Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Category:

Poems

Publish on:

Views: 0 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Deney Laboratuvarı Adresi : METİN AKKUŞ MAH SK. (ESKİ 1 ) NO:19/6 İLKER ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta :
Transcript
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Deney Laboratuvarı Adresi : METİN AKKUŞ MAH SK. (ESKİ 1 ) NO:19/6 İLKER ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini ( mg/m³ ) Ön İşlem- Ölçüm: Referans Metot Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini ( 50 mg/m³ ) Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini Ölçüm: İnfrared Absorbsiyon Yöntemi Oksijen (O₂) Tayini Ölçüm: Paramanyetik Yöntem Kükürtdioksit (SO₂) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi TS ISO 9096 TS EN EPA Metot 17 TS ISO TS ISO 7935 EPA CTM 022 TS 9503 Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/18) (Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Nem Probu ile Nem Tayini ( 150 C baca sıcaklığı için) Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID Dedektör ile Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Analiz: Gümüş Titrasyonu -Mercuric Thiocyanate Spektrometri Toplam Flor (F) Miktarının Tayini SPANDS Metodu Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem İşletme İçi Metot (LBT.TL.22, LBT.TL.23) TS ISO TS EN EPA Metot 323 TS EN TS EN TS EN EPA Metot 13 A CARB 426 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/18) (Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) İmisyon (Çevre Havası) Akustik-Gürültü Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı, Sülfürtrioksit (SO₃) ve Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini Ölçüm: İzokinetik Yöntem Çöken Toz Tayini Gravimetrik Yöntem Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini Gravimetrik Yöntem Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα, LpA, Lw) Tespiti Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti Yerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin (ƒ, Lƒ, LfT(DW), (Adiv, Aatm, Agr, Abar, Amisc ve Çevresel Gürültü Alansal Dağılımının (LAT)Tespiti, EPA Metot 8 TS 2342 TS 2341 TS EN EPA 40 CFR 50 AppJ-M TS 9315 ISO ve TS 9315 ISO /T1 TS ISO /TS ISO /T1 TS ISO 8297 TS EN ISO 3744 TS ISO Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/18) (Akustik-Gürültü Titreşim Elektriksel Topraklama İş Hijyeni Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan hava şoku ve yer titreşiminin ölçülmesi/a,v Binalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,v) Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Vrms) Doğal Zeminlerin Elektrik Özgül Dirençlerinin Sahada Tayini-Wenner Dört Elektrik Metodu İle Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik V a.a ve 1500 V d.a ya kadar-koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-bölüm 5 Toprağa göre direnç Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini (HCN (Siyanür), NH₃ (Amonyum), C₇H₈ (Toluene), C₈H₁₀ (Ksilen), CH₂O (Formaldehit), CH₅OH (Ethanol), HF (Hidrojen Florür), NO/NO₂ (Azot oksitler) Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm TS EN ISO 3746 TS TS ISO 4866 ISO ISO TS 4363 TS EN ASTM D Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/18) İş Hijyeni Aydınlatma İş Hijyeni Toz Ölçümü İş Hijyeni Termal Konfor İş Hijyeni Termal Konfor İş Hijyeni Gürültü İş Hijyeni Gürültü İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti COHSR-928-IPG- 039 HSE-MDHS 14/3 TS EN TS EN ISO 7730 TS EN ISO 7730 TS ISO / TS ISO /T1 TS 2607 ISO 1999 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/18) İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler İş Hijyeni Anlık Gaz Ölçümü İş Hijyeni Anlık Gaz Ölçümü İş Hijyeni Titreşim Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,1-dichloro ethene +acetone, methyleiodite, carbondisülfit, methyle chloride, trans1, 2 dichloridethene, 1,1 dichloro ethene, 2butanone, Chloroform, 1,1,1-trichloroethane, Carbontetra chloride, benzene+1,2-dichloroethane, Trichloro ethene, 1,2 dichloro propene, Bromodichloro Methane, cis-1,3dichloro propene, 4methyle 2pentanone, toluene, trans1,3dichloro propene, 1,1,2- trichloroethane, tetrachlorideethene, 2-hexanone, dibromochloromethane, Chlorobenzene, ethylebenzene, m+p xylene, o-xylene+ styrene, bromoform, 1,1,2,2-tetrachloro ethane, trans-1,4-dichloro-2-butene, 1,3-dichloro benzene, 1,4- dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene) Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC) Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Oksijen (O₂)Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Karbon Monoksit (CO) Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi TS ISO NIOSH-NMAM 6601 NIOSH-NMAM 6604 TS EN TS EN Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/18) İş Hijyeni Titreşim Toprak Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Toprak Kalitesi- Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Toprak Kalitesi - Numune Alma - Kısım 1: Numune Alma Teknikleri İle İlgili Kılavuz ph Tayini Elektrometrik Metot Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot Toplam Fosfor (TP) Tayini Titrimetrik Metot Kuru Madde / Nem (%) Tayini Nem (%) Tayini TS ISO (TS EN 1032+A1 ile birlikte) TS 9923 TS ISO TS EN TS ISO TS EN TS 9546 EN TS ISO Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN Atık Katı Atıklardan Numune Alma TS ph Tayini Elektrometrik Metod TS EN Fenol indeksi Tayini Önişlem: Eluata Alma+Kloroform Ekstraksiyon Analiz: UV-Vis Spektrofotometrik Metod Florür (F) Tayini Ön İşlem: Eluata Alma+Distilasyon Analiz: SPADNS Metodu Klorür (Cl) Tayini Önişlem: Eluata Alma Analiz: Analiz:Argentometrik Metot SM 5530 B ve C TS EN SM 4500-F B ve D TS EN SM 4500-Cl B TS EN Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/18) (Atık Arıtma Çamuru Sülfat Tayini Önişlem: Eluata Alma Analiz: Toplam Çözünmüş Madde Tayini Önişlem: Eluata Alma Analiz: Kuru Madde (%) Tayini Analiz: Nem (%) Tayini Analiz: Kızdırma Kaybı(Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini) Analiz: Gravimetrik Metod Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Klavuzu Kuru Madde (%) Tayini Analiz: Nem (%) Tayini Analiz: Kızdırma Kaybı(Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini) Analiz: Gravimetrik Metod SM 4500 SO₄ ² D TS EN SM 2540 C TS EN TS 9546 EN TS ISO TS EN TS EN ISO TS 9546 EN TS ISO TS EN ph Tayini Elektrometrik Metod TS EN İletkenlik Tayini Elektrometrik Metodu TS ISO Toplam Fosfor (TP) Tayini Analiz: Titrimetrik Metot Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Argentometrik Metot TS EN TS EN SM 4500-CI B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/18) (Arıtma Çamuru Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Toplam Çözünmüş Madde Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: TS EN SM 4500 SO₄² D TS EN SM 2540 C Atıksu Atık Sulardan Numune Alma TS ISO ph tayini Elektrometrik Metot Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Renk Tayini Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Ölçüm: Titrimetrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel- TS EN ISO SM 2130 B SM 2510 B SM 2520 B SM 2120 C SM 2550 B SM 4500-NH₃ B SM 4500 NH₃ F SM 4500-NH₃ C TS EN 872 SM 5210 B SM 2540 F Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/18) (Atıksu Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu Florür Tayini Ön İşlem : Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- Klorür Tayini Argentometrik Metot Klorofil-a Tayini Krom (VI) Tayini Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500-O G SM 4500-O C SM 5530 B SM 5530 C SM 4500-F B SM 4500-F D SM 4500-P B SM 4500-P C SM 4500-P C SM 5220 B SM 5220 D SM 4500-Cl B SM H SM 3500-Cr B SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ E Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/18) (Atıksu Serbest Klor Tayini DPD Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: Serbest Siyanür Tayini Sülfür Tayini İyodometrik Metot Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfat Tayini Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi Toplam Çözünmüş Madde Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Yağ ve Gres Tayini Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Yüzer Maddeler Görsel İnceleme Metot SM 4500-Cl G SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-CN E SM 4500-S² F SM 4500 SO₃² B SM 4500 SO₄² D SM 4500-N C SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ E SM 4500-Norg- B SM 2540 C SM 4500-Norg B TS 7887 SM 5540 C İşletme İçi Metot (Talimat No:LBT.TL.88) Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/18) (Atıksu Asidite Tayini Titrimetrik Metot Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot SM 2310 B SM 2320 B SM 2340 C Deniz Suyu Deniz Sularından Numune Alma TS ISO ph tayini Elektrometrik Metot Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Seki Diski Derinliği Tayini Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Renk Tayini Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Amonyum /Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Ölçüm: Titrimetrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini 5-Günlük BOİ Test Metodu Oksijen Yüzdesi (% O₂) Membran Elektrot Metodu TS EN ISO SM 2130 B EPA 841-B SM 2520 B SM 2120 C SM 2550 B SM 4500-NH₃ B SM 4500 NH₃ F SM 4500-NH₃ C TS EN 872 SM 5210 B SM 4500-O G Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/18) (Deniz Suyu % O₂ (Oksijen Yüzdesi) Azid Modifikasyonu Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: Klorofil-a Tayini Krom (VI) Tayini Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu Toplam Azot Tayini Hesaplama Metodu Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini SM 4500-O C SM 5530 B SM 5530 C SM 4500-P B SM 4500-P C SM H SM 3500-Cr B SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ E SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-N C SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ E SM 4500-Norg B SM 4500-Norg B SM 5540 C Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/18) (Deniz Suyu Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Yüzer Maddeler Görsel İnceleme Metot Trix İndeksi Hesaplama Metodu Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma İşletme İçi Metot (Talimat No: LBTTL.88) İşletme İçi Metot (Talimat No: LBTTL.107) TS ISO Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291 ph tayini Elektrometrik Metot Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Işık geçirgenliği Tayini Secchi Disk Metodu İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Renk Tayini Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu TS EN ISO SM 2130 B EPA 841-B SM 2510 B SM 2520 B SM 2120 C SM 2550 B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/18) (Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Amonyum /Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Ölçüm:Titrimetrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel- Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu Florür (F) Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500-NH₃ B SM 4500 NH₃ F SM 4500-NH₃ C TS EN 872 SM 5210 B SM 2540 F SM 4500-O G SM 4500-O C SM 5530 B SM 5530 C SM 4500-F B SM 4500-F D SM 4500-P B SM 4500-P C SM 4500-P C Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/18) (Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- Klorür Tayini Argentometrik Metot Klorofil-a Tayini Krom (VI) Tayini Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu Serbest Klor Tayini DPD Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: Serbest Siyanür Tayini Sülfür Tayini İyodometrik Metot SM 5220 B SM 5220 D SM 4500-Cl B SM H SM 3500-Cr B SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ E SM 4500-Cl G SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-CN E SM 4500-S₂ F Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/18) (Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfat Tayini Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu Toplam Azot Tayini Hesaplama Metodu Toplam Çözünmüş Madde Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Yağ ve Gres Tayini Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Yüzer Maddeler Görsel İnceleme Metot Asidite Tayini Titrimetrik Metot Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot SM 4500 SO₃ ² B SM 4500 SO₄² D SM 4500-N C SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ E SM 4500-Norg- B SM 2540 C SM 4500-Norg B TS 7887 SM 5540 C İşletme İçi Metot (Talimat No: LBTTL.88) SM 2310 B SM 2320 B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/18) (Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot KAPSAM SONU SM 2340 C Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks