of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nieuwsbrief. Afdeling Nunspeet 30e jaargang nr. 7, September Foto, Maas van de Ruitenbeek

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Nieuwsbrief. Afdeling Nunspeet 30e jaargang nr. 7, September Foto, Maas van de Ruitenbeek Beste PCOB-ers. t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei. Aaah, je dacht dat er
Transcript
Nieuwsbrief. Afdeling Nunspeet 30e jaargang nr. 7, September Foto, Maas van de Ruitenbeek Beste PCOB-ers. t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei. Aaah, je dacht dat er geen einde aan zou komen maar voor je t weet is heel die zomer alweer lang voorbij. In 1973 zong Gerard Cox dit liedje. We kunnen het ons misschien allemaal nog wel herinneren. Wij zijn nog niet aan het eind van deze zomer, maar dit tot in tegenstelling van het liedje, is het maar een onevenwichtige zomer geweest met veel regen. Ondanks dat, zijn we allen weer goed uitgerust mag ik hopen, nadat we vakantie hebben gehad of thuis zijn gebleven. Daarom starten we het nieuwe seizoen weer met frisse moed. Er staan weer mooie invullingen op het programma voor de ledenmiddagen. U treft ze aan, verderop in de Nieuwsbrief. Het zou fijn zijn wanneer er wat meer leden naar deze gezellige, leerzame en ontspannen middagen komen. Bent u nog nooit op zo n middag geweest, dan zou ik zeggen neem eens de moeite om erbij te zijn. Of voor leden die er wel komen, neem eens iemand mee naar deze middagen. Want samen zijn we toch verenigd in de PCOB om hieraan gestalte te geven. Samen op een andere manier kennis met elkaar maken en te ontmoeten. We kunnen dan ook gestalte geven aan Omzien naar elkaar en iemand een hart onder de riem steken. Er is zoveel meer om van te genieten zoals in het onderstaande gedicht vermeld staat. Er is zoveel meer. Er is zoveel meer dan de zon en de zee, sluit je ogen heel even, en ga met me mee. Ga mee naar een land waar gelachen wordt, gedronken en gegeten, waar oorlog, verdriet en pijn worden vergeten. 2 Er is zoveel meer tussen hemel en aarde, het is ontastbaar, maar een beleving, zo intens van grote waarde, Het is het gevoel dat je bij dingen hebt, een moment, een rilling van bewogenheid, het is niet uit te leggen, het is veel meer dan woorden ooit zouden kunnen zeggen. Er is zoveel meer dan voor en tegenspoed, het is het geloven, het hopen, het lief hebben, de kracht, de moed. Het leven te leven dat je nu leeft, omringt met liefde en zorg, dank U wel God onze Vader, onze toevlucht, in moeilijke tijden en onzekerheid, wilt U zijn onze borg. Met een hartelijke groet, Harry Bekkering. PCOB Ledenmiddag van 14 September 2016 Op woensdag 14 sept 2016 hopen wij elkaar te ontmoeten in een ontspannen Samen zijn. Deze middag zal verzorgd worden door de werkgroep :Folklore en Klederdracht van de Heemkundige Vereniging Nunspeet. En kunnen we tussendoor genieten van een Mini High Tea. De werkgroep werd opgericht in 1987 en is sindsdien actief met het verzamelen van klederdracht. Het vastleggen van de historie hier omtrent en het geven van shows in originele klederdracht. De groep werd opgericht door een drietal enthousiaste leden, de dames Alie de Graaf en Cor van Herwaarden en de heer Jan Plender. 3 In de beginfase werden er zoveel mogelijk gebruiken en tradities vastgelegd van de dracht, die in de gemeente Nunspeet en omgeving gedragen werd. Door de groeiende verzameling kleding kwam het idee op om deze klederdracht te gaan showen aan een groter publiek en zo ontstond deze showgroep van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete. Wij nodigen leden en belangstellenden uit om deze middag bij te wonen. De zaal is open om 14,00 uur en we beginnen om 14,30 uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Locatie De Wheme, Ds de Bouterlaan 5.te Nunspeet. U kunt gebruik maken van de AMVO bus. Ledenmiddagen van okt april oktober: Met de koe aan tafel. ( proeverij zuivel en vruchtensappen) 9 november: Mij en Zorg nader info volgt nog. 14 december: Kerstviering met ds. R. Venderbos, Pastor van Het Baken. 11 januari: Santiago de Compostella door dhr. G. Drost. 8 februari: Corrie ten Boom. Nederlandse verzetsstrijdster tijdens de tweede Wereld oorlog. 1 maart: Alg. ledenvergadering. Dhr Leijsen. Onderwijs vroeger en nu 5 april: Paasviering. De PCOB afdeling Nunspeet wil met haar leden meeleven. D.m.v. bezoek, attentie of kaart in moeilijke en vreugdevolle tijden. Ze stelt het op prijs wanneer ze hiervan op de hoogte wordt gebracht. Kent u iemand of verkeert uzelf in zo n situatie, neem dan contact op met: Dhr. Frans Benschop, Kuntzestraat 9, tel: of 4 NIEUWE LEDEN: In de afgelopen periode mochten wij het volgende leden inschrijven Mw. G. Hagendoorn-Kroes Jan van Vuurenstraat 22 Dhr. J. van der Weide Pr. Bernhardstraat 50 Mw. D. Hoekerd Dreeslaan 86 Mw. A Renes Pr. Christinastraat 32 Mw. M. Voogd-van den Berg Kempenlaan 46 Dhr. G.B. van Orden en Frans Huismansstraat 14 Mw. K.H. van Orden-de Jongh Fijn dat wij u konden inschrijven als lid van onze afdeling en wij hopen Uop één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten. OVERLEDEN: In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ons ontvallen: Dhr. M.C. Jansen Gerbrandystraat 13 Dhr. H.G. Beijert Jasmijnweg 4 Mw. A. Vos-Hop Zwolsewegje 72 Mw. G. van Til-Groenveld Wagenweg 27 Dhr. J. de Zwaan Harderwijkerweg 461 Dhr. A.E. Hertsenberg Laan 44-f Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. PCOB afdeling Nunspeet, doet iets voor haar leden. Leden werven loont!!!! We draaien er niet omheen: de PCOB-afdeling Nunspeet wil nog steeds verder groeien. Waarom? 5 Met nog meer leden kunnen we de plaatselijke belangen van onze senioren nog beter behartigen. Met nog meer leden kunnen we u ook landelijk nog beter steunen bij uw gezondheid, wonen, welzijn en financiën. En houden we de politici nog beter bij de les. Help ons helpen nieuwe leden te zoeken. Hebt u wel eens gedacht Waarom zijn die en die nog geen lid van de PCOB? We willen een actie opzetten om daaraan gestalte te geven, daar hebben wij de hulp van u bij nodig. Weet u iemand, waarvan u het bovenstaande denkt, geef dan de naam en het adres door aan de ledenwerver, mw. J. Vierhout-Veldman, Oosterlaan 154, tel: of secretaris. Wanneer het resultaat oplevert, krijgt u de daarvoor gestelde beloning van 10,-. Is het geen goed idee? Doet u mee? Rijbewijskeuring voor. 25,00??? Als PCOB-lid kunt ook u hiervan profiteren Bent u nog geen lid, meldt u zich dan nu aan. De eerstvolgende keuringen staan gepland op 14 Okt. en 9 Dec in Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet. De keuringsarts is Dr. M. Slee. Voor verdere informatie en opgave: G. Drost, Wiekslag 4, 8077 TJ Hulshorst. Tel: Vijf Vragen aan: Andrea Froma 1. Waar bent u geboren en opgegroeid? Mijn eerste ledikantje stond in de Friese wouden. Toen heette het dorp nog Wijnjeterp, tegenwoordig is dat Wijnjewoude. We hadden een boerderij, dus een heerlijk buitenleven. Uiteraard moesten we helpen, hooien, kalveren voeren en noem maar op. Bijna negen jaar was ik de jongste in een gezin van 5 kinderen tot er nog een nakomertje kwam. Tot mijn trouwen ben ik daar blijven wonen. Toen ook al veel van huis; lid van de muziekvereniging, meisjesvereniging enz. 6 2. Waarom en wanneer u bent lid geworden van de PCOB? Tja, dat is een lastige, want de aanleiding was niet direct dat ik zoveel met de PCOB had. Voelde me daar veel te jong voor. Tot Bram Meijer en Bert Koele voor de deur stonden en vroegen of ik voorzitter van de PCOB wilde worden. En ik moet zeggen; het sprak me direct aan. De belangen van ouderen staan zo vaak onder druk dat ik me daar graag voor wilde inzetten. Dat is nu ongeveer 4 jaar geleden. 3. Wat zijn de werkzaamheden die u uitvoert? Zoals in de vorige vraag al beantwoord ben ik voorzitter van de afdeling Nunspeet van de PCOB. Tevens brengt deze functie met zich mee dat ik voorzitter ben van de SBON (de gezamenlijke bonden) hier in Nunspeet. En dan komen er nog een paar zaken, zoals lid van het Platform Wonen, Zorg en Welzijn. 4. Vindt u er voldoening in. a. Zo ja, waarin ligt dan de voldoening. Ik weet niet of je het direct voldoening kunt noemen, maar dat we als ouderenbonden gehoord worden en serieus genomen worden is voor mij erg belangrijk. We doen dit met een groep mensen die zich willen inzetten voor belangen van ouderen waar leden bij zijn die dat zelf niet meer kunnen. b. Zo neen, waarom niet? 5. Is er iets wat u de PCOB leden zou willen meegeven? Dat is een open deur: graag meer leden werven. Dat is wat we met elkaar moeten doen. Zorg er voor dat we de grootste afdeling van Gelderland blijven. Hoe meer leden hoe beter de stem gehoord wordt. Nog een andere: hou ons op de hoogte van wat u bezighoudt. Ook een oproep aan de jongere senioren: laat weten wat u van de PCOB verwacht. Er wordt nogal eens de opmerking gemaakt: jullie doen niets voor ons. Dus hierbij nog maar eens de oproep. Wat wilt u dat we doen en doe mee!! Iets voor de jonge senior? Als afdeling Nunspeet van de PCOB willen we een Facebook account openen. Om dit te kunnen doen komen we graag in contact met 2 mensen die dat voor ons willen beheren. Hebt u, heb jij, wat tijd over en vindt je dit werk leuk, meldt je dan aan bij onze secretaris, 7 Gezocht: Regicoördinator. Voor Noord West Veluwe gevraagd. Een vrijwilligersfunctie. Omschrijving: U werkt samen met lokale bestuursleden en vrijwilligers van afdelingen en de collega-regiocoördinatoren binnen de provincie. Binnen het verenigingsbureau is de verenigingscoördinator (VC) uw vaste aanspreekpunt. In collegiaal overleg worden met u afspraken gemaakt over de ondersteuning, uitvoering, voortgang en resultaten van uw werkzaamheden. De vrijwilligersfunctie is onderdeel van de uitvoeringsorganisatie van de PCOB. De regiocoördinator kan niet gelijktijdig ook als vrijwilliger actief zijn binnen het bestuur van de vereniging, zoals lid van de Ledenraad of het Landelijk bestuur van de PCOB. Wat wordt van u verwacht: U bent lid van de PCOB. U vindt het leuk om met mensen te werken. U heeft een talent voor organiseren. U beschikt over doorzettingsvermogen. U bent in staat om anderen in te schakelen bij de uitvoering van uw activiteiten. U kunt goed met anderen samenwerken en weet mensen te motiveren. U kunt goed luisteren, plannen, organiseren en anticiperen. Uw activiteiten vinden vooral plaats in de maanden sept.- dec. En jan.- mei. Lijkt het je wat om dit werk te doen, meld je dan aan bij het secretariaat. 8 Wist u dat? Gewoon voor 1,50 met de Syntus bus naar de markt in Enschede, naar het ziekenhuis voor controle, naar de sauna voor een verwendagje, naar de kleinkinderen voor een gezellig bezoek of naar het Dolfinarium in Harderwijk. Met het 65-plus kaartje reist u eenvoudig naar deze plaatsen en nog vele andere bestemmingen. Want als u 65 jaar of ouder bent, reist u 1,5 uur voor 1,50. U kunt dus ook gewoon overstappen én u krijgt een zitplaatsgarantie. Wilt u langer dan 1,5 uur reizen? Koop dan, afhankelijk van de reisduur, meerdere 65- plus kaarten bij de chauffeur. Deze kaart is dus voor mensen van 65 jaar en ouder (legitimatie verplicht). Het 65-plus kaartje is voor 1,50 verkrijgbaar bij de chauffeur. In de Syntus app kunt u het 65-plus kaartje kopen in bundels van 5 of 10 kaartjes. Koopt u 10 kaartjes dan betaalt u voor 9 kaartjes, u krijgt dus één kaartje gratis. Het 65-plus kaartje is geldig: Tot 1,5 uur na afstempelen. Voor één persoon van 65 jaar of ouder. Op werkdagen na 9.00 uur en in het weekend. Uitsluitend in de bussen van Syntus Gelderland en Twents. Op lijn 43 alleen in de bussen van Syntus Gelderland. Op lijn 73 en 74 alleen op het trajectdeel van Syntus (Enschede- Haaksbergen v.v.). Niet op de buurtbus. Seniorenprogramma op RTV Nunspeet. Het seniorenprogramma behandelt wekelijks interessante onderwerpen en neemt daarmee een belangrijke plaats in voor 55-plussers in Nunspeet en de kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. Iedere dinsdag tussen en uur is het seniorenprogramma te beluisteren op RTV Nunspeet. Radio Contact wordt in het zonnetje gezet door Aletta Evertse en Peter van Essen. Zij praten 6 september met Kees de Mos over het 50-jarig jubileum. Op 13 september behandelen Jan Riemersma en Lya Bonenkamp het programma voor het komende seizoen van Veluvine. Dinsdag 20 september gaan Jan Riemersma en Peter van Essen onderzoeken welke gemeentelijke voorzieningen er voor ouderen beschikbaar zijn. De heer Henri Broekhuizen is hun gesprekspartner. 9 Op 27 september hebben Gert Drost en Frans van Baardwijk Frans Fongers uitgenodigd om te komen praten over de Norbertijnen. Radio Nunspeet zendt uit op FM (vrije ether), via de providers KPN, Telfort en XS4ALL (987), Glashart, Solcon en Lijbrandt (3052), Ziggo (915, CI op 365 en analoog op 93.1 FM), Vodafone (753), Caiway (878), XSYou (861) en via op internet. Van uit de kerken: Uitzendingen via de Lokale Radio Lokale Radio Nunspeet, zondag: 9 12 uur, dinsdag uur September 4 zondag Nederlandse Gereformeerde Kerk 6 dinsdag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 11 zondag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 13 dinsdag Christelijke Gereformeerde Kerk 18 zondag Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) 20 dinsdag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 25 zondag Christelijke Gereformeerde Kerk 27 dinsdag Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) Nieuws van de Reiscommissie Maandag 12 september a.s. gaan wij varen met de Vrijstate 2. Wij vertrekken om 9.00 uur vanaf de Driestwegkerk en rijden met de bus naar Kalenberg in het hart van de Weerribben en Wieden dit is een ideale plek om een rondvaart te starten. 10 Wij varen door pittoreske oude grachten en meren richting Giethoorn en Blokzijl. In Blokzijl gaan wij een uurtje van boord om het stadje te verkennen. We schepen om uur in waar de koffie met gebak klaar staat eveneens hebben wij een diner-buffet aan boord. Om ongeveer uur hopen wij terug in Nunspeet te zijn. De kosten zijn voor leden van de P.C.O.B per persoon niet leden betalen p.p. Exclusief drankjes U kunt zich opgeven bij Betje Hagenbeek, Zeeweg 2 via het onderstaande aanmeldingsformulier of per Wilt u de reiskosten voor 09 september 2016 overmaken op nummer NL94RABO t.n.v. P.C.O.B afdeling Nunspeet te Nunspeet onder vermelding reis 12 september 2016 Voor nadere info kunt u contact opnemen met Henk Vedder (256277) Betje Hagenbeek (253811) 11 Aanmeldingsformulier bus/vaar tocht PCOB- afdeling Nunspeet Ondergetekende geeft zich met perso(o)n(nen) op voor de dagtocht op maandag 12 september 2016 Naam. Straat. Woonplaats Telefoon Lid PCOB Dieet wensen ja/nee Met onderstaande winkeliers zijn afspraken gemaakt. De kortingen gelden alleen op vertoon van uw geldige PCOB-ledenpas. Nunspeet: Bakkerij van Dongen, Dorpsstraat 14/Stationslaan 47/Colijnstraat 44. *op vertoon van uw ledenpas altijd 10% korting over het totaal bestede bedrag. *Gezonde en verantwoorde producten tegen een lage prijs. Voorbeeld: Veluws brood. 1,50 Bloemenhuis De Passiebloem Stationslaan 9, Nunspeet tel.: , *10% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties, aanbiedingen en speciale bestellingen). Boekhandel BRUNA, Dorpsstraat 15, Nunspeet, tel.: : * 10% korting op alle wenskaarten en tijdschriften. * 10% korting op cartridges (uitgezonderd acties en aanbiedingen). De Goudreinet, Harderwijkerweg 2, 8071 GA Nunspeet, * 10% korting op vers bereide maaltijden uit onze eigen keuken (m.u.v. reclame maaltijden). Geldig tot 31 maart DUTCH HAIR BY C-O-R, Stationslaan 32/34, Nunspeet, tel.: , : * 5% korting op alle behandelingen en producten. Elskamp Tuinmeubelcentrum, Industrieweg CT, Nunspeet, tel.: : * 10% korting op al uw aankopen (m.u.v. acties en aanbiedingen). 12 Europart Hofman, Nijverheidsweg 4, Nunspeet, tel.: , : *10% korting op uw winkelaankopen (uitgezonderd reparaties, acties en aanbiedingen). Fit 20 Nunspeet, Aarweg 1a, Nunspeet, tel : * 10% korting op de groepslessen Senioren Fit en Pilates. G&W Gezondheidswinkel Kamille, Dorpsstraat 18, Nunspeet. tel.: , : *7% korting op al uw aankopen (uitgezonderd acties en aanbiedingen). Groenrijk Nunspeet, Waterweg 56, tel *10% korting en een gratis kopje koffie op al uw aankopen m.u.v. aanbiedingen, acties en bestellingen, op vertoon van uw PCOB-ledenpas. HAMU Automaterialen, Pascalweg 9, Nunspeet, tel: : *10% korting op al uw aankopen (exclusief acties en aanbiedingen). Heijda Dranken & Geschenken, Laan 1, Nunspeet, tel.: , : * 5% korting op al uw aankopen, exclusief acties, aanbiedingen en speciale bestellingen. Kamp Schoenen, Stationslaan 60, 8071 CN Nunspeet, tel.: : *10% korting op persoonsgebonden aankopen boven 50,- (exclusief reparaties, acties en aanbiedingen). Kapsalon Thijs Voerman, Oenenburgweg 82, tel.: , : * 10% korting op alle behandelingen. Kaptein Juweliers, goudsmederij, Laan 6, Nunspeet tel *10% korting op onze collectie sierraden en horloges niet in combinatie met andere kortingen, acties, waarde cheques, reparaties en goud inruil. Keurslagerij De Kievid, Harderwijkerweg 15 Nunspeet: * 5% korting op al uw winkelaankopen m.u.v. bbq en cateringsproducten. Voor PCOB leden ligt een gratis keurspaarpas klaar met een tegoed van 25 punten t.w.v. 2,50. Loox Beauty Fashion, Aarweg 29, Nunspeet, tel.: , * 5% korting (zonder gebruik van stempelkaart) op al onze behandelingen en producten. Naaimodecentrum Den Ouden, Eperweg 10, Nunspeet, tel.: , : * 10% korting op al uw aankopen. Onder de Lindeboom, Stationslaan 75, Nunspeet, 13 tel.: of , : * 10% korting op al uw aankopen (m.u.v. acties, aanbiedingen en/of specifieke bestellingen). Optiek van Veen, Dorpsstraat 25 Nunspeet, tel.: ,www.optiekvanveen.nl : PCOB-leden krijgen een oogmeting door een oogmeetkundig opticien kosteloos t.w.v. 22,50. Indien er aanleiding of gewenst is dat er een optometrisch (ooggezondheid) onderzoek plaats vindt, krijgt u een korting van 50% op het desbetreffende onderzoek, welke kan oplopen tot Met deze onderzoeken kunnen we kijken wat de status is en eventuele vroegtijdige defecten onderkennen. Deze onderzoeken betreffen onder andere: Droge ogen, Cataract (staar), Glaucoom (verhoogde oogdruk), Gezichtsveld, Binoculair (dubbel zien), Rode ogen, Volledig optometrisch onderzoek.. Prominent Comfortproducten BV, Laan 24 Nunspeet: * 10% korting op het hele assortiment. Profile Joop de Haan de fietsspecialist, F.A. Molijnlaan 192 Nunspeet: * 10% korting op al uw aankopen, zonder inruil en met uitzondering van al bestaande aanbiedingen. Restaurant NI HAO, Harderwijkerweg 85, Nunspeet, tel.: , *10% korting op uw rekening (geldt niet op zon- en feestdagen) Scheer & Foppen, Stationslaan 49 te Nunspeet, tel.: , * 5% korting op ons hele assortiment met uitzondering van computers, tablets, fotocamera's, videocamera's en accessoires, acties en aanbiedingen. Slaapidee, slaapkamer speciaalzaak, Ds. Martiniuslaan 8 Nunspeet, tel.: : * 10% EXTRA korting op ons bed textiel (overtreksets, hoeslakens, moltons en kussens). Smits Hoedenhuis, Laan 17, Nunspeet. tel.: * 5% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties en aanbiedingen). Tennishal De Vossenberg, Groenelaantje 25, Nunspeet, , % korting op onze losse baan-huur & contractbanen, geen lidmaatschapsverplichting. Tennismateriaal als racket en ballen gratis te leen Urker Vishal, Harderwijkerweg 17, Nunspeet. tel.: : *10% korting op uw totale rekening.(m.u.v. bestellingen). V.o.f. Perfect, Bergakkerweg 36, Nunspeet, tel.: : * 10% korting op al uw aankopen w.o. ergonomische hulpmiddelen, sanitair, elektra etc. (m.u.v. acties en aanbiedingen). WEDO-MODE, Harderwijkerweg 1, Nunspeet, : 14 * PCOB leden van de afdeling Nunspeet krijgen 10% korting op hun aan-kopen in filiaal Nunspeet. Dit geldt niet voor afgeprijsde artikelen of acties. Hulshorst: Auto- en Machineservice Westerink, Akkerweg 5, Hulshorst, tel: , : * 10% korting op al uw aankopen (zonder inruil), en met uitzondering van reparaties, brandstoffen, oliën en al bestaande aanbiedingen en acties. Total Tankstation Hulshorst, Schotweg 2, tel.: : * 10% korting op het wassen van uw auto en... als u bij ons een tankpas aanvraagt geven wij u op alle brandstoffen 0,09 korting op de landelijke adviesprijs. U kunt daarmee tanken bij onze vestigingen in Hulshorst, Elspeet en Harderwijk Elspeet: Bakker Piet, Uddelerweg 4, 8075 CJ Elspeet, tel.: , : * 5 % korting op al uw aankopen op vertoon van onze klanten- en geldige PCOB ledenpas. Damesmod
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x