Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2. TEHLİKELERİN TANITIMI

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Hazirlanma Tarihi 18-Agu-2010 Revizyon numarası 1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün ismi Eşanlamlıları Tavsiye edilen kullanım şekli Bilgi bulunmamaktadir. Laboratuar kimyasalları
Transcript
Hazirlanma Tarihi 18-Agu-2010 Revizyon numarası 1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün ismi Eşanlamlıları Tavsiye edilen kullanım şekli Bilgi bulunmamaktadir. Laboratuar kimyasalları 2. TEHLİKELERİN TANITIMI Bu ürün 1999/45/EC direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Hazardous according to the criteria of NOHSC.. R -cümlesi(leri) R34 - Yanıklara neden olur 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tehlikeli/Tehlikeli olmayan içerikler Kimyasal Ismi % Ağırlık EINECS-No. Sınıflandırması Acetic acid EEC No R10 C;R35 Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakiniz 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Göz teması Deri teması Ağız yoluyla alma Solunum Doktor icin uyarılar Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Hemen bir doktor çağırınız. Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabilarinizi hemen çikartip bol miktarda su ve sabun ile yikayiniz. Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz. KusturMAyınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Temiz havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Sayfa 1 / 7 Uygun yangın söndürme aletleri Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Kimyasaldan kaynaklanan özel tehlikeler Ürünü ve bos kabını ısıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herseyden uzak tutunuz GÜVENLİK BİLGİ FORMU İtfaiye için koruma kıyafetleri ve önlemler Her yangında olduğu gibi, hava destekli pozitif basınçlı solunum maskesi MSHA/NIOSH (kabuledilen veya bir dengi) ve tam korunmalı kıyafet giyiniz Parlama noktası Metod Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygulanamaz 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kişisel tedbirler Çevresel tedbirler Yöntemleri Containment ve Temizleme Deri ve göz temasından kaçınınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız Temizledikten sonra, kalıntıları su tutarak uzaklaştırınız 7. KULLANMA VE DEPOLAMA Taşıma Depolama Özel kullanımlar Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Kabı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Sıcaklığın 2 C ile 8 C arasında olduğu yerlerde saklayınız. Sayfa 2 / 7 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA Maruziyet limitleri Kimyasal Ismi Avrupa Birliği Birleşik krallık Belgium Fransa İspanya Almanya Acetic acid STEL: 38 mg/m 3 TWA: 25 mg/m 3 VLCT: 10 ppm VLCT: 25 mg/m 3 VLA-EC: 37 mg/m 3 VLA-EC: 15 ppm VLA-ED: 10 ppm VLA-ED: 25 mg/m 3 MAK: 10 ppm MAK: 25 mg/m 3 Peak: 20 ppm Peak: 50 mg/m 3 Kimyasal Ismi İtalya Portekiz Hollanda Finlandiya Avusturya Acetic acid TWA: 5 ppm TWA: 13 mg/m 3 STEL: 10 ppm STEL: 25 mg/m 3 STEL: 50 mg/m 3 STEL: 20 ppm MAK: 25 mg/m 3 MAK: 10 ppm Kimyasal Ismi İsviçre Polonya Norveç İrlanda Danimarka Australia Acetic acid STEL: 50 mg/m 3 STEL: 20 ppm MAK: 25 mg/m 3 MAK: 10 ppm NDSCh: 30 mg/m 3 NDS: 15 mg/m 3 TWA: 25 mg/m 3 TWA: 25 mg/m 3 STEL: 37 mg/m 3 TWA: 25 mg/m 3 STEL: 37 mg/m 3 TWA: 25 mg/m 3 İş sahasındaki maruz kalma kontrolleri Mühendislik ölçütleri İyi ve uygun bir havalandırma oldugundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde) Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum sisteminin korunması 29 CFR ya da Avrupa Standardi EN 149 'da yer alan OSHA respiratör yönetmeliklerini takip edin. Eger maruz kalma sinirlari asildiysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çiktiysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149 onayli respiratör cihazi kullanin Gözlerin korunması Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri Deri ve vücudun korunması Derinin maruz kalmasina mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanin. Ellerin korunması Koruyucu eldivenler Hijyen ölçütleri Çevreye yayılma kontrolleri Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Maddenin hali Görünüm ph Kaynama noktası/aralığı Erime noktası/aralığı Parlama noktası sıvı renksiz Uygulanamaz Uygulanamaz 10. KARARLILIK VE TEPKİME Kararlılık Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. Sayfa 3 / 7 Sakınılması gereken durumlar Uyumsuz Malzeme Zararlı bozunma ürünleri Tehlikeli polimerizasyon Tehlikeli reaksiyonlar Uygun olmayan, uyumsuz ürünler Kuvvetli oksitleyici maddeler normal kullanim kosullari altinda hiçbiri Bilgi bulunmamaktadır Normal proses koşulları altında hiçbiri 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ Akut zehirlilik Içerik bilgileri Kimyasal Ismi LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalasyon Acetic acid 3310 mg/kg ( Rat ) 1060 mg/kg ( Rabbit ) 11.4 mg/l ( Rat ) 4 h Kronik zehirlenme Kansere neden olabilirlik Bu üründe kanserojenl madde olarak bilinen maddeler bulunmamaktadir Duyarlılık Nörolojik etkiler mütajenik etkiler Üremeye olan etkileri Gelisimsel Etkiler Hedef Organlar Gözler, Solunum sistemi, Deri, Dişler. 12. EKOLOJİK BİLGİ Ekotoksisite. Kimyasal Ismi Tatli Su Yosunu Tatli Su Baligi Mikrotoks Su Piresi Sayfa 4 / 7 Kimyasal Ismi Tatli Su Yosunu Tatli Su Baligi Mikrotoks Su Piresi Acetic acid Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/l/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/l/96h Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/l/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/l/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/l/5 min EC50 = 95 mg/l/24h Sürüp giderlik / çözünebilirlik Biyolojik birikim potansiyeli Mobilite Bilgi bulunmamaktadır Kimyasal Ismi log POW Acetic acid BERTARAF BİLGİLERİ Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz Kirli paket Bos kaplar, geri kazanimi veya imhasi için lokal geri kazanim tesislerine verilmelidir 14. NAKLİYE BİLGİLERİ IMDG/IMO UN-No 2790 Tehlike sınıfı 8 Paketleme grubu III Uygun taşımacılık ismi ACETIC ACID SOLUTION ADR UN-No 2790 Tehlike sınıfı 8 Paketleme grubu III Proper Shipping Name ACETIC ACID SOLUTION IATA UN-No 2790 Tehlike sınıfı 8 Paketleme grubu III Uygun tasimacilik ismi ACETIC ACID SOLUTION Sayfa 5 / 7 15. MEVZUAT BİLGİSİ Bu ürün 1999/45/EC direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır Hazardous according to the criteria of NOHSC. Etiketleme R -cümlesi(leri) R34 - Yanıklara neden olur S kodlu cümle(ler) S23 - Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın S26 - Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun S45 - Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. ( Mümkünse bu etiketi gösterin.) Uluslararasi envanterler Kimyasal Ismi EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS Çin AICS KECL Acetic acid X X - X X X X KE X 16. DİĞER BİLGİLER 2-3. Bölümde belirtilen R cümleleri metni R10 - Alevlenebilir R35 - Ciddi yanıklara neden olur Tarafından hazırlanmıştır Hazirlanma Tarihi Revize Edildiği Tarih Revision Summary Kullanım kısıtlamaları Eğitim tavsiyesi Literatür referansı Kamu kurumlariyla iliskiler on behalf of Oxoid Australia 18-Agu Agu-2010 *** , ve kirmizi metin revizyonu göstermektedir Sayfa 6 / 7 Feragat Bu Güvenlik Veri Sayfasinda verilen bilgiler bilgimiz ve yayinlandigi tarih itibariyle inancimiz dahilinde dogrudur.bu bilgiler güvenli muamele, kullanim, isleme, saklama, tasima, imha ve serbest birakma ile ilgili yalnizca bir kilavuz olmasi amaciyla verilmistir. Bilgiler yalnizca spesifik maddeler içindir ve metinde belirtilmedigi sürece, birlikte kullanilan maddeler ya da uygulanan islemler açisindan geçerli olmayabilir. Güvenlik veri çizelgesinin sonu GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 7 / 7
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks