of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO B1, B2

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 11 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO B1, B2 Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowego zakresu
Transcript
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO B1, B2 Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) i zawiera opis projektu według kolejności określonej w zarządzeniu. 1. Dane ogólne 1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Budynek mieszkalny wielorodzinny, niepodpiwniczony posiadający jedną kondygnację mieszkalną. Na parterze znajdują się 14 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia gospodarcze przynależne do każdego lokalu. Każdy lokal posiada niezależne wyjście z budynku Forma i funkcja. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, zaprojektowany został w formie prostopadłościanu. Dach dwuspadowy kryty blachą płaską na rąbek. Od wschodniej i zachodniej części zaprojektowano niezależne wejścia do poszczególnych lokali oraz komórek lokatorskich przeznaczonych do przechowywania opału. Funkcja budynku mieszkalna przeznaczona jako budynek socjalny. W budynku znajdują się lokale w dwóch typach, lokal większy składający się z pokoju, łazienki oraz pokoju z aneksem kuchennym, mniejszy lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Budynek mieszkalny wielorodzinny wyposażony zostanie w instalacje: - zimnej wody doprowadzonej z miejskiej sieci wodociągowej - ciepłej wody z centralnego wymiennika ciepła indywidualnie w każdym lokalu. - centralnego ogrzewania z kotłowni własnej (piecokuchnia) na paliwo stałe w każdym lokalu - kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacji - elektryczną oświetleniową, - piorunochronną Dane techniczne budynku mieszkalnego: - powierzchnia zabudowy 594,55 m2 - powierzchnia użytkowa (6 lokali A + 8 lokali B) 492,38 m2 - kubatura budynku 1 299,88m 3 - długość budynku 52,43 m - szerokość budynku 11,34 m - całkowita wysokość budynku (od poz. terenu do kalenicy dachu) 4,84 m LOKAL A Nr Pomieszczenie Pow. [m 2 ] A.1 Wiatrołap 1,72 A.2 Pokój z kuchnią 18,64 A.3 Łazienka 5,37 A.4 Pom. Gosp. 2,68 SUMA: 28,41 LOKAL B Nr Pomieszczenie Pow. [m 2 ] B.1 Wiatrołap 2,10 B.2 Pokój 13,53 B.3 Łazienka 5,37 B.4 Pokój z kuchnią 17,14 B.5 Pom. Gosp. 2,10 SUMA: 40,24 2. Dane konstrukcyjno-budowlane Warunki gruntowo-wodne Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Centrum Geologii i Geotechniki Ewelina Skrzypczyńska z której wynika, że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe. Na tej podstawie projektowany budynek został zaliczony do I kategorii geotechnicznej. Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają: - nasyp niekontrolowany stanowiący grunt niebudowlany - grunty sypkie (osady piaszczysto-żwirowe) w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym stanowiące nośne podłoże budowlane, Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. W razie stwierdzenia występowania w wykopach pod fundamenty nasyp niekontrolowany należy częściowo wymienić grunt Przez wymianę częściową rozumie się usunięcie przypowierzchniowej warstwy nasypow do głębokości 1,0-1,5m p.p.t. Następnie należy dogęścić pozostałe nasypy w dnie wykopow i wykonać wzmocnienie objętościowe, za pomocą warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu. Na przygotowanym podłożu należy wbudować nasyp budowlany z kruszywa zagęszczonego warstwami 0,3-0,4m. Zaleca się przyjęcie parametru granicznego wskaźnika zagęszczenia IS 0,97 dla każdej wbudowywanej warstwy Fundamenty Ławy fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy B20 o wyskości 40cm. Zbrojenie podłużne ław 4#12 (34GS), strzemiona 6 (St0S). Pręty podłużne w narożach i stykach łączyć mijankowo na zakład min. 55cm. Podłoże pod fundamentami z chudego betonu B10 grubości 10cm Ściany podziemia Ściany podziemia zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej M5 z dodatkiem mleka wapiennego. Ściany obsypane pospółką na całą wysokość. Ściany zewnętrzne warstwowe docieplone styropianem o obniżonej nasiąkliwości grubości 10cm λ 0,04 W/m2*k. 2.4. Ściany przyziemia Ściany przyziemia zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego klasy 500 na zaprawie cienkowarstwowej. Ściany zewnętrzne warstwowe ocieplone styropianem grub. 15cm λ 0,04 W/m2*k Ściany działowe na parterze z bloczków gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej Kominy i wentylacja We wszystkich oknach projektuje się nawiewniki okienne w celu dostarczenia świeżego powietrza niezbędnego do egzystencji mieszkańców. Wentylacja dla pomieszczenia z kuchnią opalaną paliwem stałym. A) NAWIEW Zgodnie z wymogami zaprojektowano nawietrzak. służy do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń w których znajduje się kuchnia opalana paliwem stałym. należy zamontować pod oknem pomieszczenia. posiada od wewnątrz ruchomą żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza. Z zewnątrz posiada czerpnię z siatką i osłonę przeciwdeszczową. Teleskopowa budowa pozwala na zamontowanie go w ścianach o grubości od 300 mm do 540 mm Zapotrzebowanie na powietrze do spalania dobór nawietrzaka =5 =5 11=55 =0,0055 Dobrano nawietrzak o wymiarach 32,5cm x 7,8cm B) WYWIEW Ilość powietrze wywiewanego =2,5 =2,5 11=27,5 =0,003 Wywiew odbywać się będzie poprzez komin wentylacyjny grawitacyjny o przekroju 12x16cm. Przewody wentylacyjne wykonać z pustaków wentylacyjnych z keramzytobetonu. Przewód dymowy jednociągowy do podłączenia kotła C.O. opalanego paliwem stałym 18 wykonać z pustaków 36x36 cm systemowy. Izolacja termiczna wkładu komina na całej wysokości z wełny mineralnej systemowa. Przewody wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy systemu. Powyżej połaci dachowej kominy otynkować i wykończyć powierzchnię tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym tym samym co na cokole projektowanego budynku. Czapy na kominach wg systemu kominowego lub wykonane z betonu B15 grub. 12cm z kapinosem, zbrojone krzyżowo 6 (St0S) co 20cm Nadproża Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach konstrukcyjnych z belek żelbetowych prefabrykowanych L19 typ N obciążonych stropami. Rozkład belek na rzucie konstrukcji Belki i wieńce Belki i wieńce żelbetowe monolityczne z betonu klasy B20 zbrojone stalą 34GS. Pręty podłużne w narożach i stykach łączyć mijankowo na zakład min. 55cm Stropy Stropy zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe, monolityczne z betonu B20 zbrojone krzyżowo stalą 34GS. Sposób zbrojenia przedstawiono na rysunku konstrukcji stropu Dach Konstrukcję dachu zaprojektowano w technologii tradycyjnej drewnianej. W każdej części budynku dach dwuspadowy. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewnętrznym oraz podziemnymi rurami drenarskimi. Szczegóły systemu odwodnienia w projekcie odprowadzenia wód deszczowych branża sanitarna. Warstwy dachu na rysunkach przekrojów. Konstrukcję dachu zaprojektowano o układzie krokwiowo-jętkowym podpartym w kalenicy. Oparcie krokwi realizowane jest za pomocą murłaty opartej na wieńcu. Murłaty o przekroju 14x14cm. Pręty gwintowane M16 do przykręcenia murłaty w wieńcu W1 w rozstawie nie większym niż 2m. Rozstaw trzpieni oraz kotew dodatkowych wg rysunku konstrukcji oraz więźby dachowej. Krokwie w rozstawie nie większym niż 100cm. Połać dachową należy przykryć deskowaniem pełnym na okapach. Na konstrukcji przymocować kontrłaty o przekroju 40x50mm po uprzednim wstępnym zamocowaniu membrany dachowej na kontrłatach zamocować deski ażurowe 32x100mm o rozstawie określanym przez producenta pokrycia z blachy na rąbek. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć najpierw przeciwko działaniu grzybów i owadów dwoma powłokami, a następnie zabezpieczyć przeciwogniowo dwoma powłokami. Preparatami w przeznaczonymi do tego celu i posiadające odpowiednie aprobaty 3. Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod ściany fundamentowe występuje we wszystkich ławach pas papy asfaltowej układany na zakład około 50cm na całą szerokość fundamentu. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych i parteru występuje po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej po obrysie całego budynku malowanie dwukrotne Dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową od poziomu fundamentu do poziomu min 50 cm nad terenem. Izolacja podłogi na gruncie folia polietylenowa, przedłużyć na ścianę fundamentową pod pierwszą warstwę bloczków betonu komórkowego. Izolacja elementów drewnianych od żelbetowych i murowanych pas papy asfaltowej 3.2. Izolacje termiczne i akustyczne Izolacja podłogi na gruncie styropian twardy odmiana EPS100, współczynnik przewodności cieplnej λ 0,04 W/m2*k, grubość 10 cm Izolacja stropu wełna mineralna miękka grubość łączna 25 cm (współczynnik przewodności cieplnej λ 0,04 W/m2*k Izolacje pionowe na ścianach fundamentowych styropian twardy EPS-P100 współczynnik przewodności cieplnej λ 0,038 W/m2*k grubość 10cm, powyżej styropian zwykły, odmiana EPS70 współczynnik przewodności cieplnej λ 0,04 W/m2*k grubość 15cm 4. Wykończenie budynku Podłogi W pomieszczeniach mieszkalnych wykładzina PVC o wyglądzie drewnopodobnym. W aneksach kuchennych, wiatrołapach i łazienkach terakota przyklejona na klej elastyczny Tynki wewnętrzne, wykładziny ścian Na ścianach i sufitach tynki cementowo-wapienne kat. II wykończone szpachlą gipsową. Wykładziny ścian z płytek ceramicznych glazurowanych na zaprawie klejowej w łazienkach do wysokości 2 metrów w obrębie prysznica i umywalki, w kuchni od wys. 0,8m do wys. 1,6m pomiędzy szafkami oraz od posadzki do 2m wysokości w obrębie piecokuchni Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka PVC o wymiarach znormalizowanych. Okna szklone podwójnie Ug=1,1 W/m 2 *k. Szczegółowy wykaz stolarki wg załączonego zestawienia. Okna ramy z profili PVC w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła Uf=1,2 W/m 2 *k. Okna wyposażone w nawiewniki. Drzwi zewnętrzne stalowe docieplone o współczynniku przenikania min U 1,6 W/m2*k. w kolorze drewnopodobnym ciemny orzech. Drzwi wewnętrzne płytowe w okleinie drewnopodobnej wyposażone odpowiednio do pokoi i wejściowe w klucz, łazienkowe w zamek WC. Drzwi łazienkowe dodatkowo wyposażone w podcięcie lub tuleje wentylacyjne Malowanie Ściany i sufity malowane dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym. Elementy drewniane na zewnątrz budynku malowane dwukrotnie środkiem impregnującym w kolorze ciemny orzech dopasowanym do drzwi zewnętrznych. 4.5. Parapety Parapety wewnętrze w pokojach PVC kolorze stolarki okiennej białe. Parapety zewnętrzne stalowe w kolorze grafitowym dopasowanym do koloru blachy dachowej Elewacje Elewacje wykończyć tynkiem mineralnym typu baranek malowanym farbami silikonowymi w kolorze szarym RAL Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane i zagruntowane. Stosować się do zaleceń producenta tynku. Cokół licowany wykończony tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym zbliżonym do koloru pokrycia dachu. Kominy wykończyć tym samym sposobem Dach i obróbki blacharskie Dach wykonać z blachy płaskiej łączonej na rąbek w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7024 wraz z systemowymi śniegołapami oraz w kalenicy systemowe gąsiory. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5mm powlekanej farbą fabrycznie w kolorze grafitowym. Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze grafitowym Opaski odwodniające Wokół budynku (oprócz podejść) wykonać opaski z kamieni ogrodowych o frakcji 32mm na szerokość 50cm ułożonych na geowłókninie. Pas kamieni oddzielić krawężnikiem ogrodowym o wymiarach 8x30cm na ławie fundamentowej. 5. Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z poźn. zm.). Stan prawny na dzień r Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (Dz.U poz. 926) zmieniające rozporządzenie WT2013 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888) wprowadzające metodologię obliczania wskaźnikow podanych w niniejszej projektowanej charakterystyce energetycznej. Parametry przegród budowlanych: 1. Ściana zewnętrzna Współczynnik przenikania ciepła U=0,14 W/m2K Warunek spełniony 2. Dach Współczynnik przenikania ciepła U=0,18 W/m2K Warunek spełniony 3. Okna/Drzwi Współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K Warunek spełniony 4. Podłoga na gruncie Współczynnik przenikania ciepła U=0,2 W/m2K Warunek spełniony PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU DANE OGÓLNE Nazwa budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny Typ budynku: Budynek wielorodzinny Rok budowy: 2017 Miejscowość: Mława Stacja meteorologiczna: Mława Strefa klimatyczna: I Maksymalna temperatura zewnętrzna θe: -16,0 C Średnia temperatura wewnętrzna θi: 20,1 C Temperatury dla poszczególnych miesięcy Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII θe [ C] -1,2-0,9 4,4 6,3 12,2 17,1 19,2 16,6 12,8 8,2 2,9 0,8 GEOMETRIA BUDYNKU Powierzchnia zabudowy Ag: 594,55 m 2 Powierzchnia netto An: 492,38 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af: 492,38 m 2 Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve: 1299,88 m 3 Kubatura ogrzewana Vf: 1299,88 m 3 Powierzchnia ścian zewnętrznych Aw,e: 1228,36 m 2 Współczynnik kształtu A/Ve: 0,8 1/m WENTYLACJA Strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej Vo: 157,6 m 3 /h Strumień powietrza infiltracyjnego Vinf: 47,3 m 3 /h Średnia krotność wymian wentylacji grawitacyjnej n: 1,5 1/h WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA Średni współczynnik nagrzewania frh: 6,0 W/m 2 Współczynnik strat ciepła przegród zewnętrznych Hie: 234,0 W/K Współczynnik strat ciepła przegród wewnętrznych Hxy: 185,6 W/K Współczynnik strat ciepła od gruntu Hig: 29,3 W/K Współczynnik strat ciepła od przegród graniczących z środowiskiem nieogrzewanymi Hiu: 106,9 W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT: 370,2 W/K Współczynnik strat ciepła na wentylacje Hve: 113,9 W/K Całkowity współczynnik strat ciepła H: 484,1 W/K MOC CIEPLNA Projektowana strata ciepła przez przenikanie ΦT: 14,58 kw Projektowana wentylacyjna strata ciepła ΦV: 3,44 kw Projektowana nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 1,07 kw Całkowite projektowane obciążenie cieplne ΦHL: 18,02 kw Projektowana moc źródła ciepła Φ: 18,02 kw Projektowane obciążenie cieplne na powierzchnie ΦA: 101,37 W/m 2 Projektowane obciążenie cieplne na kubaturę ΦV: 34,98 W/m 3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO Średni strumień wewnętrznych zysków ciepła Φint: 5,5 W/m 2 Zyski wewnętrzne Qint: 6407,21 kwh/rok Zyski od słońca Qsol: 4431,83 kwh/rok Całkowite zyski ciepła QH,gn: 10839,05 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez przenikanie QH,tr: 36348,44 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez wentylację QH,ve: 11178,85 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez wentylacje i przenikanie QH,ht: 47527,29 kwh/rok Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd: 36666,50 kwh/rok Pojemność cieplna budynku Cm: ,09 J/K Stała czasowa τ: 108,74 h Czas trwania sezonu grzewczego tsg: 6526,58 h Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII tsg [dni] 31,0 28,0 31,0 30,0 29,9 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP = Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP wg wymagań WT2017 dla budynku nowego Warunek zgodności wskaźnika EP z wymaganiami WT ,4 [kwh/(m2 rok)] 105 [kwh/(m2 rok)] SPEŁNIONY Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. W przypadku budynku mieszkalnego wybrano dwa systemy: - System konwencjonalny źródłem ciepła do ogrzania budynku będzie kocioł na paliwo stałe oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. - System alternatywny system konwencjonalny rozbudowany o panele słoneczne produkujące ciepło wspomagający ogrzanie ciepłej wody użytkowej (przyjęto iż energia uzyskana z paneli w skali roku wynosi 40% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej) Do budynku mieszkalnego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej obliczonej zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej wynosi: [kwh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkowo do ogrzewania wynosi [kwh/rok]. Roczne zaopatrzenie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi [kwh/rok]. Dostępnymi nośnikami energii, które poddano analizie są m. in. energia słoneczna i energia pochodząca ze spalania węgla. Zdecydowano się poddać analizie powyższe dwa źródła kierując się możliwościami ekonomicznymi. Zakładając iż: - energia uzyskana z paneli słonecznych stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, Biorąc pod uwagę koszty budowy systemu hybrydowego i oszczędności zużycia węgla podjęto decyzję o realizacji systemu konwencjonalnego. 6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 6.1 Wysokość: do 12 m - budynek niski (N) 6.2 Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 6.3 Warunki usytuowania: Budynek gospodarczy oraz mieszkalny oddalone są od siebie o minimum 8 m. Odległości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 6.4 Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej: Budynek z kategorią zagrożenia ludzi ZL IV 6.5 Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Nie występuje. 6.6 Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe: Budynek stanowi pojedynczą strefę pożarową 6.7 Warunki ewakuacji: Długość przejścia ewakuacyjnego w strefie ZL - 40 m. Przejście ewakuacyjne nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Długości dojść ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekraczają 30 m przy jednym dojściu oraz 60 m przy co najmniej dwóch dojściach. Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych wynoszą nie mniej niż 1,40 m, a w miejscach służących do ewakuacji nie więcej niż 20 osob - 1,20 m. Szerokość skrzydeł w drzwiach stanowiących wyjście ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej wynosi nie mniej niż 0,9m. Na drodze ewakuacyjnej nie należy stosować materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. 6.8 Urządzenia przeciwpożarowe Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja odgromowa, hydranty zewnętrzne. 6.9 Droga pożarowa nie jest wymagana. UWAGA: Wszystkie materiały użyte przy budowie i wykończeniu budynku muszą posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty ITB oraz PZH. Wszystkie rozwiązania szczegółowe przed przystąpieniem robót uzgodnić w ramach nadzorów autorskich lub projektów wykonawczych. Szczegóły branżowe opisu znajdują się w opracowaniach dołączonych do projektu. Rozwiązania szczegółowe wg nadzorów autorskich lub projektów wykonawczych. Niniejsza dokumentacja jako załącznik do pozwolenia na budowę służyć może jedynie do celu jakiego została stworzona. Roboty budowlane wykonywać wyłącznie na podstawie projektów wykonawczych i nadzorów. Wszystkie rozwiązania należy zweryfikować i skoordynować w projekcie wykonawczym dostosowując do wszystkich branż rozwiązania projektowe i wykonawcze. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z kompletem projektów. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Arkadiusz Zubowicz PO/KK/167/2007 SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Maciej Faust 434/POOKK/2011 dylatacja elewacji uszczelniona taśmą rozprężną i podejście z kostki wykończona listwą betonowej gr.6cm dylatacyjną podejście z kostki betonowej gr.6cm podejście z kostki betonowej gr.6cm podejście z kostki betonowej gr.6cm Rdzeń R1 Rdzeń R1 Rdzeń R1 Rdzeń R1 DW3 DW3 DW3 DW3 L L L L L L L L L L L L L L DW3 DW3 DW3 DW3 Rdzeń R1 Rdzeń R1 Rdzeń R1 Rdzeń R1 Pracownia projektowa DRAFTER Krzysztof Sobczak podejście z kostki betonowej gr.6cm podejście z kostki betonowej gr.6cm dylatacja konstrukcji wypełniona styropianem 5cm podejście
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x