of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Matematik 1,2 0,8 Genel Yetenek 0,8 1,2 Eşit Ağırlık PDF

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 44 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Tablo 1. ÇARPAN TABLOSU Matematik/Geometri Matematik 1,2 0,8 0,8 1,2 Eşit Ağırlık 1 1 Adaylar en fazla 10 (on) diploma programı tercih edebilir. Adaylar kontenjanlara ilişkin kılavuzda bölüm ve programların
Transcript
Tablo 1. ÇARPAN TABLOSU Matematik/Geometri Matematik 1,2 0,8 0,8 1,2 Eşit Ağırlık 1 1 Adaylar en fazla 10 (on) diploma programı tercih edebilir. Adaylar kontenjanlara ilişkin kılavuzda bölüm ve programların karşılarında yer alan puan türlerine göre tercihte bulunur. Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 45 standart puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır. Ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksekokullarının bölüm ve programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 35 standart puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır. Özel Sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 45 standart puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır. TABLO-2 Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet Justice 2 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational School of Health Services Çocuk Gelişimi Child Development 2 5 Çocuk Gelişimi Child Development 2 5 Diyaliz Dialysis Fizyoterapi Physiotherapy Fizyoterapi Physiotherapy İlk ve Acil Yardım First Aid and Emergency İlk ve Acil Yardım First Aid and Emergency Tıbbi Dokümantasyon ve Medical Documentation and 2 5 Sekreterlik Secretarial Tıbbi Dokümantasyon ve Medical Documentation and 2 5 Sekreterlik Secretarial Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Medical Imaging Techniques Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Medical Imaging Techniques Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Medical Laboratory Techniques Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Medical Laboratory Techniques Yaşlı Bakımı Care Elderly Yaşlı Bakımı Care Elderly Sosyal Bilimler Meslek Y.O. Vocational School of Social Sciences Bankacılık ve Sigortacılık Banking ve Insurance 2 5 Eşit Ağırlık Bankacılık ve Sigortacılık Banking ve Insurance 2 5 Eşit Ağırlık Büro Yönetimi ve Yönetici Office Management and Executive 2 5 Asistanlığı Assistant Büro Yönetimi ve Yönetici Office Management and 2 5 Asistanlığı Executive Assistant Çağrı Merkezi Hizmetleri Call Center Services 2 5 Çağrı Merkezi Hizmetleri Call Center Services 2 5 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Presentation 2 5 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Presentation 2 5 İşletme Yönetimi Business Administration 2 5 Eşit Ağırlık İşletme Yönetimi Business Administration 2 5 Eşit Ağırlık Medya ve İletişim Media and Communication 2 5 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Özel Güvenlik Koruma Private Security and Protection 2 5 Eşit Ağırlık Pazarlama Marketing 2 5 Eşit Ağırlık Pazarlama Marketing 2 5 Eşit Ağırlık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Civil Air Transportation Management 2 5 Eşit Ağırlık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Civil Air Transportation Management 2 5 Eşit Ağırlık Sosyal Hizmetler Social Services 2 5 Eşit Ağırlık Sosyal Hizmetler Social Services 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management (Uzaktan Öğretim) (Distance Education) 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Seyahat Hizmetleri Tourism and Travel Services 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Seyahat Hizmetleri Tourism and Travel Services 2 5 Eşit Ağırlık Teknik Bilimler Meslek Y.O. Technical Sciences Vocational School Bilgisayar Programcılığı Computer Programming Bilgisayar Programcılığı Computer Programming Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biomedical Equipment Technology Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biomedical Equipment Technology Coğrafi Bilgi Sistemleri Geographic Information Systems Coğrafi Bilgi Sistemleri Geographic Information Systems Çevre Koruma ve Kontrol Environmental Protection and Control Çevre Koruma ve Kontrol Environmental Protection and Control Elektrik Electricity Elektrik Electricity Elektronik Haberleşme Teknolojisi Electronic Communication Technology Elektronik Haberleşme Teknolojisi Electronic Communication Technology Elektronik Teknolojisi Electronic Technology Elektronik Teknolojisi Electronic Technology Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gas and Installation Technology Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gas and Installation Technology Harita ve Kadastro Maps and Cadastre Harita ve Kadastro Maps and Cadastre İklimlendirme ve Soğutma Air Conditioning and Cooling Teknolojisi Technology İklimlendirme ve Soğutma Air Conditioning and Cooling Teknolojisi Technology İnşaat Teknolojisi Construction Technology İnşaat Teknolojisi Construction Technology Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Control and Automation Technology Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Control and Automation Technology Makine Machinery Makine Machinery Mekatronik Mechatronics Mekatronik Mechatronics Mobilya ve Dekorasyon Furniture and Decoration Mobilya ve Dekorasyon Furniture and Decoration Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Nuclear Technology and Radiation Safety Nükleer Teknoloji ve Nuclear Technology and Radyasyon Güvenliği Radiation Safety Organik Tarım Organic Agriculture 2 5 Eşit Ağırlık Organik Tarım Organic Agriculture 2 5 Eşit Ağırlık Otomotiv Teknolojisi Automotive Technology Otomotiv Teknolojisi Automotive Technology Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Civil Defense and Fire Fighting 2 5 Eşit Ağırlık Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Civil Defense and Fire Fighting 2 5 Eşit Ağırlık Yapı Denetimi Construction Inspection Yapı Denetimi Construction Inspection Elmalı Meslek Yüksekokulu Elmalı Vocational School Elektrik Electricity Elektrik Electricity Elektronik Haberleşme Teknolojisi Electronic Communication Technology Elektronik Teknolojisi Electronic Technology İşletme Yönetimi Business Administration 2 5 Eşit Ağırlık İşletme Yönetimi Business Administration 2 5 Eşit Ağırlık Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Control and Automation Technology Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Pazarlama Marketing 2 5 Eşit Ağırlık Seracılık Greenhousing 2 5 Eşit Ağırlık Tarım Makineleri Agricultural Machinery Finike Meslek Yüksekokulu Finike Vocational School Bahçe Tarımı Yard Farming 2 5 Eşit Ağırlık Deniz ve Liman İşletmeciliği Maritime and Port Management 2 5 Eşit Ağırlık Deniz ve Liman İşletmeciliği Maritime and Port Management 2 5 Eşit Ağırlık Dış Ticaret Foreign Trade 2 5 Eşit Ağırlık Dış Ticaret Foreign Trade 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Göynük Culinary Arts Vocational School Aşçılık Cooking 2 5 Korkuteli Meslek Yüksekokulu Korkuteli Vocational School Bahçe Tarımı Yard Farming 2 5 Eşit Ağırlık Bilgisayar Programcılığı Computer Programming Bilgisayar Programcılığı Computer Programming Maliye Public Finance 2 5 Eşit Ağırlık Maliye Public Finance 2 5 Eşit Ağırlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Pazarlama Marketing 2 5 Eşit Ağırlık Kumluca Meslek Yüksekokulu Kumluca Vocational School Bahçe Tarımı Yard Farming 2 5 Eşit Ağırlık İşletme Yönetimi Business Administration 2 5 Eşit Ağırlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Seracılık Greenhousing 2 5 Eşit Ağırlık Manavgat Meslek Yüksekokulu Manavgat Vocational School Aşçılık Cooking 2 5 Bilgisayar Programcılığı Computer Programming Bilgisayar Programcılığı Computer Programming İşletme Yönetimi Business Administration 2 5 Eşit Ağırlık İşletme Yönetimi Business Administration 2 5 Eşit Ağırlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 5 Eşit Ağırlık Pazarlama Marketing 2 5 Eşit Ağırlık Pazarlama Marketing 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Seyahat Hizmetleri Tourism and Travel Services 2 5 Eşit Ağırlık Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Serik Gülsün-Süleyman Süral Vocational School Geleneksel El Sanatları Traditional Handworks 2 5 Grafik Tasarımı Graphic Design 2 5 Eşit Ağırlık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Presentation 2 5 Mimari Restorasyon Architectural Restoration 2 5 Eşit Ağırlık Moda Tasarımı Fashion Design 2 5 Eşit Ağırlık Optisyenlik Opticianry Sağlık Kurumları İşletmeciliği Health Establishments Management 2 5 Eşit Ağırlık Sahne ve Dekor Tasarımı Props Design and Decor 2 5 Eşit Ağırlık Tekstil Teknolojisi Textile Technology Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık TABLO-3 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakülte ve Yüksekokulların Bölüm ve Programları LARI Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7 Matematik Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters Alman Dili ve Edebiyatı German Language and Literature 4 5 Alman Dili ve Edebiyatı German Language and Literature 4 5 Arkeoloji Archaeology 4 5 Eşit Ağırlık Coğrafya Geography 4 5 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ancient Greek Language and Literature 4 8 Felsefe Philosophy 4 5 Eşit Ağırlık Felsefe Philosophy 4 5 Eşit Ağırlık Gerontoloji Gerontology 4 5 Matematik İngiliz Dili ve Edebiyatı English Language and Literature 4 15 (İngilizce) (English) İngiliz Dili ve Edebiyatı English Language and Literature 4 10 (İngilizce) (English) Psikoloji Psychology 4 5 Eşit Ağırlık Sanat Tarihi History of Art 4 5 Sanat Tarihi History of Art 4 5 Sosyoloji Sociology 4 5 Eşit Ağırlık Tarih History 4 5 Tarih History 4 5 Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literaturee 4 5 Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literaturee 4 5 Eğitim Fakültesi Faculty of Education Fen Bilgisi Öğretmenliği Teacher Training in Sciences 4 5 Matematik İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level 4 5 Matematik İngilizce Öğretmenliği Teacher Training in English 4 15 Okul Öncesi Öğretmenliği Teacher Training at Pre-School Level 4 5 Eşit Ağırlık Okul Öncesi Öğretmenliği Teacher Training at Pre-School Level 4 5 Eşit Ağırlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sınıf Öğretmenliği Guidance and Psychological Counseling 4 10 Eşit Ağırlık Teacher Training at Primary School Level 4 5 Eşit Ağırlık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Teacher Training in Social Studies 4 5 Türkçe Öğretmenliği Teacher Training in Turkish 4 5 Fen Fakültesi Faculty of Sciences Biyoloji Biology 4 5 Matematik Kimya Chemistry 4 5 Matematik Matematik Mathematics 4 5 Matematik Fizik Physics 4 7 Matematik Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Space Sciences And Technologies 4 10 Matematik Güzel Sanatlar Fakültesi Faculty of Fine Arts Sinema ve Televizyon Cinema and Television 4 5 Hemşirelik Fakültesi Faculty of Nursing Hemşirelik Nursing 4 10 Matematik Hukuk Fakültesi Faculty of Law 4 20 Eşit Ağırlık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Faculty of Economics and Administrative Sciences Çalışma Ekonomisi ve Labor Economics and Industrial Endüstri İlişkileri Relations 4 8 Eşit Ağırlık Çalışma Ekonomisi ve Labor Economics and Industrial Endüstri İlişkileri Relations 4 8 Eşit Ağırlık Ekonometri Econometrics 4 10 Eşit Ağırlık Ekonometri Econometrics 4 5 Eşit Ağırlık İktisat Economics 4 20 Eşit Ağırlık İktisat Economics 4 10 Eşit Ağırlık İşletme Management 4 10 Eşit Ağırlık İşletme Management 4 5 Eşit Ağırlık Kamu Yönetimi Public Administration 4 10 Eşit Ağırlık Kamu Yönetimi Public Administration 4 5 Eşit Ağırlık Maliye Public Finance 4 10 Eşit Ağırlık Maliye Public Finance 4 5 Eşit Ağırlık Uluslararası İlişkiler International Relations 4 20 Eşit Ağırlık Uluslararası İlişkiler International Relations 4 10 Eşit Ağırlık İlahiyat Fakültesi Faculty of Theology İlahiyat Theology 4 10 İletişim Fakültesi Faculty of Communication Gazetecilik Journalism 4 8 Gazetecilik Journalism 4 8 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Presentation 4 8 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Presentation 4 8 Radyo, Televizyon ve Sinema Radio, Television and Cinema 4 8 Radyo, Televizyon ve Sinema Radio, Television and Cinema 4 8 Mimarlık Fakültesi Faculty of Architecture İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Interior Architecture and Environmental Design 4 12 Matematik Mimarlık Architecture 4 12 Matematik Peyzaj Mimarlığı Landscape Architecture 4 5 Matematik Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering 4 10 Matematik Çevre Mühendisliği Environmental Engineering 4 10 Matematik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Electrical & Electronic Engineering 4 15 Matematik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Electrical & Electronic Engineering 4 15 Matematik Gıda Mühendisliği Food Engineering 4 10 Matematik İnşaat Mühendisliği Civil Engineering 4 15 Matematik Jeoloji Mühendisliği Geological Engineering 4 10 Matematik Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 15 Matematik Su Ürünleri Fakültesi Faculty of Fisheries Su Ürünleri Mühendisliği Aquaculture Engineering 4 3 Matematik Tıp Fakültesi Faculty of Medicine 6 15 Matematik Turizm Fakültesi Faculty of Tourism Gastronomi ve Mutfak Gastronomy and Culinary Arts 4 10 Sanatları Turizm İşletmeciliği Tourism Management 4 10 Eşit Ağırlık Turizm İşletmeciliği Tourism Management 4 20 Eşit Ağırlık Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Tourism Management (English) 4 10 Eşit Ağırlık Rekreasyon Yönetimi Recreation Management 4 10 Turizm Rehberliği Tourism Guidance 4 5 Ziraat Fakültesi Faculty of Agriculture Bahçe Bitkileri Garden Plants 4 5 Matematik Bitki Koruma Plant Protection 4 5 Matematik Tarım Ekonomisi Agricultural Economy 4 5 Eşit Ağırlık Tarım Makineleri ve Agricultural Machinery and Teknolojileri Mühendisliği Technology Engineering 4 5 Matematik Tarımsal Yapılar ve Sulama Agricultural Structures and Irrigation 4 5 Matematik Tarla Bitkileri Field Crops 4 5 Matematik Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Soil Science and Plant Nourishment 4 5 Matematik Zootekni Animal Science 4 5 Matematik Tarımsal Biyoteknoloji Agricultural Bio-Technology 4 5 Matematik Uygulamalı Bilimler Fakültesi Faculty of Applied Sciences Pazarlama Marketing 4 5 Eşit Ağırlık Pazarlama Marketing 4 5 Eşit Ağırlık Uluslararası Ticaret ve Lojistik International Commerce and Logistic 4 5 Eşit Ağırlık Uluslararası Ticaret ve International Commerce and Logistic Lojistik 4 5 Eşit Ağırlık Yönetim Bilişim Sistemleri Management Information Systems 4 5 Eşit Ağırlık Yönetim Bilişim Sistemleri Management Information Systems 4 5 Eşit Ağırlık Manavgat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Manavgat Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 4 2 TABLO-4 Özel Sınavı ile Öğrenci Alan Fakülte ve Yüksekokulların Bölüm ve Programları LARI Antalya Devlet Konservatuvarı Antalya State Conservatory Gitar Guitar 4 1 Klasik Bale Classical Ballet 4 1 Oyunculuk Acting 4 0 Piyano Piano 4 2 Türk Halk Müziği Turkish Folk Music 4 0 Türk Sanat Müziği Turkish Music 4 0 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Wind and Percussion Instruments 4 1 Yaylı Çalgılar Stringed Instruments 4 1 Spor Bilimleri Fakültesi Faculty of Sport Sciences Antrenörlük Eğitimi Coaching Education 4 1 Beden Eğitimi ve Spor Physical Education and Sports 4 1 Öğretmenliği Teaching HERHANGİ BİR NDEN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BELİRLENEN ASGARİ I ALMAK Rekreasyon Recreation 4 1 Spor Yöneticiliği Sport's Management 4 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Faculty of Fine Arts Fotoğraf Photography 4 1 Halı, Kilim ve Eski Kumaş Carpet-Kilim and Ancient Material Desenleri Designs 4 3 Heykel Sculpture 4 1 Müzik Music 4 2 Resim Drawing 4 2 Resim Drawing 4 2 Seramik Ceramic 4 1
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x