of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HO Ş GELD İ N İ Z.

Category:

Journals

Publish on:

Views: 29 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
AKADEMİK KADRO Prof.Dr. Suat GEZGİNProf.Dr. Nurdoğan RİGEL Prof.Dr. Murat ÖZGEN Prof.Dr. Ali Murat VURAL Prof.Dr. Arzu KİHTİR Prof.Dr. Özgür GÖNENÇ Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU Prof.Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ Prof.Dr. Pınar ERASLAN YAYINOĞLU
Transcript
 • 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HO Ş GELD İ N İ Z
 • 2 Prof.Dr. Murat ÖZGEN Gazetecilik Bölüm Başkanı GAZETECİLİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI
 • 3 AKADEMİK KADRO Prof.Dr. Suat GEZGİNProf.Dr. Nurdoğan RİGEL Prof.Dr. Murat ÖZGEN Prof.Dr. Ali Murat VURAL Prof.Dr. Arzu KİHTİR Prof.Dr. Özgür GÖNENÇ Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU Prof.Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ Prof.Dr. Pınar ERASLAN YAYINOĞLU
 • 4 Doç.Dr. Şebnem ÇAĞLAR Doç.Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL Doç.Dr. Meltem BOSTANCI AKADEMİK KADRO Doç.Dr. Uğur GÜNDÜZDoç.Dr. Burcu KAYA ERDEM Doç.Dr. Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL Doç.Dr. Esra ARCAN
 • 5 Yrd.Doç.Dr. Necla ODYAKMAZ ACAR AKADEMİK KADRO Öğr. Gör. Yusuf Ziya AY
 • 6 Arş.Gör.Dr. Ersin TURAN Arş.Gör.Dr. Ahmet Kadri KURŞUN Arş.Gör.Dr. Oya MORVA Arş.Gör.Dr. Hülya Semiz TÜRKOĞLU AKADEMİK KADRO
 • 7 Arş.Gör. Ayşe TEMİZKAN Arş.Gör. Merve Zeynep DOĞAN Arş.Gör. Rabia ZAMUR TUNCER Arş.Gör. Yıldıray KESGİN Arş.Gör. Ahmet Faruk ÇEÇEN Arş.Gör. Taybe TOPSAKAL Arş.Gör. Serkan BULUT AKADEMİK KADRO Arş.Gör. Remzi BİLGEArş.Gör. Gizem ORÇİN
 • 8 Arş.Gör. Yeşim AKMERANER AKADEMİK KADRO
 • 9 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü olarak 1950 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin ilk gazetecilik eğitimi veren iki yıllık programı olarak 1950-1951 öğretim yılında öğretime başlanmıştır. 1975-1980 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Enstitüsü olarak eğitim verilmiş ve yüksekokul diploması verilmeye başlanmıştır. 1982 yılında Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu ile yapılan düzenlemeyle İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu olarak faaliyetini sürdürmüştür.
 • 10 1989 yılına kadar öğrenim “Gazetecilik ve Halkla İlişkiler” ile “Radyo Televizyon” adı altında iki bölüm olarak yapılmıştır. 1989 yılından bu yana öğrenim “Gazetecilik”, “Tanıtım ve Halkla İlişkiler” ve “Radyo Televizyon” adları altında 3 bölümde yapılmaktadır. 1992 yılında Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle fakülte statüsüne yükselerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi adını almıştır.
 • 11 MİSYON Bölümümüzün misyonu özelde medya genelde iletişim sektöründe çalışmak üzere kuramsal ve uygulama bilgisiyle tam donanımlı, iletişim sektörünün sorunlarını bilen, eleştirel yaklaşabilen ve bunlara çözüm üretebilecek, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli bireyler yetiştirmektir.
 • 12 KAZANIMLAR Eğitim – öğretimin uluslararası standart ve kalite düzeyinde olması amacıyla İstanbul Üniversitesi tüm akademik birimleriyle Bologna Süreci çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar fakültemizde ve bölümümüzde de devam etmektedir. Bu kapsamda mezunlarımızda bulunması gereken kazanımlar - BİLGİ - BECERİLER -TUTUM, DAVRANIŞ VE MESLEKİ YETKİNLİKLER başlıkları altında tanımlanmıştır.
 • 13 BİLGİ 1. Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2. Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplumsal işlevini derinlemesine kavrar. 3. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 4. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
 • 14 BİLGİ… 5. İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri bilir. 6. Bilgiyi gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel, imge gibi farklı bileşimler olarak yapılandırabilir. 7. İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir.
 • 15 8.Haber medyasının normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrayabilir. 9.Gazetecilik, bilgi teknolojisi ve toplum arasındaki ilişkileri ve haberlerin içeriğini ve yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilir. 10.Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir.BİLGİ…
 • 16 1. Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 2. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır. 3. Haberi, iletişim mesleği, dinleyici kitlesi ve hizmet edilen amaç için uygun şekil ve biçimlerde doğru ve açık bir şekilde yazabilir. 4. Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. BECERİLER
 • 17 1.Haber içeriğinin yerel, ulusal ve uluslararası alandaki etkilerini analiz edip kritik gözle değerlendirebilir. 2. Gazetecilikte bilgi ve haber kaynaklarını bulmak ve değerlendirmek için araştırma yöntemlerini kullanabilir, elde ettiği bilgiyi mesleğine uygun olarak değerlendirir. TUTUM, DAVRANIŞ VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
 • 18 3. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerin, ve yayın politikalarını değerlendirebilir. 4. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 5. Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varır, ayırt eder ve bunlara karşı duyarlı davranır. TUTUM, DAVRANIŞ VE MESLEKİ YETKİNLİKLER…
 • 19 UZAKTAN ÖĞRENİM YÖNTEMİYLE VERİLEN DERSLER Örgün öğrenim ders planında yer alan aşağıdaki dersler uzaktan öğrenim yoluyla verilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen iletisim.istanbul.edu.tr/?p=6392iletisim.istanbul.edu.tr/?p=6392 sayfasını ziyaret ediniz. 1.ve 2. yarıyıllar: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Güzel Sanatlar, Beden Eğitim, Yabancı Dil 4. yarıyıl: (Seçmeli) Afet Kültürü 5. yarıyıl: (Seçmeli) Şehir – Kültür İstanbul
 • 20 UYGULAMA BİRİMLERİ Derslerde verilen teorik bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesi amacı ile Ajans Üniversite ve İletim Gazetesi uygulama birimleri bulunmaktadır. Bu birimlerde öğrenciler hem ajans ve gazetenin işleyişini hem de editoryal süreçleri uygulamalı öğrenmektedir. Uygulama birimlerimiz şöyledir: 1. Ajans Üniversite (İÜ İletişim Fakültesi Haber Ajansı) - ajansuniversite.istanbul.edu.trajansuniversite.istanbul.edu.tr 2. İletim Gazetesi – iletisim.istanbul.edu.tr/?p=13074iletisim.istanbul.edu.tr/?p=13074
 • 21 UYGULAMA BİRİM SORUMLULARI Ajans Üniversite ve İletim Gazetesi: Arş.Gör. Yıldıray KESGİN Arş.Gör. Ahmet Faruk ÇEÇEN Arş.Gör. Serkan BULUT
 • 22 Öğretimin bir parçası olarak 2 kurum içi (haber ajansı ve iletim) 1 kurumdışı staj düzenlenmiştir.
 • 23 KURUMİÇİ STAJLAR 1. Haber Ajansı Stajı: Tüm öğrenciler sorumludur. 2. sınıfta yapılır. Süresi 1 aydır. Öğrenciler numara sırasına göre eğitim öğretim döneminde staj sorumluluğunu yerine getirirler. Staj Sorumluları: Yrd.Doç.Dr. Necla ODYAKMAZ ACAR Arş.Gör.Dr. Oya MORVA
 • 24 2. İletim Gazetesi Stajı:İletim Gazetesi Stajı: Tüm öğrenciler sorumludur. 3. sınıfta yapılır. Süresi 1 aydır. Öğrenciler internet üzerinden staj çalışmalarını sisteme yükleyebilirler. Staj Sorumluları: Arş.Gör.Dr. Ahmet Kadri KURŞUN Arş.Gör.Dr. Hülya Semiz TÜRKOĞLU
 • 25 KURUMDIŞI STAJ Gazetecilik alanıyla ilgili yerel, bölgesel ya da yaygın bir kurum/kuruluşta yapılır. Süresi 30 iş günüdür. Kurum içi stajların başarıyla tamamlanması koşuluyla 6.yarıyıl sonunu takip eden yaz döneminde yapılır. Kurumdışı stajını 6. yarıyılı takip eden yaz döneminde yapamayan öğrenci 8. yarıyılın bitiminde kurumdışı stajını yapar. Staj sorumluları: Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
 • 26 STAJLAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASINDA BULUNAN GAZETECİLİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİNİ İNCELEYİNİZ. STAJLAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASINDA BULUNAN GAZETECİLİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİNİ İNCELEYİNİZ.GAZETECİLİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİNİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİNİ
 • 27 BAŞARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME % 70 devam zorunluluğu Vize : Dönem Ortası %40 Final : Dönem Sonu %60 en az 50/100 Bir dersten başarılı olabilmek için Vize ve Final sınav notlarının Ağırlıklı ortalaması en az 50/100 olmalıdır. DC/DD : ŞARTLI GEÇİŞ FF: Başarısız FD : Devamsızlıktan başarısız Detaylı bilgi için İÜ Önlisans Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esaslarını inceleyiniz. iletisim.istanbul.edu.tr/?p=382
 • 28 ART ARDA OKUNAN İKİ YARIYIL AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) 1,8’İN ALTINDA KALDIĞINDA BİR SONRAKİ YARIYILA DEVAM EDİLEMEMEKTE VE ALTTAN BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER TEKRAR EDİLMEKTEDİR. ART ARDA OKUNAN İKİ YARIYIL AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) 1,8’İN ALTINDA KALDIĞINDA BİR SONRAKİ YARIYILA DEVAM EDİLEMEMEKTE VE ALTTAN BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER TEKRAR EDİLMEKTEDİR.
 • 29 MEZUNİYET KOŞULLARI Her yarıyılda en az 30 AKTS olmak kaydıyla 8 yarıyılda toplam 240 AKTS’yi başarıyla tamamlamış olmak Ağırlıklı Genel Not Ortalamasında (AGNO) 4 üzerinden en az 2 not ortalamasını tutturmak 8 yarıyıla ait Not Döküm Belgesinde başarısız dersi (FF) bulunmamak Zorunlu 2 kurumiçi ve 1 kurumdışı stajı tamamlamış olmak
 • 30 ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ERASMUS: Avrupa Yükseköğretim Alanındaki üniversiteler arası öğrenci değişim programı Erasmus Sorumlusu: Detaylı bilgi için üniversite Erasmus web sayfasına bakınız ve fakülte Erasmus bilgilendirme panosunu inceleyiniz. erasmus.istanbul.edu.tr Doç.Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL
 • 31 FARABİ: Yurtiçi üniversiteler arası öğrenci değişim programı Bölüm Koordinatörü: Detaylı bilgi için üniversite Farabi web sayfasına bakınız: farabi.istanbul.edu.trfarabi.istanbul.edu.tr ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
 • 32 YANDAL/ÇİFT ANADAL Belli bir başarı düzeyini yakalamış ö ğrencilerin fakülte içi ya da sosyal bilimler alanında kabul eden diğer bölümlerde öğrenim görmesine olanak sağlayan programlardır.
 • 33 YAN DAL PROGRAMI En az 2.50/4.00 not ortalamasına sahip öğrencinin fakülte içi ya da sosyal bilimler alanında kabul eden diğer bölümlerde öğrenim görerek Lisans Diploması yanında bir de sertifika alabilmesidir. ***En erken 3. yarıyıl başında en geç 6. yarıyıl başında başvurusu yapılmaktadır. Detaylı bilgi için İÜ Yandal Programı Yönergesini inceleyiniz. iletisim.istanbul.edu.tr/?p=382iletisim.istanbul.edu.tr/?p=382
 • 34 En az 3.00/4.00 not ortalamasına sahip öğrencinin fakülte içi ya da sosyal bilimler alanında kabul eden diğer bölümlerde öğrenim görerek iki Lisans Diploması alabilmesidir. ***En erken 3. yarıyıl başında en geç 5. yarıyıl sonunda başvurusu yapılmaktadır Detaylı bilgi için İÜ Çift Ana Dal Programı Yönergesini inceleyiniz. iletisim.istanbul.edu.tr/?p=382 ÇİFT ANA DAL PROGRAMI
 • 35 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA Öğrencilerimiz için bölüm ve fakülte bünyesindeki uygulama birimlerinde kısmi zamanlı çalışma imkanı bulunmaktadır. Detaylı bilgi edinmek için uygulama birimleriyle görüşüp Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesini inceleyiniz. sks.istanbul.edu.tr/?p=9550
 • 36 SOSYAL – KÜLTÜREL – SPOR AKTİVİTELERİ
 • 37 GÜZ YARIYILI DERS SEÇİMİ:29 AĞUSTOS – 18 EYLÜL DANIŞMAN ONAYI:29 AĞUSTOS – 22 EYLÜL DERS EKLEME ÇIKARMA:19 – 23 EYLÜL ÖĞRENİM BAŞLANGIÇ – BİTİŞ: 19 EYLÜL – 23 ARALIK VİZE (ARA SINAV): FAKÜLTE YÖNETİM KURULU NE ZAMAN YAPILACAĞINA KARAR VERDİKTEN SONRA FAKÜLTE WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR. FİNAL BAŞLANGIÇ – BİTİŞ: 26 ARALIK 2016 – 6 OCAK 2017 BÜTÜNLEME BAŞLANGIÇ – BİTİŞ: 16 OCAK – 27 OCAK 2016 EĞİTİM ÖĞRETİME YÖNELİK ÖNEMLİ TARİHLER
 • 38 İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi İstanbul Üniversitesi Önlisans, Lisans Ölçme Ve Değerlendirme Esasları Öğrencilerin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar ***Adı Geçen Yönetmelik, Yönerge Ve Diğer Metinlere İletişim Fakültesi Web Sayfasından Erişebilirsiniz. iletisim.istanbul.edu.tr/?p=382
 • 39 BAŞARI SİZLERLE OLSUN.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x