of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

nieuwsbrief EINDE SCHOOLJAAR IN ZICHT BIJLAGEN NIEUWSBRIEF nr. 11 juni 2015 IN DIT NUMMER

Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 19 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
nieuwsbrief VZW KSO TIELT-RUISELEDE Hulstplein TIELT T F E W EINDE SCHOOLJAAR IN ZICHT nr. 11 juni 2015 https://twitter.com/debrontielt
Transcript
nieuwsbrief VZW KSO TIELT-RUISELEDE Hulstplein TIELT T F E W EINDE SCHOOLJAAR IN ZICHT nr. 11 juni 2015 https://twitter.com/debrontielt Verantw. uitg.: Wim Popelier & Inge Vanpoelvoorde Geachte ouders, beste leerlingen Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Op de volgende twee bladzijdes vindt u belangrijke informatie met het oog op een vlotte afronding van de administratie die bij het einde van een schooljaar komt kijken. We vestigen ook graag uw aandacht op enkele activiteiten die tijdens de laatste weken plaatsvonden. We zijn onder andere zeer trots te kunnen melden dat De Bron zich voortaan drie jaar lang OlympiadeSchool Natuurwetenschappen mag noemen. Binnenkort zetten onze zesdes een punt achter hun middelbare schoolcarrière. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de plechtige proclamatie op donderdag 25 juni in de Europahal. Met een diploma op zak zoeken onze zesdes straks hun weg in het hoger onderwijs. We wensen hen veel goede moed en geluk! Het rapport voor de eerste- tot en met vijfdejaars wordt uitgereikt op dinsdag 30 juni, na het vrij podium. Tussen u. en u. is er nog een vrij oudercontact. Ook enkele collega s nemen afscheid van De Bron. Eerder dit jaar ging Ria Bruneel op pensioen en binnenkort zwaaien we Linda Decraene, Patricia Den Tandt, Johan Desoppere, Myriam Lefever, Jan Lerouge, Hendrik Reilhof en Rita Vandenbroucke uit. We bedanken hen uitdrukkelijk voor hun tomeloze inzet en enthousiasme en wensen hen IN DIT NUMMER (1-3) Einde schooljaar (3) Ouderraad (4) Kalender juni (6) Mission Olympic Villa Rozerood Stripmuseum (7) Olympiadenieuws (8) Schoolsport van harte het allerbeste! We wensen onze leerlingen veel succes tijdens de komende proefwerkenperiode. We houden eraan u, beste ouders, te danken voor het vertrouwen in onze school! BIJLAGEN NIEUWSBRIEF Bij deze nieuwsbrief vindt u briefwisseling in verband met de aan- en verkoop van schoolboeken, alsook de herbevestigingskaart voor inschrijving voor het volgende schooljaar. Nieuwsbrief De Bron 1 MEDEDELINGEN EINDE SCHOOLJAAR 1 BEWAREN VAN SCHOOLDOCUMENTEN Per structuureenheid worden de schriften, huistaken en werkstukken of modelstukken door drie regelmatige leerlingen door de school aangeduid thuis bewaard. De bewaartermijn loopt tot en met 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarop de stukken betrekking hebben. De schoolagenda s en toetsen worden op school bewaard. De klassenleerkrachten zamelen om deze reden voor aanvang van de proefwerken alle schoolagenda s in. De schoolagenda moet volledig zijn ingevuld en wekelijks door de ouders ondertekend zijn. 2 HERBEVESTIGING INSCHRIJVING VIA KAART BIJ DEZE NIEWSBRIEF Alle leerlingen die ook in het schooljaar in De Bron blijven, moeten door de ouders hun inschrijving laten herbevestigen en de gewenste studierichting aanduiden of een uitschrijving aangeven. Bij deze nieuwsbrief vindt u een kaart waarop u deze formaliteit dient te vervullen. We vragen die gehandtekende kaart ten laatste op dinsdag 30 juni in te dienen. Dat kan rechtstreeks aan de receptie of bij de opvoeders. Als extra bijlage vindt u bij deze nieuwsbrief een document in verband met de aanen verkoop van handboeken. 3 LOCKER EN BETAALKAART Leerlingen van het eerste tot en met het vijfde jaar die de school verlaten, komen aan de receptie een brief afhalen met de richtlijnen om het bedrag dat op hun betaalkaart rest, in september te recupereren. Zesdejaars krijgen de brief via deze nieuwsbrief. De leerlingen van het derde jaar verhuizen naar de andere lockerzaal en krijgen dus een andere locker toegewezen. Alleen de leerlingen van het derde en zesde jaar geven hun lockersleutel af aan de opvoeder in de lockerzaal, vóór afloop van het schooljaar. Dat geldt ook voor schoolverlaters. De waarborg van 10 euro wordt via de schoolrekening teruggestort. Alle lockers worden begin juli gepoetst. Ook de leerlingen van het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar maken dus voor de zomervakantie best hun locker leeg. Wat in de locker achterblijft, zal worden weggenomen. Nieuwsbrief De Bron 2 4 AFHALEN RAPPORTEN EN OUDERCONTACT De rapportuitreiking voor de zesdejaars vindt plaats op donderdag 25 juni tijdens de proclamatie om uur in de Europahal. Er is om uur een dank- en afscheidsviering in de decanale Sint-Pieterskerk. De rapportuitreiking voor leerlingen van het eerste tot en met het vijfde jaar vindt plaats op dinsdagnamiddag 30 juni, aansluitend op het vrij podium. Daarna is er van uur tot uur vrij oudercontact. De niet afgehaalde rapporten worden niet opgestuurd. Men kan ze afhalen aan de receptie van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli, van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur. 5 C-ATTEST, BIJKOMENDE PROEVEN EN VAKANTIETAKEN De niet geslaagde leerlingen van het zesde jaar (C-attest) worden op woensdag 24 juni tussen uur en uur telefonisch door hun klassenleerkracht verwittigd. De niet geslaagde leerlingen van de andere leerjaren (C-attest) worden telefonisch door hun klassenleerkracht verwittigd op maandag 29 juni tussen uur en uur. Na het uitdelen van de rapporten gaan leerlingen met bijkomende proefwerken en/of vakantietaken zeker op het oudercontact bij de vakleerkracht de leerstoffiche afhalen. Eventuele bijkomende proeven zullen worden afgenomen op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus om 8.25 uur op school. De deliberatie hiervan vindt plaats op maandag 24 augustus. NIEUWS UIT DE OUDERRAAD Het schooljaar is weer voorbijgevlogen. De laatste activiteit van de ouderraad, de ijsjesverkoop op de opendeurdag van zaterdag 9 mei, kon naar goede gewoonte op vele fijnproevers rekenen! De laatste jaren konden wij al veel nieuwe leden verwelkomen in de ouderraad. Bent ook u benieuwd naar onze werking? Kom dan volledig vrijblijvend kennismaken op onze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar op maandag 21 september om uur in De Bron! Nieuwsbrief De Bron 3 AGENDA JUNI 2015 Di. 02/06 08:00 tweedes didactische dagexcursie aardrijkskunde en godsdienst (Oostende) 08:25 vijfdes moedviering (O.L.V.-kerk) 10:25 vierdes moedviering (O.L.V.-kerk) 13:25 derdes moedviering (O.L.V.-kerk) Wo. 03/06 08:25 tweedes moedviering (O.L.V.-kerk) 10:20 eerstes moedviering (O.L.V.-kerk) Vr. 05/06 16:15 strafstudie + groepswerk op vrijwillige basis Ma. 08/06 13:25 zesdes eerste namiddagstudie Di. 09/06 08:25 zesdes eerste proefwerk 13:25 vijfdes eerste namiddagstudie Wo. 10/06 08:25 vijfdes eerste proefwerk Vr. 12/06 08:25 4GRI/GRL studie 13:25 4GRI/GRL eerste proefwerk Ma. 15/06 08:25 3LAT4 en 4ECO4/ECO5/WET/LAT4/LAT5/HWE eerste proefwerk 13:25 2LAT/GRL, derdes en vierdes eerste namiddagstudie Di. 16/06 08:25 2LAT/GRL en 3ECO4/ECO5/HWE/WET/GRI/LAT5 eerste proefwerk 13:25 1LAT, 2MOD eerste namiddagstudie Wo. 17/06 08:25 1LAT, 2MOD eerste proefwerk 13:25 1MOD eerste namiddagstudie Do. 18/06 08:25 1MOD eerste proefwerk Di. 23/06 08:25 zesdes laatste proefwerkdag Wo. 24/06 08:25 eerstes tot en met vijfdes laatste proefwerkdag Do. 25/06 08:30 strafstudie voor eerstes tot en met vijfdes 19:00 zesdes dank- en afscheidsviering in decanale Sint-Pieterskerk 20:00 zesdes proclamatie in de Europahal Ma. 29/06 Di. repetitiedag vrij podium 30/06 12:45 eerstes tot en met vijfdes aanwezig op school 13:20 eerstes tot en met vijfdes Vrij podium in Europahal 14:00 inschrijvingen nieuwe leerlingen 15:00 eerstes tot en met vijfdes rapportuitreiking op school; aansluitend leerlingencontact voor de eerste graad 16:00 vrij oudercontact (tot uur) Nieuwsbrief De Bron 4 ZOMERVAKANTIE Woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus Wo. 01/07 09:00 verkoop tweedehandsboeken 6 e jaar aan 5 e jaar 10:00 verkoop tweedehandsboeken 5 e jaar aan 4 e jaar 11:00 verkoop tweedehandsboeken 4 e jaar aan 3 e jaar 14:00 verkoop tweedehandsboeken 3 e jaar aan 2 e jaar 15:00 verkoop tweedehandsboeken 2 e jaar aan 1 e jaar en 1 e jaar aan toekomstige eerstejaars (tot 16 u.) Wo. 08/07 begin administratief verlof (de school is gesloten) Ma. 17/08 einde administratief verlof (de school is weer open) Do. 20/08 08:25 bijkomende proeven Vr. 21/08 08:25 bijkomende proeven Wo. 26/08 09:00 afhalen nieuwe schoolboeken 19:00 schoolraad en LOC Vr. 28/08 18:00 onthaal nieuwe leerlingen Di. 01/09 08:25 start van het nieuwe schooljaar VOORUITBLIK SCHOOLJAAR Vr. 18/09 sportdag Vr. 02/10 pedagogische studiedag (lesvrije dag) Ma. 02/11 allerheiligenvakantie (tot en met zondag 08/11) Wo. 11/11 Wapenstilstand (vrije dag) Vr. 18/12 oudercontact met alle leerkrachten Ma. 21/12 kerstvakantie (tot en met zondag 03/01) Ma. 08/02 krokusvakantie (tot en met zondag 14/02) Wo. 12/03 infonamiddag twaalfjarigen Vr. 25/03 oudercontact met klassenleraars eerste en derde jaar Ma. 28/03 paasvakantie (tot en met zondag 10/04) Vr. 15/04 infoavond met oudercontact Wat na de eerste graad? Vr. 22/04 infoavond met oudercontact Wat na de tweede graad? Do. 05/05 O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag) Vr. 06/05 lesvrije dag Do. 12/05 infoavond Wat na de eerste Latijnse? Ma. 16/05 Pinkstermaandag (vrije dag) Ma. 27/06 zesdes proclamatie Do. 30/06 oudercontact eerstes tot en met vijfdes Nieuwsbrief De Bron 5 GOUD OP MISSION OLYMPIC Op de atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion streden op dinsdag 5 mei negen ploegjes van De Bron (7 jongens- en 2 meisjesploegen) mee in de klassencompetitie 4 x 100 estafette. Dit in het kader van Mission Olympic. De meisjesploeg, met Ibe Maes (1LATb), Fien Maeyens (1MODb), Margot Marreel (1MODb) en Julie Mouton (1LATb), versloeg na de reekszege ook de overige finalisten. Tijdens de slotceremonie kregen zij een plaatsje op het grote podium, omringd door vedettes als Kim Gevaert, Jean-Michel Saive en Niels Destadsbader. Behalve een trofee kreeg de school ook 25 officiële lederen WK-voetballen! 1461,33 EURO VOOR VILLA ROZEROOD De estafetteloop die op de opendeurdag van zaterdag 9 mei werd georganiseerd ten voordele van Villa Rozerood was een succes! Heel wat leerlingen gingen in op de vraag van de leerlingenraad van de tweede graad om deel te nemen aan deze wedstrijd om geld in te zamelen voor het goede doel. Liefst 85 leerlingen namen de sportieve uitdaging aan en zamelden samen 1461,33 euro in! Wout Bernaert (2LATa), Mattisse Huyghe (2LATa), Lotte De Brabandere (2LATa), Amelie Glorieux (2LATa), Thijs De Brabandere (2MODb) en Wout Janssens (2MODd) liepen samen 32 rondes in een uur tijd. Zij zijn daarmee de winnaar van de wedstrijd en kregen elk een cinematicket! BEZOEK STRIPMUSEUM Als afsluiter van het seminarie Junior College Taal, bezochten de betrokken vijfdejaarsleerlingen op donderdag 21 mei het stripmuseum in Brussel en maakten ze daarna een wandeling langs de Brusselse stripmuren. Dit schooljaar werden in het seminarie verschillende inzichten uit taalkunde, communicatie- en literatuurwetenschap toegepast op deze negende kunstvorm met sterke Belgische verankering. Nieuwsbrief De Bron 6 OLYMPIADESCHOOL NATUURWETENSCHAPPEN De Bron mag zich voortaan Olympiade- School Natuurwetenschappen noemen. De toekenning van deze eervolle titel gebeurde tijdens een proclamatie op zondag 17 mei in Leuven. We danken de prestigieuze award, die drie jaar geldig is, aan de vele leerlingen van onze school die dit jaar en de afgelopen jaren deelnamen aan de verschillende wetenschapsolympiades. In het bijzonder melden we de finaleplaats (op meer dan 2000 deelnemers) voor Mathijs Maton (6WEW8) in de biologieolympiade en de zilveren medaille voor Armin Van Walleghem (4WETa) op de proclamatie van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen. In de eerste ronde behaalde Armin overigens de allerhoogste score in Vlaanderen! STRAFFE WISKUNDIGEN Toon Ingelaere (4GRI) nam deel aan de finale van de 30 ste Vlaamse junior wiskundeolympiade en ontving een aanmoedigingsprijs. Slechts 0,7 % van de meer dan deelnemers mochten aan de finale deelnemen. Aan de kangoeroewedstrijd wiskunde namen in Vlaanderen leerlingen deel, waarvan 90 leerlingen uit onze school. De gemiddelde Vlaamse score bedraagt 73 op 120; onze leerlingen scoren gemiddeld 86 op 120! Elf van onze leerlingen haalden de top 100 in West-Vlaanderen. De drie hoogste scores staan op naam van Ben De Weerdt (2GRL, 110/120), Maaike Dumon (2LATa, 110/120) en Bram Devlaminck (2MODc, 108/120). ACTIE TEGEN ROKEN Zondag 31 mei was de internationale Dag tegen Tabak. In het kader van rookvrije klassen, een initiatief gesteund door de stad Tielt, stond klas 2MODb op donderdag 28 mei op de markt van Tielt om mensen aan te spreken in verband met roken. Wie niet rookte, ontving een Vind ik leuk -sticker. Mensen die graag uitleg kregen over stoppen met roken, kregen een brochure en werden doorverwezen naar een stand van het Sint-Andriesziekenhuis. Nieuwsbrief De Bron 7 SPORT OP SCHOOL VLAAMS ATLETIEKKAMPIOENSCHAP Ward Declerck (6WEW6a) behaalde op het SVS Vlaams atletiekkampioenschap in Oordegem op woensdag 20 mei een schitterende derde plaats op de 800 meter. In een bloedstollende race deed Ward tot op de finish mee voor de overwinning. Het verschil met plaats 1 en 2 bedroeg slechts enkele 100sten van een seconde. Een prachtige prestatie! Wout Janssens (2MODd), Pauline Callens (3GRI) en Andreas Maton (1MODb) namen deel aan het kogelstoten. Zij gooiden 8,88 meter (Wout), 7,73 meter (Pauline) en 8,08 meter (Andreas) ver. Proficiat aan al onze deelnemers! INTERSCOLAIR VOETBAL Drie ploegen namen deel aan het interscolair voetbaltornooi voor leerlingen van de eerste graad op woensdag 6 mei. De Bron vaardigde twee ploegen af, de derde ploeg kwam uit het VTI. De Bron 2, met Sander Biebauw (1MODa), Robbe Vanhecke (2MODf), Rune Vansteenbrugge (2MODg), Kamiel Dierckens (2MODc), Drin Zymeri (2MODg), Amine Belkadi (2MODa), Luca Babylon (2MODa) en Sander Vandaele (2MODf) trok aan het langste eind. Zij wonnen de finale tegen Mattis Braet (2MODa), Manu Bonte (2MODa), Matice Van Bruwaene (2MODe), Lucas Debaere (2MODb), Jens Vanlandschoot (2MODf), Simon Cool (2MODb), Sylas Bridoux (2MODa) en Menno De Maeyer (2MODc)! Proficiat aan onze beide ploegen! VOETBALWEDSTRIJD LLN. VS. LKR. De voetbalwedstrijd leerlingen tegen leerkrachten van vrijdag 22 mei eindigde op 0-0. De wedstrijd werd georganiseerd door de leerlingenraad van de derde graad ten voordele van de Nekacheya School in Livingstone, Zambia. De opbrengst bedraagt 422 euro! Met dit bedrag zullen de kinderen en het personeel voorzien worden van schoolbenodigdheden. Nieuwsbrief De Bron 8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x