of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nederland Elektrisch. EV-wijzer. Sturen op Stekkeren. Voorbeelden en best practices van beleid dat goed gebruik van plug-in voertuigen bevordert

Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 16 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Nederland Elektrisch EV-wijzer Sturen op Stekkeren Voorbeelden en best practices van beleid dat goed gebruik van plug-in voertuigen bevordert Colofon De EV-wijzer is een initiatief van het Formule E-team:
Transcript
Nederland Elektrisch EV-wijzer Sturen op Stekkeren Voorbeelden en best practices van beleid dat goed gebruik van plug-in voertuigen bevordert Colofon De EV-wijzer is een initiatief van het Formule E-team: Natuur & Milieu (N&M), Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RAI Vereniging, The New Motion, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze publicatie is de geactualiseerde versie van de uitgave van oktober Aan deze versie hebben Fleet Support en The New Motion bijgedragen met input en onderzoeksresultaten. Tekst: N&M, VNA, Fleet Support, The New Motion Utrecht, mei 2016 Ontwerp: RAAK Grafisch Ontwerp, Utrecht Fotografie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Shutterstock en RAAK Grafisch Ontwerp Deze brochure is gedrukt via een duurzame productiemethode op duurzaam papier. Inhoudsopgave Geachte werkgever 4 Facts & figures over plug-in hybrides 6 (Semi-)elektrische auto s 7 Kosten 8 Fiscale aspecten 9 Sturen op Stekkeren Waarom PHEV? Bepaal uw doelen en communiceer ze helder 14 Aandachtspunten vooraf 16 Laadfaciliteiten Monitoring en inzicht Sturen van auto én gebruiker 38 Tot slot 42 3 Geachte werkgever Het aantal elektrische auto s, waaronder plug-in hybrid electric vehicles (PHEV s), is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het aanbod van PHEV s is de afgelopen drie jaar steeds groter en beter geworden. In 2016 rijden er al zo n PHEV s in Nederland en die groei zet door. Trend en groei EV onderzoek 2016 Natuur & Milieu, Fleet Support en The New Motion Internationaal is een enorme versnelling naar PHEV en EV zichtbaar. De stevige ambities uit het klimaatakkoord vinden door heel Europa en de rest van de wereld hun weerslag in afspraken en stimuleringsregelingen op regionaal en nationaal niveau. Elektrisch vervoer heeft de toekomst in de transitie naar een schonere wereld. Cleaner Car Contracts, het internationale initiatief van Natuur & Milieu voor een zuinigere leasevloot, verbindt kennis, inhoud, ambitie en best practises om Fleetowners te helpen verduurzamen. Want het kan én moet schoner. Waar het Formule E-Team twee jaar geleden in de EV- wijzer vooral het verantwoord opnemen van de toen nieuwe technologie van PHEV s in uw wagenpark heeft ondersteund, richten we ons nu meer op het verbeteren van de prestaties van de auto s die u al heeft rijden. De vraag is niet alleen meer of uw PHEV s in uw wagenpark neemt, maar vooral hoe u zorgt voor optimalisatie van het gebruik. Met deze nieuwe EV-Wijzer Sturen op Stekkeren willen wij u helpen om ervoor te zorgen dat uw werknemers de plug-in hybrides gebruiken zoals ze zijn bedoeld: door zo veel mogelijk kilometers elektrisch te rijden. Dit bespaart u als werkgever brandstofkosten en levert een veel lagere CO 2 voetafdruk op. Het elektrische potentieel van PHEV s wordt nog onvoldoende benut door 75% van de berijders. Dat PHEV S goed gereden kunnen worden, blijkt wel uit de PHEV monitor 2015 van TNO. 50% van de Outlanders rijdt voor 50% elektrisch kilometers. Van de Ampera beslaat dit zelfs 60%. In deze geupdate EV-wijzer hopen we u te helpen om die andere 50% van de berijders ook op dit niveau te brengen. 4 4 Nederland Elektrisch EV-wijzer Sturen op Stekkeren helpt u bij het optimaliseren van het PHEV gebruik in uw leasevloot. Samen met Fleet Support en The New Motion heeft Natuur & Milieu begin 2016 onderzoek uitgevoerd naar hoe 108 verschillende organisaties, samen goed voor een vloot van auto s, het PHEV gebruik optimaliseren. Met deze nieuwe inzichten hebben we de EV-wijzer geactualiseerd en aangevuld. We bieden u als wagenparkbeheerder, MVO- of HR-manager een overzicht van overwegingen, best practices en tips van andere werkgevers om goed gebruik van PHEV s te bevorderen. Sturen op Stekkeren geeft u antwoord op vragen als: Voor welke werknemers is een PHEV geschikt? Welke laadfaciliteit is nodig thuis en op het werk? Welke afspraken kan een werkgever maken over brandstofverbruik en monitoring? Hoe kunnen werknemers gestimuleerd worden zo veel mogelijk elektrisch te rijden? Een PHEV kan een heel schone auto zijn waarmee uw wagenpark veel efficiënter en schoner kan worden. U heeft als werkgever een belangrijke faciliterende, ondersteunende en sturende rol. Dit zorgt voor een duurzamer en meer kostenefficiënt wagenpark. Daarvan profiteren milieu én portemonnee. Dhr. T. Wagenaar Directeur Natuur & Milieu Dhr. B. Klerk Voorzitter, Formule E-team Mw.R. Hemerik Directeur van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) 5 Facts & figures over plug-in hybrides Voor organisaties met (semi- ) elektrisch auto s die weloverwogen beslissingen over toekenning en gebruik willen nemen, zetten wij allereerst enkele basisgegevens op een rijtje. Welke typen elektrische auto s zijn er? Hoe zit het met opladen? En welke fiscale aspecten spelen een rol? 6 Nederland Elektrisch EV-wijzer (Semi-)elektrische auto s Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen een hybride, een plug-in hybride en een volledig elektrische auto? Er zijn drie aandrijftypen die vallen onder de noemer elektrische auto. * 1 Volledig elektrische voertuigen (ook wel: batterijaangedreven elektrisch voertuig, BEV, Full EV, FEV). Deze hebben een actieradius van 150 tot 200 km (bepaalde modellen zelfs km) en laden op via het elektriciteitsnet. De innovaties gaan snel. Op dit moment zijn er een 15-tal modellen op de markt uiteenlopend in performance, uitstraling en prijs. Van zeer luxe tot eenvoudig. 2 Voertuigen met een range extender (E-REV of REV). Zoals de BMW I3 en Opel Ampera. Deze worden aangedreven door een elektromotor, aangevuld met een brandstofmotor die de accu kan laden tijdens het rijden. De accu s worden ook via het net geladen. Zodra deze leeg raakt, schakelt de verbrandingsmotor bij om de accu te laden. De auto blijft dus altijd op de elektromotor rijden. Een E-REV kan tot km volledig elektrisch rijden en heeft een totale actieradius van circa 300 km. 3 Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV). Zoals de Outlander, Prius, Golf, V60. Een PHEV kan zijn accu opladen via het elektriciteitsnet en daarmee circa km rijden; daarna vindt aandrijving plaats door een verbrandingsmotor. * Daarnaast zijn er de hybride auto s waarbij de aandrijving plaatsvindt door een combinatie van een elekotromotor en verbrandingsmotor, maar waarvan de accu niet oplaadbaar is via het elektriciteitsnet. Deze rijden maximaal 2 km volledig elektrisch. In deze EV-wijzer wordt niet ingegaan op deze categorie auto s. 7 Een actueel overzicht van de beschikbare elektrische auto s, inclusief gegevens over actieradius en opladen, vindt u op de website van de ANWB. Uiteraard kan ook uw leasemaatschappij of fleetmanagementpartner u alles vertellen over de verschillende types. Deze EV-wijzer gaat over plug-in hybride auto s. Auto s waarbij de berijder bepaalt of elektrisch wordt gereden of op fossiele brandstof. U als werkgever heeft hier grote invloed op. Kosten Voor een werkgever zal een PHEV geen hogere leasekosten betekenen indien deze past in de leasecategorie van de werknemer. De aanleg van laadinfrastructuur zowel op werklocaties als op thuislocaties zal een extra investering kosten. Naarmate er meer (PH)EV s in het wagenpark zijn opgenomen, worden de kosten hiervan over meer auto s verdeeld. Bovendien is hiervoor vaak een overheidsbijdrage te krijgen. Ook kan laadinfrastructuur in een leaseconstructie worden opgenomen. De grootste uitdaging voor de werkgever is om de verbruikskosten van de PHEV onder controle te krijgen. Alleen zo zal ook de potentie voor CO 2 -reductie van PHEV optimaal benut worden en kunnen eventuele investeringen zich terugverdienen. Praktijkverbruik PHEV s PHEV s zijn voor de Europese markt gekeurd en de daarbij gehanteerde test-cyclus geeft een theoretisch haalbaar energieverbruik aan. Doordat echter de testomstandigheden en de praktijk sterk van elkaar verschillen, wijkt dit norm-verbruik, waarbij wordt uitgegaan van een vast deel elektrisch en een vast deel conventionele brandstoffen, in de regel sterk af van wat praktisch haalbaar is. Hoe lager het normverbruik, hoe hoger de afwijking, die kan oplopen tot meer dan 40 procent. De afwijking bij PHEV s (in tegenstelling tot conventionele benzine of dieselauto s) wordt voornamelijk bepaald door de berijder. Het normverbruik, vaak door de leasemaatschappij gecorrigeerd voor praktijkverbruik, is doorgaans de basis voor afspraken tussen werkgever en werknemer. 8 Nederland Elektrisch EV-wijzer De belangrijkste kosten voor de werkgever: Leasekosten Laadinfrastructuur kosten Brandstofkosten Aantal km/jaar Energiekosten/elektriciteit: laadkosten (werk, thuis, openbaar) Fiscale aspecten Elektrisch rijden heeft, ondanks de afnemende stimulerende maatregelen van de overheid, nog steeds aantrekkelijke fiscale aspecten: gunstige bijtelling, vrijstelling van aanschaf- en wegenbelasting en de Milieu Investeringsaftrek. Het is ook niet helemaal te voorzien hoe de diverse regelingen in de toekomst zullen veranderen. Voor de meest actuele informatie rondom fiscaliteit, subsidies en stimuleringsregelingen verwijzen we naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naast belastingvoordelen zijn er soms ook lokaal of regionaal subsidies beschikbaar voor de aanschaf van elektrische voertuigen en/of oplaadpunten. Informeer hiernaar bij uw gemeente of provincie. PHEV s kennen tot 2017 een gunstiger bijtellingstarief. Het gehalveerde wegenbelastingtarief blijft van kracht tot en met Bijtelling voor leaserijders tot 2020 Bijtelling CO 2 -grenzen (g/km) Volledig elektrisch (EV) Semi elektrisch (PHEV) 0 4% 4% 4% 4%* 4%* % 22% 22% 22% 22% Zuinig % 22% 22% 22% 22% Overig % 22% 22% 22% 22% * Het verlaagde bijtellingspercentage geldt tot van de catalogusprijs, daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Voor voertuigen die elektrisch rijden op waterstof geldt deze beperking niet. 9 Aanschaf- en wegenbelasting Tot 2018 zijn elektrische auto s vrijgesteld van aanschafbelasting (BPM). Ook zijn elektrische auto s vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB, oftewel wegenbelasting). Ligt de uitstoot tussen 1 en 50 g/km (semi-elektrisch) dan betaal je halftarief, daarboven voltarief. Milieu Investeringsaftrek Voor de investering in een elektrische auto geldt de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Deze mag van de winst worden afgetrokken wanneer een investering voorkomt op de jaarlijkse Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL). De hoogte van de aftrek wordt bepaald door een aantal factoren: de CO 2 -emissie, de vraag of het een volledig elektrische auto of een plug-in betreft, en de aanschafprijs. Ook oplaadpunten kunnen voor de MIA in aanmerking komen. Voor (semi-)elektrische en waterstof auto s ziet de MIA er in 2016 als volgt uit: CO 2 - uitstoot in g/km Code Milieulijst Aftrek Voorbeelden Aftrek tot maximaal per auto 0 G % Elektrisch F % Waterstof t/m 30 D % Plugin hybride personenauto s (niet icm dieselmotor) De MIA is van toepassing bij koop, financial lease en operational lease. De investering moet wel binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen zijn aangemeld bij de RVO. Afhankelijk van de concrete afspraken kan het aangaan van een reservering van een auto reeds het aangaan van verplichtingen in de zin van deze regeling zijn. MIA kan worden geclaimd tot een totaal investerings - bedrag van 25 miljoen per jaar per belastingplichtige. Bij operational lease kan de leasemaatschappij de MIA aanvragen en verwerken in het leasetarief. 10 Nederland Elektrisch EV-wijzer Voorbeeld investering Op een plug-in hybride personenauto van (excl. btw) met een CO 2 -uitstoot van 45 gram/km, wordt in 2014 een MIA toegekend van 13,5% x = De MIA uitgedrukt in een percentage van de investering is dan 4,2%. Bij verkoop in 2018 voor een bedrag van excl. btw is de desinvesterings bijtelling dan 4,2% x = 840. Bij de MIA geldt dat er een desinvesteringsbijtelling moet worden aangegeven als de auto binnen 5 jaar wordt verkocht (te rekenen vanaf het begin van het jaar waarin de investeringsverplichting wordt aangegaan). De desinvesterings - bijtelling is het percentage van de bij de investering verkregen investeringsaftrek, vermenigvuldigd met de verkoopprijs. Subsidie De overheid en sommige gemeenten kennen subsidiemogelijkheden voor aanschaf van zuinige personenauto s of voor laadvoorzieningen, of bieden gratis parkeren aan voor elektrische auto s. 11 Sturen op Stekkeren Deze publicatie gaat over auto s waarbij de berijder bepaalt of elektrisch wordt gereden of op fossiele brandstof. Auto s dus die zowel elektrisch rijden als een brandstoftank hebben. De EV-wijzer is gebaseerd op ervaringen van fleetmanagement organisaties, leasemaatschappijen en werkgevers die PHEV s in hun leasevloot hebben. Hun praktijkervaringen kunnen u helpen bij gefundeerde keuzes voor PHEV gebruik en beleid. De ontwikkelingen in de auto-industrie gaan hard. Twee jaar geleden was de PHEV techniek nog nieuw. Veel werkgevers zagen opeens plugins in hun wagenpark en de brandstofkosten uit de hand lopen. Ondertussen is door vooruitstrevende werkgevers geleerd hoe te sturen op veel laden en zo de kosten voorspelbaar en laag te houden. De voorbeelden, concrete tips en suggesties voor bepalingen voor in uw mobiliteitsbeleid en uw autoregeling geven een mooi beeld van hoe het wél kan. De voorbeeldbepalingen in deze EV-wijzer dienen ter inspiratie en kunnen eventueel worden gebruikt in een addendum op de bestaande auto-regeling. De EV-wijzer is opgebouwd uit vier stappen naar een duurzaam en efficiënt elektrisch wagenpark. Van mogelijke aanschaf tot optimalisatie van het gebruik. Voorbereiding Sturen Monitoring 1 Waarom PHEV? 2 en implementatie 3 Van auto en inzicht 4 van PHEV's en gebruiker Overwegingen voor PHEV in het wagenpark Wat zijn de mogelijke voordelen voor uw organisatie Voor wie geschikt? Hoe vorm je een goede infrastructuur Hoe faciliteer je goed gebruik? Welke additionele toekenningseisen? Welke gebruiksvoorwaarden? Hoe monitor je het gebruik en de kosten(besparingen)? Van mogelijkheden naar gewenst gedrag Hoe zorg je voor optimaal rendement en gebruik? 12 Nederland Elektrisch EV-wijzer 13 1 - Waarom PHEV? Bepaal uw doelen en communiceer ze helder Waarom zou een werkgever elektrische voertuigen in zijn wagenpark opnemen? Daarvoor zijn meerdere hele goede redenen te bedenken. 14 Nederland Elektrisch EV-wijzer De belangrijkste redenen: Gunstige fiscale regeling/hr belang voor aantrekkelijke werkgeverschap Een aantrekkelijke werkgever biedt zijn werknemers ruime keus aan vervoersmiddelen en laat hen profiteren van het gunstige belastingklimaat rond elektrisch rijden. Impact milieu verkleinen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met een zo schoon en zuinig mogelijk zakelijk en woon-werkverkeer draagt een werkgever bij aan een duurzame maatschappij. Mobiliteit is voor veel werkgevers de grootste bron van CO 2 en andere emissies. Naast het verlagen van de gereden kilometers kan de werkgever ook inzetten op schonere kilometers. PHEV s kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Een werkgever kan elektrisch rijden passief mogelijk maken, maar ook actief stimuleren door bijvoorbeeld in het MVObeleid een streven naar een bepaald percentage elektrische of semi-elektrische auto s op te nemen. Goed voor imago Met de keuze voor PHEV laat je aan de buitenwereld zien dat je zuinig en milieu-bewust bent. Met werkelijke goede PHEV verbruiksresultaten nog meer. Besparen op brandstofkosten De business case voor elektrische voertuigen is duidelijk: de potentieel lagere verbruikskosten maken elektrisch rijden op termijn goedkoper dan rijden met conventionele auto s. (Uit onderzoek Natuur & Milieu en Fleet Support 2016) Uiteindelijk zijn deze afwegingen en doelen bepalend voor de strekking en focus van de overeenkomst tussen werkgever en werknemer: de autoregeling. Om het praktisch nut van deze EV-wijzer nog verder te vergroten, hebben we best practices verzameld en bij de voorbeeld autoregeling bepalingen hieronder steeds aangegeven in welke mate ze bijdragen aan de bovengenoemde doelen. We hanteren steeds een relatieve score per doel: zo kunt u zien op welk aspect betreffende maatregel het meeste impact heeft. Dit helpt u om afspraken in uw autoregeling te laten aansluiten bij uw doelstellingen. 15 Voorbeeld Rijprofiel Score op: 5 (zeer hoog) en 1 (zeer laag) Aantrekkelijke werkgever MVO Imago Kosten Aandachtspunten vooraf Doelgroep bepalen Een PHEV realiseert zijn energie- en emissiepotentieel alleen bij een bepaald reisen rijgedrag. De werkgever zal willen bepalen wie wanneer met een PHEV mag gaan rijden en met wel type. Zie paragraaf Rijprofiel, pagina 18. Laadfaciliteiten Om elektrisch rijden mogelijk te maken zijn laadfaciliteiten noodzakelijk. Het thuis en/of op het werk kunnen laden is belangrijk voor de sturing op het energieverbruik. De vraag dient te worden beantwoord op welke wijze de werkgever deze laadvoorzieningen faciliteert. Zie paragraaf Laadfaciliteiten, pagina 22. Best Practice: doelen communiceren De werkgever informeert de werknemers duidelijk over de doelen die de organisatie nastreeft met het rijden in PHEV s. De fiscale en financiële aspecten worden helder uitgelegd, en het gewenste gebruik wordt gestimuleerd. Zo koppelt de werkgever de doelen (MVO, kostenbesparing of aantrekkelijk werkgeverschap) aan het middel (PHEV), en begrijpen werknemers het belang van goed PHEV-gebruik. 16 Nederland Elektrisch EV-wijzer Best Practice: keuze stimuleren De werkgever kan de werknemers stimuleren om voor PHEV te kiezen door te bepalen dat: De auto na een onverhoopt voortijdige beëindiging van het dienstverband bij de werkgever blijft en geen boete of afkoopvergoeding van toepassing is. Er geen of een verlaagde eigen bijdrage geldt bij een PHEV. Bij de keuze voor een PHEV toestaat een auto te kiezen uit een hogere klasse. De aanleg van een laadpunt thuis te verzorgen. EV berijders voordelen te geven als extra parkeervoorzieningen. Monitoren In geval van een focus op kosten (en om MVO doelen te halen) zal de werkgever willen bijhouden of de gestelde verbruiksdoelen worden bereikt. Vastgesteld dient te worden of, hoe en door wie dit wordt gemonitord en welke maatregelen worden getroffen als de realiteit afwijkt van de werkelijkheid. Zie hoofdstuk 2: Monitoring en inzicht. Ondersteuning voor berijders Wanneer berijders de PHEV weinig laden en inefficiënt rijden, kunnen de verbruikskosten fors gaan afwijken van het normverbruik. Om onnodig hoge verbruikskosten te vermijden, zal de werkgever zijn werknemers willen ondersteunen bij het juiste gebruik van de PHEV. Hiervoor kunnen ecotrainingen of varianten daarvan nuttig zijn, voor én tijdens het autogebruik. Vaak biedt het automerk een training aan, of kan fleetmanagementorganisatie of leasemaatschappij e.e.a. coördineren. Zie hoofdstuk 3: Sturen Van auto én gebruiker. 17 Goede prestaties van een PHEV zijn afhankelijk van de motivatie van de berijder om te laden en de mogelijkheid om tijdig en regelmatig te kunnen laden. Een werkgever doet er verstandig aan om een EV-profiel op te stellen van zijn leaserijders om te kunnen bepalen of en welke PHEV een verstandige keuze is. Ook als de werkgever een beperking heeft opgelegd voor het brandstofverbruik is het goed om de werknemer goed te informeren of en welke PHEV hij binnen dit budget kan rijden. Het EV profiel van de berijder bestaat uit: Het ritprofiel: de gemiddelde ritafstand en aantal ritten per dag. Het laadprofiel: de mogelijkheid om tussen ritten voldoende te laden. De motivatie: de wil om zoveel mogelijk elektrische kilometers te maken. Ritprofiel Ook met een hoog jaarkilometrage kan een PHEV goed worden gereden bij voldoende korte ritten met voldoende tijd tussen de afspraken om de accu weer vol te laden. Als een berijder teveel ritten ver boven de actieradius van een PHEV maakt dan is een andere auto wellicht een betere optie. Laadprofiel Het laadprofiel bepaalt of ee
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x