Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut

Category:

Research

Publish on:

Views: 89 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
AG&AI is het platform voor actuarissen, dat de kwaliteit van deze beroepsgroep bewaakt en in dit kader tevens opleidingsactiviteiten ontwikkelt. Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut een sprong
Transcript
AG&AI is het platform voor actuarissen, dat de kwaliteit van deze beroepsgroep bewaakt en in dit kader tevens opleidingsactiviteiten ontwikkelt. Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut een sprong naar zichtbaarheid en kwaliteit inhoud jaarverslag Voorwoord: een sprong naar zichtbaarheid en kwaliteit, door Marco Vet Op weg naar zichtbaarheid, door Sietse Pots The visibility of the English Actuarial Profession, door Caroline Instance Professionalisierte Offentlichkeitsarbeit, door Michael Steinmetz De Raad van Advies over zichtbaarheid, door Mark Heijster Neuzen in Brussel: onze Vlaamse lobbyiste, door Mark Heijster Het Johan de Witt huis, door Frank Thooft In de pers... Zichtbaarheid vanuit het bureau: leden, onderwijs, PE, door Frank Thooft Kerncijfers: leden, studenten en Permanente Educatie De zichtbaarheid van de commissies, door Robert de Vries Jaarcijfers AG&AI Personalia AG&AI 3 VOORWOORD DOOR MARCO VET sprong naar zichtbaarheid en kwaliteit Voor u ligt het jaarverslag van het Actuariaat Genootschap & Actuarieel Instituut Het thema van dit jaarverslag is een sprong naar zichtbaarheid en kwaliteit. Het afgelopen jaar hebben we deze sprong, die we vorig jaar al hebben ingezet met een ticket naar de toekomst, verder vormgegeven. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat een organisatie niet van het ene op het andere moment kan omslaan evenmin als haar omgeving dat overigens kan. Natuurlijk streven we naar een positie dat wij als actuarissen een bekende en erkende positie hebben bij politiek, pers en publiek. Maar deze sprong is geen quantum leap ; zoiets kan alleen met kleine sprongetjes, waarbij de kwaliteit van die sprongetjes dezelfde kwaliteit dient te hebben als de kwaliteit van ons werk. Dit jaar zijn wij op diverse podia zichtbaar, zoals met het seminar over Solvency II eind 28, het jaarcongres over Risico & Vertrouwen en enkele seminars die we in samenwerking met zusterverenigingen zoals NIVRA en RBA organiseren, bijvoorbeeld over Risk Management. Ook zullen we nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de AOW blijven volgen, waarbij we niet uitsluiten dat we op dit onderwerp de politiek proactief van advies zullen dienen. We moeten immers niet overvoorzichtig zijn en blíjven bouwen aan de startblokken ; we moeten ook durven te starten en de wedstrijd gaan lopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat als organisatie van en met professionals kunnen. We gaan dus niet zomaar op de zeepkist, om een uitdrukking te gebruiken; men moet niet elke week een bericht van ons op de voorpagina s verwachten. In het afgelopen jaar hebben we de interne organisatie kunnen versterken en daarmee de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd. Met een nieuwe manager PA&PR, met twee actuarissen die op het bureau AG&AI werkzaam zijn, met een vernieuwde website en met het nieuwe en zichtbare Johan de Witt-huis in Utrecht. Wij hebben ons eerst via PA gericht op onze stakeholders: De Nederlandsche Bank, het Verbond van Verzekeraars, pensioenkoepels; nu komen pers en politiek aan de beurt. Overigens gaat het natuurlijk om de zichtbaarheid van de beroepsgroep en niet per se die van het AG&AI. Individuele actuarissen verschijnen nu al steeds vaker gevraagd en ongevraagd in de pers; ook dat vind ik een goede ontwikkeling. Marco Vet, voorzitter 4 5 op weg naar zichtbaarheid DOOR SIETSE POTS, CONSULTANT BIJ STERK WERK COMMUNICATIE De stem van de beroepsgroep. Maar ook raadgever voor het bedrijfsleven en de samenleving. Samengevat is dat waar het Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut voor staat. De stem van het AG&AI is echter niet altijd goed te horen. Zo komt het platform, los van de leden, weinig terug in het nieuws. Zeker als je het vergelijkt met grotere beroepsverenigingen zoals NIVRA. Dat kan anders. Want hoe meer je stem wordt gehoord, hoe groter je invloed wordt. De stem van het bedrijfsleven is een perfecte basis waarop je de visie vanuit het AG&AI kan baseren De kracht van het AG&AI is de kennis, gevormd door de leden. De kunst is die kennis te ontsluiten en te vertalen naar een mening, een visie, waar alle leden achter staan. En die vervolgens naar buiten te communiceren. Naar de overheid om punten op de agenda te zetten (bijvoorbeeld Public Affairs), maar ook naar het grote publiek om je bekendheid te vergroten. Het AG&AI verdient het om te boek te staan als expert en autoriteit op het gebied van risico s en onzekerheden. Of het nu gaat om pensioenbreuk, kredietcrisis of vergrijzing: in het ideale geval staat het AG&AI bij elke journalist bovenaan het bellijstje. THEMA S SELECTEREN De eerste stap op weg naar zichtbaarheid is om thema s te selecteren waarover het AG&AI iets te zeggen heeft of wil hebben, in het belang van haar leden en hun klanten. Die thema s moeten raakvlakken hebben met de ontwikkelingen in de maatschappij. Veel thema s kun je van tevoren bepalen. Echter, een deel van de thema s hangt af van de actualiteit. En dus zal er te allen tijde ruimte en tijd moeten worden vrijgemaakt binnen het AG&AI om hierop te kunnen reageren. Naar leden en diens klanten, maar ook naar de markt. Bijvoorbeeld met een opinieartikel in Het Financieele Dagblad of een interview met NRC Handelsblad. haar visie kan onderbouwen, zijn de resultaten relevant voor pers. En dit heeft weer een positief effect op de naamsbekendheid en de zichtbaarheid van het AG&AI. Het mes snijdt aan meerdere kanten INFORMEREN Hetzelfde geldt voor berekeningen. Een issue wordt pas een tastbaar probleem voor het bedrijfsleven als direct de financiële gevolgen zichtbaar zijn. Het AG&AI zou voor veel issues een berekening kunnen laten maken. Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: Wat kost de vergrijzing een MKB-er nu werkelijk? Opnieuw is dat interessante informatie voor pers, maar het is tegelijk waardevol om die informatie te delen met leden tijdens seminars, ledenbijeenkomsten en in nieuwsbrieven. De individuele leden kunnen het op hun beurt gebruiken om hun klanten te informeren. Samenvattend zijn de ingrediënten om op een succesvolle manier de zichtbaarheid van het AG&AI, en als gevolg de zichtbaarheid van de leden individueel, te vergroten: Onderzoek, Berekeningen en Visie. Met de komst van Maarten van Meerten als manager Public Affairs & Public Relations en Pascale Heese als medewerker Communicatie, is een belangrijke stap gezet om ervoor te zorgen dat het AG&AI de aandacht krijgt die het verdient. NAAMSBEKENDHEID Om een heldere visie op de thema s die in de markt spelen te communiceren, is de onderbouwing van die visie van groot belang. De gezamenlijke kennis van alle leden biedt die fundering en geloofwaardigheid. Maar soms zijn meer argumenten nodig. Onderzoek werkt dan verhelderend. De stem van het bedrijfsleven is een perfecte basis waarop je de visie vanuit het AG&AI kan baseren. Bovendien is het ook de taak van het bureau om te luisteren naar het bedrijfsleven. Uit onderzoek kan bijvoorbeeld naar voren komen dat 75% van het bedrijfsleven zich de werkelijke financiële gevolgen van vergrijzing onvoldoende realiseert. Naast het feit dat het AG&AI hiermee 6 7 the visibility of the English Actuarial Profession The Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries are the two chartered professional bodies for actuaries in the UK. The Institute was formed in 1848 and received a Royal Charter of Incorporation in In 1856, partly because of the challenges of communication and travel between London and Scotland at the time, the Faculty was formed by actuaries in Scotland. It received its Royal Charter of Incorporation in DOOR CAROLINE INSTANCE,CHIEF EXECUTIVE, INSTITUTE OF ACTUARIES UK We asked our English colleagues about their leap into visibility and quality Since the mid-199s, the Faculty and the Institute have worked closely together as The Actuarial Profession. This close association has resulted in a single examination system for qualification, uniform continuing professional development requirements and parallel disciplinary schemes as well as an increased profile and voice for actuaries in the UK. RELATIONSHIP WITH THE MEDIA A strong working relationship with the media has developed over time, with journalists now regularly seeking comment on key issues, especially in relation to risk management. The Profession has fostered this by identifying experts within the membership and making these people available as spokespeople for the Profession. The Profession s press office proactively promotes research and activity undertaken by members of the Profession which can contribute to public interest and raise the profile of actuaries and actuarial thought. This has resulted in better awareness of the role and value of actuaries, evidenced by the increasing number of people choosing to follow an actuarial career. RELATIONSHIP WITH POLITICIANS The Profession has also developed its relationship with politicians, civil servants, UK regulators and other key decision and policy makers. Some contact is ongoing but much is undertaken on a case-by-case basis on specific issues to promote the contribution of actuaries, to ensure that proposed legislative requirements will not create difficulties for actuaries in practice, and to fulfill the Profession s public interest role. A strong working relationship with the media has developed. CORPORATE PLAN The work of the Profession is driven by a corporate plan, prepared and updated annually, which identifies both strategic priorities and key business activities to be undertaken on a short, medium and longer term basis. 8 9 professionalisierte Offentlichkeitsarbeit Wir haben die Kollegen aus Deutschland nach Ihrer Meinung über den Sprung in Richtung Sichtbarkeit gefragt. DOOR MICHAEL STEINMETZ, GESCHÄFTSFÜHRER DAV UND DAA Gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen dem jetzigen und dem früheren Profil der Organisation DAV in der Öffentlichkeit? Ja. Mit der Deregulierung 1994 und der damit wegfallenden staatlichen Aufsicht über die Produkte der Versicherungsunternehmen wurde per Gesetz die neue Position des Verantwortlichen Aktuars für die Lebensversicherung, die Krankenversicherung und den Pensionsbereich eingeführt. Der Verantwortliche Aktuar ist seitdem dafür zuständig, dass das Versicherungsunternehmen die Ver pflichtungen aus den Verträgen jederzeit erfüllen kann. Dazu muss er auf eine vorsichtige Reservierung und eine angemessene Prämienkalkulation achten und insbesondere sicherstellen, dass das Unternehmen über ausreichende Solvenzmittel verfügt. Diese neue verantwortliche Rolle hat zu erhöhten Ansprüchen an die Qualität der Arbeit der Aktuare geführt. Die Deutsche Aktuarvereinigung e.v. (DAV) wurde deutlich als berufsständische Vereinigung der Aktuare in Deutschland gestärkt. Sie schafft öffentliches Vertrauen in die Arbeit der Aktuare, indem sie die qualitativen Standards für deren Arbeit festlegt. Wie hat die DAV den Sprung in Richtung Qualität und Sichtbarkeit geschafft? In der Geschäftsstelle wurden für die Wahrnehmung dieser neuen Verantwortung der DAV die entsprechenden Strukturen durch eine deutliche Erweiterung des Personals geschaffen. Insbesondere wurde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DAV professionalisiert. Für diese Tätigkeiten steht uns ein erfahrener Journalist zur Seite. Wir haben seitdem eine Vielzahl von Aktivitäten gestartet und auch weitere Angebote für die interessierte Öffentlichkeit geschaffen: - ein modern gestalteter jährlicher Geschäftsbericht; - eine dreimal im Jahr erscheinende Publikation Aktuar aktuell : Mit einer Auflage von 3. Exemplaren richtet sich das Magazin an Entscheidungsträger und Meinungsbildner aus Politik, Wirtschaft, Medien, Behörden und weiteren Institutionen, aber auch an eine interessierte Öffentlichkeit und bietet in kurzen und verständlich geschriebenen Artikeln einen Einblick in Themenbereiche, in denen das besondere Fachwissen von Aktuaren einen wichtigen Beitrag zur Lösung von aktuellen Fragestellungen leistet. - regelmäßige Werkstattgespräche zu einem aktuariellen Wir stehen in regelmaßigem Kontakt mit Politikern Thema: Hier werden Journalisten intensiv über ein Thema aus dem aktuariellen Bereich informiert und können dazu Detail- und Hintergrundfragen stellen. - daran anschließend oder separat Pressekonferenzen zu aktuellen Themen, die für die Öffentlichkeit relevant sind; die Pressekonferenzen werden durch entsprechende Pressemeldungen begleitet; - eine Sonderbeilage Versichern und Rechnen in der Financial Times Deutschland, in der verschiedene Themen, die die Arbeit der Aktuare betreffen, dargestellt wurden. Die DAV steht zudem in regelmäßigem Kontakt mit Politikern und Vertretern von nationalen und internationalen Institutionen, mit denen die Aktuare aufgrund ihrer Tätigkeit in Berührung kommen. Hierzu zählen etwa die nationalen Ministerien für Finanzen, Justiz und Gesundheit, die deutsche Aufsichtsbehörde für Versicherungsunternehmen (BaFin), das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), andere Verbände in der Versicherungs- und Finanzbranche, die Einrichtungen der Sozialversicherung und darüber hinaus entsprechende europäische Kontakte, z. B. zu CEIOPS und der EU-Kommission. Die Gespräche mit diesen Institutionen sind fest etabliert und führen zu etwa 1 bis 15 Terminen pro Jahr. Viele Kontakte sind aus Fragestellungen entstanden, die nur von verschiedenen Interessengruppen gemeinsam lösbar sind. Hat die DAV einen strategischen Plan entworfen, was war dessen Inhalt, hat dieser funktioniert, gab es Rückschläge bei der Umsetzung, was hat man daraus gelernt? Nicht explizit. Zur Umsetzung der genannten Aktivitäten hat der Vorstand konsequent langfristig angelegt Entscheidungen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die dauerhafte und angemessene Finanzierung. Dieses pragmatische Vorgehen hat für die DAV zu schnellen und messbaren Erfolgen geführt. 1 11 de neutrale rol van de actuaris is aan verandering toe Leden van de Raad van Advies van het AG&AI spreken zich uit over de sprong naar zichtbaarheid PIETER OMTZIGT lid Tweede Kamerfractie CDA Als je spreekt over de sprong naar zichtbaarheid, dan zie ik in de nasleep van de huidige kredietcrisis een grote rol weggelegd voor het actuariaat. Mochten er zaken zijn die we met zijn allen niet voorzien hebben/hadden, dan zijn er actuarissen om dat inzichtelijk te maken. Zij zullen zichtbaarder worden in het debat dat volgt op de vraag wat er nu gebeurd is en hoe we in de toekomst een dergelijk ingrijpen van de overheid kunnen voorkomen. Actuarissen moeten de huidige crisis dus aangrijpen om te zeggen dat zij er wel iets zinnigs over kunnen zeggen. De waardering van de balans is belangrijker dan ooit. Wanneer banken niet goed waarderen, kan dat reële schade toebrengen aan de reële economie. Zoiets laat goed zien dat hun werk belangrijk is, want als we wel hadden geweten wie er hoeveel op een bank had staan, dan hadden we wellicht meer vertrouwen gehad in de economie. Het is aan de beroepsgroep zelf om dat naar voren te brengen. HENRIËTTE PRAST hoogleraar aan de UvT, lid van de WRR De neutrale rol die actuarissen tot nu toe gespeeld hebben, is nodig aan verandering toe. Een actuaris mag wel wat meer zichtbaar worden. Het beroep is bij het publiek amper bekend. Dat komt natuurlijk omdat het een zeer specialistisch vakgebied is. Nu wordt er wel wat gedaan om dat beeld bij te stellen. Er is een mooi tijdschrift, maar dat richt zich wellicht teveel op de doelgroep, niet op mensen daarbuiten. Ik denk dat de tijd rijp is dat de actuaris ook zelf meer naar buiten treedt. Doe maar eens wat om meer bekendheid te geven aan het vak. Een congres met enkele aansprekende figuren is een prima mogelijkheid daarvoor. Denk ook aan het schrijven van een opiniestuk. Zoiets leent zich uitstekend om het stoffige imago van de actuaris bij te stellen en het vakgebied bekend te maken bij een breder publiek. JAN VAN DE POEL president-commissaris Telematica Instituut, hoogleraar aan de UvA en Universiteit Maastricht Het is goed dat een beroepsorganisatie er zelf achterkomt dat het noodzakelijk is dat het vak zichtbaarder wordt. Als het gaat om waarden en normen, dan worden die eerst binnen de organisatie besproken. Dat is inherent aan een beroepsorganisatie. Vers twee komt daarna. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze daar werk van zullen maken. Dat zit in het karakter van het Actuarieel Genootschap. Actuarissen zijn in dat opzicht misschien te vergelijken met olifanten. Ze komen niet snel in beweging, maar ze kunnen dansen. Je moet ze er even de tijd voor geven. Dat is in dit geval ook zo. We hebben het over een beroep dat de degelijkheid zelve is. Actuarissen houden er niet van iets opgedragen te krijgen, want dan ben je immers niet meer wat je bent. Het moet van binnen uit komen. Gezien de degelijkheid en de traditie van het vak zal daarna die sprong gemaakt worden naar meer zichtbaarheid neuzen in Brussel DOOR MARK HEIJSTER Ze weet wat er waait en draait en hoe zij de neuzen dezelfde richting op kan krijgen. Dat spreekt voor zich, want Lieve Lowet loopt al zo n twintig jaar mee in Europa. Specialist op het terrein van de politieke lobby. Het geheim? Make them smart! En ze heeft met ze te doen, want ze kent haar pappenheimers bij de parlementaire commissie maar al te goed. Overvolle agenda s en stapels dossiers die dusdanig hoog zijn dat ze wel hulp nodig hebben. In zo n geval kan het prettig zijn wanneer je de lift deelt met een ervaren lobbyist die je in twee minuten gericht uit de doeken doet waar het bij een bepaald onderwerp over gaat. Zo n elevator-test kan echt belangrijk zijn zegt Lowet. In dat korte tijdsbestek kun je soms meer invloed hebben dan wanneer je uren heen en weer zit te mailen en grote documenten doorstuurt. Dossierkennis als een doeltreffend wapen. Lowet: Ik vul het lobbyen het liefst in als er een inhoudelijk mandaat op tafel ligt. DOSSIERS KENNEN Zo n mandaat impliceert dat er een groot wederzijds vertrouwen is tussen de klant en mij. In feite verlangen ze van je dat je niet alleen de dossiers kent en dat je weet wat er waait en draait, maar dat je er als gemandateerde alles aan doet om hun standpunt te verdedigen. Dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens of het volgen van de ontwikkelingen in een bepaald dossier. En waar gebeurt dat dan? Het Europese werkterrein van de lobbyist is breed. Klassieke partijen zoals het Europees Parlement of de Europese Commissie zijn belangrijke stakeholders. Laatst was er een stemming in de parlementscommissie die het dossier moet voorbereiden voor de plenaire vergadering. In twee uur tijd werd er over achthonderd amendementen gestemd. SOLVENCY Zoiets kan alleen maar als er een bepaalde procedure is gevolgd. Voordat er ook maar een letter op papier gezet is, wordt er gedurende enkele maanden, soms jaren, hard nagedacht op een gestructureerde manier. Lowet: Aan het begin van deze eeuw is de Europese Commissie gaan nadenken hoe we een beter solvency-systeem kunnen maken voor verzekeraars. Het resultaat was de Lamfallusy procedure. Als gevolg daarvan werd een comité in het leven geroepen, CEIOPS genaamd, met daarin de toezichthoudende overheden van de zevenentwintig lidstaten. Als deel van die procedure heeft de Commissie vragen gesteld aan CEIOPS, een call for advice. Vanaf dat moment werd er door individuele verzekeraars en later ook pensioenfondsen gelobbyd om invloed te krijgen op het advies dat naar de Commissie gaat. Er vinden open consultaties plaats. Die meetings worden wel aangekondigd, maar een gerichte uitnodiging zal eerder gaan naar een stakeholder die meedenkt met iedereen. GROTERE ROL VOOR ACTUARISSEN Toen ik net begonnen was ging ik op een dag uithuilen bij een werkgroep, want tenslotte is het wel zo dat je een goede lobbyist moet zijn voordat er een letter op papier staat. Iemand zei me toen: Lieve, you have to earn the right to sit at the table. Dat advies heb ik heel serieus genomen. We zijn systematisch gaan deelnemen aan de gesprekken en daardoor werden we beetje bij beetje erkend als geïnteresseerde deelnemer.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks