Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

23 e JAARGANG NUMMER 4 DECEMBER 2012 KOORKLANKEN UIT HET KONINKLIJK BREDA S MANNENKOOR VERENIGINGSBLAD VOOR LEDEN EN VRIENDEN OPGERICHT IN PDF

Category:

Documents

Publish on:

Views: 81 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VERENIGINGSBLAD VOOR LEDEN EN VRIENDEN 23 e JAARGANG NUMMER 4 DECEMBER 2012 KOORKLANKEN UIT HET KONINKLIJK BREDA S MANNENKOOR OPGERICHT IN 1865 LECTORI SALUTEM De precieze oorsprong van het spreekwoord
Transcript
VERENIGINGSBLAD VOOR LEDEN EN VRIENDEN 23 e JAARGANG NUMMER 4 DECEMBER 2012 KOORKLANKEN UIT HET KONINKLIJK BREDA S MANNENKOOR OPGERICHT IN 1865 LECTORI SALUTEM De precieze oorsprong van het spreekwoord de laatste loodjes wegen het zwaarst is onbekend, maar iedereen kent de betekenis: Het afronden van iets kost de meeste moeite. De titel van het hoofdstukje De laatste nootjes is natuurlijk ingegeven door het aangehaalde gezegde dat waarschijnlijk uit drukkersvak stamt. Ver terug in het predigitale tijdperk werden voor het samenstellen van bijvoorbeeld kranten loden letters gebruikt. Deze loodjes werden door de letterzetter één voor één uit de letterkast gepakt. Op een zethaak, die in de hand gehouden werd, vormde de zetter daarmee woorden en zinnen. Je kunt je voorstellen dat de loodjes op het eind van een werkdag aardig begonnen door te wegen. Drie uitvoeringen in één maand voelt eveneens loodzwaar. In de loop van bijna anderhalve eeuw heeft BM vele malen opgetreden in Den stenne monster te Breda. Enkele markante optredens in de Onze Lieve Vrouwe Kerk, dan wel Grote Kerk, op de Markt worden gememoreerd onder de kop Historisch Perspectief. Het unieke Gotische bouwwerk staat voor mij echter symbool voor een eveneens uitzonderlijk monument van vlees en bloed. BM staat hoog in de top 10 van de oudste mannenkoren van Nederland en is een van de heel weinige zangkoren die in het rijke bezit is van een eigen verenigingsgebouw. In 2015 zal BM maar liefst 150 jaar bestaan. Dat moet een spetterend kroonjaar worden. Wij tillen Een tipje van de sluier op. Tijdens het afgelopen, drukbezochte en genoeglijke, Gevelconcert ontving John van Dongen de op één na hoogste onderscheiding die BM kent. De Zanger wordt bij hoge uitzondering uitgereikt aan personen met een zeer grote verdienste voor BM. Waarvan acte. Zie verder ook Allerlei. Pedro Kneepkens BIJ DE OMSLAGFOTO De foto van de zuidzijde van de Grote Kerk van Breda is van de professionele hand van Leopold Beels. De Grote Kerk (officieel Onze Lieve Vrouwe Kerk) is de bakermat van de Nassau s. In de roerige loop der tijden heeft het belangrijkste monument van de stad veel te lijden gehad, maar na vele kostbare restauratieronden is het Middeleeuwse bouwwerk de meest complete parel van Brabantse Gotiek die we kennen. Meer weten? KOORKLANKEN is het verenigingsblad voor leden en Vrienden van de Koninklijke Zangvereniging Breda s Mannenkoor. In ieder kwartaalnummer vindt u actuele en historische informatie in een heemkundig jasje. BM beheert immers al bijna anderhalve eeuw een culturele erfenis in het hart van Breda en wil die graag met anderen delen. De toegangspoort naar Haven 7 staat daarom altijd open voor nieuwe zangers en Vrienden. BM Vriend(in) bent u reeds voor minimaal 20,00 per jaar. Bij bijdragen vanaf 100,00 wordt een passende tegenprestatie geleverd. Bent u een liefhebber van mannenkoorzang, maar nog geen lid van BM of van de Stichting Steunfonds Vrienden van BM, dan nodigen wij u van harte uit om het te worden. Contactgegevens vindt u in het colofon. Graag verwijzen we ook naar onze website. Aspirantzangers treffen daarop een pdf bestand van het WELKOMBOEKJE aan. Onder de kop VRIENDEN kunt u antwoord vinden op de vraag wat een Vriendenrelatie (ook zakelijk) voor u zou kunnen betekenen. 1 INHOUD LECTORI SALUTEM DE LAATSTE NOOTJES DEN STENNE MONSTER EEN TIPJE VAN DE SLUIER HISTORISCHE OMLIJSTING ALLERLEI COLOFON DE LAATSTE NOOTJES In samenwerking met o.m. Jeugdkamerkoor Plurare Tantum en harpiste Margaret Forrest. VRIENDENCONCERT OP 16 DECEMBER SINT LAURENTIUSKERK ULVENHOUT RICHARD SPIJKERS Protesten tegen het afgelasten van het Najaarsconcert in het Chassé Theater hebben ertoe geleid dat het oorspronkelijk geplande Adventsconcert in de Laurentiuskerk de status heeft verworven van een heus Vriendenconcert. Middels een schrijven van de voorzitter van het Vriendenbestuur bent u hiervan reeds op de hoogte gebracht. Het Vriendenconcert in adventssfeer, met een huislijke nazit, begint om uur. Medewerking verlenen het strijkorkest Archi Amici, pianist/organist Joep Moonen, tenorsolist Henk van der Maaten, en bas/baritonsolist Richard Spijkers. Vanzelfsprekend ligt de muzikale leiding in de bekwame handen van Hans de Wit. ENTREE 10,00 ADVENTSCONCERT OP 9 DECEMBER R.K. KERK WERNHOUT Het Adventsconcert in de RK kerk OLV Altijddurende Bijstand aan de Wernhoutseweg 149 in Wernhout (Breda richting Zundert, Zundertse weg, Wernhoutse weg, na 400 m rechts af, Antoon Jurriensplein) is van uur. Na afloop wordt aan zangers en publiek een glaasje glühwein geserveerd. Dirigent: Hans de Wit Pianist/organist: Joep Moonen GRATIS ENTREE Bas/baritonsolist: Richard Spijkers 2 DEN STENNE MONSTER TE BREDA De eerste vermelding van een stenen kerk in Breda dateert uit In een oorkonde van Elisabeth van Breda en Arnoud van Leuven (de toenmalige Heer van Breda) wordt gesproken over een stenen kerk: doen men makende den stenne monster te Breda. Bron: De Grote Kerk van Breda, een uitgave van de Stichting Grote Kerk van Breda. Onze Ere-Voorzitter en Ambassadeur van BM, wie anders dan Hans Talboom, kent het meest in het oog springende monument van Breda als zijn broekzak. In zijn hoedanigheid van Deken van de Heerlijke Orde van Breda benoemt hij jaarlijks in het Kapittel nieuwe ordeleden (personen met een bijzonder verdienste op gebied van het sociaal- en culturele leven van Breda). Ook leidt hij regelmatig gasten rond langs alle bezienswaardigheden van van het stenen monster. Op zijn karakteristieke, altijd boeiende wijze, weet hij zijn gehoor aan zich te binden. Ik was erbij en ben wijzer de kerk uit- dan binengekomen. Zo is de Beeldenstorm in 1566 opgeklopt in de vaderlandse geschiedenisboekjes gekomen. Meer dan een harde kern hooligans uit de omgeving van Antwerpen en een stelletje meelopers is daarbij niet betrokken geweest. Nee, de echte cultuurbarbaren waren de Franse troepen die onder de vlag van vrijheid, gelijkheid en broederschap in 1793 alles wat naar adel riekte kapot hebben geslagen. Tijdens zijn rondleiding looft Hans de humor van de analfabetische Middeleeuwse houtsnijders (bekijk de sitterkes in het Hoogkoor maar eens goed) en betreurt hij de geringe trots van de Bredanaar op zijn culturele erfgoed. Met alle plezier zou onze onbetwiste Ambassadeur belangstellende BM zangers en Vrienden eens rond willen leiden door het het interieur van de Grote Kerk en hen wijzen op vele bijzonderheden waaraan de argeloze bezoeker zal voorbijlopen. Laat hem maar eens wat weten. Waarom Hans Talboom zo nadrukkelijk aangehaald in deze Koorklanken? Wel, om het simpele feit dat hij in 2012 een onaantastbaar record heeft gevestigd, dat van 45 jaar bestuurslid. Nu ken ik niemand binnen het koor die meer onderscheiden is dan Hans, dus wat kun je dan nog bedenken voor zo n monument van vlees en bloed? Hem symbolisch benoemen tot Grootmeester van het Illustere Genootschap Van den Stenne Monster lijkt me wel wat. Kijk naar de toren en zie een man met een groot BM hart. UIT HET CURRICULUM VITAE VAN HANS TALBOOM Lid vanaf: 1965 Bestuurlid (o.m. vice voorzitter): President: Vice- (resp. Ere-)voorzitter vanaf: Bij de foto: Hans en zijn vrouw Ria in de Waalse Kerk. MUZKALE BOEKPRESENTATIE GELDERS OPERA- EN OPERETTE GEZELSCHAP MEER WETEN? EEN TIPJE VAN DE SLUIER ONDER LEIDING VAN HAN LAMERS Het organiseren van een onvergetelijk lustrumfeest, hoe pak je zoiets aan? Zo dus: In 2009 heeft een brainstormgroep van creatieve geesten talrijke ideeën in een hoge hoed gestopt en deze omgekieperd op het lege bordje van een stuurgroep. Deze stuurgroep is op basis van alle suggesties met een plan gekomen en heeft dit plan aan het bestuur voorgelegd. In grote lijnen is het project 150 jaar BM daarna goedgekeurd, waarna het stokje werd doorgegeven aan de nieuwe projectleiding die aan de slag is gegaan met het leggen van o.m. een financieel fundament. Bij een lustrumfeest van een Koninklijk Koor hoort uiteraard een sprankelend Galaconcert. GOOG, een gerenommeerd koor waarmee al twee maal eerder is samengewerkt, werd uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. Wordt vervolgd. Het eerste exemplaar van het aan BM opgedragen boek Allegro Vivace van Breda naar Barcelona zal op door onze beschermheer Peter van der Velden in de Waalse Kerk in ontvangst worden genomen. Aanvang om uur. GEEN GELD, GEEN ZWITSERS De uitdrukking stamt uit de tijd dat de paus er een huurleger op nahield en zijn kruistochten wel kon vergeten als er geen centen op tafel kwamen. Analoog geldt voor BM: Geen sponsoren, mager feestje. Paul Dickhoff (foto boven) heeft met het doneren van een cheque t.w.v ,00 namens alle Vrienden een flinke duit in het Galaconcertzakje gedaan. Om in ons dertigste lustrumjaar gedenkwaardig te kunnen uitpakken, is echter tenminste ,00 nodig. Bedenk daarom: 150 JAAR BM GEEFT ELKE SPONSOR EEN GOUDEN STEM 4 HISTORISCHE OMLIJSTING Hoewel BM in de loop van bijna anderhalve eeuw vaak in de Grote Kerk moet hebben opgetreden, is daar feitelijk weinig over bekend. Uit de meer recente historie van BM halen we drie gedenkwaardige concerten aan : CAPTAINSCONCERT. Dit optreden, voor o.m. captains of industry, werd gegeven op initiatief van de oud-politicus Tjerk Westerterp. Het was diens grote wens om BM de Krönungsmesse van Mozart in de Grote Kerk te horen uitvoeren. Aldus geschiedde m.m.v. koor en orkest van de Opera Nationala Moldavia en inmiddels vermaarde solisten als Laura Feirer en Robert Nagy e.a : DIËSDAG 175 JAAR KMA. In aanwezigheid van koningin Beatrix maakte BM grote indruk met de uitvoering van de Veldmis van Martinu. Niet op de laatste plaats vanwege de imponerende begeleiding door de Koninklijke Militaire Kapel (KMK) en de fenomenale stem van de baritonsolist, Radoslaw Zukowski. Foto boven: Voormalig voorzitter, Frans Luijben, voor een van de Gildenkapellen die in 1526 rondom het schip van de Grote Kerk werden gebouwd. Op de voorgrond Han Lamers, dirigent van het GOOG tijdens ons Galaconcert in Foto onder: Hans Talboom in gesprek met BM erelid en emeritus bisschop van Breda, Tini Muskens. Op de achtergrond een van onze notabele Vrienden, Tjerk Westerterp : GALACONCERT. Het Galaconcert ter ere van de lente, betrof een gezamenlijk optreden met het Gelders Opera- en Operettegezelschap. Dit koor geniet nationale bekendheid vanwege ondermeer haar inzet bij het bekende TV programma Una Voce Particulare en heeft een keur aan eigen solisten in huis. Wendy Krikken kennen we ondertussen. TOEGANGSKAARTEN KERSTNACHTCONCERT De toegangsprijs voor het bijwonen van het Kerstnachtconcert op 24 december om uur bedraagt 5,00. Kaarten zijn te koop aan de balie van de Grote Kerk en het VVV kantoor aan de Willemstraat. De kerkdeuren gaan om uur open. UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST Op zondagmiddag 13 januari 2013 bent u van harte welkom op onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in de inmiddels welbekende Zaal Vianden in het Ginneken. Inloop vanaf uur. Aanvang om uur. Namens de redactie wens ik u allen alvast gezellige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 5 ALLERLEI JAARPLAN 2013 Zondag 13 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Zondag 27 januari Muzikale boekpresentatie Vrijdag 15 maart Concert FierBreda Vrijdag 19 april Benefietconcert Keizerkinderen Maandag 22 april Algemene ledenvergadering Maandag 20 mei BM fietstocht Vrijdag 28 juni Concert Veteranendag Zondag 25 augustus Gevelconcert Zondag 20 oktober Najaarsconcert december Adventsconcert(en) data nog niet vastgesteld HENK VAN DER MAATEN ONTVANGT KNZV SPELD DRÉ VAN BOXSEL GELAUWERD OM ZIJN VELE VERDIENSTEN AFSCHEID VAN BM BESTUURDER EL CAMINO DE SANTIAGO VOOR 40 JAAR LIDMAATSCHAP VAN BM Het bronzen beeldje Toneelmaskers (een ontwerp van Dr. Dré Karthaus) wordt als blijk van waardering aan scheidende bestuursleden uitgereikt. De onderscheiding symboliseert dat een bestuurlijke functie zo zijn keerzijden heeft. JO BOST MATT VAN BRACHT (70 jaar en sinds 2010 bas bij BM) heeft onlangs met twee fietsvrienden in 29 dagen de 2563 km lange tocht van Breda naar Santiago de Compostella afgelegd. FELICITACIONES! 6 Het afgebeelde vaandel (80x106 cm) is ter gelegenheid van 100 jaar Koninklijk vervaardigd door Riek Vermeulen-Joosten uit Sevenum. Dit unieke handgemaakte banier, waaraan ca. 600 uur is gewerkt, is door zanger wijlen Jan Tebbe aan BM geschonken. Het predicaat koninklijk werd in 1905 verleend. BREDA S MANNENKOOR Beschermheer: Peter van der Velden, burgemeester Voorzitter: Paul Oord Secretaris: Wim van Asten Secretariaatsadres Postbus CB Breda T (secretaris) E VRIENDEN VAN BM Voorzitter: Maarten Suijs Secretaris: Bas Kooijman Ledenadministratie:Neeltje Eversdijk Secretariaatsadres Haardries ME Bavel T (Bas K.) T (Neeltje E.) E Fondswerving en beheer Maarten Suijs Paul Dickhoff Bankrekeningnr: Fotografie in deze uitgave Leopold Beels Hans Slockers Website GOOG Redactie: Pedro Kneepkens T E Meer weten? DECEMBER 2012
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks