Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Boekje Berlijn.docx

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 18

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
BERLIJN 2018 1 Inhoud 1. Voorwoord........................................................................................................................................... 3 2. Praktische info ..................................................................................................................................... 4 3. De reisbegeleiders ...............................................................................................................................
Transcript
  1 BERLIJN 2018    2 Inhoud 1. Voorwoord ........................................................................................................................................... 3 2. Praktische info ..................................................................................................................................... 4 3. De reisbegeleiders ............................................................................................................................... 4 4. Programma (wijzigingen zijn mogelijk) ............................................................................................... 7 5. Enkele afspraken ................................................................................................................................. 8 6. Kaarten ................................................................................................................................................ 8 7. Metroplan ............................................................................................................................................ 9 8. Over Berlijn ........................................................................................................................................ 11 Enkele weetjes over Berlijn. Wist je dat …  ........................................................................................ 11 9. 10 goede redenen om Berlijn te bezoeken ....................................................................................... 12 10. Tips .................................................................................................................................................. 13 11. Woordenschat ................................................................................................................................. 14 12. Opdracht .......................................................................................................................................... 15 Opdracht 1 (vak: Duits) .......................................................................................................................... 16 Opdracht 2 (vak: economie en aardrijkskunde) .................................................................................... 16 13. Onze reisgenoten ............................................................................................................................ 17 14. Kruiswoordraadsel voor de terugreis .............................................................................................. 18  3 1. Voorwoord Iedereen heeft wel al eens een boek gelezen. Iedereen weet ook dat het voorwoord van een boek een aaneensluiting is van bedankingen aan familie en vrienden die de auteur erin doen slagen een fantastisch boek te schrijven. Dus beste zesdes, als jullie dit verwachten van mijn voorwoord ga ik  jullie jammer genoeg moeten teleurstellen. Ik zal namelijk vooral het gevoel beschrijven dat ik heb bij de reis, dat voor jullie één van de meest memorabele reizen zal worden uit jullie leven. Berlijn  Eind vsrc jaar, juni 2017. Ik herinner het me nog erg levendig: De personeelsvergadering waar alle collega’s, zeer vermoeid van een heel jaar aan jullie le s te mogen geven, te horen krijgen dat de zesdes het jaar erop naar Berlijn op eindejaarsreis gaan. Meteen klinken de bassen van jaloezie in mijn oren. Ik had nog maar net, de maand ervoor, de lessen over verstedelijking afgerond. Berlijn was hierbij mijn voorbeeld-stad. Iedereen gaat dezer dagen naar Berlijn. De helft van mijn vriendenkring is verhuisd naar Berlijn. Waarom? Berlijn heeft écht alles. Tientallen culturele events, gecombineerd met de beste winkelmogelijkheden, de inwoners zijn fantastisch vriendelijk én Berlijn heeft een uitgaansleven zoals nergens anders in Europa. De belangrijkste boodschap kwam echter op het einde van die vergadering. Er is nog plaats voor leerkrachten om mee te gaan: Hoera! Samen op stap  De bestemming is één zaak, maar het reisgezelschap is absoluut even belangrijk. Aan plezier zal het in deze groep niet ontbreken. Jullie zijn goedlachse, lieve, toegewijde, dus kortom fantastische leerlingen om zo een eindejaarsreis mee te doen. Ik besef ten volle dat wij, als leerkrachten, opvoeders of secretariaatsleden vaak worden aanzien als diegene die jullie werk geven en die vaak beslissingen nemen die tegen jullie gekant zijn. Laat me toch nog even benadrukken dat onze passie erin bestaat net beslissingen te nemen die jullie het meest vooruit helpen. Het is nu net die idee die ik hoop te kunnen delen in Berlijn. Het is een eindejaarsreis die we samen maken, en samen betekent ook echt samen. Bedankt  In tegenstelling tot wat ik zei in mijn inleiding, kan ik het toch niet laten om even twee groepen mensen te bedanken. In de eerste plaats wil ik het organiserend team bedanken om een eindejaarsreis in elkaar te steken. Beste zesdes, weet dat het een ongelooflijk tijd- en energierovend proces is om voor jullie zo een reis te organiseren, ook al wordt dit gedaan met veel plezier en passie, geniet er ten volle van! Als tweede wil ik de zesdes op voorhand bedanken om zo een leuke groep te zijn op de eindejaarsreis. Ik vertrouw er absoluut op dat jullie de afspraken zullen nakomen, dat jullie respect tonen voor alles wat voor jullie gedaan werd, en vooral dat jullie de reis van jullie leven zullen hebben. De paragraaf die ik niet/nooit had willen schrijven   “Waarom vertel je nu deze rommel over samenzijn, als je er zelf niet eens bij bent meneer  Van den Broeck?” hoor ik jullie hier denken. Terecht. Wel, het meeste had ik al geschreven vooraleer ik het verdict kreeg geen buitenlandse reizen te mogen ondernemen. Heel jammer, en heel verdrietig heeft dit nieuws mij gemaakt, en ik had deze paragraaf nooit willen schrijven. Niet alleen omdat ik Hygerta, die al maanden aan m’n mouw zaagt, moest teleurstellen, maar vooral omdat ik vanuit m’n eigen ervaring weet, dat een eindejaarsreis een reis is die je als zesdejaars nooit meer zal vergeten. Je zal open bloeien, nieuwe buitenlandse dingen ontdekken, je medeleerlingen en leerkrachten die je al zes  jaar kent, toch weer op een andere manier leren kennen, kortom: je zal de tijd van je leven hebben. Ik had hier dolgraag aan meegewerkt, maar het had niet mogen zijn. Nu goed, mijn kans komt nog, die van jullie is nu, dus grijp ze met de beide handen beste zesdes. GENIET, Bram Van den Broeck  4 2. Praktische info Adres hotel Hotel A&O Hostels Berlin Mitte Köpenicker Straße 127-129, Berlin Tel: 0049 30 80 94 75 200 Telefoonnummer gsm school: 0476899435 0476899436   Gsm-nummers leerkrachten (alleen bij noodgevallen of problemen): Ann Bertrands: 0484115458 Nancy Bresseel: 0495310850 Anneleen De Baerdemaeker: 0479426238 Saïdja Gielen: 0485567455 Lien Hermans: 0470059222 Pascale Luypaert:0476206628 Bram Vanden Driessche: 0496146730 Enkele belangrijke telefoonnummer Ambulance, politie en brandweer: 112 Noodgeval arts: +495(0)30310031 Bellen van Duitsland naar België: 0032 Facebook Gebruik de facebook- pagina “Belle Vilvoorde” om elkaar en je begeleiders op de hoogte te houden tijdens vrije momenten. Post af en toe leuke foto’s of een goede tip.   3. De reisbegeleiders Nancy Bresseel  alias Steffi Graf Iedereen slaat de bal al wel eens mis … behalve dan mevrouw Bresseel misschien. Deze voormalig tenniskampioene heeft altijd wel een antwoord klaar op eender welke vraag. WIE? Steffi Graf WAT? Tennisspeelster WANNEER? geboren in 1969 WAAR? Geboren in Mannheim (Duitsland) Trivia De enige tennisprof die alle grandslamtoernooien minstens 4 keer heeft gewonnen.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks