF. DR. ALİ ACAR PROF. DR. ALİ ACAR ÖĞR. GÖR. HABİB AYDIN PROF. DR. ALİ BORAN ÖĞR. ALİ IŞIK ALİ MÜJDAT ÖZKAN PROF. DR. ALİ OSMAN ÖZTÜRK ETNOLOG ALPARSLAN SANTUR DOÇ. DR. ATİLLA ARSLAN EMİNE ARSLAN DOÇ. DR. ATİLLA ARSLAN ARŞ. GÖR. DR. ATİLLA KARTAL ARŞ. GÖR. DR. ATİLLA KARTAL YRD. DOÇ. DR. AYDIN EFE YRD. DOÇ. DR. AYSEL ÇAĞDAŞ- ÖĞR. GÖR. FATMA ÜLKÜ YILDIZ PROF. DR. AYSİT TANSEL YRD. DOÇ. DR. AZİZ AYVA YRD. DOÇ. DR. AZİZ AYVA DOÇ. DR. BARIŞ SARIKÖSE PROF. DR. BAYRAM ÜREKLİ BEKİR ŞAHİN ARŞ. GÖR. BURCU ÇITAK, HÜSEYİN DURAL TUNA UYSAL DOÇ. DR. BURHAN DAVARCIOĞLU BİLİM UZMANI BÜLENT ÇEVİK DOÇ. DR. CAVID QASIMOV PROF. DR. GIYASETTİN KAŞIK HAZİRAN 1904) BOZKIR İLÇESİ TURİZM ALTYAPISI VE YEREL EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ XVI. YÜZYIL SONLARINDA BOZKIR NAHİYESİNDE, GEÇİMLİK FAALİYETLERE BAĞLI NÜFUS HAREKETLİLİĞİ 25. VE 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE BOZKIR SEÇMENLERİNİN SİYASAL TERCİHLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BOZKIR AYAKLANMASINDA MEŞRUİYET VE OTORİTE KRİZİ ORTAÇAĞ DAN GÜNÜMÜZE BOZKIR YÜZEY ARAŞTIRMASI ÂŞIK BAYBAĞANLI KUL MUSTAFA VE AHMET HÂDIMÎ EFENDI NIN ŞEHADETI ÜZERINE ONA YAKTIĞI AĞIT BOZKIR YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ OĞUZ TANSEL İN PEK BİLİNMEYEN BİR ŞİİRİ ÜZERİNDE MAVİ DÜŞÜNCELER BOZKIR (KONYA) YÖRESİNDE DİNSEL/BÜYÜSEL BAZI GELENEKSEL UYGULAMALARA ETNOLOJİK YAKLAŞIM BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ BOZKIR HALK KÜLTÜRÜNDE İNANMALAR BOZKIR (KONYA) HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER SİCİLL-I AHVÂL KAYITLARINA GÖRE BOZKIRLI MEMURLAR TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN DEKORATİF BEBEKLERİN İNCELENMESİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER OĞUZ TANSEL DEN GÂVURASAR SÖYLENCESİ YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ BAĞLAMINDA BOZKIRLI MİTHAT ARI, SÖZLÜ KÜLTÜR GELENEĞİNE KATKISI VE BİR ÖNERİ BOZKIR ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE BOZKIRLI ÂŞIKLAR XIX. YÜZYIL BOZKIR TİCARETİNDE GAYR-İ MÜSLİM TÜCCARLAR BOZKIRLI TARİHÇİ FARUK SÜMER İN HAYATI VE ESERLERİ KONYA SALNAMELERİNE GÖRE BOZKIR KAZASI MUSCARİ TURCİCUM UYSAL, ERTUĞRUL & DURAL (ASPARAGACEAE) TAKSONU ÜZERİNE ANATOMİK VE MİKROMORFOLOJİK BİR ÇALIŞMA KONYA-BOZKIR (ORTA TOROSLAR-TÜRKİYE) YAPI TAŞLARINDA GÖZLENEN KİL MİNERALLERİ VE ETKİLERİ BOZKIR DA DOĞUMLA İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR HENRY VOLLAM MORTON NUN KAHIRE DEN İSTANBUL A ORTA DOĞU YA SEYAHAT ESERINDE KONYA ŞEHRI ILE ILGILI BILGILER BOZKIR YÖRESİNDEN YENEN MANTARLAR DOÇ. DR. CENGİZ AKKÖZ BOZKIR IN SULAK ALANLARI DOÇ. DR. CENGİZ AKKÖZ YRD. DOÇ. DR. FERHAT BAYRAM YRD. DOÇ. DR. CEYDA ÖZFİDAN- KONAKÇI YRD. DOÇ. DR. ÇAĞATAY BENHÜR EROL YÜKSEL DOÇ. DR. DURMUŞ ALİ ARSLAN DOÇ. DR. DURMUŞ ALİ ARSLAN DOÇ. DR. DOĞAN YÖRÜK ARŞ. GÖR. ONUR KABAK DOÇ. DR. DOĞAN YÖRÜK ARŞ. GÖR. ONUR KABAK ARŞ. GÖR. DR. DÖNDÜ ÇAVDAR BOZKIR SARIOT GÖLÜ NÜN HİDROJEOLOJİK VE HİDROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ THE EFFECTS OF EXOGENOUS GALLİC ACİD ON GROWTH, WATER CONTENT AND ANTIOXIDANT ISOZYME PROFILING IN WHEAT (TRITICUM AESTIVUM) EXPOSED TO CADMIUM STRESS DAVA VEKİLİ REFİK (KORALTAN) BEY İN BOZKIR İSYANINA BAKIŞI KONYA NIN BOZKIR İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE, DÜNDEN BUGÜNE BOZKIR XVI. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BOZKIR DA DEĞİRMENLER VE DEĞİRMEN İŞLETMECİLİĞİ XVI. YÜZYIL ANADOLUSUNDA BOZKIR/LI CEMAATLERİ 339 NUMARALI BOZKIR ŞERİYE SİCİLİ ÜZERİNDEN KONYA/BOZKIR IN SOSYAL TARİHİNE KATKILAR ( ) ÖĞR. GÖR. DR. DUYGU İLKHAN YEREL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN BOZKIR İÇİN BİR MODEL SÖYLEMEZ ÖNERİSİ(YÜRÜYÜŞ ROTALARI) DOÇ. DR. EMİNE ARSLAN BOZKIR AĞAÇ SİNCABININ (SCIURUS ANOMALUS) DİĞER SCIURUS TÜRLERİ ELİF GÜLBAHÇE MUTLU ARASINDAKİ FİLOGENETİK AKRABALIĞININ BELİRLENMESİ ATİLLA ARSLAN ARŞ. GÖR. EMİNE KÖKER YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA ISAURA (ZENGİBAR KALESİ) SERAMİKLERİ ARŞ. GÖR. EMRAH DEMIRYOLLARI VE TARIMSAL GELIŞME: KONYA OVASI SULAMA PROJESI ÖRNEĞI YÜKSEK LİSANS ÖĞR. ERGÜN BOZKIR YÖRESİNDE ÇINGIRAKLIKUYU KÜLTÜRÜ VEREN ESMA ACIKEL INVOLVEMENT OF TANNIC ACID IN STRESS-INDUCED WATER STATUS AND DOÇ. DR. EVREN YILDIZTUGAY ANTIOXIDANT SYSTEM, AND ALLEVIATION OF CADMIUM STRESS IN RICE (ORYZA CEYDA OZFIDAN KONAKCI, SATIVA) MUSTAFA KUCUKODUK YRD. DOÇ. DR. FATİH MEHMET ISAURIA HANEDANLIĞI VE İMPARATOR III. LEO BERK ARŞ. GÖR. FATİH NUMAN BOZKIR AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ NE KATKILAR KÜÇÜKBALLI DR. FATİH USLU BOZKIR VE ÇEVRESİNDEKİ YAYLALAR YRD. DOÇ. DR. FATMA ACIMASIZ ZAMAN ADLI KISA HİKAYEDE BOZKIR EVLERİ KALPAKLI PROF. DR. FERUDUN ATA OSMANLI DÖNEMINDE BOZKIR HAPISHANESI ( ) PROF. DR. GIYASETTİN KAŞIK BOZKIR (KONYA) İLÇESİNDE TESPİT EDİLEN AĞAÇ MANTARLARI YRD. DOÇ. DR. GÜLBÜN ONUR ARŞ. GÖR. GÜLSÜM KIRBAŞ ARŞ. GÖR. ARDA KARADAVUT DOÇ. DR. HAFİZE MELEK HİDAYETOĞLU HALUK ÇİNİ ARŞ. GÖR. BİLAL ÖZEL ARŞ. GÖR. AKIN ABUL YRD. DOÇ. DR. HAMİT ŞAFAKÇI PROF. DR. HASAN BAHAR SUBMISSION IN FILIZ KILINÇEL S NOVEL BOZKIR UNDER THE MOONLIGHT AND ITS FILM ADAPTATION YEREL SÖZ VARLIĞININ ŞİİRLERDE YAŞATILMASI ÇABASI: ADNAN SİVRİ (BOZKIRÎ) ÖRNEĞİ BOZKIR KUZÖREN KİLİMLERİ BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK, SOSYAL VE EKONOMİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ MADENİN BOZKIR ÇEVRESİNE ETKİLERİ ANTİK DÖNEMDE BOZKIR ÇEVRESİNİN JEOPOLİTİĞİ DOÇ. DR. HAVVA ALKAN BALA YELDA KORKMAZ MİMAR KÜRŞAT EKER DOÇ. DR. HAVVA ALKAN BALA ARŞ. GÖR. ERGÜN HATIR MİMAR BUSE İNCE HURŞİDE ABDÜRRAHİM YERİN RUHUNDA BOZKIR: FARK YARAT MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ EĞİTİM DENEYİMİ SÜRECİ BOZKIRDA KENTSEL KULLANIM KARARLARININ PAZARLAMA DEĞERİ POTANSİYELİ; ÇARŞAMBA ÇAYI ÇEVRE DÜZENLEMESİ DOĞU TÜRKİSTAN DA EĞİTİM KURUMLARI İLE KONYA BOZKIR EĞİTİM KURUMLARININ BENZERLİKLERİ DOÇ. DR. HÜSEYİN MUŞMAL NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZKIR KAZA MERKEZİ NİN UZMAN MÜJGAN ŞAHİNKAYA DEMOGRAFİK YAPISI, SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ( ) DOÇ. DR. HÜSEYİN MUŞMAL OSMANLI SON DÖNEMİNDE BOZKIR KAZASINDA GÖRÜLEN SALGIN HASTALIKLAR ESRA SEMİZ PROF. DR. İBRAHİM SOLAK BOZKIR VE ÇEVRESINDEN KONYA MAHKEMESINE İNTIKAL EDEN BAZI OLAYLAR ( ) PROF. DR. İBRAHİM SOLAK OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN (KONYA ÖRNEĞİ ) ZEYNEP UYSAL ARŞ. GÖR. DR. İLKER IŞIK BOZKIR VE ÇEVRESİNDEKİ HRİSTİYANLIK FAALİYETLERİ PROF. DR. İZZET SAK KONYA ŞER İYE SİCİLLERİNDE BULUNAN BOZKIR KAZÂSI İLE İLGİLİ BAZI KAYITLAR ( ) PROF. DR. KERİM KOÇAK BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. KERİM KOÇAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇARŞAMBA ÇAYINDAKİ (BOZKIR) SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ ARŞ. GÖR. KEZBAN SÖNMEZ KONYA İLİ BOZKIR İLÇESİNDE ÇEYİZ KÜLTÜRÜ YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT CUMHURİYET İN İLK YILLARINDA BOZKIR A İSKÂN EDİLEN BALKAN MUHACİRLERİ KURTULGAN YRD. DOÇ. DR. M. V. GÖKÇE ZENGİBAR KALESİ (ISAURA) ANTİK KENTİNDEKİ TAŞ OCAKLARI DOÇ. DR. M. FENER ARŞ. GÖR. DR. İSMAİL İNCE DOÇ. DR. OSMAN DOĞANAY DR. MARGARETA ASLAN BOZKIR'IN KÜLTÜREL MİRASI VE İNANÇ TURİZMİ HAKKINDA, AVRUPALILARIN LAURA BRIE ALGISI MEHMET GÜLTEKİN BOZKIR DA DOĞA SPORLARI DOÇ. DR. MEHMET KURT YAZITLAR IŞIĞINDA ZENGIBAR KALESI NDE ROMA DÖNEMI İMAR FAALIYETLERI VE EUERGESIA DOÇ. DR. MEHMET MERCAN BOZKIR KAZASI NDA EĞİTİM FAALİYETLERİ ( ) YRD. DOÇ. DR. MEHMET BOZKIR İLÇESİ TARİHİ SU YAPILARI MUTLU YRD. DOÇ. DR. MEHMET XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA BOZKIR KAZASINDA NÜFUS HAREKETLERİ DOÇ. DR. MERYEM BOZKURT ORNİTHOGALUM CHETİKİANUM UYSAL, ERTUĞRUL & DURAL VE YAKIN İLİŞKİLİ TAKSONLARIN MORFOMETRİK ANALİZLERİ YRD. DOÇ. DR. MEŞKURE BOZKIR LİSESİ NİN BOZKIR A VE BOZKIRLIYA KAZANDIRDIKLARI PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM BOZKIR TARIMI VE HAYVANCILIK DOÇ. DR. RAMAZAN ACAR MİHRİLLAH TEVEKKÜL DOĞU TÜRKİSTAN KAŞGAR İLE KONYA BOZKIR İLÇESİNİN ÖRF ADET VE GELENEKLERİN BENZERLİKLERİ SOSYOLOG MİNE KORKUT BOZKIR KÜLTÜR VE ÇEVRESİ: UNUTULMUŞ BİR GELENEK KÜFÜR AKŞAMLARI ÖRNEĞİ YRD. DOÇ. DR. MİTHAT DİREK HAMZALAR KÖYÜNÜN SOSYO - EKONOMIK YAPISI YRD. DOÇ. DR. MİTHAT DİREK YÖRESEL BİR LEZZET OLAN BOZKIR IN MEŞHUR GAVUT UNUNUN EKONOMİYE DOÇ. DR. RAMAZAN ACAR KAZANDIRILMASI YRD. DOÇ. DR. MİYASE ÇAĞDAŞ KONYA GİYİM VE DÜĞÜN GELENEKLERİNDE YER ALAN 20. YÜZYIL DAMAT BOHÇALARI PROF. DR. MUHİTTİN TUŞ AİLE GEÇMİŞİNDEN BOZKIR TARİHİNE DOÇ. DR. MURAT ESKİL BOZKIR TARİHİNDE METAL MALZEME DÖKÜMÜ VE CÜRUF KALINTILARININ İNCELENMESİ DOÇ. DR. MUSA ÖZATA NUMAN VAROL SÜLEYMAN BÜYÜKYAVUZ ÖĞR. MUSTAFA AK ARSLAN OKT. NURİYE BAHÇE UZMAN ESRA BULUT ARSLAN DOÇ. DR. MUSTAFA TOKER OKT. MUHSİN UYGUN UZMAN ÖĞR. NECAT ÇETİN ARAŞTIRMACI SEVIM KOLCUER UZMAN ÖĞR. NECAT ÇETİN ARAŞTIRMACI SEVIM KOLCUER DOÇ. DR. ORHAN YAVUZ DOÇ. DR. OSMAN DOĞANAY DOÇ. DR. OSMAN TUGAY KUDDUSİ ERTUĞRUL DENİZ ULUKIŞ OZAN BATUHAN ATICI UZMAN ÖMER FARUK TEKİN ÖZGE ALTUN DR. PERİHAN ÖLKER ARŞ. GÖR. RAMAZAN GÜNDÜZ ARŞ. GÖR. RIZA ÖZBÖLÜK OKT. ABDÜLKERİM SAKA PROF. DR. SAADETTİN YAĞMUR GÖMEÇ SAVAŞ ALTUN YRD. DOÇ. DR. SEMA ZAFER SÜMER ÖĞR. GÖR. SERAP TANRISEVER YRD. DOÇ. DR. SERDAR TİMUR DEMİR UZMAN SEVGİ BAYAT PROF. DR. GIYASETTİN KAŞIK HASAN HÜSEYİN DOĞAN PROF. DR. SÜLEYMAN BEYOĞLU YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN DOĞU DOÇ. DR. ŞEBNEM ASLAN ARŞ. GÖR. SEDA UYAR YRD. DOÇ. DR. ŞENAY GÜNGÖR DOÇ. DR. ALİ MEYDAN YRD. DOÇ. DR. ADNAN DOĞAN BULDUR BOZKIR İLÇESİNDE İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ BOZKIRLI BIR TARİHÇİ FARUK SÜMER'IN TÜRK TARİHÇİLİĞİNE KATKILARI ANTİK ESERLER IŞIĞINDA HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE ISAURIA İSYANLARI ZENGİBAR KALESİ VE ÇEVRESİ YER ADLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER BOZKIR ADINDA GEÇEN BOZ VE KIR ADLARININ DÜNDEN BUGÜNE KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ BOZKIRDA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL MESLEKLER VE ZANAATLER TORBALI HAVALISINDE (BOZ)KIRLILIK VE KIRLI KÖKENLI AILELERIN NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERI( ) BOZKIRLI MEHMET ÇAVUŞ AĞITI VE VARYANTLARI ÂŞIK ÖMER VE DÎVÂNI ZENGİBAR KALESİ (İSAURA) YÜZEY ARAŞTIRMALARININ ( ) GELDİĞİ AŞAMA, KAZI VE RESTORASYON PROJE ÖNERİSİ BOZKIR IN (KONYA) ENDEMİK BİTKİLERİ VE İZLENMESİ GEREKEN TÜRLER TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: BOZKIR İLÇESİ ÖRNEĞİ GÜNÜMÜZDE TAŞ MİMARİ RESTORASYON TEKNİKLERİ VE ISAURA KENTİ MİMARİSİNDE UYGULAMA ÖNERİLERİ OSMANLI'DA HUKUK DİLİ: 337 NUMARALI BOZKIR ŞERİYYE SİCİLİ ÖRNEĞİ NEOLİTİK DÖNEM DE BOZKIR VE ÇEVRESİ ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNUNUN SARIOĞLAN (BELÖREN-BELVİRAN) KASABASINDA UYGULANMASI TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT ISAURA NEKROPOLLERİ BOZKIRDAN HİKAYELER : FİLİZ KILIÇEL'İN ÖYKÜLERİNDE ÇEVRECİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA DOĞA EDEBİYATINI YENİDEN KEŞFETMEK KONYA-BOZKIR İLÇESİ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ BOZKIR IN FİLMLERİ BOZKIR AYAKLANMASININ KONYA MİLLİ MÜCADELESİNE ETKİSİ BOZKIR İLÇESİNİN ZEHİRLİ MANTARLARI BOZKIR İSYANLARI SALVİA CADMİCA VAR. BOZKİRİENSİS İN TAZE VE KURU MATERYALLERDEN UÇUCU YAĞININ KİMYASAL KARAKTERİZASYONU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN GÖSTERGELERİN ÖNEMİ: BOZKIR İLÇESİ ÖRNEĞİ BOZKIR İLÇESİNDE (KONYA) KÖY ODASI KÜLTÜRÜ YRD. DOÇ. DR. ŞERİFE YALÇIN BOZKIR'DA ÇÖMLEKÇILIK GELENEĞI YASTI DOÇ. DR. TAHSİN TAPUR BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. THOMAS DREW- HAMZALAR VE ARMUTLU KİTABELERİ BEAR YRD. DOÇ. DR. TOLGA BOZKURT BOZKIR-GÜNDOĞMUŞ TARİHİ YOL GÜZERGÂHI ÜZERİNE İLK TESPİTLER DR. ROBİN WİMMEL TUFAN AKYÜZ BOZKIR (KONYA, TÜRKİYE) IN İÇME SULARINDA FEKAL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ EMİNE ASLAN BAKTERİLERİN TESPİTİ YRD. DOÇ. DR. TURAN AKDAĞ ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF BELLEVALIA MATHEWII ÖZHATAY & KOÇAK DOÇ. DR. UFUK DENİZ AŞÇI BOZKIR AĞZINDA GÖRÜLEN BAZI ŞEKİL BİLGİSİ ÖZELLİKLERİNE DAİR VİLDAN DOĞAN KOÇBEKER KONYA BÖLGESİNDE SÜT SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN ÇİFTLİKLERİN BESLEME PROF. DR. BAHTİYARCA PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA PROF. DR. YAŞAR SEMİZ BOZKIR - SOSYAL VE İKTİSADİ YÖNDEN BOZKIR OKT. YEŞİM DİLEK BOZKIR, AKSEKİ ARASINDAKİ EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLEŞİME GENEL BİR BAKIŞ DOÇ. DR. YUNUS EMRE ÖZTÜRK BOZKIR DEVLET HASTANESİNİN ETKİNLİK DÜZEYİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA DOÇ. DR. YUSUF ÇELİK KONYA İLİ HADİM İLÇESİ TARIM SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ PROF. DR. YUSUF KILIÇ ESKİ ANADOLU DA BUCRANİUM KÜLTÜ VE BU KÜLTÜN GÜNÜMÜZ BOZKIR INA ARŞ. GÖR. MURAT TURGUT YANSIMALARI ARŞ. GÖR. ZEHRA PALA BOZKIR ÜÇ PINAR KURŞUNLU CAMİİ NDEKİ BEZEME ÖRNEKLERİNİN YÖREDEKİ DOKUMALARLA İLİŞKİSİ DOÇ. DR. ZUHAL TÜRKTAŞ KONYA BOZKIR İLÇESİ NDE BULUNAN KOLAN DOKUMALAR VE BAZI ÖZELLİKLERİ UZMAN SELCEN BÜBER YRD. DOÇ. DR. ZÜBEYİR OVACIK XVII. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNCESİNE ÂŞIK ÖMER DİVANI NDAN BAKMAK: ÂŞIK ÖMER DE TANRI, EVREN VE İNSAN
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks