of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Philips Tapster SHB TR Bluetooth stereo kulaklık

Category:

Brochures

Publish on:

Views: 13 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Philips Tapster SHB7110 TR Bluetooth stereo kulaklık İçindekiler 1 Karşılama 3 2 Önemli İşitme güvenliği Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ( EMF ) 4 2.3
Transcript
Philips Tapster SHB7110 TR Bluetooth stereo kulaklık İçindekiler 1 Karşılama 3 2 Önemli İşitme güvenliği Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ( EMF ) Genel bakım Eski ürününüzün atılması Pillerin atılması hakkında açıklamalar Sertifikalar ve onaylar hakkında açıklamalar Ticari markalar 6 8 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığın diğer kullanımları Pil durumu hakkında bilgiler Video ve ses için aynı anda kullanım hakkında bilgiler FullSound hakkında bilgiler 17 9 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklık hakkında teknik veriler Sıkça sorulan sorular 19 3 Kutunun içindekiler Başka neler gerekecek 7 4 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklıkla neler yapabilirsiniz 8 5 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklık hakkında genel bilgiler 9 6 Başlangıç Kulaklığın şarj edilmesi Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığınızı cep telefonunuzla eşleyin Kulaklığın takılması 12 7 Dokunmatik Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığın kullanımı Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığınızı cep telefonunuza bağlayın Otomatik güç tasarrufu Dokunmatik Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığın kontrol edilmesi Kulaklığın saklanması ve taşınması 15 2 1 Karşılama Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığın dokunma ve jest kontrollü sezgisel sadeliği sayesinde müzikle aranıza hiçbir şey giremeyecek. FullSound güçlendirmesinin sizi zengin ve canlı müzikle şaşırtmasına izin verin. EverClear teknolojisi, konuşmaların net olması için yankıyı ve arkaplan gürültüsünü azaltır. Angled Acoustics tasarımı, optimum konfor için kulağa tam oturma ve muhteşem ses deneyimi için akustik sızdırmazlığı sağlar. TÜRKÇE Birkaç dakikanızı ayırarak kulaklığınız hakkında daha fazla bilgi edindikten sonra, kendinizi müziğin ve çağrıların tam içine bırakmaya hazır olacaksınız. Philips Tapster deneyiminin keyfini çıkarın! 3 2 Önemli 2.1 İşitme güvenliği Tehlike Duyma hasarından kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses yüksekliğini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses yüksekliği arttıkça güvenli dinleme süresi kısalır. Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurun. Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin. İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin. Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin. Kulaklıklardan gelen aşırı ses duyma kaybına neden olabilir. Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Her iki kulakta da kulaklık takılı şekilde araç kullanılmaması önerilmekte olup, bu bazı bölgelerde kanunen yasak olabilir. Güvenliğiniz için trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon çağrıları nedeniyle dikkatinizin dağılmasından kaçının. 2.2 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ( EMF ) 1 Philips Electronics, herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. 2 Philips in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. 3 Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. 4 Philips, tüm ürünlerinin kulanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. 5 Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir. 4 2.3 Genel bakım 2.4 Eski ürününüzün atılması Hasarı veya arızayı önlemek için: Kulaklığı aşırı sıcağa maruz bırakmayın. Kulaklığı düşürmeyin. Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır. Kulaklık setinizin suya sokulmasına izin vermeyin. Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayın. AC/DC adaptörünün elektrik fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır; bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır tutulmalıdır. Ürünü temizlemek için, gerekirse çok az miktarda suyla veya sulandırılmış yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında Pil ömrünü kısaltabileceğinden, sıcaklığın -15ºC den (5ºF) düşük veya 55ºC den (131ºF) yüksek olduğu yerlerde çalıştırmayın veya saklamayın. Dahili pili güneş ışığı, ateş veya benzeri ortamlara maruz bırakmayın. Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Bir ürüne, üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası bulunan bir etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/ EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürününüzü, normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. TÜRKÇE 5 2.5 Pillerin atılması hakkında açıklamalar Bulunduğunuz ülkede elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi bulunmuyorsa, kulaklığı atmadan önce pilini çıkararak çevreyi koruyabilirsiniz. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilen pil kullanılmaktadır. Ürününüzü pilin bir uzman tarafından çıkarılacağı toplama noktasına veya servis merkezine götürün. Pilin çıkarılması ürüne zarar verecektir. 2.6 Sertifikalar ve onaylar hakkında açıklamalar Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, Philips Bluetooth headset SHB7110 setlerin 1999/5/EC direktifindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun olduğunu anons eder. Uygunluk Beyannemesi için kullanıcı kılavuzu CD si kök dizinine veya ek kağıda bakın. 2.7 Ticari markalar Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Bluetooth markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait olup, Koninklijke Philips Electronics N.V. tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Tapster, EverClear ve FullSound, Koninklijke Philips Electronics N.V. ye ait ticari markalardır. 6 3 Kutunun içindekiler: TÜRKÇE Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklık SHB7110 Taşıma Çantası Değiştirilebilir plastik kapaklar İsteğe bağlı kulaklık kancaları SHB7110 Hızlı başlangıç kılavuzu CD de kullanım kılavuzu A/C şarj cihazı ( V) Değiştirilebilir Şarj Pimleri 3.1 Başka neler gerekecek: Bluetooth stereo müzik yayını yapabilen, örn. Bluetooth A2DP profiliyle uyumlu, bir cep telefonu. Kulaklığın desteklediği Bluetooth profillerini paylaşan başka cihazlar (Dizüstü bilgisayarlar, PDA lar, Bluetooth adaptörler, MP3 çalarlar, vb.) da uyumludur. Bu profiller aşağıda belirtilmiştir: Kablosuz stereo müzik dinleme için: Bluetooth Gelişmiş Ses Dağıtım profili (A2DP). Kablosuz müzik kontrolü için: Bluetooth Ses / Video Uzaktan Kumanda profili (AVRCP). Kablosuz eller serbest iletişim için: Bluetooth kulaklık profili (HSP) veya Bluetooth Eller Serbest profili (HFP). Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklık, Bluetooth 2.1 Sürümü + EDR özelliğine sahiptir; ancak yukarıda belirtilen profilleri destekleyen diğer Bluetooth sürümlerine sahip başka cihazlarla da kullanılabilir. 7 4 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklıkla neler yapabilirsiniz Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklıkla aşağıdakileri yapabilirsiniz: Kablosuz eller serbest konuşma yapın Kablosuz müzik dinleyin Müziği kablosuz kontrol edin Çağrılar ve müzik arasında geçiş yapın 8 5 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklık hakkında genel bilgiler: TÜRKÇE LED gösterge ışığı Kauçuk kapak Açma/Kapama Mikrofon Sol kulaklık Sağ kulaklık Dokunma alanı Dokunma alanı Şarj soketi Sol kulaklık Sağ kulaklık 9 6 Başlangıç 6.1 Kulaklığın şarj edilmesi Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için pili 6 saat boyunca şarj edin. Uyarı Cihazı şarj etmek için sadece orijinal şarj cihazını veya daha sonra satın alacağınız bir standart mikro USB kablosu kullanın. Başka bir şarj cihazının kullanılması kulaklığınıza zarar verebilir veya bozabilir. Şarj cihazınız ile birlikte, biri birçok Avrupa ülkesinde, diğeri ise İngiltere de kullanılan iki fiş verilir. Şarj cihazını ilk defa kullanmadan önce, lütfen ülkenizde kullanılan prizlere uyan fişi seçin ve adaptörünüze takın. Dikkat Kulaklığı şarj için bağladığınızda çağrı kesileceğinden, kulaklığı şarj etmeye başlamadan önce çağrıyı sonlandırın. Şarj sırasında kulaklığı normal şekilde kullanabilirsiniz. Şarj cihazını prize takın ve şarj kablosunu kulaklığın şarj soketine bağlayın. Şarj sırasında LED göstergesi kırmızı renkte yanacaktır. Şarj tamamlandığında LED sönecektir. Şarjı dolu olmasına rağmen kulaklığı şarj etmeyi denerseniz, LED yanmayacaktır. Genellikle tam şarj etme 2 saat sürer, bu süre içinde kulaklığı çağrılar ve müzik dinlemek için kullanabilirsiniz. İpucu Şarj işlemi bittikten sonra şarj cihazını fişten çekerek enerji tasarrufu yapabilir ve çevreyi koruyabilirsiniz. Fişi çıkarmak ve diğer fişle değiştirmek için, şarj cihazındaki mandalı fişten dışarı doğru çekin ve fişi çekerek çıkarın. 10 6.2 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığınızı cep telefonunuzla eşleyin Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığınızı telefonunuza bağlamadan ve ilk kez kullanmadan önce cep telefonunuzla eşlemeniz gerekir. Eşleme, cep telefonunuzla kulaklığınız arasında benzersiz bir şifreli bağlantı oluşturacaktır. Eşleme, kulaklığınız cep telefonunuzla veya başka bir Bluetooth cihazıyla ilk kez kullanılmadan önce sadece bir defa yapılmalıdır. Kulaklığınızla ikiden fazla farklı Bluetooth cihazı eşlerseniz, daha önce eşlediğiniz cihazları tekrar eşlemeniz gerekebilir. Kulaklığınız belleğinde en fazla iki eşlenmiş cihaz saklayabilir; ikiden fazla cihaz eşlerseniz, yeni eşlenen cihaz, ilk eşlenen cihazın üzerine yazılır. Eşleme işlemi bağlanma işleminden farklıdır; eşleme bir kez yapılması gereken bir işlemdir, ancak bağlanma, telefon ve kulaklarından birinin kapatıldığı ya da kapsama alanı dışına çıktığı her seferinde tekrar yapılması gereken bir işlemdir. Tipik telefon ayarlarıyla, Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklık açıldıktan sonra telefonunuza otomatik olarak bağlanacaktır. 2 Cep telefonunuzun açık ve Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun. 3 LED sırasıyla kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sağ kulaklıktaki açma/kapama B düğmesine basın. Kulaklık 5 dakika boyunca eşleme modunda kalacaktır. LED 4 Kulaklığı cep telefonunuzla aşağıda açıklanan şekilde eşleyin. Aşağıda örnek bir eşleme gösterilmiştir. TÜRKÇE Kulaklığınızı cep telefonunuzla eşlemek için aşağıdakileri uygulayın: 1 Kulaklığınızın şarjlı ve kapalı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. açma/kapama Şarj soketi Cep telefonunuzun menüsünde Kurulum, Ayarlar, Bluetooth veya Bağlantı seçeneklerini seçerek, Bluetooth menüsüne erişin. Bir Bluetooth cihazı bulma, ekleme veya arama seçeneğini seçin. Birkaç saniye sonra cep telefonunuz Philips SHB7110 cihazının bulunduğunu göstermelidir. Cep telefonunuzda Philips SHB7110 seçimini yaptıktan sonra eşlemeyi 11 onaylamanız ve bir parola girmeniz gerekebilir. Lütfen kulaklık parolası olarak 0000 (dört adet sıfır) girin. Eşleme başarıyla tamamlandıktan sonra kulaklık cep telefonunuza bağlanacaktır. Eşlemenin başarılı olduğunu onaylayan uzun bir bip sesi duyulacak ve kırmızı/mavi renkte yanıp sönen kulaklığın LED göstergesi her üç saniyede bir mavi renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. 6.3 Kulaklığın takılması 1 En iyi ses performansını verecek şekilde size uygun kapak boyutunu seçin. Sağ ve sol kulaklara farklı boyutta kulaklık takılması normal bir durumdur. 4 İsteğe bağlı: Daha sıkı takmak için, kulaklık kancası kullanın. B A. Kulaklıkla kulak kabı arasındaki soketin yerine oturması için kulaklık ve kulak kapları arasına bilye yerleştirin. B. Kancayı çevirip kulağınıza oturtun. C. Kancayı kulağınızın üstünden kaydırın. D. Yukarıdaki 2 ve 3 numaralı adımları uygulayın. A Büyük Orta Küçük 2 Kulaklığı kulağınıza yerleştirin ve tam oturması için geriye doğru döndürün. 3 Bağlantı kablosunu boynunuzun arkasından geçirin ve ikinci kulaklığı takın. 12 7 Dokunmatik Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığın kullanımı İpucu Müzik ve çağrıların yanlışlıkla etkinleştirilmemesi için kulaklığın dokunmatik alanları kulaklığınızı kulağınıza taktıktan sonra devreye girer. Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığınızı takarken veya çıkarırken, artan bir aktivasyon ve azalan bir devre dışı kalma sesi duyulur. TÜRKÇE 7.1 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığınızı cep telefonunuza bağlayın LED yanana kadar açma/kapama B düğmesine basarak kulaklığı açın. Kulaklık açıldıktan sonra otomatik olarak son bağlandığı cihaza bağlanacaktır. Son bağlandığı cihaz bulunamıyorsa, kulaklık sondan ikinci bağlandığı cihaza bağlanmayı dener. Cep telefonunuzu veya Bluetooth özelliğini kulaklığı açtıktan sonra açtıysanız, kulaklığınızı cep telefonunuzun Bluetooth menüsünü kullanarak bağlayın. 7.2 Otomatik güç tasarrufu Kulaklığınız kapsama alanında beş dakika içinde bağlanabileceği bir Bluetooth cihazı bulamazsa pil ömrünü korumak için otomatik olarak gücü kapatır. Kulaklıkları dış kapağı tamamen dokunmatiktir. Dokunma yüzeyi Kulaklığın tüm fonksiyonlarını bu basit hareketlerle kontrol edebilirsiniz. Dokunun yüzeye dokunun İki kez dokunun yüzeye iki kez hızlıca dokunun Basın Basın ve yaklaşık 1 saniye basılı tutun Kaydırın Parmağınızı kulaklık yüzeyinde öne veya arkaya doğru kaydırın 7.3 Dokunmatik Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığın kontrol edilmesi Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklıkta, müzik ve çağrıları kolayca kontrol etmenize olanak sağlayan sezgisel dokunmatik kontroller kullanılır. Birkaç dakikanızı ayırarak yeni dokunmatik kontrollere alıştıktan sonra, bu kontrol yönteminin düğmelerle kontrol edilen kulaklıklara göre daha hızlı ve kolay olduğunu fark edeceksiniz. 13 Aşağıdaki tabloda bu basit hareketlerle müzik ve çağrıları nasıl kontrol edeceğiniz gösterilmiştir. İpucu Tüm çağrı fonksiyonlarının sağ kulaklıkta bulunduğunu göreceksiniz, bu sayede sol kulaklığınız kulağınızda değilken bile çağrılarınız için kulaklığınızı kullanabilirsiniz. Sol Sağ Güç Güç Yok Açma/Kapama Sesi tekrar açmak için B Müzik Müzik Sonraki şarkı/ İleri/geri kaydırma Ses artırma/ İleri/geri kaydırma önceki şarkı azaltma Durdur Basın (1/2 saniye basılı Çal/Duraklat Dokunun tutun) FullSound (doğal/ dinamik bas) Müzik çalarken iki kez dokunun Çağrılar Çağrılar Yok Ses artırma/ İleri/geri kaydırma azaltma Çağrı Yanıtlama Dokunun Çağrı Bekletme/ Reddetme Basın (1/2 saniye basılı tutun) Son aranan İki kez dokunun numarayı tekrar arama Sesli aramanın etkinleştirilmesi Basın (1/2 saniye basılı tutun) Çağrıyı telefona/ Kulaklığı çıkarın/takın kulaklığa aktarma Mikrofonun sessizleştirilmesi Çağrı sırasında iki kez dokunun Gelen çağrıyı yanıtlayın ve aktif çağrıyı beklemeye alın. Dokunun Gelen çağrıyı reddedin ve aktif çağrıya devam edin. Basın (1/2 saniye basılı tutun) 14 7.4 Kulaklığın saklanması ve taşınması Kulaklığınız koruyucu taşıma çantası ve isteğe bağlı kulak kancalarıyla birlikte gelir. Kulaklığı saklarken iki kulaklık arasındaki kabloyu kablo yuvasına sarın. TÜRKÇE 15 8 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığın diğer kullanımları 8.1 Pil durumu hakkında bilgiler Kulaklık açıldıktan hemen sonra, LED göstergesi pil durumunu gösterecektir. LED davranışı 3x kırmızı yanıp sönme 2x kırmızı yanıp sönme 1x mavi yanıp sönme Pil durumu %25 ten az şarj kalmıştır %50 den az şarj kalmıştır %50 veya daha fazla şarj kalmıştır Pil bitmeden yaklaşık beş dakika önce, dakikada bir sizi pil bitmeden önce çağrıyı sonlandırmanız veya telefona aktarmanız için uyaran iki kısa bip sesi duyacaksınız. Ayrıca, yaklaşık beş dakika konuşma süresi kaldığında LED sürekli kırmızı yanıp sönecektir. 8.2 Video ve ses için aynı anda kullanım hakkında bilgiler Bluetooth stereo kulaklığınız bir Bluetooth ses kaynağına (A2DP ve AVRCP Bluetooth profilini destekleyen) ve bir Bluetooth iletişim kaynağına (HFP veya HSP Bluetooth profilini destekleyen) aynı anda bağlanabilir. Bu nedenle, Bluetooth stereo kulaklığınızı, Bluetooth stereo özelliği etkinleştirilmiş bir telefona bağlayarak hem müzik dinleyip hem de çağrıları yönetebilirsiniz veya çağrıları yönetmek için sadece Bluetooth iletişimini destekleyen bir Bluetooth telefona (örn. Bluetooth stereo (A2DP) desteklemeyen) ve aynı zamanda müzik dinlemek için bir Bluetooth stereo cihazına (Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş MP3 çalar, Bluetooth ses adaptörü vb.) bağlayabilirsiniz. Öncelikle telefonunuzla Bluetooth kulaklığı eşlendiğinden emin olun ve ardından hem telefonu hem de kulaklığı kapatın ve Bluetooth ses cihazıyla eşleyin. SwitchStream özelliğiyle müzik dinlerken aynı zamanda çağrılarınızı takip edebilirsiniz. Müzik dinlerken bir çağrı aldığınızda, bir zil sesi duyacaksınız ve ardından, kulaklığa dokunarak kolayca çağrıya geçebileceksiniz. 16 8.3 FullSound hakkında bilgiler FullSound, Bluetooth kulaklık içindeki güçlü bir işlemci üzerinde çalışan akıllı bir dijital ses güçlendirme algoritmasıdır. Uzun yıllar süren akustik araştırmalar ve ayarlamaların sonucunda, sıkıştırılmış müziğin bas, tiz ve stereo efektlerini geri getirip zenginleştirerek daha doğal, gerçek bir ses deneyimi yaşatır. TÜRKÇE Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklığınızda iki FullSound ayarı bulunmaktadır: Doğal FullSound ayarı, müziğin ses tutkunlarına en doğal şekilde sunulması optimize edilmiştir; klasik, akustik, caz ve vokal ağırlıklı müzikler için idealdir. Dinamik Bas ayarı daha güçlü bas için derin frekansları vurgular; Hip Hop, Tekno ve diğer bas ağırlıklı müzik tarzları için veya egzersiz sırasında size fazladan motivasyon sağlamak için idealdir. Ürün satın alındığında Doğal FullSound ayarı etkin haldedir. İki ayar arasında geçiş yapmak için sol kulaklık kapağına iki kez çift dokunun. Doğal FullSound ayarı artan sesle, Dinamik Bas FullSound ayarı ise azalan sesle onaylanır. 17 9 Philips Tapster Bluetooth stereo kulaklık hakkında teknik veriler: Sezgisel dokunma ve jest duyarlı kontroller Zengin, canlı müzik için FullSound dijital ses güçlendirme Görüşmelerde netlik için EverClear yankı ve gürültü azaltma Angled acoustics ergonomik tasarım 6 saate kadar müzik çalma süresi 7 saate kadar konuşma süresi 150 saate kadar bekleme süresi Tipik tam şarj olma süresi: 2 saat Şarj Edilebilir Lityum-Polimer pil (160mAh) Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth stereo desteği (A2DP Bluetooth Gelişmiş Ses Dağıtım Profili, AVRCP Ses / Video Uzaktan Kumanda Profili), Bluetooth mono desteği (HSP Kulaklık Profili, HFP Eller Serbest Profili) 10 metreye (33 feet) kadar kapsama alanı Frekans Aralığı: 20 Hz - 20 KHz Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir 18 10 Sıkça sorulan sorular Bluetooth kulaklık açılmıyor. Pil bitmek üzeredir. Bluetooth kulaklığınızı şarj edin. Cep telefonuyla bağlantı yok. Bluetooth devre dışı bırakılmıştır. Cep telefonunuzda Bluetooth u etkinleştirin ve kulaklığı telefonu açtıktan sonra açın. Kulaklık kulaktan düşüyor/tam oturmuyor. Seçilen kulaklık kulağa oturmuyor. Kulaklarınız için doğru kulaklık boyutunu seçin ve tak ve çevir işlemiyle takma hakkında önceki sayfalarda verilen bilgilere başvurun. Daha dengeli oturması için kulak kancasını deneyin. Dokunmatik kontroller çalışmıyor. Kulak dışı otomatik kilit devreye girmiştir. Dokunmatik ve jest kontrolleri sadece kulaklık kulağınıza takılıyken çalışır. Kulaklıkları takarken giderek artan aktivasyon sesini dinleyin. Aktivasyon sesi duyulmuyorsa, kulaklığı tekrar takmayı deneyin. Dokunmatik kontroller çok hassas/ yeterince hassas değil. Dokunmatik kontrollere alışma. İlk birkaç dakika kulaklığın dokunma
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x