Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ADANA ÇİMENTO FAALİYET RAPORU PDF

Category:

Retail

Publish on:

Views: 3 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ADANA ÇİMENTO FAALİYET RAPORU 2013 ADANA ÇİMENTO FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER BAŞKAN MESAJI DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 4-5 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ 6 KURUMSAL TARİH, 2013 YILINDA ÖNE ÇIKAN
Transcript
ADANA ÇİMENTO FAALİYET RAPORU 2013 ADANA ÇİMENTO FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER BAŞKAN MESAJI DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 4-5 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ 6 KURUMSAL TARİH, 2013 YILINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR VİZYON, MİSYON, DEĞERLER 8 YÖNETİM KURULU VE ŞİRKET ÜST YÖNETİM 9 GENEL BİLGİLER KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU 41 KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 46-98 BAŞKAN MESAJI Celalettin Çağlar OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomik olarak küresel gelişmelerin ön planda olduğu 2013 yılını tamamlamış bulunmaktayız. Dünya çapında yaşanan parasal bolluğun azaldığına şahit olduğumuz geçtiğimiz yıl boyunca gelişmekte olan ekonomiler bu durumdan negatif etkilendiler ve dış kaynağa bağımlılığı yüksek ülkelerin kırılganlığı 2013 yılına damgasını vurdu. Parasal daralmaya 2014 yılında da devam etmesi beklenen ve ardından faiz artışlarını gündeme alacak olan Amerikan Merkez Bankası, içinde bulunduğumuz yılda da dünya ekonomisinin gidişatına ciddi etki yapacak bir görüntü vermektedir. Türkiye ekonomisi de 2013 yılı boyunca kırılgan yapısı nedeniyle negatif etkilenmiş olsa da, büyümenin önemli parçalarından biri olan inşaat ve altyapı yatırımları ile çimento sektörünün büyümesi çift haneye ulaşmayı başarmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen Marmaray, 3. Boğaz Köprüsü, Gebze Körfez Köprüsü gibi uluslararası projelerin yanı sıra yol ve baraj inşaatları ile 2014 yılının da %6 civarında bir çimento iç pazar büyümesi ile tamamlanması beklenmektedir. Bu şartlar altında OYAK Çimento Grubu, Türkiye nin 6 coğrafi bölgesinde sürdürdüğü faaliyetleri ile 2013 yılını başarılı sonuçlar ile tamamlamış ve tüm paydaşlarını tatmin ettiğine inandığımız rakamlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Pazar liderliğini 2013 yılında da sürdüren grup şirketleri 1.3 Milyar TL toplam ciro ile 414 Milyon TL ye yakın faiz vergi ve amortisman öncesi kar rakamı yakalamışlardır. Bu sonuçlar ile grubumuz, borsada işlem gören 400 ün üzerindeki şirket arasında öne çıkmayı başarırken, çimento sektörünün halka açık 17 şirketi arasında en önde gelenler arasında yer almıştır. Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde en büyük paylardan bir tanesi şirketlerimizin OYAK Beton vasıtası ile içinde yer aldıkları Türkiye nin büyük projeleri olmuştur: Dört şirketimizin ortaklığında faaliyet gösteren OYAK Beton, geçtiğimiz yıl boyunca asrın projesi Marmaray, dünyanın en uzun 4. köprüsü olan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Çukurova Havalimanı, Başbakanlık Binası, Emaar Square, Beşiktaş Stadı, Çamlıca Camii ve daha pek çok projede tercih edilen şirket olmuştur. İleri düzeyde Ar-Ge faaliyetleri ile suyun içinde tünel yapımından 200 metre yüksekliğe yüksek dayanımlı beton dökümüne kadar profesyonellik gerektiren tüm işleri başarı ile tamamlayan OYAK Beton, çimento grubu bünyesinde 2013 yılında kurulan Ar-Ge ve Teknoloji merkezi ile desteklenmektedir. Yurtiçi pazarın canlılığını koruması, altyapı projelerinin devam etmesi ve temelde Türkiye nin inşaatı ön plana çıkaran bir büyüme modeli benimsemesi, uzun zamandır kapasite artışı yatırımı yapmayan grubumuzun bu yönde bir kararı 2013 yılında almasına sebep olmuştur. Son olarak 2007 yılında Mardin Çimento da kapasite artışı yatırımını tamamlayan ve o dönemden bu yana organik büyümeden ziyade inorganik büyümeyi tercih eden ve 2009 yılı sonunda Aslan Çimento yu satın alarak bünyesine katan OYAK Çimento Grubu, İç Anadolu Bölgesi nde yaşanan sürdürülebilir büyüme ve yetersiz kalan arz koşullarını dikkate alarak Bolu Çimento Ankara Tesisi ne bir klinker hattı kurmayı kararlaştırmıştır. Türkiye nin tamamında yapılan uzun soluklu çalışmalar neticesinde tercih Ankara dan yana kullanılmış, yıllık 1 Milyon Ton kapasiteli yeni fabrika için Avrupa menşeili firmalar ile makine ekipman anlaşmaları tamamlanmıştır. 75 Milyon Euro bütçeli yatırımımızın 2015 yılı ortasında devreye girmesi öngörülmektedir. Ayrıca Bolu ve Aslan Çimento da atık ısıdan elektrik elde edilmesine ilişkin yatırımlarımız süratle devam etmekte olup, 2014 yılının ikinci yarısında devreye girecek tesisler ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %20 sinden fazlası baca gazlarından temin edilecek, yıllık parasal tasarruf 15 Milyon TL ye varabilecektir. Bu iki yatırımın toplam bütçesi de 40 Milyon TL yi aşmaktadır. Gerek atık ısı yatırımlarında, gerekse Adana Çimento tarafından devreye alınan 499 Kw lık güneş enerjisi yatırımında ön planda tutulan konulardan bir tanesi de çevre duyarlılığıdır. Daha az enerji tüketimi ile cari açığın önemli bir kısmını oluşturan ithalatı frenleme gayreti bulunmaktadır. Bunların dışında ise öğütülmüş cüruf ve cüruflu çimento ile çevreye verdiğimiz önem görülmektedir: OYAK Grubu na bağlı olan Erdemir ve İsdemir de 8 milyon ton çelik üretilmekte, bunun %20 si civarında yüksek fırın cürufu olarak, bir atık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumu değerlendiren Adana ve Bolu Çimento, kurdukları cüruf ve cüruflu çimento öğütme tesisleri ile bu atığın tamamını alarak bertaraf etmekle kalmamakta, bu ürünü işleyerek çimento benzeri özel bir ürün yaratmaktadır. Bu şekilde ise klinker üretimi ve dolayısıyla emisyonlar azalmakta, üretiminde hiçbir atık oluşmayan sıfır emisyonlu ve özel projelere yönelik bir inşaat malzemesi elde edilmektedir. Şirketlerimiz ayrıca 2013 yılı boyunca torbalı filtre dönüşümlerini tamamlamış, emisyonlarını Avrupa standartlarının altına getirmeyi başarmıştır. Tüm bu yatırımların, satın alma, üretim ve satış safhalarına verilen yüksek önemin sonucunda 2013 yılını sektörünün en önünde tamamlamış olan şirketlerimiz, tüm paydaşlarımızın takdirine mazhar olmuştur. Ana amaçlarımız olan verimlilik ve sürdürülebilir değer yaratmayı ön planda tutarak 2014 yılında da daha yüksek hedeflerimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. OYAK Çimento Grubu na duyduğunuz güven için 1,500 ün üzerinde direkt çalışanımız adına sizlere teşekkürü borç biliriz. 4 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 5 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 2012 yılını %2.2 büyüme ile kapatan Türkiye ekonomisi, 2013 yılına daha iyi bir gelişim göstererek başlamış olsa da, dünya çapında genişletici politikalara yapılan fren ile yavaşlama eğilimi göstermiş, 2013 yılı %4 oranında büyüme ile tamamlanmıştır. Haziran ayından itibaren Türk Lirası ciddi bir baskı altına girmiş, kredi genişlemesi izlenen politika doğrultusunda yavaşlamış, cari açıkta 2012 yılına oranla iyileşme görülmüştür. Söz konusu yavaşlamanın 2014 yılında da devam etmesi ve büyüme oranının beklentilerin gerisinde kalması öngörülmektedir. ÇİMENTO SEKTÖRÜ VE ŞİRKETİMİZ 2013 yılına hızlı bir başlangıç yapan çimento sektörü, 2012 yılının ilk çeyreğinde hava şartlarının kötü olmasının da yarattığı düşü baz etkisi ile 2013 de çok daha iyi bir grafik yakalamış, altyapı projelerinin ağırlıklı olduğu talep ile yıllık %10.5 satış artışı sağlanmıştır. Marmaray, Gebze Köprüsü, Avrasya Tüneli, metro ve hidroelektrik santral projeleri, 3. Boğaz Köprüsü gibi projeler çimento talebinin yüksek kalmasını sağlamış, konut yatırımları devam etmiştir yılında, başlayan bu altyapı projelerinin devam edeceği öngörülmekte olup, yıl sonu iç satışların %6 büyümesi öngörülmektedir. Türkiye de Milyon Ton Değişim (%) Klinker Üretimi 60,2 56,2 7,20% Çimento Üretimi 71,3 65,5 9,00% Klinker İç Satışı 2,7 1,8 50,90% Klinker Dış Satışı 2,2 2,8-22,20% Çimento İç Satışı 60,9 55,2 10,50% Çimento Dış Satışı 9,6 10-4,10% Toplam Çimento Satışı 70,6 65,2 8,20% Toplam Çimento ve Klinker Satışı 75,4 69,8 8,10% Şirketimiz ise 2013 yılında 2 Milyon Tonun üzerinde klinker ve 3.2 Milyon Ton çimento üretimi gerçekleştirmiş, döner fırınların kapasite kullanım oranı %88 seviyesinde gerçekleşmiştir. 6 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. KURUMSAL TARİH 1950 li yıllarda gelişmekte ve kalkınmakta olan Türkiye de büyük çaplı imar çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılacak çimentoyu karşılamak üzere yapılan araştırmalar sonucunda Çukurova nın gelişim ve tüketim durumu da göz önüne alınarak, Adana da ton/yıl kapasiteli bir çimento fabrikasının kurulmasına karar verilmiştir. Kuruluş çalışmaları Türkiye Emlak Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası öncülüğü ile 1953 yılında başlamış ve Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 5 Ekim 1954 tarihinde tescil ve 7 Ekim 1954 tarihinde mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle resmen kurulmuş, üretime 1957 de başlanmıştır. Resmi açılışı 26 Mayıs 1957 tarihinde yapılan fabrika, 1957 Haziran ayında çimento satışına başlamıştır. İlk çimento ihracatı Kıbrıs a ton olarak gerçekleştirilmiştir. Bugün Akdeniz Bölgesine ve Kıbrıs a yayılmış tesisleri ile yıllık 2 milyon ton gri, ton beyaz klinker, 5,15 milyon ton gri, ton beyaz çimento kapasitesine sahiptir YILINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR Sürdürülebilir, çevre dostu üretim anlayışı doğrultusunda uzun dönemli bakış açısı çerçevesinde önemli projeler planlanmış, projelerin uygulama süreci başlatılarak, devam eden bazı projeler plana uygun olarak hayata geçirilmiştir. Sözü edilen projelerden; Atıktan türetilmiş yakıt ve kurutulmuş çamur atıklarının Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılması ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında enerji geri kazanımı amaçlı ek yakıt olarak kullanılması için 2013 yılında Atık Besleme Sistemi devreye alınmıştır. Hava kalitesinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerle uyumlu, 4. Döner fırın ve farin değirmeni hattı için yeni torbalı filtre 2013 yılında devreye alınmıştır. TS EN ISO ENERJİ. YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) belgesi alınarak enerji kullanımı verimliliğinin artırılması çalışmalara devam edilmiştir. Çevre duyarlılığı, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir verimlilik amacıyla 499 kwp kurulu güçte PV tip Güneş Enerjisi Santrali 2013 yılında devreye alınmıştır. YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAŞKAN VEKİLİ ÜYE ÜYE ÜYE BAĞIMSIZ ÜYE BAĞIMSIZ ÜYE ÜST YÖNETİM GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALİ ve İDARİ) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) MUHASEBE MÜDÜRÜ Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Fuat ÖZAKDAĞ) Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Nurettin ÖZMEN) Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Mehmet ARSLANTAŞ) Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Kamil AYNA) Suat Necat ÖNEY Ali MİDİLLİLİ KEMAL DOĞANSEL MEMİŞ VANLI H.MUSTAFA ABACI Y.SİBEL YÜZEREROĞLU MİSYON, VİZYON, DEĞERLER SATIŞ MÜDÜRÜ HINCAL NAZSIZ Ana Hissedarımız OYAK ın Misyon, Vizyon ve Değerleri Doğrultusunda LOJİSTİK HİZMETLER MÜDÜRÜ H.ALİ ULUTAŞ VİZYON: Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak. MİSYON: Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içersinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak. DEĞERLER: Yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, güvenilirlik, rekabetçilik, mükemmeliyet, müşteri ve çalışanların mutluluğu, OYAK kültürü. ÜRETİM MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL VE AR-GE YÖNETİMİ TEKNİK HİZMET MÜDÜRÜ İ.HALİL DURMUŞ BERRAK AVCIOĞLU BÜLENT ATASOY İSKENDERUN TESİSLERİ MÜDÜRÜ İSMAİL YÜKSEK 8 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 9 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2013 dönemini kapsamaktadır. 2. İletişim Bilgileri - Ticaret Unvanı : Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. - Ticaret Sicil Numarası : Sanayi Sicil Numarası : Mersis : Vergi Dairesi / Numarası : Yüreğir / Merkez Adres : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km P.K / ADANA - Merkez İletişim Bilgileri : (322) Şube İletişim Bilgileri - İskenderun-1 Şubesi : (326) İskenderun-2 Şubesi : (326) Antakya Hazır Beton Tesisi : (326) İskenderun Hazır Beton Tesisi : (326) Samandağ Hazır Beton Tesisi : (326) İnternet sitesi adresi : 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : Ödenmiş Sermaye(TL) : Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu Yardımlaşma Kurumu ,50 57,21 Diğer ,50 42,79 Genel Toplam ,00 100,00 Pay Senetleri Gruplarına Göre Sermaye Dağılımı Grup Adı Hisse Tutarı (TL) % A GRUBU ,21 26,23 B GRUBU ,92 24,59 C GRUBU ,87 49,18 TOPLAM ,00 100,00 4. Şirketin Organizasyon Yapısı GENEL MÜDÜR 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirketin A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı hisse senetlerine tanınan imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesinin nin 10., 21. ve 34. Maddeleri nde belirtilmiş olup, aşağıdaki gibidir. a) Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir karın; (A) grubu %54 ünü, (B) grubu %36 sını, (C) grubu %10 nu alır. b) Oy İmtiyazı: A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir. c) Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi ( C) grubu hissedarlardan seçilir. 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 27/03/2013 tarihinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/08/2013 tarihinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Temsilcisi :Celalettin ÇAĞLAR) Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Fuat ÖZAKDAĞ) Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi:Nurettin ÖZMEN) Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Mehmet ARSLANTAŞ) Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Kamil AYNA) Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Yönetim Kurulu Başkanı 08/09/2000 OYAK-Üst Yönetim (EK-1) Yönetim Kurulu Üyesi 22/03/2011 Yönetim Kurulu Üyesi 22/03/2011 Yönetim Kurulu Üyesi 27/03/2013 Yönetim Kurulu Üyesi 27/03/2013 Suat Necat ÖNEY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 19/06/2012 Ali MİDİLLİLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 19/06/2012 YOK OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1) OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1) MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUHASEBE MÜDÜRÜ SATIŞ MÜDÜRÜ LOJ. HİZM. MÜDÜRÜ İSKENDERUN TES.MÜD. ÜRETİM MÜDÜRÜ TEK.HİZM. MÜD. KAL.KONT.VE AR-GE YÖN.MÜD 10 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 11 Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 27 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 olarak belirlenmiş, Yönetim Kurulu üyeleri Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Musa Faruk Koç) ve Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Numan HİLALAY) görevlerinden ayrılmış ve Türk Ticaret Kanunu nun 359. Maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Fuat ÖZAKDAĞ), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Nurettin ÖZMEN), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Mehmet ARSLANTAŞ) ve Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Kamil AYNA), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Suat Necat ÖNEY ve Ali MİDİLLİLİ bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Komite Görevi Adı Soyadı Niteliği Toplanma Sıklığı Denetimden Sorumlu Komite Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Suat Necat ÖNEY Bağımsız Üye 3 aylık dönemlerde yılda Üye Ali MİDİLLİLİ Bağımsız Üye en az dört defa Başkan Ali MİDİLLİLİ Bağımsız Üye 3 aylık dönemlerde yılda Üye Suat Necat ÖNEY Bağımsız Üye en az dört defa Başkan Ali MİDİLLİLİ Bağımsız Üye 2 aylık dönemlerde yılda Üye Suat Necat ÖNEY Bağımsız Üye en az altı defa tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu nun (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) istifası kabul edilmiş, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) seçilmesine karar verilmiş ve tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul un onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. Denetleme Kurulu Üyeleri 27 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu Üyelerinin görevleri sona ermiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni seçim yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Şirket Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı toplantıda; Ordu Yardımlaşma Kurumu nun (temsilcisi Sayın Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. nin (temsilcisi Sayın Fuat ÖZAKDAĞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne seçilmelerine karar verilmiştir Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ordu Yardımlaşma Kurumu nun (temsilcisi Sayın Celalettin ÇAĞLAR) istifası kabul edilmiş, yerine Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Kemal DOĞANSEL Genel Müdür 14/05/2013 Memiş VANLI Hacı Mustafa ABACI Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 03/09/ /02/2008 Tahsili Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü Mesleki İş Tecrübesi 28 YIL 29 YIL 23 YIL Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1 de,bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2 de yer almaktadır. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde 30 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi Yönetim Kurulu bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılı içerisinde 4 defa, Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi 4 defa toplanmıştır. Komite üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmişlerdir. Komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin politika ve yönergeleri internet adresinde yer almakta olup komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Şirket Genel Müdürü Kemal Ümit ÖZEL tarihinde ve Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı E.Oya TOKATLI tarihinde emeklilik nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup Genel Müdürlük görevine itibariyle Kemal DOĞANSEL, Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise itibariyle Memiş VANLI atanmıştır. Şirketin personel sayısı kapsam içi 269, kapsam dışı 142 olmak üzere toplam 411 kişidir. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 27/03/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için TTK nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir. 8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olarak çalışmaktad
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks