of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

HAVACILIK STAJ YAZILIMI HAVACILIK ÖĞRENCİLERİ

Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 148 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
P HAVACILIK STAJ YAZILIMI HAVACILIK ÖĞRENCİLERİ Sivil Havacılık Eğitiminde Ortak Staj Eşleştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Staj Eşleştirmeye Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirme Projesi Anadolu
Transcript
P HAVACILIK STAJ YAZILIMI HAVACILIK ÖĞRENCİLERİ Sivil Havacılık Eğitiminde Ortak Staj Eşleştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Staj Eşleştirmeye Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirme Projesi Anadolu Üniversitesi BAP Proje No: 1403E101 Yard.Doç.Dr.Savaş S. ATEŞ Yard.Doç.Dr.Kadriye YAMAN HAVACILIK STAJ YAZILIMI Havacılık Öğrencileri Hazırlayanlar : Yard.Doç.Dr. Savaş S. ATEŞ Yard.Doç.Dr. Kadriye YAMAN Tarih : Baskı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları ISBN : İÇİNDEKİLER 1. BAŞLANGIÇ SAYFASI SİSTEME GİRİŞ KAYIT/ŞİFRE HATIRLATMA Şifre Belirleme Şifre Hatırlatma ÖĞRENCİ PANELİ Üst Menü Yan Menü MESAJLAR Mesaj Gönder Mesaj Oku STAJ İŞLEMLERİ (TERCİH EKRANI) Öğrenci Bilgileri Kişisel Bilgiler Önceki Bilgiler Staj Tercihi (İşletme Sıralama) Staj Tercihi (Şehir Sıralama) Staj Tercihi (Başlangıç Tarihi Sıralama) Öz Geçmiş Bilgileri Güncelle Butonu STAJ İŞLEMLERİ (ATAMA EKRANI) Öğrenci Bilgileri Staj Yeri Bilgileri Staj Atama Sonucu STAJ İŞLEMLERİ (STAJ BİTİŞ EKRANI) 9. EVRAK YÜKLEME Evrak Listesi Evrak Onay PROFİL AYARLARI Kullanıcı Profili (Fotoğraf vb.) Şifre İşlemleri 5 1. BAŞLANGIÇ SAYFASI Staj yazılımı staj.shgm.gov.tr adresindeki sunucular tarafından internet ortamına yayınlanmaktadır. Öğrenciler, eğitim kurumları ve işletmeler işlem yapabilir. 6 NOT: 7 2. SİSTEME GİRİŞ Yükseköğretim kurumlarında sisteme Fakülte veya Yüksekokulları tarafından yazılıma kayıt edilmiş öğrenciler, ÖĞRENCİLER menüsünden giriş yaparlar. Öğrenciler giriş için açılan menüden eğitim kurumlarını seçer. Staj yapacak öğrenciler; TC kimlik numarası, Kullanıcı adı, Şifre ile sisteme giriş yapabilir. 8 NOT: 9 3. KAYIT/ŞİFRE HATIRLATMA Kullanıcı adı ve şifre belirlenebilmesi için Kayıt / Şifre Hatırlatma bağlantısı kullanılır. Kayıt/Şifre Hatırlatma menüsü sadece Eğitim Kurumu staj komisyonu tarafından staj yazılımına kaydedilen öğrencilerce kullanılabilir. Sistem kaydı yapılmadıysa yazılım uyarı verir. Uyarı! Staj yapacak öğrenciler arasında kayıt bulunmaması halinde staj komisyonuna başvurulması gerekmektedir. 10 NOT: 11 3.1. Şifre Belirleme Staj yapacak öğrenciler, kullanıcı adı ve şifrelerini belirler. Form açıklamaları: İsim, soyadı, okul ve bölüm staj komisyon üyeleri tarafından belirlenir. Uyarı! Kullanıcı değiştiremez. Hata varsa ilgili staj sorumlusuna bildirilmelidir. Kullanıcı adı, şifre ve şifre hatırlatma sürecinde sadece kullanıcı tarafından bilinebilecek bir sorunun cevabı güvenlik amacıyla sorulmuştur. Güvenlik sorusunun cevabı e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Uyarı! Cep telefonu 05XX formatında olmalıdır. Bilgilendirme: Cep telefonu bilgisi staj komisyon üyeleri ve staj yapılacak işletme ile paylaşılacaktır. İşletme öğrencilere cep telefonundan ulaşabilir. 12 NOT: 13 3.2. Şifre Hatırlatma Öğrenciler, sisteme kayıtlı olan e-posta ve kişisel sorunun cevabını kullanarak şifrelerini değiştirebilirler. Bilgilendirme: Kişisel sorunun cevabının unutulması durumunda staj komisyon üyesi şifreyi sıfırlayabilir. 14 NOT: 15 4. ÖĞRENCİ PANELİ Öğrenciler; TC kimlik numaraları, kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra karşılarına Öğrenci Paneli gelir. Öğrenci paneli üç bölümden oluşmaktadır: Üst menü (Siyah), Yan menü (Kahverengi), Ana çerçeve (Gri) renktedir. 16 NOT: 17 4.1. Üst Menü Üst menüde sırasıyla; yeni gelen mesajlar ve özetleri, staj takvimi bilgisi, kullanıcı profili ve çıkış butonu bulunur. 18 NOT: 19 4.2. Yan Menü Yan menü, staj yazılımı fonksiyonlarına erişimi sağlar. Bu menüde sırasıyla: Staj İşlemleri, Mesajlar, Ayarlar, o Kullanıcı profili, o Şifre işlemleri vardır. 20 NOT: 21 5. MESAJLAR Mesajlar bölümü aracılığıyla öğrenciler, Fakülte veya Yüksekokullarındaki staj komisyon üyeleri ile iletişim kurulabilir. Bilgilendirme: İşletmeler öğrencilere staj yazılımı üzerinden mesaj gönderebilir. Ancak öğrenciler staj yazılımı üzerinden işletmelere mesaj gönderemez. İşletmeler ile iletişim kurmak isteyen öğrencilerin ilgili staj komisyon üyesine başvurması gerekir. 22 NOT: 23 5.1. Mesaj Gönder Staj yazılımı ile gönderilen mesajlar, staj komisyon üyesinin mesaj panosunda görülür. Mesaj göndermek için şekilde ok işareti ile gösterilen kutucuğa mesaj yazılarak gönder butonuna basılması gerekir. Açılan üst menüden mesajlar güncellenebilir ve tüm mesajlar görüntülenebilir. 24 NOT: 25 5.2. Mesaj Oku Mesajların okunması için Yan menüdeki mesajlar butonuna basılması gerekir. Mesaj okuma penceresi açıldığında üst menüde görülen mesajlar okundu olarak işaretlenir. Staj komisyonu veya işletmeler tarafından gönderilen mesajlar, sisteme kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine de iletilmektedir. Uyarı! Gelen e-postaya sadece staj.shgm.gov.tr/ üzerinden mesaj gönderilebilir. Aksi halde mesaj ilgili alıcıya ulaştırılamaz! 26 NOT: 27 6. STAJ İŞLEMLERİ (TERCİH EKRANI) Öğrenciler, staj tercih ve sonuçlarını staj işlemleri menüsünden görebilirler. Uyarı! Staj işlemleri menüsüne basıldığında öğrencinin staj durumuna göre farklı ekranlar gelebilir. Örneğin staj yeri kesinleşmiş öğrenciler için staj sonuç ekranı görülürken, staj yeri kesinleşmemiş öğrencilerde tercih ekranı görülebilir. 28 NOT: 29 6.1. Öğrenci Bilgileri Öğrenciye ait bilgilerin bir bölümü staj komisyonu tarafından kayıt edilir. Bu bölümde öğrencinin sınıf tercihini yapması gereklidir. Sınıf tercihi atamalarda önemli olduğundan girilmesi zorunludur. Uyarı! Sınıf bilgisi girilmemesi durumunda öğrencinin sıralama puanı düşebilir. Bu nedenle tüm öğrencilerin sınıf bilgilerini girmesi gerekir. Staj komisyonu tarafından girilen bilgiler: TC kimlik numarası, İsim ve soyadı, Okulu ve bölümü, genel not ortalaması (G.Not.Ort.), Staj dönemidir. Bilgilendirme: Bu bilgilerde hata olması durumunda ilgili staj sorumlusuna sistem üzerinden mesaj gönderilebilir. Uyarı! Öğrencinin; TC kimlik Numarası, isim, soyadı bilgilerinde hatası olması durumunda resmi evraklar (Apron giriş kartı vb.) hazırlanamayacağı için staj ataması geçersiz sayılabilir. 30 NOT: 31 6.2. Kişisel Bilgiler Öğrencinin staj yapabilmesi için kişisel bilgilerini eksiksiz olarak girmesi gereklidir: Güvenlik Eğitim Sertifikası: Apron kartı /geçici havaalanı giriş kartı çıkartılabilmesi için öğrencilerin güvenlik eğitim sertifikasının olması gereklidir. Öğrenci, bu sertifikasının olup olmadığı bilgisini sisteme girer. Böylece işletmeler bu bilgiye istinaden güvenlik eğitimi alacak stajyer listelerini oluşturabilir. E-posta: Kayıt, şifre hatırlatma ve e-posta gönderme işlemlerinde sisteme kayıt edilen e-posta adresi kullanılır. Cep telefonu: Cep telefonu numarası başında 0 olacak şekilde girilmelidir. Telefon numarası eğitim kurumu ve staj yapılacak işletme ile paylaşılmaktadır. Acil durum cep telefonu: Staj süresince öğrenci ile ilgili acil bir durumda (hastalık, adli vaka vb.) iletişim kurulabilmesi için birinci dereceden bir yakına ait telefon numarası girilmelidir. İkamet adresi: Öğrencinin ikametgâh kaydının olduğu yer girilmelidir. Uyarı! Apron giriş kartı için yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğu resmi makamlarca sorgulanabilir. Aile ikamet adresi: Acil durumlarda (hastalık, adli vaka vb.) ulaşılması istenen birinci dereceden yakının adresi girilmelidir. Yurt-Kur talebi: Öğrenciler, staj süresince uygun olması durumunda Kredi Yurtlar Kurumu imkânlarından faydalanabilir. Yurt imkânlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin bu bölümde EVET i işaretlemesi gerekir. 32 NOT: 33 6.3. Önceki Bilgiler Öğrencilerin SGK işlemleri öğrenim gördükleri Fakülte veya Yüksekokullar tarafından yapılmaktadır. SGK kayıt işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için önceden SGK kaydının olup olmadığı bilgisinin ve varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) numarasının sisteme girilmesi gereklidir. Bu menüde öğrencinin daha önce staj yapıp yapmadığı sorulur. Zorunlu staj süresi bu bilgiye göre hesaplanabilir. Staj yapan öğrenci belirtilen formatta staj yazılımına bilgilerini girmelidir. Bilgilendirme: Önceki stajın geçerliliği staj komisyonunun kararına bağlıdır. 34 NOT: 35 6.4. Staj Tercihi (İşletme Sıralama) Öğrencilerden önceliklerini dikkate alarak 15 işletmeyi sıralaması istenir. Staj yazılımı, öğrencileri not ortalamalarına ve belirlenen diğer atma kriterlerine göre sıralar. Atama işlemlerinde öğrenciler öncelikle işletme sıralamasına göre yerleştirilir. Bilgilendirme: İşletmelerin kontenjan sayısı kısıtlı olduğundan öğrenciler sıralamış oldukları işletmelerden birine yerleşemeyebilir. Bu durumda il tercihleri dikkate alınır (bkz. 6.5.). 36 NOT: 37 6.5. Staj Tercihi (Şehir Sıralama) Öğrencilerin sıralama yaptıkları işletmelere yerleştirilememesi durumunda staj yerleştirme işlemi tercih edilen şehirlere göre yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerden 5 şehir tercih etmeleri istenir. Bilgilendirme: İşletmelerin kontenjan sayısı kısıtlı olduğundan öğrenciler sıralamış oldukları şehirlerden birine göre yerleşemeyebilir. Bu durumda staj başlangıç tarihi tercihleri dikkate alınır (bkz. 6.6). 38 NOT: 39 6.6. Staj Tercihi (Başlangıç Tarihi Sıralama) Öğrenciler sıralamış oldukları şehirlerden birine yerleştirilemediğinde tercih ettikleri staj başlangıç tarihi dikkate alınarak boş kontenjanlara yerleştirilmeye çalışır. Bu amaçla öğrencilerden akademik takvim ve staj gün sayılarını dikkate alarak en az bir en fazla üç staj başlangıç tarihi seçmesi istenir. Staj başlangıç tarihleri Fakülte veya Yüksekokulların akademik takvimlerine ve bölümlerin staj gün sayılarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bilgilendirme: İşletmelerin kontenjan sayısı kısıtlı olduğundan öğrenciler tercihlerinin hiçbirine yerleşemeyebilir. Bu gibi bir durumda öğrenciler, sistem tarafından boş kalan işletme kontenjanlarından birine yerleştirilebilir. 40 NOT: 41 6.7. Öz Geçmiş Bilgileri Öğrencilerden staj tercih aşamasında kısa öz geçmiş bilgilerini sisteme girmesi istenir. Temel amaç, havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin öz geçmiş bilgilerinin işletmeler ile paylaşılmasıdır. 42 NOT: 43 6.8. Güncelle Butonu Kişisel bilgilerini sisteme giren ve staj tercih sıralaması yapan öğrenciler, Güncelle butonunu kullanarak bilgilerini kayıt eder. Güncelle butonu öğrenci için SHGM tarafından belirlenmiş güncelleme takvimi süresince görülmektedir. Uyarı! Kişisel bilgilerini girmeyen, staj tercih sıralaması yapmayan veya bu bilgileri staj yazılımına kayıt etmeyen öğrencilere STAJ YERİ ATAMASI YAPILAMAZ. Bilgilendirme: Staj takvimi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından merkezi olarak belirlenmektedir. Tarihlerde değişiklik yapılmayacaktır. 44 NOT: 45 7. STAJ İŞLEMLERİ (ATAMA EKRANI) Staj yeri kesinleşmiş öğrenciler Staj işlemleri menüsünden staj yerlerini öğrenebilirler. 46 NOT: 47 7.1. Öğrenci Bilgileri Öğrenciye ait bilgilerin bir bölümü staj komisyon üyeleri tarafından kayıt edilmiştir. Staj komisyonu tarafından girilen bilgiler: TC kimlik numarası, İsim ve soyadı, Okulu, bölümü ve Staj dönemidir. Bilgilendirme: Bu bilgilerde hata olması durumunda staj komisyon üyelerine sistem üzerinden mesaj gönderilebilir. Uyarı! Öğrencinin; TC kimlik Numarası, isim, soyadı bilgilerinde hatası olması durumunda resmi evraklar (Apron giriş kartı vb.) hazırlanamayacağı için staj ataması geçersiz sayılabilir. 48 NOT: 49 7.2. Staj Yeri Bilgileri Apron giriş kartının çıkarılabilmesi için öğrencinin staj süresince ikamet edeceği adres bilgisi gereklidir. Yurt-Kur talebi: Öğrenciler, staj süresince uygun olması durumunda Kredi Yurtlar Kurumu imkânlarından faydalanabilir. Yurt imkânlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin bu bölümde EVET i işaretlemesi gerekir. Bilgilendirme: Staj yeri ikamet adresi henüz belli değilse bölgedeki YURTKUR adreslerinden biri sisteme girilebilir. Uyarı! Staj yeri kesinleştikten sonra staj yeri ikamet adresi güncellenmek zorundadır. 50 NOT: 51 7.3. Staj Atama Sonucu Öğrencilerin staj eşleştirmesi SHGM tarafından verilen kontenjanlar çerçevesinde staj komisyonunca yapılır. Staj yeri kesinleşen öğrenci staj evraklarını Fakülte ve Yüksekokulun ilgili birimine teslim etmek zorundadır. Staj evraklarının eksik olması durumunda işletme tarafından staj başlangıç işlemleri yapılamayabilir. Bilgilendirme: Staj başlangıç tarihleri SHGM tarafından belirlenir. Staj bitiş tarihleri ise bölümlere göre farklılık gösterebilmektedir. 52 NOT: 53 8. STAJ İŞLEMLERİ (STAJ BİTİŞ EKRANI) Stajını tamamlamış öğrenciler Staj işlemleri menüsünden staj sonuçlarını öğrenebilirler. Staj tamamlandığında sonuç bilgileri staj komisyonu tarafından yazılıma kaydedilir. Öğrenciler bu bilgileri görüntüleyebilir. Uyarı! Bu ekran sadece bilgilendirme amaçlıdır. Hata olması durumunda Fakülte veya Yüksekokulların resmi evrakları geçerlidir. 54 NOT: 55 9. EVRAK YÜKLEME Öğrenciler apron kartı evraklarını jpg formatında tarayıcıdan tarayıp yazılıma yüklemek zorundadır. Evrakların yüklenmesindeki amaç, asıl evraklar gelmeden önce işletmelerin resmi işlemleri başlatabilmesidir. Bilgilendirme: Evrak yükleme sadece Staj Atama Sonucu belirlenmiş öğrencilerde görülür. Uyarı! Orijinal belgeler işletmelere GÖNDERİLMEK ZORUNDADIR! 56 NOT: 57 9.1. Evrak Listesi Staj işlemlerinde öğrencilerden sisteme yüklenmek üzere istenen evraklar şekilde gösterilmiştir. Üç farklı durum söz konusudur. Yükleme: Öğrenci evraklarını yüklemiş fakat onaylamamıştır. Öğrenci onay: Öğrenci evrakları yüklemiş ve ardından onaylamıştır. Okul onay: Yetki verilmiş staj komisyon üyeleri evrakları onaylamıştır. Bu aşamada öğrenci belgelere müdahale edemez. Sadece komisyon üyeleri ve işletmeler öğrenci evraklarını görebilir ve bu evraklar üzerinde işlem yapabilir. Bilgilendirme: Staj komisyonu tarafından evraklar onaylandığında veya silindiğinde öğrencilere bilgilendirme mesajı gider. 58 NOT: 59 9.2. Evrak Onay Öğrenciler istenen tüm evrakları sisteme yükleyip onay verdikten sonra yetkilendirilmiş staj komisyon üyeleri tarafından evraklar görülebilir. Evraklar ile ilgili yapılabilecek işlemler: Onayla: Evrak doğru yüklendiyse öğrenci örnek ile karşılaştırıp onay verir. Onaylanmış evraklarda Gör butonu çıkar. Sil: Öğrenci tarafından evraklar hatalı yüklenmiş olabilir. Hatalı evrak silinip yerine yenisi yüklenebilir. Dosya Seç ve Yükle: jpg formatında taranmış belge Dosya Seç butonu ile seçilmeli ardından Yükle tuşuna basılarak sisteme yüklenmelidir. Yüklenen dosyanın kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir. 60 NOT: 61 10. PROFİL AYARLARI Profil ayarları için üst menü kullanılır. Sistem üzerinde fotoğraf, e-posta, şifre vb. değişikliği kullanıcı profil menüsü kullanılarak yapılabilmektedir. İki alt bölümü vardır: Kullanıcı profili, Şifre işlemleri. 62 NOT: 63 10.1. Kullanıcı Profili (Fotoğraf vb.) Kullanıcı profili bölümünde işlem yapılabilecek kısımlar: Fotoğraf, E-posta, Cep telefonu numarası ve Acil durum cep telefonu numarasıdır. 64 NOT: 65 10.2. Şifre İşlemleri Güvenlik nedeniyle şifre ile giriş yapılır. Bu bölümde: Kayıt kısmındaki hatırlatma sorusu, Hatırlatma sorusunun cevabı görüntülenir. Yeni şifre ile sisteme giriş şifresi değiştirilebilir. Uyarı! Şifrenin unutulması durumunda staj komisyon üyeleri tarafından şifre sıfırlama işleminin yapılması gerekmektedir. 66 NOT: 67 Bu kılavuz, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 1403 E 101 Nolu proje desteği ile hazırlanmıştır. 68
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x