of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MBO. Zorg & Welzijn. Iedere leerling telt!

Category:

Law

Publish on:

Views: 33 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
MBO Zorg & Welzijn Iedere leerling telt! MBO Iedere leerling telt! WELKOM OP HET MBO VAN SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs (afgekort dus mbo). Het mbo biedt verschillende
Transcript
MBO Zorg & Welzijn Iedere leerling telt! MBO Iedere leerling telt! WELKOM OP HET MBO VAN SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs (afgekort dus mbo). Het mbo biedt verschillende opleidingen, verdeeld in verschillende sectoren aan. Of je nou secretaresse, verzorger, boekhouder, automonteur, kok of reisleid(st)er wil worden, er is vast een opleiding die bij je past. SGB biedt praktijkgericht onderwijs aan dat aansluit op de vraag vanuit het werkveld. OVERZICHT ALLE OPLEIDINGEN OPLEIDING LEERWEG* TOELATINGSEIS** Economie en Administratie Bedrijfsadministratief medewerker niv 2 BOL VMBO - PBL Financieel administratief medewerker niv 3 BOL/BBL VMBO - PKL Bedrijfsadministrateur niv 4 BOL VMBO - TKL = Mavo Secretaresse niv 3 BOL/BBL VMBO - PKL Horeca en Bakkerij Kok niv 2 BOL VMBO - PBL Gastheer/gastvrouw niv 2 BOL VMBO - PBL Toerisme en Recreatie Leisure en hospitality niv 3 BOL VMBO - PKL Veiligheid en Sport Sport- en bewegingscoördinator/bos niv 3 BOL VMBO - PKL Zorg en Welzijn Helpende zorg en welzijn niv 2 BOL VMBO - PBL Pedagogisch medewerker kinderopvang niv 3 BOL VMBO - PKL Onderwijsassistent niv 4 BOL VMBO - TKL = Mavo Media AV-specialist niv 4 BOL VMBO - TKL = Mavo Bouw- en Infra Timmerman niv 2 BOL VMBO - PBL Allround timmerman niv 3 BOL VMBO - PKL Kaderfunctionaris bouw-infra niv 4 BOL VMBO - TKL = Mavo Techniek en Procesindustrie Monteur elektrotechniek niv 2 BOL VMBO - PBL Eerste monteur elektrotechniek-ict niv 3 BOL VMBO - PKL Opleidingen i.s.m. bedrijven en instellingen Contactcenter-medewerker niv 3 BBL VMBO - PKL Niveaus en toelatingseisen Er zijn vier niveaus binnen het mbo, de toelatingseisen verschillen van toelating zonder vooropleiding tot toelating alleen met diploma of overgangsrapport / overgangsbewijs: Niveau 1: entreeopleiding. De opleiding duurt een half jaar tot een jaar. Je hebt geen diploma nodig voor toelating en je leert werk te doen waarbij iemand anders je helpt. Je bent op 1 augustus van dit jaar minimaal 16 jaar oud. In samenwerking met Forma (voor meer informatie zie worden er niveau 1 opleidingen aangeboden. Niveau 2: basisberoepsopleiding. De opleiding duurt twee jaar en je leert om uitvoerend werk te doen. Je hebt een: vmbo-diploma praktisch basisberoepsgerichte leerweg vmbo-diploma praktisch kaderberoepsgerichte leerweg vmbo-diploma theoretisch kadergerichte leerweg vmbo-diploma gemengde leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) havo/vwo tot en met leerjaar 3 + overgangsbewijs naar havo/vwo leerjaar 4 minimaal een mbo-diploma niveau 1 (entreeopleiding) of hoger je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling *TOELICHTING LEERWEG BOL = Beroeps Opleidende = fulltime opleiding BBL = Beroeps Begeleidende = 3-4 dagen werken, 1 dag of 2 avonden naar school **TOELICHTING TOELATINGSEISEN VMBO - PBL = Praktisch Basisgerichte (BB= Basisberoepsgerichte leerweg in Nederland) VMBO - PKL = Praktisch Kadergerichte (KB = Kaderberoepsgerichte leerweg in Nederland) VMBO - TKL = Mavo (TL = Theoretische in Nederland) Niveau 3: vakopleiding. De opleiding duurt twee tot drie jaar en je leert zelfstandig je werk te doen. Je hebt een: vmbo-diploma praktisch kaderberoepsgerichte leerweg vmbo-diploma theoretisch kadergerichte leerweg vmbo-diploma gemengde leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) havo/vwo tot en met leerjaar 3 + overgangsbewijs naar havo/vwo leerjaar 4 minimaal een mbo-diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of hoger je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling Niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding. De opleiding duurt drie tot vier jaar en je leert zelfstandig specialistische en uitvoerende taken te verrichten. Je hebt een: vmbo-diploma praktisch kaderberoepsgerichte leerweg vmbo-diploma theoretisch kadergerichte leerweg vmbo-diploma gemengde leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) havo/vwo tot en met leerjaar 3 + overgangsbewijs naar havo/vwo leerjaar 4 minimaal een mbo-diploma vakdiploma (niveau 3) of hoger je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kunt een vierjarige hbo-opleiding gaan volgen of kiezen voor een tweejarige hbo-opleiding: de Associate degree (Ad). BOL en BBL Een beroep leer je op school & in de praktijk. Binnen het mbo bestaan twee leerwegen : BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Je gaat de hele week naar school en loopt één of meerdere periodes stage = beroepspraktijkvorming (BPV). BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Je gaat aan het werk en gaat gemiddeld één dag per week of twee avonden per week naar school. Dit geldt voor een beperkt aantal opleidingen. Doorstroommogelijkheden binnen mbo Afhankelijk van je resultaten en je mogelijkheden, bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau binnen het mbo. Wat kost een opleiding + extra kosten De verplichte studiekosten zijn kosten voor een lespakket dat bestaat uit: een boekenpakket met bijbehorende licenties, eventuele beroepskleding en leermiddelen. Het lespakket is noodzakelijk om de opleiding te mogen volgen en heb je bij de start van de opleiding in orde. Deze kosten zijn tussen de 250 en 550 dollar per jaar (ligt aan de opleiding). Studiefinanciering Voor een BOL-opleiding kun je studiefinanciering krijgen, waar je onder anderen je boekengeld en materialen mee kunt bekostigen. Voor een BBLopleiding is studiefinanciering niet mogelijk. Voordat je studiefinanciering kunt aanvragen, dien je je eerst aan te melden als student bij het secretariaat van de unit mbo. Daarna kun je studiefinanciering aanvragen door een account aan te maken en vervolgens het online aanvraagformulier in te vullen op de website van Rijksdienst Caribisch Nederland: account-aanmaken. Studieloopbaanbegeleid(st)er Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider begeleidt jou gedurende je opleiding binnen het mbo. Je zult geregeld een gesprek met hem of haar hebben over je ontwikkeling en motivatie (portfoliogesprekken), daarnaast kun je bij hem/haar terecht als er zaken zijn waar je tegenaan loopt waardoor je niet goed verder kunt met je studie. SECTOR ZORG & WELZIJN IS WERKEN IN DEZE SECTOR IETS VOOR JOU? Vind jij het leuk om te werken met mensen en kun jij je goed inleven in anderen? Dan is een opleiding Zorg & Welzijn iets voor jou. BEROEP HELPENDE ZORG EN WELZIJN - NIVEAU 2 Ben jij een doener en weet je van aanpakken? Sta jij altijd klaar voor een ander? Dan is de opleiding Helpende Zorg & Welzijn iets voor jou! Jij bent de onmisbare helper waar veel bedrijven en instellingen op zitten te wachten. Je kunt aan de slag bij zorginstellingen, de thuiszorg, een bedrijfsrestaurant of in de recreatie. Daar kun je allerlei soorten werkzaamheden uitvoeren. Of het nu gaat om het klaarmaken van ruimtes, de administratie doen, veiligheid, onderhoud, voeding of catering: jij bent een alleskunner! Vooropleiding minimaal een vmbo-diploma (praktisch basisberoepsgerichte leerweg) Forma-diploma, niveau 1 Duur 2 jaar BOL (Beroepsopleidende leerweg) fulltime opleiding De volgende opleidingen bieden wij binnen deze sector aan: Helpende Zorg en Welzijn - niveau 2 Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 Onderwijsassistent niveau 4 BEROEP PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG NIVEAU 3 BEROEP ONDERWIJSASSISTENT NIVEAU 4 Heb jij iets met kinderen? Vind je ze grappig, origineel, spontaan en vertederend? En begrijp je ook dat kinderen begeleiding en structuur nodig hebben? Als pedagogisch medewerker kinderopvang bied je dagelijkse opvang aan baby s, peuters en kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderopvang gebeurt volgens een dagindeling. Daarbij werk je volgens een bepaald plan. Samen met de kinderen doe je activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Daarbij let je goed op hoe kinderen daarmee omgaan. Merk je dat een kind een achterstand heeft in de ontwikkeling? Dan bespreek je dat met je leidinggevende en met de ouders of verzorgers van het kind. Vooropleiding minimaal praktisch kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-diploma) havo/vwo tot en met leerjaar 3 (+ overgangsbewijs naar havo/ vwo leerjaar 4) je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling Duur 3 jaar BOL (Beroeps Opleidende ) fulltime opleiding Vind jij het leuk om met kinderen of jongeren te werken? En hou je van afwisseling? Kies dan voor de opleiding Onderwijsassistent! Het is belangrijk dat je als onderwijsassistent plezier en begrip uitstraalt. Je zorgt voor een goede sfeer in de klas, zodat kinderen goed kunnen leren. Onder de verantwoordelijkheid van een leraar voer je allerlei taken uit. Zo help je leerlingen met lezen, rekenen of andere activiteiten. Je schrikt niet van onverwachte situaties. Als er problemen zijn, probeer jij ze meteen op te lossen. Met je diploma kun je terecht in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. De taken die je uitvoert zijn ongeveer hetzelfde. Kies je voor het basisonderwijs of het speciaal onderwijs? Dan kun je ook zorgtaken krijgen. Vooropleiding praktisch kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-diploma) theoretisch kadergerichte leerweg (vmbo-diploma) gemengde leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) theoretische leerweg (mavo-diploma of vmbo-diploma) havo/vwo tot en met leerjaar 3 + overgangsbewijs naar havo/vwo leerjaar 4 minimaal een mbo-diploma vakdiploma (niveau 3) of hoger je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kunt een vierjarige hbo-opleiding gaan volgen of kiezen voor een tweejarige hbo-opleiding: de Associate degree (Ad). Duur 4 jaar BOL (Beroeps Opleidende ) fulltime opleiding ONDERWIJSSTRUCTUUR UITGANGSPUNTEN SGB SGB vindt het belangrijk dat de studenten nu en later: hun grenzen durven te verleggen en bereid zijn om andermans grenzen te respecteren; verantwoordelijkheid durven te dragen; iets durven te betekenen voor een ander. Dit betekent dat het team van het mbo zich inzet voor de ontplooiing van alle talenten door: VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Universiteit HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hoger beroepsonderwijs (HBO) Basisschool MAVO Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs VMBO-KB Kader Beroepsgerichte VMBO-BB Basis Beroepsgerichte Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) niveau 4, 3, 2 Speciaal onderwijs te zorgen voor een plezierige, veilige en fijne leer- en leefsfeer; de leerlingen te stimuleren tot prestaties en het behalen van succes. De SGB bestaat uit verschillende units: Unit VMBO: oftewel voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs biedt beroepsonderwijs op de niveaus vmbo BB en KB, alle eerstejaars leerlingen starten in schooljaar met het Vakcollege (BB of KB). Unit Liseo Boneriano: verzorgt onderwijs voor de klassen van mavo (middelbaar voortgezet onderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Unit MBO: verzorgt beroepsopleidingen (middelbaar beroepsonderwijs) op niveau 2, 3 en 4 waar je bijvoorbeeld een opleiding kan volgen na het behalen van een mavo- of vmbo-diploma. Unit Speciale lesplaatsen: bestaat uit VSO (voortgezet speciaal onderwijs) Pro (Praktijkschool) en de afdeling Rebound. Hier volgen leerlingen onderwijs die taal-, leer-, of/en gedragsproblemen hebben. Eindelijk doe ik iets wat ik al heel mijn leven wil doen! De studenten hier zijn allemaal aardig, we helpen elkaar en werken vaak in groepjes aan opdrachten. LESSEN 1 les op het mbo duurt 45 minuten. Wat leuk is, is dat ik nu stage aan het lopen ben. Ik wil een mbodiploma, niveau 4 halen want dan kan ik door naar het hbo. LESTIJDEN 1e lesuur uur 2e lesuur uur 3e lesuur uur Pauze tot uur 4e lesuur uur 5e lesuur uur 6e lesuur uur Pauze tot uur 7e lesuur uur 8e lesuur uur 9e lesuur uur Pauze tot uur 10e lesuur uur 11e lesuur uur 12e lesuur uur 14e lesuur uur 15e lesuur uur 16e lesuur uur 17e lesuur uur HOE AANMELDEN Je kunt je aanmelden bij de receptie van het mbo aan de Kaya Korona 4. Hier kun je het inschrijfformulier ophalen, invullen en inleveren. Je kunt het aanmeldingsformulier ook terugvinden op onze website onder de tab Praktisch, deze printen, invullen en vervolgens afgeven op het secretariaat of mailen naar het secretariaat: Naast onderwijs wordt ook tijd vrijgemaakt voor buitenschoolse activiteiten, feesten en nog veel meer BENODIGDHEDEN VOOR SCHOOL Uniform: Poloshirt bij Alfa & Omega ± $15 (blauw, rood, geel, zwart, wit) Lange spijkerbroek (zonder gaten) en dichte schoenen Stevige tas (roltas mag ook) Etui voor pennen, potloden, kleurtjes, gum, slijper en een lijmstift Geodriehoek, passer, rekenmachine Casio FX-82 (of soortgelijks - uitsluitend voor technische opleidingen) Agenda MEER INFORMATIE Op onze nieuwe website kun je meer informatie terugvinden. Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Op werkdagen van uur tot uur kun je altijd contact opnemen met het secretariaat of langskomen. SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE - UNIT MBO Kaya Korona 4, Kralendijk - Bonaire, Caribisch Nederland Telefoonnummer secretariaat: (+599) (ext. nr. 141 of ext. nr. 164) adres secretariaat:
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x