Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ

Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 0 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ A. AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Transcript
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ A. AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi nin bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler (Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde eğitim vermektedir. Bölümler ve fakülte hakkında detaylı bilgi için lütfen ve adresini ziyaret ediniz). Madde 2: Bu yönerge adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. B ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV TAKVİMİ TARİH TEMMUZ 2016 FAALİYET Ön Kayıt TEMMUZ 2016 Özel Yetenek Sınavı 30 TEMMUZ 2016 Yerleştirme Puanları İlanı 31 TEMMUZ - 3 AĞUSTOS 2016 İnternet Ortamında Tercihlerin Yapılması 05 AĞUSTOS 2016 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı AĞUSTOS 2016 Üniversite Asıl Kayıt İşlemleri AĞUSTOS 2016 Ek Yerleştirme Başvurusu EYLÜL 2016 Ek Yerleştirme Kayıt DİKKAT: Sınav süresi ve sonuçların ilanı, başvuru sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir. C. TANIMLAR Madde 3: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; KISALTMA ÖYS YGS-P OBP SÖP YTP ÖYSP ÖYSP-SP YP TANIM Özel Yetenek Sınavı YGS Puanı Türlerinden En Yükseği Orta Öğretim Başarı Puanı Spor Özgeçmiş Puanı Yetenek Testi Puanı Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP+YTP) ÖYSP Standart Puanı Yerleştirme Puanı D. GİRİŞ ESASLARI: Madde 4: a. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi nin bölümlerinin eğitim programlarına ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak YGS puanı, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte kendi yapacakları tercihleri değerlendirilerek öğrenci alınır. Fakülteye alınacak olan öğrencilerin bölümlere göre dağılımları Tablo 1. de gösterilmiştir. b. Yabancı uyruklu adaylar kendi aralarında sadece Özel Yetenek Testi sonuçlarına göre sıralanacak ve her bölüme 5 öğrenci alınacaktır. Fakülteye alınacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin bölümlere göre dağılımları Tablo 2. de gösterilmiştir. c. Tüm programların giriş sınavına başvuran adayların herhangi bir sağlık, fiziksel ve zihinsel engelinin bulunmaması gerekir. Tablo1: Bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları: KONTENJAN BÖLÜM KIZ (70) ERKEK (80) TOPLAM (150) Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Tablo2: Bölümlere göre alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayıları: KONTENJAN BÖLÜM KIZ (6) ERKEK (9) TOPLAM (15) Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Madde 5: Tüm bölümler için geçerli olmak üzere: a. Fakültemiz bölümlerine müracaat edecek lise spor alan çıkışlılar ve spor liselerinden mezun adayların veya herhangi bir spor dalında milli olanların, 2016 YGS puanlarının herhangi bir türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak ve üzerinde puan alan TC vatandaşı adaylar. b. a maddesi dışında kalarak başvuracak adayların 2016 yılında YGS nin herhangi bir puan türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak ve daha fazla YGS puanı alan TC vatandaşı adaylar. c. Ankara Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar. Madde 6: Başvurular yerleştirme puanının belirlenmesini takiben fakültenin yukarıda belirtilen bölümlerine tercih yapılmak suretiyle kabul edilir. E. ÖN KAYITLAR Madde 9: Ön kayıtlar, 19 TEMMUZ - 24 TEMMUZ 2016 tarihleri arasında internet adresinden elektronik ortamda başlayacaktır. Elektronik ortamda kayıt için izlenecek yolları bu maddenin e. şıkkında bulabilirsiniz. Elektronik ortamda ön kayıt işlemlerini yapan adaylardan; a. Liselerin spor alanlarından mezun olanlar (SPOR LİSESİ MEZUNLARI HARİÇ) Okul Müdürlüğü nden Spor Alan Çıkışlı dır ibaresi bulunan belgeyi b. Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olan adaylar aşağıda detaylı olarak açıklaması yapılan belgeleri Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi ne elektronik ortamda başvuru yapılan günün MESAİ SAATİ bitimine kadar şahsen getirmeleri gerekmektedir. Görevlilerin ilgili belgeleri (Spor Çıkışlı Belgesi ve SÖP Belgeleri) onaylamasıyla ön kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. c. Diğer tüm adayların ön kayıt işlemleri, adayın elektronik ortamda gerekli işlemleri tamamladıktan sonra, 24 saat içerisinde merkezi sistemden kayıt onayını takiben alınacak Ön Kayıt İşlemi Tamamlanmıştır belgesi ile tamamlanacaktır. Bu adayların sınav için aldıkları randevu tarihine kadar fakültemize gelmelerine gerek yoktur. d. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları: Yabancı uyruklu adaylar başvuruları Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na, web adresinde belirtilen ilkeler çevresinde yapılacaktır. Detaylı bilgi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın ilgili web sayfasından elde edilebilir. e. Elektronik ortamda kayıt için izlenmesi gereken adımlar ÖNEMLİ NOT: Sisteme kayıt olmanız sınava başvurduğunuz anlamına gelmez. Bu yüzden sisteme kayıt olduktan sonra, SINAV KAYIT işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. AŞAMA İŞLEM sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr adresine gidiniz Açılan sayfada Kayıt ol/şifre oluştur seçeneğini tıklayınız Sisteme kayıt olabilmek için gerekli bilgileri giriniz Bilgilerinizi girdikten sonra üyeliğinizin aktif hale geldiğine dair bir uyarı göreceksiniz bu uyarıyı gördükten sonra sisteme kendi TC kimlik numaranız ve oluşturduğunuz şifre ile giriş yapınız. Sınav sonuçlarının ilanı, tercih işlemleri veya herhangi bir itirazı bu şifreyi kullanarak yapacağınız için şifrenizi mutlaka not ediniz Sisteme giriş yaptıktan sonra Başvurularım seçeneğine tıklayınız Başvurularım seçeneği açıldıktan sonra Başvuru yapmak için tıklayınız butonunu seçiniz. Açılan sayfada başvuru formunda doldurmanız gereken yerleri doldurunuz. Ardından sağlık raporu şartları ve başvuru şartlarını okudum ve kabul ediyorum seçeneğini işaretleyiniz Başvuru formunun altında bulunan Başvur seçeneğine tıklayınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru durumunuz Başvuru onay bekliyor şeklinde olacaktır. Başvurunuz görevli kişiler tarafından onaylandıktan sonra ise başvuru durumunuz, Başvurunuz onaylandı şeklinde değişecektir ÖNEMLİ NOT: Spor özgeçmiş puanı ile başvuran ya da liselerin spor bölümlerinden mezun olan adayların başvurdukları günün, MESAİ SAATİ bitimine kadar belgelerini fakültemize getirmeleri ve görevli kişilere onaylatmaları gerekmektedir. Bu adayların başvuruları, belgelerini fakültemize teslim ettikten ve görevli kişilerce kabul edildikten sonra onaylanacaktır. Bu durumun dışındaki tüm adayların başvuruları başvurdukları tarihten itibaren 24 saat içerisinde fakültemizce görevli kişiler tarafından onaylanacaktır. Bu durumdaki adayların sınav gününe kadar fakültemize gelmelerine gerek yoktur. SÖP Puanı Olan Adayların ön kayıtları için gerekli belgeler şunlardır: Spor Özgeçmiş Belgeleri (bu belgeler zorunlu olmayıp sportif özgeçmişe sahip olan adaylar içindir): Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine başvuran adaylardan ekteki tablolarda (Spor Özgeçmiş Puanı Hesaplama Tabloları) yer alan spor dallarındaki koşullara uyduğunu belgeleyenler ilgili tablodan karşılık gelen puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak alırlar. Bu işlem sınav komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. SÖP ve YTP, ÖSYP nin hesaplanmasında kullanılır. Sportif özgeçmişe sahip olanlar durumlarını (maç kağıdı, yarışma bireysel veya takım sıralamasını gösteren) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü nden aldıkları/alacakları ıslak imzalı resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların ön kayıt işlemini tamamlayabilmek ve SÖP puanı alabilmek için ilgili belgeleri internet ortamında ön kayıt işlemini tamamladıktan sonra başvuru yaptıkları günün, MESAİ SAATİ bitimine kadar Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi ne şahsen getirerek SÖP komisyonuna onaylatması gerekmektedir. Belgelerin asıllarının yerine ancak noterden tasdikli suretleri kabul edilir. Resmi evrakların özerk federasyonlar için Federasyon Başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğü nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı olması gereklidir. Adaylar yalnızca bir branşta SÖP puanı elde edebilirler. F. ÖZEL KOŞULLAR Madde 10. Özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları ÖSYM Kılavuzuna (Bakınız; Tablo 5) göre özel koşullar açıklaması; Fakültemizde eğitim verilen her üç bölümde en az bir yıl olmak üzere SEÇMELİ İNGİLİZCE HAZIRLIK eğitimi verilmektedir. G. ÖZEL YETENEK SINAVI Madde 11: Özel Yetenek Sınavı, TEMMUZ 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. a. Bu sınav kapsamında Yetenek Testi Puanı (YTP) elde etmek üzere Özel Yetenek Testi (ÖYT) yapılacaktır. ÖYT SÖP ile birlikte ÖSYP nin hesaplanmasında kullanılacaktır. ÖYSP-SP, OBP ve YGS sonuçlarının yukarıda açıklanan formüller doğrultusunda birlikte değerlendirilmesi ile elde edilecek YP adayların hem asıl, hem de ek yerleştirme işlemlerinde esas alınacaktır. b. Tüm adayların internet ortamında aldıkları SINAV RANDEVU SAATİ inden 45 dk. önce sınavın yapılacağı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gölbaşı yerleşkesinde Kimlik Belgesi, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Kayıt Belgesi ve Sağlık Raporu ibrası ve kontrolü ile göğüs numarası almak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav Randevusunu kaçıran adaylar için; belgelendirilmek koşulu ile adayın birinci derece akraba vefat ve/veya hastaneye yatış gerektirecek nitelikte sağlık sorunu ve/veya adayın kendisinin bir sağlık problemi yaşaması durumunda adayın özel yetenek giriş sınavı son gün en son grupta yapılacaktır. SINAVA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKLİ BELGELER Aday sınav günü aşağıdaki belgeleri yanında getirmekle yükümlüdür: 1- Üzerinde Fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi : Pasaport, hüviyet cüzdanı, ehliyet gibi üzerinde fotoğraf ve TC kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgesi. 2- Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı Kayıt Belgesi: Adayın internet ortamından ön kayıt işlemini tamamladıktan sonra almış olduğu çıktı sınav kayıt belgesi olarak kullanılacaktır. 3- ÖSYM Sınav Giriş Belgesi: Sınav giriş belgesi olarak ÖSYM nin aday işlemleri sayfasından elde edilen belge kullanılacaktır. Bunun için aday YGS sınavına başvuru yaptığı ÖSYM aday işlemleri sayfasından kendi hesabına girerek sırasıyla Sınav Başvurularım/2016 ÖSYS/Başvuru Kayıt Görüntüle bağlantılarını tıklayarak üzerinde adayın fotoğrafının bulunduğu 2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ADAY BAŞVURU KAYIT BİLGİLERİ belgesinin çıktısını alarak sınava gelirken yanında getirecektir. 4- Sağlık Raporu: Tek bir doktordan alınmış rapor yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur ibareli olmalıdır. Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır. ÖNEMLİ NOT: Kimlik belgesini, sınav giriş belgesini, sınav kayıt belgesini ve sağlık raporunu ibra etmeyen aday kesinlikle sınava alınmaz. Sahte belge getirdiği kanıtlanan adayların sınav giriş hakları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları, kayak, bisiklet/dağ bisikleti gibi bazı dersleri içermektedir. Bu nedenle fakülte giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Madde 12: Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı Fakültenin Gölbaşı ndaki spor tesislerinde yapılır. Madde 13: Sınav türü bütün bölümler için kılavuzda açıklandığı şekilde uygulanacaktır. Madde 14: Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler: Özel Yetenek Testi (ÖYT): Adaylar parkurda zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Bu test, spor salonunda yapılacaktır. Test sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek ve imzalanacaktır (Şekil-1 Özel Yetenek Testi Parkuru). Özel yetenek sınavı sırasında adayların parkur üzerindeki araç-gerece kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz sayılacaktır. Adayların salon zeminine uygun olmayan ayakkabı kullanmalarına izin verilmeyecektir Özel Yetenek Testinin Uygulanışı: 1. Bölüm: Aday fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır, yerden 40 cm yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar. Denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde denge tahtasının başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar. Bölüm: Aday yere yerleştirilmiş olan minder üzerinde öne takla hareketi yapar. Öne takla hareketi ayakta başlayıp ayakta bitecektir. Bölüm: Aday yerden 30 cm. yüksekliğindeki denge sırasının üzerinden 5 sağa 5 sola olmak üzere toplam 10 sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur. Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır. Bölüm: Aday yönlendirme işaretleriyle gösterilen 30mt. lik alanda koşar. Bölüm: Bu bölümde aday, 2 metre aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm. ve 60 cm. yüksekliğindeki üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır. Bölüm: Aday 1,5 metre aralıklarla dizilmiş 6 slalom direği arasından koşar. Adaylar bu bölümde hiç bir slalom direğini atlamadan tümünün arasından geçmek zorundadırlar. Slalom çubuklarını kasıtlı olarak (eliyle ve vücudunun herhangi bir bölümüyle) devirmediği sürece aday koşusuna devam eder. Aday kapı atladığında başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar. Parkurun bu istasyonunun geçerli sayılması kararını öncelikle istasyonda görevli jüri üyesi verir. 7. Bölüm: Aday yönlendirmelerle belirlenen koşu alanında 1 tur (140 mt.) koştuktan sonra fotosellerin arasından geçerek testi bitirir. Belirlenen alan dışından koşan adayların testi geçersiz sayılacaktır. Sekil 1. Özel Yetenek Parkuru H. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde istatistik yöntemlerle standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM nin belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak adayların yerleştirme puanı belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır). Madde 15: Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olacak puan [Yerleştirme Puanı (YP)] aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır: Aday spor alanından geliyorsa; YP = (1.17 x ÖYSP SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS-P) + (0.03 x OBP) Aday diğer alanlardan geliyorsa; YP = (1.17 x ÖYSP SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS-P) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı - ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması/ ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması)+50 Madde 16: 2015 LYS de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2015 ÖSYS de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. İ. SINAV SONUÇLARININ İLANI Madde 17: Sınav sonucu olan yerleştirme puanları (YP) 30 TEMMUZ 2016 tarihinde adresinden ilan edilecektir. J. TERCİH İŞLEMLERİ Madde 18: Tercih işlemleri İnternet ortamında ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem kayıtları (kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. Madde 19: Yerleştirme puanı belirlenen adaylar 31 TEMMUZ -3 AĞUSTOS 2016 tarihleri arasında adresinden girmek istedikleri bölümler için tercih yapacaklardır. Madde 20: Tercih kullanan adaylar başvurdukları bölüm içinde kendi aralarında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaklardır. Birinci tercihinde istediği bölüme giremeyip ikinci ve/veya üçüncü tercihi işaretleyen bir aday, eğer ikinci ve/veya üçüncü tercih için yeterli puan toplamışsa bile birinci tercih olarak belirlediği bölüme kayıt hakkı kazanacaktır. Böyle bir durumda (puanların birinci tercih kullanan aday ile eşit olması durumunda), birinci tercihini kullanan adaya kayıt hakkı önceliği verilecektir. Yine eşitlik durumunda ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için YGS-Sayısal Puan türünden değere; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için YGS-Eşit Ağırlık Puan değerine; Spor Yöneticiliği Bölümü için ise YGS-Sözel puanına öncelik verilecektir. Madde 21: Zamanında tercih yapmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. K. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT Madde 22: Yerleştirme sonuçları 05 AĞUSTOS 2016 tarihinde internet ortamından sitesinde ilan edilecektir. Madde 23: Tercihleri takiben yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kesin kayıta hak kazanan adayların kayıtları AĞUSTOS 2016 tarihleri arasında Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. L. EK YERLEŞTİRME Madde 24: Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları AĞUSTOS 2016 tarihleri arasında internet ortamında adresinden yapılacak ve ek yerleştirme kesin kayıtları ise EYLÜL 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. M. İTİRAZLAR Madde 25: a. Adaylar herhangi bir test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna yazılı olarak yaparlar. İtirazların, aday testi bitirdikten sonra en geç bir saat içerisinde yapılması gerekir. b. Özel Yetenek Giriş Sınav sonuçlarına (YP puanlarına) itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra 24 saat içinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz. N. YÜRÜRLÜK Madde 26: Bu yönergede sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır. Sınav Üst Kurulunun Görevleri a. Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. b. Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanının belirlenmesi. c. Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması. d. Sınav güvenliği için önlem alınması. e. Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması. f. Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin yapılması. g. Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. Madde 27: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Madde 28: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI 50 PUAN FUTBOL A milli, A2 milli veya Ümit milli olmak BASKETBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak VOLEYBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak HENTBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak YÜZME Milli olmak veya açık yaş, büyükler veya gençler kategorisinde Türkiye rekoru kırmış olmak DURGUNSU KANO Milli Olmak veya Milli takımı temsilen herhangi bir uluslararası yarışmada madalya kazanmış olmak KÜREK Milli Olmak veya Türkiye şampiyonasında madalya kazanmış olmak TRİATLON Dünya Şampiyonasında Elit kategoride yarışmış olmak veya milli olmak KAYAK Milli olmak TAEKWON-DO A milli olmak veya herhangi bir kategoride olmak üzere, Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonaları veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak JUDO A milli olmak veya herhangi bir kategoride olmak üzere, Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonaları veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak GÜREŞ Olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya Büyükler, gençler ve yıldızlarda Dünya ve Kıtasal şampiyonalarda milli olmak ATLETİZM A milli olmak veya büyükler, yıldızlar, gençl
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks